Osoba

Ing. Dušan Mráz


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
67 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
36
Aktívne na UVOstat.sk:
10
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
487,285 DKKDKK
Obstarávaní:
498
Zmlúv:
579
V celkovej hodnote:
2,876,917,391 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Metrostav Slovakia a. s. 47144190 Áno
Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Áno
Slovenské Asfalty s. r. o. 48046191 Nie
Doprastav, a.s. 31333320 Áno
DOPRA - VIA, a.s. 00684422 Áno
Metrostav, a.s. 00014915 Áno
S u b t e r r a a.s. 45309612 Áno
Zakládání staveb,a.s. 49241567 Nie
PK Doprastav, a.s. 35697814 Áno
GEOstatik a.s. 31589057 Áno
HKM a.s. 36633879 Nie
SQZ, s.r.o. 25743554 Nie
Doprastav Construction s. r. o. 50580051 Nie
DPS RE, s.r.o. 50579932 Nie
Doprastav MDZ, s. r. o. 50580167 Nie
DPS C, s.r.o. 50580167 Nie
TESScontrol, s. r. o. 47716363 Áno
Doprastav Development, a. s. 43777287 Nie
GEOkosper, s. r. o. 06222218 Nie
Doprastav - PS s.r.o. 51089351 Nie
B E S s.r.o. 43792553 Nie
TERRAcontrol, s.r.o., 51201097 Nie
PRO TP 08 s. r. o. 52430073 Nie
Asfalt Beluša s.r.o. 50452819 Nie
Zakládání Group a.s. 61858013 Nie
MTS SVK Development 07, s.r.o. 53064356 Nie
Metrostav Infrastructure a.s. 24204005 Nie
Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Metrostav Slovakia a. s. 47144190 Áno
Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Áno
Slovenské Asfalty s. r. o. 48046191 Nie
Doprastav, a.s. 31333320 Áno
DOPRA - VIA, a.s. 00684422 Áno
Metrostav, a.s. 00014915 Áno
S u b t e r r a a.s. 45309612 Áno
PK Doprastav, a.s. 35697814 Áno
GEOstatik a.s. 31589057 Áno
CCE Bratislava, spol. s r. o. 43877796 Nie
PRO Asfalt, s. r. o. 46990178 Nie
Doprastav Construction s. r. o. 50580051 Nie
DPS RE, s.r.o. 50579932 Nie
Doprastav MDZ, s. r. o. 50580167 Nie
DPS C, s.r.o. 50580167 Nie
TESScontrol, s. r. o. 47716363 Áno
Doprastav Development, a. s. 43777287 Nie
GEOkosper, s. r. o. 06222218 Nie
Marketing SZĽH, spol. s r.o. 35819499 Nie
Doprastav - PS s.r.o. 51089351 Nie
SZĽH Infra, s. r. o. 51054825 Áno
PRO TP 06 s. r. o. 47016370 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia 2,618,274 EUR 23. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami 1,521,500 EUR 16. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Gápeľ-Kohútová, I. etapa 134,035 EUR 26. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta BZOVÁ, rekonštrukcia - revízia projektovej dokumentácie 401,462 EUR 16. Marec 2015
Obec Blatnica Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Blatnica 83,000 EUR 5. Február 2016
Obec Dražkovce Miestne komunikácie k IBV Za dedinou I. Etapa Vetva "A" 115,000 EUR 8. Február 2016
Obec Košariská Projekt pozemkových úprav Košariská 1,038,082 EUR 10. Marec 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa 85,000 EUR 13. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa 98,900 EUR 13. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 2,175,638 EUR 18. Marec 2015
Slovenská správa ciest I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza 25,977,760 EUR 17. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 22,489 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 10,208 EUR 12. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 364 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 879 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 448 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 804 EUR 30. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 11,132 EUR 7. Júl 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 250 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,581 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 567 EUR 30. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 12,623 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 7,559 EUR 6. Júl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 439 EUR 30. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 549 EUR 9. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 14,744 EUR 5. Október 2015
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce 13,426,465 EUR 25. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 220 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 690 EUR 31. December 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 26,947 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,853 EUR 31. December 2016
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV 12,609,899 EUR 30. Jún 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Súvislé opravy ciest II. a III. triedy 3,023,832 EUR 26. Október 2017
Slovenská správa ciest I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka 1,627,428 EUR 29. November 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 6,197 EUR 2. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 134 Skala – pravý most 432,649 EUR 24. Júl 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa 2,389,998 EUR 5. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 22,043 EUR 10. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 8,712 EUR 16. Október 2018
Mesto Hriňová Dodanie štrku 3,892 EUR 17. Apríl 2019
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. Rolba 127,488 EUR 25. Február 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 104,710 EUR 29. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,926 EUR 30. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 11,705 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia 433,922 EUR 1. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kuchyňa - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO-R 1,462,000 EUR 18. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 650 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 136,460 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 23,770 EUR 14. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 34,600 EUR 11. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 21,434 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami 157,302 EUR 31. December 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia C65B4 36,200 EUR 16. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami 1,371,200 EUR 11. Apríl 2019
Správa telovýchovných zariadení Stroj na úpravu ľadovej plochy - rolba 119,900 EUR 31. Júl 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 – 5,846 499,669 EUR 15. Júl 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1043 Veľký Grob - hranica kraja, km 5,760 - 8,650 188,148 EUR 12. August 2020
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Rolba na úpravu ľadu 130,000 EUR 16. September 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2018 ) 23,800 EUR 6. Február 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz 158,900 EUR 7. Jún 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,059 EUR 21. Júl 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,910 EUR 21. Júl 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,890 EUR 2. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,585 EUR 2. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,800 EUR 11. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 97,000 EUR 8. Marec 2017
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 15,600 EUR 14. Marec 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,424 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 10,424 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,648 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,393 EUR 19. Október 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA 5,300,000 EUR 12. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok 434,079 EUR 11. Máj 2021
Univerzitná nemocnica Martin Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy 972,381 EUR 17. August 2021
Obec Rovinka Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace 589,213 EUR 24. September 2021
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa 319,167 EUR 25. Október 2021
Slovenská správa ciest Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa 668,698 EUR 25. Október 2021
Mesto Zlaté Moravce Obnova zariadenia sociálnych služieb 1,052,626 EUR 9. December 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna asfaltová emulzia 229,950 EUR 29. September 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Doplňujúce práce II, na realizáciu diela "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, 175,639 EUR 14. December 2015
Mesto Veľký Meder Kanalizácia Veľký Meder 84,863 EUR 18. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 209 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 3,112 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,045 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. 27,190,583 EUR 23. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 21,937 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 184,800 EUR 22. December 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 496,995 EUR 30. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 10,770 EUR 4. Júl 2016
Obec Borčice Rekonštrukcia MK Pri zvonici,Borčice_2.etapa 49,727 EUR 22. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 11,196 EUR 18. August 2016
Trenčiansky samosprávny kraj VYBUDOVANIE TELOCVIČNE PRE ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE 1,986,154 EUR 22. Máj 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 446,461 EUR 10. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 646,558 EUR 10. Júl 2017
Obec Podolie Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov 5,002,428 EUR 4. September 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 35,930 EUR 10. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 120,772 EUR 31. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Objekt: 680- Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4 1,907,800 EUR 27. September 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 86,326 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 161,658 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 98,129 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 41,561 EUR 19. Október 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové 1,851,069 EUR 29. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 643,596 EUR 31. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 4,928 EUR 3. Júl 2018
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Rolba - prenájom s možnosťou odkúpenia 131,000 EUR 22. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 42,660 EUR 30. September 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD 1,705,004 EUR 23. September 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2020 ) 5,300 EUR 21. Február 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 14,637 EUR 30. Jún 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco I. 33,000 EUR 2. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 136,400 EUR 30. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov v okresoch Prešov, Bardejov, Stropkov 372,116 EUR 28. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. ETAPA 153,001 EUR 4. September 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 úseky, 1. úsek k.ú. Terchová, 2. úsek k.ú. Stráža) 117,850 EUR 12. Jún 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 208,420 EUR 30. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65B4 6,270 EUR 13. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 2 0 EUR 2. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 1,026,871 EUR 30. September 2019
Mesto Michalovce Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala 479,515 EUR 5. Marec 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2021 ) 20,480 EUR 14. Apríl 2021
Mesto Turzovka Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km 350,147 EUR 23. August 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780 500,082 EUR 10. September 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 661,212 EUR 30. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,567 EUR 28. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 16,420 EUR 28. September 2021
Žilinský samosprávny kraj Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 1. časť 872,868 EUR 7. December 2021
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 20,288,900 EUR 16. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,461 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,960 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 8,455 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. 14,280 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 84 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,158 EUR 31. December 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 20,197 EUR 11. Apríl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 4,672 EUR 6. Apríl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa 982,020 EUR 25. September 2017
Trenčiansky samosprávny kraj ,,Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu" 380,902 EUR 27. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 4,288 EUR 30. Jún 2018
Slovenská správa ciest I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty 1,848,818 EUR 3. Október 2018
Slovenská správa ciest Cesta I/63 Šamorín, križovatky. 1,037,402 EUR 9. Október 2018
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno 4,839,769 EUR 1. Apríl 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 72,800 EUR 25. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia 4,878 EUR 27. Marec 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2019 ) 12,288 EUR 19. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 3,900 EUR 5. September 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Studená obalená drva 9,075 EUR 4. Január 2019
Technická univerzita v Košiciach Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia 2,025,000 EUR 5. August 2019
Technická univerzita v Košiciach Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia 62,648 EUR 5. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 5,695,062 EUR 23. December 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 12,658,321 EUR 19. November 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Rolba 141,000 EUR 9. September 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2020 ) 76,125 EUR 18. Február 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,488 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 5,672 EUR 19. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami 338,786 EUR 30. September 2019
Trenčiansky samosprávny kraj "Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom 453,104 EUR 31. August 2020
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o. 1,750,000 EUR 12. Január 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 11,960 EUR 6. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 30,000 EUR 11. Február 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 17,115 EUR 8. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 34,160 EUR 9. Február 2017
Mesto Hriňová Dodanie štrku 7,170 EUR 20. Marec 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia C65B4 18,575 EUR 24. Apríl 2018
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 17,080 EUR 17. September 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia C65B4 14,880 EUR 23. August 2018
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 30,000 EUR 12. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Betónové zvodidlá - dodávka 9,360 EUR 12. Júl 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ 156,672 EUR 28. Máj 2021
Žilinský samosprávny kraj Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane. 371,321 EUR 27. August 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 315,564 EUR 28. Júl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 1,238,706 EUR 28. Júl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 1,324,946 EUR 21. Júl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 1,843,470 EUR 5. August 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 1,337,603 EUR 23. September 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 1,664,090 EUR 23. September 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 171,284 EUR 21. Júl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 253,370 EUR 28. Júl 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 5,272,285 EUR 3. November 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 3,226,473 EUR 3. November 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Modernizácia ciest v okrese Humenné a Poprad 238,487 EUR 16. December 2021
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce 918,382 EUR 3. Január 2022
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky 1,398,519 EUR 9. December 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/05036 Dubnička 69,406 EUR 24. November 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava 4,500,000 EUR 27. November 2015
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže PS Zálužie Považská Teplá 863,881 EUR 10. November 2015
Obec Nemešany Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemešany 742,738 EUR 11. Marec 2016
Obec Pavlice Oprava miestnej komunikácie pred kultúrnym domom a Materskou školou Pavlice 96,160 EUR 9. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 460 EUR 30. September 2014
Obec Lesenice Vybudovanie kanalizačných sietí a ČOV 19,000,000 EUR 18. December 2015
Slovenská správa ciest I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta 6,127,972 EUR 3. November 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 3,811 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 535 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,202 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,262 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 581 EUR 30. September 2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zhotovenie stavby: ČOV Sever 78,757,113 EUR 30. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 3,461 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 591 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 4,553 EUR 31. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 118,431 EUR 13. Apríl 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave 5,479,992 EUR 22. Marec 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 487,285 DKKDKK 2. Máj 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 129,511 EUR 16. Apríl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 3,122 EUR 31. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 7,400 EUR 18. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 278,856 EUR 12. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 114,644 EUR 12. August 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera 342,649 EUR 9. September 2019
Mesto Poprad Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna 158,453 EUR 25. Január 2021
Mesto Hriňová Prestavba kúpaliska Hriňová 589,000 EUR 20. August 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami 99,828 EUR 31. December 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 35,000 EUR 12. Február 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 30,000 EUR 16. Február 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín 67,000 EUR 1. Jún 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Tisovec-Muráň (Muránska Lehota) 121,500 EUR 8. Jún 2016
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 14,900 EUR 30. September 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo II. 36,100 EUR 14. August 2018
Mesto Hriňová Dodanie štrku 9,360 EUR 3. Apríl 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 106,514 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 115,287 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 250,032 EUR 13. Apríl 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU 6,710,868 EUR 1. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 8,728 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 5,196 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 4,223 EUR 13. Apríl 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov-Sveržov 255,255 EUR 1. Júl 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 6,202,458 EUR 28. Jún 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina – za Dlhý grúň 69,939 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 314,636 EUR 15. Júl 2014
Slovenská správa ciest I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (zmena SO 263 a nový SO 806) 3,191,200 EUR 5. September 2014
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa 935,518 EUR 21. Júl 2016
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stavebné úpravy lôžkového oddelenia a JIS na Gynekologicko – pôrodníckom odd. v XIX. pav. UNLP, Rastislavova 43, Košice 427,004 EUR 31. Október 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/061039 Prejta 65,175 EUR 24. November 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami 1,053,520 EUR 16. Júl 2014
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia 169,500 EUR 6. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Fričovce - Svinia 3,799,391 EUR 30. Apríl 2015
Slovenská správa ciest I/18 Bystré - Čierne oprava cesty v km 713,945-715,809 289,899 EUR 11. Február 2015
Obec Plavecký Peter Projekt pozemkových úprav Plavecký Peter 1,024,200 EUR 5. Január 2016
Obec Bodiná Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná 1,055,354 EUR 12. Október 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 364,938,980 EUR 7. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 95 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 225 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 13,911 EUR 30. Jún 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 7,146 EUR 1. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 1,300 EUR 30. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 3,580 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 22,530 EUR 31. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 2,673 EUR 31. Marec 2015
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna - stavba č. 1 559,940 EUR 9. Jún 2017
Mesto Nové Zámky Obnova povrchov miestnych komunikácií 795,833 EUR 5. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 171,658 EUR 31. December 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 25,600 EUR 8. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 82,666 EUR 8. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 93,330 EUR 3. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 12,011 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 4,928 EUR 31. December 2018
Obec Horná Súča Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli 879,332 EUR 7. Marec 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco III. 64,000 EUR 24. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava 5,434,525 EUR 28. December 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1393 Veľké Blahovo - cesta III/1406, km 0,000 - 1,290 88,244 EUR 20. Október 2020
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 19,503,359 EUR 26. August 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 25,560 EUR 16. Júl 2019
Slovenská správa ciest I/18 Prešov - Lipníky 9,383,979 EUR 30. Marec 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 7,000 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,014 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,311 EUR 19. Október 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 94,600 EUR 14. Máj 2020
Mesto Poprad Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu 3,927,970 EUR 4. December 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Kationaktívna asfaltová emulzia C65 B4 31,200 EUR 10. August 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco II. 26,696 EUR 7. September 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 12,300 EUR 16. Február 2016
Obec Rudňany Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie. 40,000 EUR 6. Júl 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 12,225 EUR 8. Február 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 503,229 EUR 31. Marec 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 90,600 EUR 18. Máj 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2021 ) 74,868 EUR 23. Júl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 2,062,784 EUR 15. Jún 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 538,482 EUR 15. Jún 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 548,149 EUR 26. Apríl 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 341,055 EUR 15. Jún 2021
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 384,775 EUR 15. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné 29,968,787 EUR 23. September 2021
Združenie obcí Modra - Šenkvice Cyklocesta Modra - Šenkvice 457,842 EUR 26. November 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 1,554,800 EUR 4. Máj 2015
Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom 2,330,463 EUR 13. Máj 2015
Mesto Zvolen Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Tulskej vo Zvolene 1,016,000 EUR 27. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. 1,140 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 5,500,000 EUR 29. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 1,907 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 4,745 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 690 EUR 30. Jún 2014
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 112,260 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 89,950 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 205,450 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 96,650 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 130,300 EUR 3. August 2015
Mesto Banská Bystrica Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica 155,561 EUR 1. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 173,753 EUR 30. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 18,095 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 92,228 EUR 31. Marec 2017
Slovenská správa ciest I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária 2,679,598 EUR 13. Júl 2017
Slovenská správa ciest I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov 2,010,448 EUR 27. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3 13,965,857 EUR 22. November 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS 1,336,339 EUR 29. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,853 EUR 31. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 38,343 EUR 18. August 2016
Mesto Levoča Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A 425,000 EUR 3. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 18,353 EUR 18. August 2016
Mesto Nitra Asfaltová emulzia C60B4 910 EUR 3. Jún 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“ 5,830,014 EUR 27. Máj 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami 43,122 EUR 30. September 2020
Trenčiansky samosprávny kraj Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce 1,955,361 EUR 19. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 2,499,856 EUR 13. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami 167,175 EUR 30. September 2019
Slovenská správa ciest I/68 Plavnica, preložka cesty 28,280,003 EUR 24. Február 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Údržba ciest II. a III. triedy mikrokobercom 1,474,500 EUR 26. Február 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna 232,146,454 EUR 13. Február 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 18,050 EUR 18. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 323,373,002 EUR 12. November 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník 299,603 EUR 10. Jún 2020
Stredná odborná škola informačných technológií SOŠ IT BB – Obnova školského internátu pavilón C1 a pavilón C2 - SO-1.4. Zateplenie objektov pavilóny C1, C2 389,583 EUR 22. Júl 2020
Slovenská správa ciest Zvyšovanie pasívnej bezpečnoosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest 9,079,673 EUR 18. August 2020
Mesto Trnava Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť 342,786 EUR 3. September 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2. Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie. 399,688 EUR 24. Január 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Studená obalená zmes vo vreciach 14,800 EUR 16. November 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 86,130 EUR 13. Máj 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC 42,500 EUR 18. Júl 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 26,190 EUR 9. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 3,100 EUR 20. August 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Betónové zvodidlá - dodávka a montáž 23,561 EUR 20. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 5,203 EUR 31. Marec 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 12,811 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 15,922 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,411 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,847 EUR 19. Október 2019
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 494,713 EUR 7. Október 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 16,463 EUR 11. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 960 EUR 11. Jún 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Rekonštrukcia mostných objektov 798,288 EUR 13. Júl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcia povrchu cesty III/2152 Trnovo - Valča - úsek 1 123,804 EUR 5. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/519 131,826 EUR 24. August 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky 41,812,521 EUR 17. September 2021
Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične 3,476,124 EUR 28. September 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava 2,626,375 EUR 8. November 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 v úseku Važec Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením. 644,042 EUR 5. August 2015
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty III/06140 Zliechov-Klin 79,128 EUR 24. November 2014
Slovenská správa ciest I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rekonštrukcia - havária 3,190,579 EUR 26. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami 650,000 EUR 3. December 2015
Slovenská správa ciest I/68 Prešov Východná, križovatka 249,014 EUR 2. Jún 2015
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy 3,732,600 EUR 6. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 6,810 EUR 18. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 10,777 EUR 30. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľničný privádzač Nová Polhora 7,174,972 EUR 17. Apríl 2015
Slovenská správa ciest Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) 21,920,200 EUR 10. Apríl 2015
Slovenská správa ciest Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji 11,238,423 EUR 14. Apríl 2015
Slovenská správa ciest I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T) 17,339,952 EUR 14. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 7,760 EUR 10. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 10,495 EUR 9. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,718 EUR 17. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou 147,000 EUR 20. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh 356,345,380 EUR 6. Apríl 2017
Obec Topoľníky Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV 11,335,000 EUR 24. Apríl 2017
Obec Kunešov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov 75,698 EUR 21. Jún 2017
Obec Čierny Balog Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 184,377 EUR 14. Máj 2018
Trenčiansky samosprávny kraj „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: stavebné práce 1,162,838 EUR 18. Máj 2018
Mesto Vranov nad Topľou Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou 178,483 EUR 3. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 16,759 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 93,330 EUR 3. Júl 2018
Slovenská správa ciest I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI 1,039,920 EUR 21. August 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 2,787 EUR 18. August 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava NEMOCNICA AKADEMIKA LADISLAVA DÉRERA: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie 1,752,241 EUR 14. December 2018
Mesto Hriňová Dodanie štrku 6,070 EUR 20. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami 80,863 EUR 30. September 2020
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica Rázsochy – búracie práce 10,697,184 EUR 16. Máj 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 54,266,585 EUR 5. Jún 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami 99,828 EUR 30. September 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY 5,479,930 EUR 26. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami 625,650 EUR 12. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) 127,705,627 EUR 23. Júl 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová - Jablonica, km 47,174 - 50,935 396,620 EUR 20. August 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,480 - 14,900 224,732 EUR 4. September 2019
Mesto Žilina Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 375,000 EUR 10. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 13,386 EUR 31. December 2019
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Rolba na úpravu ľadu 135,145 EUR 19. August 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia C65B4 22,250 EUR 15. Jún 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V 2,472,477 EUR 30. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 100,659 EUR 31. December 2019
Stredná odborná škola informačných technológií SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy 798,000 EUR 19. Máj 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 5,467 EUR 30. Jún 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 5,099,996 EUR 3. August 2020
Mesto Hriňová Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej 408,750 EUR 25. August 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 375,024 EUR 31. December 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 5,390 EUR 1. Október 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 126,681 EUR 31. December 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo 37,000 EUR 21. August 2017
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 16,660 EUR 25. August 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 6 0 EUR 2. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová emulzia C65B4 6,278 EUR 23. Jún 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 10,130 EUR 26. August 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2171 Sklené v km 0,088 - 0,465 (1.úsek); v km 0,741 - 0,921 (2. úsek) a v km 1,114 - 1, 314 (3. úsek) 39,500 EUR 6. Október 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2183 Diviaky v km 0,810 - 1,110 (1.úsek 1/2 profil) a v km 1,110 - 1,160 (2. úsek plný profil) 14,300 EUR 21. Október 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Kationaktívna emulzia 96,400 EUR 26. Apríl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 163,031 EUR 3. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 20,393 EUR 8. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 80,236 EUR 8. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 22,539 EUR 30. Jún 2016
Nitriansky samosprávny kraj „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce 1,365,176 EUR 3. Marec 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž 196,175 EUR 12. Júl 2021
Obec Hermanovce Stavebné práce pre projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce“ 339,802 EUR 19. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,660 EUR 23. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 7,560 EUR 27. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 26,870 EUR 30. Jún 2021
Obec Podbrezová Opravy miestnych komunikácií v obci Podbrezová 202,977 EUR 7. September 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov - Oreské, km 0,000 - 1,400 249,487 EUR 25. Október 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 3,881 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 948 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,252 EUR 13. Apríl 2021
Slovenská správa ciest Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy 898,560 EUR 13. Október 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Oprava cesty II/507 Modrovka- hr. TT/TN 136,406 EUR 24. November 2014
Mesto Nové Mesto nad Váhom Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015 225,201 EUR 5. September 2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Katiónaktívna asfaltová emulzia s dovozom 161,055 EUR 4. Júl 2014
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Údržba ciest mikrokobercami 1,512,000 EUR 20. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky 100,000 EUR 22. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 440 EUR 31. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest 3,956 EUR 31. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Fričovce - Svinia 8,104,938 EUR 30. Apríl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 2,890 EUR 30. Jún 2016
Slovenská správa ciest Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji 8,669,189 EUR 23. Apríl 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 10,027 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,871 EUR 22. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 16,897 EUR 16. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 339,300 EUR 9. August 2016
Slovenská správa ciest I/65 Kremnica - Kremnické Bane 20,523,886 EUR 18. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 439,591 EUR 31. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 28,300 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 10,886 EUR 18. August 2016
Slovenská správa ciest I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – ul. Gen. Svobodu, križovatka 659,573 EUR 13. November 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 16,134 EUR 18. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Doplnenie odvodnenia vozovky dialnice D1 na úseku Važec – Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením 542,268 EUR 7. September 2018
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 549,058 EUR 30. August 2018
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 13,030 EUR 30. August 2018
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 121,451 EUR 30. August 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. 1,165,733 EUR 15. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Špeciálne studené asfaltové zmesi. 3,902 EUR 30. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. 122,346 EUR 30. September 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 5,532,509 EUR 8. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 4,939 EUR 18. August 2016
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 49,898,644 EUR 7. Október 2020
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 51,401,412 EUR 7. Október 2020
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 42,042,833 EUR 7. Október 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco II. 36,020 EUR 5. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidník na TEN-T koridor 2,156,654 EUR 6. Máj 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) 97,482,977 EUR 11. Jún 2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 22,020 EUR 10. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 10,273 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 6,470 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 789 EUR 19. Október 2018
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (ANDEZIT) 9,166 EUR 9. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava asfaltových komunikácií 36,250 EUR 27. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Cestné dopravné prefabrikáty 6,099 EUR 14. December 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 26,530 EUR 5. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 5,980 EUR 6. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Betónové zvodidlo - koncový dielec obojstranný 1,625 EUR 1. Február 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 17,500 EUR 12. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Studená asfaltová zmes letná 640 EUR 3. Marec 2016
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov 30,583 EUR 20. Január 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent 19,680 EUR 8. Február 2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Asfaltová emulzia C65B4 19,775 EUR 24. Apríl 2018
Mesto Púchov Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej 42,117 EUR 11. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 25,179 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 7,060 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 15,233 EUR 13. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava 1,156,159 EUR 30. September 2021
Trenčiansky samosprávny kraj „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ – stavebné práce 902,815 EUR 3. November 2021
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016. 197,775 EUR 28. Apríl 2016
Obec Habura Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura 4,134,866 EUR 9. December 2015
Mesto Nová Dubnica Rekonštrukcia povrchu komunikácií. 280,149 EUR 8. Júl 2015
UNOLES, s. r. o. Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o.. 805,340 EUR 9. Február 2016
Divadlo Jonáša Záborského Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch 830,791 EUR 27. Jún 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 302,400 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 141,000 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 78,000 EUR 10. Jún 2015
Mesto Považská Bystrica Parkovisko Rozkvet pri 8 ZŠ Považská Bystrica 229,583 EUR 25. November 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 11,012 EUR 3. Apríl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 107 EUR 15. Február 2019
Centrum výcviku Lešť Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť 119,212 EUR 24. September 2020
Mesto Martin Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 na území mesta 0 EUR 7. December 2017
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3,046,951 EUR 15. Júl 2021
Obec Čierne Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy 277,673 EUR 6. Október 2021
Obec Čabiny Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny 2,665,000 EUR 1. December 2015
Obec Košeca Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba 250,164 EUR 7. September 2017
Mesto Krásno nad Kysucou Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy 1,890,762 EUR 4. Jún 2018
Mesto Brezno Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 2,099,299 EUR 27. Júl 2018
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov – III/3754 Bajany – Lekárovce – stavebná úprava cesty 327,886 EUR 3. Jún 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zvislé dopravné značenie 137,284 EUR 27. November 2020
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 40,938 EUR 27. Október 2020
Mesto Bardejov Mestská športová hala v Bardejove – rekonštrukcia 2,048,443 EUR 25. Marec 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zvislé dopravné značenie 10,199 EUR 27. November 2020
Obec Tomášikovo „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“ 188,255 EUR 8. December 2021
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Zhotovenie stavby: Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa. 27,900 EUR 26. November 2014
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Obec Tekovské Lužany Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany 10,174,999 EUR 26. Január 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 999 EUR 15. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 840 EUR 15. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín 63,000 EUR 6. Jún 2016
Mesto Martin Rekonštrukcia komunikácií asfaltom AC 11 v objekte SIM 0 EUR 14. Máj 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 50,732 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zvislé dopravné značenie 24,163 EUR 27. November 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 12,202 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Sabinov Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ 515,000 EUR 29. November 2021
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková Liptovský Mikuláš 133,095 EUR 21. November 2014
Obec Marhaň Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň 2,220,000 EUR 5. November 2015
Košický samosprávny kraj Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica 1,634,709 EUR 19. Máj 2015
Obec Riečka Rekonštrukcia miestnej komunikácie Za Tonkov, Riečka 77,591 EUR 6. Júl 2017
Mesto Prešov Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej, Prešov 1,039,590 EUR 25. Jún 2018
Obec Vojčice Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice 764,645 EUR 6. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,992 EUR 15. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 12,451 EUR 3. Apríl 2019
Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna 4,678,328 EUR 15. December 2021
Obec Seč “Projekt pozemkových úprav Seč” 184,844 EUR 19. Február 2016
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka Rekonštrukcia lesných ciest v Madačke 1,318,861 EUR 29. Február 2016
Obec Badín Oprava miestnej komunikácie Badín medzi ul. SNP a ul. Laurínska 53,241 EUR 10. Jún 2016
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Rekonsˇtrukcia protipozˇiarnych lesny´ch ciest "Mlynna´" a "Michalova´" 313,078 EUR 28. December 2015
MH Invest, s.r.o. Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra 185,894,318 EUR 22. December 2016
Mesto Trenčín Rolba 145,800 EUR 29. Apríl 2019
Mesto Veľký Šariš Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacitycyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš 755,923 EUR 9. Apríl 2019
Mesto Veľký Šariš Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacitycyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš 218,863 EUR 9. Apríl 2019
Mesto Dunajská Streda Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej Strede 296,794 EUR 4. December 2020
Mesto Brezno Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo 539,000 EUR 13. Január 2021
Mestské služby Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 17,400 EUR 21. Marec 2016
Obec Šarišské Michaľany Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Šarišské Michaľany 322,726 EUR 18. Marec 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 9,273 EUR 3. Apríl 2019
Bratislavský samosprávny kraj Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda 3,282,662 EUR 29. Júl 2021
Mesto Stará Ľubovňa Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa 385,586 EUR 18. November 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 104,500 EUR 4. November 2015
Obec Prievaly Projekt pozemkových úprav Prievaly 1,529,858 EUR 5. Január 2016
Mesto Košice Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach 859,311 EUR 21. August 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 14,655 EUR 15. Február 2019
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Rolba 131,999 EUR 14. December 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 3,865 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 5,752 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Oprava križovatky na ceste III/2415 (06624) 27,143 EUR 29. Júl 2016
Mesto Svätý Jur REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ MIEROVÁ A DUKELSKÁ V MESTE SVÄTÝ JUR 308,843 EUR 27. Apríl 2021
Gymnázium Mikuláša Kováča Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 617,000 EUR 21. September 2020
Obec Šarišské Michaľany Stavebné práce pre projekt: „Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany“ 174,361 EUR 13. Júl 2021
Mesto Košice KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta 9,895,101 EUR 16. Júl 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zvislé dopravné značenie 20,479 EUR 27. November 2020
Košický samosprávny kraj Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa 219,023 EUR 26. Júl 2021
Obec Zubrohlava Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava 153,528 EUR 19. September 2014
Pri Lipe, o.z. Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce 1,158,644 EUR 21. Január 2021
Mesto Stará Ľubovňa Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií 438,500 EUR 15. August 2019
Mesto Martin Cyklotrasa Martin-Vrútky 1,435,583 EUR 28. August 2019
Mesto Brezno Rozšírenie kapacity Materskej školy, Nálepkova 50, Brezno 633,951 EUR 10. September 2019
Obec Huncovce „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa , Cyklochodník v obci Huncovce“ I. 595,315 EUR 1. Jún 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Zvislé dopravné značenie 5,152 EUR 27. November 2020
Obec Veľké Úľany Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany 356,708 EUR 7. September 2021
Mesto Martin Rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11o na území mesta 198,333 EUR 16. September 2015
Obec Podhorie Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie. 81,812 EUR 15. Február 2016
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Nákup technológie na výrobu kontajnerov (EVO) 10,023,545 EUR 15. September 2014
Obec Ďurdové Rekonštrukcia poľnej cesty - Ďurďové 632,792 EUR 24. November 2015
Košický samosprávny kraj Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne 1,699,791 EUR 11. August 2015
Obec Počarová Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Počarová 89,695 EUR 2. Február 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 29,000 EUR 12. Jún 2017
Obec Králiky Rekonštrukcia miestnych komunikácií Králiky 93,424 EUR 3. Máj 2017
Mesto Krupina Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina 853,256 EUR 18. December 2017
Obec Krahule Predĺženie cesty 82,949 EUR 18. August 2016
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03 15,631,127 EUR 21. December 2018
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 149,997,450 EUR 31. Január 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 1,970 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Martin Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin 2,000,000 EUR 11. Marec 2020
Obec Horná Lehota Cyklocesta Krpáčovo – Tále 320,569 EUR 14. December 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 117 EUR 15. Február 2019
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia komunikácií 2020 840,057 EUR 23. Jún 2021
Mesto Brezno Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 2021 589,127 EUR 3. September 2021
Mesto Krupina Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine 434,881 EUR 2. November 2021
Mesto Bardejov Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov 609,779 EUR 28. December 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×