Osoba

Silvie Hessová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
53 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
18
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
487,285 DKKDKK
Obstarávaní:
290
Zmlúv:
351
V celkovej hodnote:
1,828,214,619 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Metrostav Slovakia a. s. 47144190 Áno
Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Áno
Metrostav, a.s. 00014915 Áno
S u b t e r r a a.s. 45309612 Áno
Zakládání staveb,a.s. 49241567 Nie
PK Doprastav, a.s. 35697814 Áno
SQZ, s.r.o. 25743554 Nie
B E S s.r.o. 43792553 Nie
PRO TP 08 s. r. o. 52430073 Nie
Zakládání Group a.s. 61858013 Nie
MTS SVK Development 07, s.r.o. 53064356 Nie
Metrostav Infrastructure a.s. 24204005 Nie
Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 Nie
PRO TP 06 s. r. o. 47016370 Nie
Metrostav TBR a.s. 09884572 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Metrostav Slovakia a. s. 47144190 Áno
Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Áno
Metrostav, a.s. 00014915 Áno
S u b t e r r a a.s. 45309612 Áno
Zakládání staveb,a.s. 49241567 Nie
PK Doprastav, a.s. 35697814 Áno
SQZ, s.r.o. 25743554 Nie
B E S s.r.o. 43792553 Nie
PRO TP 08 s. r. o. 52430073 Nie
PRO TP 06 s. r. o. 47016370 Nie
Zakládání Group a.s. 61858013 Nie
MTS SVK Development 07, s.r.o. 53064356 Nie
Metrostav Infrastructure a.s. 24204005 Nie
Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 Nie
PRO TP 06 s. r. o. 47016370 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia 2,618,274 EUR 23. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Gápeľ-Kohútová, I. etapa 134,035 EUR 26. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta BZOVÁ, rekonštrukcia - revízia projektovej dokumentácie 401,462 EUR 16. Marec 2015
Obec Košariská Projekt pozemkových úprav Košariská 1,038,082 EUR 10. Marec 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa 85,000 EUR 13. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa 98,900 EUR 13. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 2,175,638 EUR 18. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 22,489 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 10,208 EUR 12. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 364 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 879 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 448 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 804 EUR 30. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 11,132 EUR 7. Júl 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 250 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,581 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 567 EUR 30. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 12,623 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 7,559 EUR 6. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 549 EUR 9. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 14,744 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 26,947 EUR 18. August 2016
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV 12,609,899 EUR 30. Jún 2017
Slovenská správa ciest I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka 1,627,428 EUR 29. November 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 6,197 EUR 2. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 22,043 EUR 10. Júl 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 8,712 EUR 16. Október 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 104,710 EUR 29. Máj 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 11,705 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia 433,922 EUR 1. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 136,460 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 23,770 EUR 14. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 34,600 EUR 11. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 21,434 EUR 18. August 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2018 ) 23,800 EUR 6. Február 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Krupina-Bzovík závoz 158,900 EUR 7. Jún 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,059 EUR 21. Júl 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,910 EUR 21. Júl 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,890 EUR 2. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,585 EUR 2. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obaľovaná zmes ACo 39,800 EUR 11. August 2016
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,424 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 10,424 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,648 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,393 EUR 19. Október 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA 5,300,000 EUR 12. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok 434,079 EUR 11. Máj 2021
Univerzitná nemocnica Martin Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy 972,381 EUR 17. August 2021
Obec Rovinka Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace 589,213 EUR 24. September 2021
Mesto Nové Zámky Obnova povrchov miestnych komunikácií v Nových Zámkoch – III. etapa 979,915 EUR 25. Marec 2022
Žilinský samosprávny kraj Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno - SO C.5 Cyklotrasa Strečno. 221,932 EUR 23. Marec 2022
Nitriansky samosprávny kraj „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“ 2,654,898 EUR 6. Máj 2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Doplňujúce práce II, na realizáciu diela "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, 175,639 EUR 14. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 209 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 3,112 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,045 EUR 31. December 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 496,995 EUR 30. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 10,770 EUR 4. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 11,196 EUR 18. August 2016
Trenčiansky samosprávny kraj VYBUDOVANIE TELOCVIČNE PRE ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE 1,986,154 EUR 22. Máj 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 446,461 EUR 10. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón 646,558 EUR 10. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 35,930 EUR 10. Júl 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 86,326 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 161,658 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 98,129 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 41,561 EUR 19. Október 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové 1,851,069 EUR 29. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 4,928 EUR 3. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 42,660 EUR 30. September 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD 1,705,004 EUR 23. September 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2020 ) 5,300 EUR 21. Február 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 14,637 EUR 30. Jún 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco I. 33,000 EUR 2. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 136,400 EUR 30. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia mostov v okresoch Prešov, Bardejov, Stropkov 372,116 EUR 28. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. ETAPA 153,001 EUR 4. September 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 úseky, 1. úsek k.ú. Terchová, 2. úsek k.ú. Stráža) 117,850 EUR 12. Jún 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2021 ) 20,480 EUR 14. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 661,212 EUR 30. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,567 EUR 28. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 16,420 EUR 28. September 2021
Žilinský samosprávny kraj Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 1. časť 872,868 EUR 7. December 2021
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 20,288,900 EUR 16. December 2021
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty II/584 v úseku Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec a križovatky ciest II/584 a III/2320. 612,860 EUR 7. Apríl 2022
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,461 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,960 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 84 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,158 EUR 31. December 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 20,197 EUR 11. Apríl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 4,672 EUR 6. Apríl 2017
Trenčiansky samosprávny kraj ,,Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu" 380,902 EUR 27. Jún 2018
Slovenská správa ciest I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty 1,848,818 EUR 3. Október 2018
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno 4,839,769 EUR 1. Apríl 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2019 ) 12,288 EUR 19. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 3,900 EUR 5. September 2016
Technická univerzita v Košiciach Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia 2,025,000 EUR 5. August 2019
Technická univerzita v Košiciach Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia 62,648 EUR 5. August 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 12,658,321 EUR 19. November 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,488 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 5,672 EUR 19. Október 2018
Trenčiansky samosprávny kraj "Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom 453,104 EUR 31. August 2020
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o. 1,750,000 EUR 12. Január 2021
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 30,000 EUR 12. Apríl 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ 156,672 EUR 28. Máj 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 5,272,285 EUR 3. November 2021
Slovenská správa ciest Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa 3,226,473 EUR 3. November 2021
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce 918,382 EUR 3. Január 2022
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky 1,398,519 EUR 9. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač 13,656,562 EUR 22. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava 4,500,000 EUR 27. November 2015
Obec Lesenice Vybudovanie kanalizačných sietí a ČOV 19,000,000 EUR 18. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 535 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 1,202 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 2,262 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 581 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 3,461 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 591 EUR 30. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 118,431 EUR 13. Apríl 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 487,285 DKKDKK 2. Máj 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 129,511 EUR 16. Apríl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest 7,400 EUR 18. Marec 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 278,856 EUR 12. August 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy 114,644 EUR 12. August 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera 342,649 EUR 9. September 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo II. 36,100 EUR 14. August 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 106,514 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 115,287 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 250,032 EUR 13. Apríl 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU 6,710,868 EUR 1. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 8,728 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 5,196 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 4,223 EUR 13. Apríl 2021
Trenčiansky samosprávny kraj "Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" – stavebné práce 1,398,571 EUR 26. Január 2022
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 584-024 ponad rieku Jalovčianka v katastri obce Liptovská Ondrašová 399,950 EUR 7. Apríl 2022
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina – za Dlhý grúň 69,939 EUR 1. Júl 2016
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stavebné úpravy lôžkového oddelenia a JIS na Gynekologicko – pôrodníckom odd. v XIX. pav. UNLP, Rastislavova 43, Košice 427,004 EUR 31. Október 2014
Obec Plavecký Peter Projekt pozemkových úprav Plavecký Peter 1,024,200 EUR 5. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 364,938,980 EUR 7. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 95 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek 225 EUR 31. Marec 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 7,146 EUR 1. Marec 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Kameň 3,580 EUR 30. Jún 2016
Mesto Nové Zámky Obnova povrchov miestnych komunikácií 795,833 EUR 5. December 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 25,600 EUR 8. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 82,666 EUR 8. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 93,330 EUR 3. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 12,011 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 4,928 EUR 31. December 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco III. 64,000 EUR 24. Máj 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 19,503,359 EUR 26. August 2019
Slovenská správa ciest I/18 Prešov - Lipníky 9,383,979 EUR 30. Marec 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 7,000 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,014 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,311 EUR 19. Október 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco II. 26,696 EUR 7. September 2020
Obec Rudňany Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie. 40,000 EUR 6. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 503,229 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné 29,968,787 EUR 23. September 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 1,554,800 EUR 4. Máj 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 112,260 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 89,950 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 205,450 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 96,650 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 130,300 EUR 3. August 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Slovenská správa ciest I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária 2,679,598 EUR 13. Júl 2017
Slovenská správa ciest I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov 2,010,448 EUR 27. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3 13,965,857 EUR 22. November 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS 1,336,339 EUR 29. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 38,343 EUR 18. August 2016
Mesto Levoča Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A 425,000 EUR 3. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 18,353 EUR 18. August 2016
Trenčiansky samosprávny kraj Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce 1,955,361 EUR 19. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 2,499,856 EUR 13. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 18,050 EUR 18. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 323,373,002 EUR 12. November 2020
Stredná odborná škola informačných technológií SOŠ IT BB – Obnova školského internátu pavilón C1 a pavilón C2 - SO-1.4. Zateplenie objektov pavilóny C1, C2 389,583 EUR 22. Júl 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2. Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie. 399,688 EUR 24. Január 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-hr.okr.ZC 42,500 EUR 18. Júl 2016
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 12,811 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 15,922 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,411 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,847 EUR 19. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky 41,812,521 EUR 17. September 2021
Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične 3,476,124 EUR 28. September 2021
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584 422,955 EUR 7. Apríl 2022
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 6,810 EUR 18. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 10,777 EUR 30. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 7,760 EUR 10. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 10,495 EUR 9. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 2,718 EUR 17. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh 356,345,380 EUR 6. Apríl 2017
Obec Topoľníky Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV 11,335,000 EUR 24. Apríl 2017
Trenčiansky samosprávny kraj „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: stavebné práce 1,162,838 EUR 18. Máj 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 16,759 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 93,330 EUR 3. Júl 2018
Slovenská správa ciest I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI 1,039,920 EUR 21. August 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 2,787 EUR 18. August 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava NEMOCNICA AKADEMIKA LADISLAVA DÉRERA: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie 1,752,241 EUR 14. December 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica Rázsochy – búracie práce 10,697,184 EUR 16. Máj 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 54,266,585 EUR 5. Jún 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY 5,479,930 EUR 26. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) 127,705,627 EUR 23. Júl 2019
Mesto Žilina Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 375,000 EUR 10. Október 2019
Univerzitná nemocnica Bratislava Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V 2,472,477 EUR 30. Marec 2020
Stredná odborná škola informačných technológií SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy 798,000 EUR 19. Máj 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 5,467 EUR 30. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 375,024 EUR 31. December 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 5,390 EUR 1. Október 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 126,681 EUR 31. December 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes ACo 37,000 EUR 21. August 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2171 Sklené v km 0,088 - 0,465 (1.úsek); v km 0,741 - 0,921 (2. úsek) a v km 1,114 - 1, 314 (3. úsek) 39,500 EUR 6. Október 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu cesty III/2183 Diviaky v km 0,810 - 1,110 (1.úsek 1/2 profil) a v km 1,110 - 1,160 (2. úsek plný profil) 14,300 EUR 21. Október 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 163,031 EUR 3. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 20,393 EUR 8. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 80,236 EUR 8. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 22,539 EUR 30. Jún 2016
Nitriansky samosprávny kraj „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce 1,365,176 EUR 3. Marec 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž 196,175 EUR 12. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,660 EUR 23. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 7,560 EUR 27. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 26,870 EUR 30. Jún 2021
Obec Podbrezová Opravy miestnych komunikácií v obci Podbrezová 202,977 EUR 7. September 2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov - Oreské, km 0,000 - 1,400 249,487 EUR 25. Október 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 3,881 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 948 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,252 EUR 13. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 24,209 EUR 19. Október 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 10,027 EUR 1. Júl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 1,871 EUR 22. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Asfaltový betón 16,897 EUR 16. September 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 339,300 EUR 9. August 2016
Slovenská správa ciest I/65 Kremnica - Kremnické Bane 20,523,886 EUR 18. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 28,300 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 10,886 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 16,134 EUR 18. August 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. 1,165,733 EUR 15. Október 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 5,532,509 EUR 8. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 4,939 EUR 18. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Asfaltom obalená zmes Aco II. 36,020 EUR 5. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 10,273 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 6,470 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 789 EUR 19. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava asfaltových komunikácií 36,250 EUR 27. Júl 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 25,179 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 7,060 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 15,233 EUR 13. Apríl 2021
Trenčiansky samosprávny kraj „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ – stavebné práce 902,815 EUR 3. November 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 16,083 EUR 31. December 2021
Nitriansky samosprávny kraj Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce 765,318 EUR 3. Január 2022
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021 139,549 EUR 7. Marec 2022
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 26,810 EUR 25. Január 2022
Divadlo Jonáša Záborského Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch 830,791 EUR 27. Jún 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 302,400 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 141,000 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 78,000 EUR 10. Jún 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 11,012 EUR 3. Apríl 2019
Centrum výcviku Lešť Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť 119,212 EUR 24. September 2020
Obec Bukovce Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce 549,531 EUR 31. Január 2022
Mesto Krásno nad Kysucou Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy 1,890,762 EUR 4. Jún 2018
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín 40,938 EUR 27. Október 2020
Mesto Bardejov Mestská športová hala v Bardejove – rekonštrukcia 2,048,443 EUR 25. Marec 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 9,184 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Trenčín Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín 3,900,000 EUR 11. Júl 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 50,732 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 12,202 EUR 3. Apríl 2019
Mesto Sabinov Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ 515,000 EUR 29. November 2021
Obec Marhaň Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň 2,220,000 EUR 5. November 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 12,451 EUR 3. Apríl 2019
Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna 4,678,328 EUR 15. December 2021
Obec Seč “Projekt pozemkových úprav Seč” 184,844 EUR 19. Február 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 9,273 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 104,500 EUR 4. November 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 3,865 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 5,752 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Oprava križovatky na ceste III/2415 (06624) 27,143 EUR 29. Júl 2016
Gymnázium Mikuláša Kováča Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 617,000 EUR 21. September 2020
Pri Lipe, o.z. Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce 1,158,644 EUR 21. Január 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 29,000 EUR 12. Jún 2017
Mesto Krupina Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina 853,256 EUR 18. December 2017
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 149,997,450 EUR 31. Január 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 1,970 EUR 3. Apríl 2019
Obec Horná Lehota Cyklocesta Krpáčovo – Tále 320,569 EUR 14. December 2020
Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia komunikácií 2020 840,057 EUR 23. Jún 2021
Mesto Krupina Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine 434,881 EUR 2. November 2021
Mesto Bardejov Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov 609,779 EUR 28. December 2021
Mesto Hriňová Dodanie štrku 3,892 EUR 17. Apríl 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 15,600 EUR 14. Marec 2017
Mesto Zlaté Moravce Obnova zariadenia sociálnych služieb 1,052,626 EUR 9. December 2021
Mesto Veľký Meder Kanalizácia Veľký Meder 84,863 EUR 18. September 2015
Obec Podolie Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov 5,002,428 EUR 4. September 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 2 0 EUR 2. Jún 2016
Mesto Michalovce Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala 479,515 EUR 5. Marec 2021
Mesto Turzovka Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km 350,147 EUR 23. August 2021
Mesto Hriňová Dodanie štrku 7,170 EUR 20. Marec 2018
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 17,080 EUR 17. September 2018
Obec Havaj Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj 647,871 EUR 25. Január 2022
Mesto Poprad Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna 158,453 EUR 25. Január 2021
Mesto Hriňová Prestavba kúpaliska Hriňová 589,000 EUR 20. August 2018
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 14,900 EUR 30. September 2016
Mesto Hriňová Dodanie štrku 9,360 EUR 3. Apríl 2017
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna - stavba č. 1 559,940 EUR 9. Jún 2017
Mesto Poprad Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému štadiónu 3,927,970 EUR 4. December 2020
Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom 2,330,463 EUR 13. Máj 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 16,463 EUR 11. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 960 EUR 11. Jún 2021
Obec Čierny Balog Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 184,377 EUR 14. Máj 2018
Mesto Hriňová Dodanie štrku 6,070 EUR 20. Apríl 2016
Mesto Hriňová Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej 408,750 EUR 25. August 2020
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 16,660 EUR 25. August 2017
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 6 0 EUR 2. Jún 2016
Obec Hermanovce Stavebné práce pre projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce“ 339,802 EUR 19. Júl 2021
Prešovský samosprávny kraj Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150 2,500,540 EUR 4. Máj 2022
Mesto Nové Mesto nad Váhom Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015 225,201 EUR 5. September 2014
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 549,058 EUR 30. August 2018
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 13,030 EUR 30. August 2018
Mesto Svidník Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu 121,451 EUR 30. August 2018
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (ANDEZIT) 9,166 EUR 9. Október 2020
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov 30,583 EUR 20. Január 2017
Mesto Púchov Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej 42,117 EUR 11. August 2021
UNOLES, s. r. o. Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o.. 805,340 EUR 9. Február 2016
Mesto Považská Bystrica Parkovisko Rozkvet pri 8 ZŠ Považská Bystrica 229,583 EUR 25. November 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 107 EUR 15. Február 2019
Spojená škola, Jarmočná 108 , Stará Ľubovňa Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3,046,951 EUR 15. Júl 2021
Obec Čierne Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy 277,673 EUR 6. Október 2021
Mesto Brezno Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 2,099,299 EUR 27. Júl 2018
Košický samosprávny kraj Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov – III/3754 Bajany – Lekárovce – stavebná úprava cesty 327,886 EUR 3. Jún 2019
Obec Tomášikovo „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“ 188,255 EUR 8. December 2021
Obec Tekovské Lužany Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany 10,174,999 EUR 26. Január 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 999 EUR 15. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 840 EUR 15. Február 2019
Obec Vojčice Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice 764,645 EUR 6. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,992 EUR 15. Február 2019
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Rekonsˇtrukcia protipozˇiarnych lesny´ch ciest "Mlynna´" a "Michalova´" 313,078 EUR 28. December 2015
Mesto Dunajská Streda Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej Strede 296,794 EUR 4. December 2020
Mesto Brezno Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo 539,000 EUR 13. Január 2021
Mestské služby Nitra Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 17,400 EUR 21. Marec 2016
Obec Prievaly Projekt pozemkových úprav Prievaly 1,529,858 EUR 5. Január 2016
Mesto Košice Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach 859,311 EUR 21. August 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 14,655 EUR 15. Február 2019
Mesto Svätý Jur REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ MIEROVÁ A DUKELSKÁ V MESTE SVÄTÝ JUR 308,843 EUR 27. Apríl 2021
Košický samosprávny kraj Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa 219,023 EUR 26. Júl 2021
Obec Zubrohlava Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava 153,528 EUR 19. September 2014
Mesto Brezno Rozšírenie kapacity Materskej školy, Nálepkova 50, Brezno 633,951 EUR 10. September 2019
Obec Veľké Úľany Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany 356,708 EUR 7. September 2021
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Nákup technológie na výrobu kontajnerov (EVO) 10,023,545 EUR 15. September 2014
Košický samosprávny kraj Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne 1,699,791 EUR 11. August 2015
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03 15,631,127 EUR 21. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 117 EUR 15. Február 2019
Mesto Brezno Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno 2021 589,127 EUR 3. September 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×