CPV kód

24300000-7

Základné anorganické a organické chemikálie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 101 267 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 41 689 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 21 1 195 195 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 92 126 543 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 1 058 234 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85 29 119 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 178 295 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 13 8 476 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 296 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 11 6 131 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 171 491 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 19 151 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 67 56 768 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 56 705 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 3 289 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 206 898 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 1 328 959 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 51 047 EUR
Virologický ústav SAV 7 324 324 EUR
Slovenské národné múzeum 1 20 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 961 605 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 374 276 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129 748 240 EUR
Biomedicínske centrum SAV 30 25 226 291 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 121 266 798 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 50 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 28 8 573 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 72 500 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 35 42 817 EUR
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 6 1 904 976 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 55 562 EUR
Neurobiologický ústav SAV 3 4 865 EUR
Ústav polymérov SAV 17 8 382 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 6 935 545 EUR
Ústav zoológie SAV 6 2 729 EUR
A1SYNTH, s. r. o. 1 447 740 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 20 52 230 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 8 228 512 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 33 378 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 92 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 275 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 331 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1 167 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 13 4 981 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 12 2 195 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 22 41 500 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 3 134 123 EUR
VIPO a.s. 3 419 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 8 1 456 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10 749 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 0 EUR
Lambda Life a.s. 1 306 936 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 6 40 916 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 1 305 EUR
MGP, spol. s r.o. 3 2 692 EUR
BIOTECH s.r.o. 91 1 179 022 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 10 12 405 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 6 5 561 EUR
ABAKE spol. s r.o. 2 49 017 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 3 6 400 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 374 276 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 5 7 258 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 21 1 317 747 EUR
G Trade s.r.o. 6 518 EUR
Bio G s.r.o. 5 6 635 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 2 3 226 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 65 109 562 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 26 426 415 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 35 89 084 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 201 240 393 EUR
Lambda Life a.s. 109 16 833 411 EUR
Merck spol. s r.o. 13 12 837 EUR
VWR International GmbH 24 39 930 EUR
LABO - SK, s. r. o. 43 533 528 EUR
Life Technologies s r.o. 7 9 368 EUR
INTERTEC s.r.o. 2 1 022 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 3 45 914 EUR
SIOT Trade s.r.o. 1 447 740 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 1 104 EUR
ProScience Tech s. r. o. 33 12 865 455 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 10 16 509 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 9 588 875 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 6 35 734 EUR
BARIA s.r.o. 6 621 534 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 2 500 EUR
Chromservis SK s.r.o. 22 18 691 EUR
Ing. Iveta Janíková 4 1 184 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 5 575 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 2 745 EUR
Ecoli s.r.o. 13 6 410 EUR
Lucia Rošková R-interiér 2 17 667 EUR
GAVAX, s.r.o. 18 13 467 EUR
Unicomp s.r.o. 23 7 457 EUR
Lindcare CZ s.r.o 1 907 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 24 18 356 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 4 047 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 1 888 EUR
Brenntag Slovakia s.r.o. 1 101 268 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 5 3 348 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 3 4 192 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 6 750 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 7 650 EUR
Scintila, s.r.o. 3 3 870 EUR
GeneTiCA s.r.o. 2 498 645 EUR
MERKAS, s.r.o. 2 3 289 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 2 300 EUR
Rastislav Pavlus 1 115 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 11 039 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 0 EUR
HACH LANGE s.r.o. 1 2 085 EUR
MEDESA s.r.o. 1 1 490 EUR
INTERSERVIS, s.r.o. 1 0 EUR
RANDOX, s.r.o. 1 597 EUR
AQUASYSTEM, s.r.o. 3 1 275 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 3 573 EUR
Aloquence, s. r. o. 3 455 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 409 EUR
Molchem s. r. o. 1 1 400 EUR
MED - solutions s. r. o. 2 834 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 3 587 EUR
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 1 779 EUR
GIEGO s.r.o. 1 331 EUR
LABICOM s.r.o. 9 27 377 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 8 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 161 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 17 7 162 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 10 9 118 EUR
Amplia s. r. o. 1 745 EUR
RAMOTECH s. r. o. 1 1 167 EUR
OLEJÁRI s.r.o. 1 97 080 EUR
HPST, s.r.o. 2 7 907 EUR
VWR International s.r.o. 1 7 900 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 94 626 94626.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995 178995.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 15 665 15665.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 27 260 27260.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov A1SYNTH, s. r. o. 447 740 447740.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 327 66327.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 36 930 36930.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 63 406 63406.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 926 700 926700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 17 193 17193.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 889 6889.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 597 911 597911.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 34 388 34388.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 918 90918.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 601 8601.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Chemikálie a pomôcky pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave 1 328 589 1328589.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 112 850 112850.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 489 100489.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 12 230 12230.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 789 55789.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné chemikálie pre lekársky výskum na ÚMFG SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 224 200 224200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 374 276 374276.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 18 742 18742.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 127 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 101 661 101661.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 805 17805.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 945 100945.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 160 294 160294.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 987 17987.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 825 907 1825907.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 92 728 92728.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 605 605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie, laboratórne ochranné prostriedky Technická univerzita v Košiciach 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 143 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
etanol, chloroform, izopropanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie rôzne Výskumný ústav vodného hospodárstva 342 342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy, Referenčné štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 868 868.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Referenčné štandardy, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 673 672.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikro RNA izolačné kity, mikro RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 252 1252.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TEMED Neurobiologický ústav SAV 46 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 2 704 2704.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 94.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 885 885.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a., petroléter p.a Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peroxid sodíka Technická univerzita v Košiciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 201 1201.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie - olprinone hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 434 434.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIA Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 167 167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 317 316.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 435 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 274 274.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Hydroxymatairesinol, Pinosylvin Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekčný kit TUNEL pre in situ detekciu apoptózy Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 936 1936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306 1306.35 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 660 2659.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Etylalkohol a rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 590 3590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plasty, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardný vodivostný roztok Výskumný ústav vodného hospodárstva 85 84.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Certifikované referenčné materiály - roztoky Slovenský hydrometeorologický ústav 3 367 3366.84 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie pre výskum, Deutériová lampa, filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Trypsin from porcine pancreas Lyoph T4799-100G Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas 311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 65 000 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 038 3038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium , F9665 SIGMA Fetal Bovine Serum Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 301.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 298 297.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 535 535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 914 1914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky, kity a materiál na imonohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 3 192 3192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 422 421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 354 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 860 4860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PowerSoil™ DNA Isolation Kit Soil (100) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 105 1105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol 96 % a 70 % Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália pre chromatografiu Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 111 111.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na prípravu zmesi na fixáciu kadáverov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 79 78.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 377 1377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Živné pôdy, agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 985 985.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 182 182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 99 98.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a parafilm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 241 240.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 123 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na charakterizáciu extraktov rastlín Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 809 809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 422 3421.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 146 146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Phenol chloroform alcohol 25:24:1, ph 6,7/8 (3x 400 ml) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
anorganické a organické chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 934 933.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA POLYMERÁZA: FIREPol DNA Polymerase, Zmesi nukleotidov pre PCR: 20mM DNA Polymerization Mix. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 491 491.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bio Clear clearing agent of terpene origin alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárnu biológiu vrátane spotrebnej dane Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 950 3949.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na hodnotenie apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozpúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 233 232.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SML0282 SIGMA bexarotene Ústav experimentálnej fyziky SAV 101 101.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, etylalkohol a farbivo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 765 765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 622 622.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 174 1174.3 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 941 941.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 50 49.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity pre základný výskum a imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 541 541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CCA Coliforms Agar ISO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 293 293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 773 772.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu interleukínu a úrovne oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 730 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, ELISA kit Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál, kity a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 7 580 7580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 573 11572.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 729 4728.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycín Ústav experimentálnej fyziky SAV 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 249 1249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie, testy, činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 632 631.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paraplast Plus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 245 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 155 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vortex GenieR 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 688 688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 634 634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na meranie koncentrácie AST, ALT, GGT a LDH v plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na meranie koncentrácie Troponin I v plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 540 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydratované kultivačné médiá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 633 632.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 037 1037.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 411 410.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 126.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity, laboratórne sitá, chemikálie, rastliny Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 818 5818.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity - 2. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 680 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií, ochranných pomôcok a laboratórneho materiálu IMUNA PHARM, a.s. 76 913 76913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 997 997.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (Chelex 100 Resin, Dithiothreitol, Nitrocellulose Membranes) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 586 585.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolná krv pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 394 394.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 185 5185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 900 899.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 555 1554.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 452 2451.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 210 1210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby- chemikálie, sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie špeciálne Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 784 783.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 465 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko-čisté chemikálie pre syntézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mufľovej pece a laboratórnych pomôcok na gravimetriu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 556 2556.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, pH papieriky selektívne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 633 632.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 665 665.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na realizáciu laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 793 793.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na experimentálnu prácu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 439 2438.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 96 95.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina askorbová p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 43.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 523 1523.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bunky a kultivačné médiá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 059 2059.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne potreby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ecoli GoodView Nucleic Acid Stain Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SsoAdvanced™Universal SYBR®Green Supermix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116 115.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál do laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 273 2273.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a farbivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 142 141.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity, spotrebný materiál a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie-Jód, Jodid draselný, Chlorid zinočnatý Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 120.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA Kity a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 762 7762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie -3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 836 836.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Experion Pro260 Analysis Kit fo 10 Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 203 202.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 515 2515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a špecializované laboratórne súpravy (kity) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 513 2512.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 433 1433.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 240 5240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rôzne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 437 437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 470 2470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny a spotrebný materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose for analytical nucleic electrophoresis Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 490 1490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 968 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, kultivačné medium, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 547 1547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na imunohistochemické vyšetrenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na experimentálnu prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 114 113.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 083 1083.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka, hydroxid sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 431 431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282 282.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 005 1005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médium a iné chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 282 281.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Experion RNA HighSens Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 383 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sphingosine-1-Phosphate s excitačným účinkom, WS 12 – potenciálny agonista TRPM8 receptora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 247 1247.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne pomôcky; chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
izopropanol Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 12 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenské národné múzeum 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencie pre koagulačné automaty RAC-1800 a Sysmex CA 1500 Oravská poliklinika Námestovo 6 480 6480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 881 6881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 586 586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Certifikované referenčné materiály - roztoky Slovenský hydrometeorologický ústav 2 656 2656.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
ELISA kity pre detekciu surfaktantového proteínu B a fosfatidylcholínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 179 1179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 118 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztok na odmaskovanie antigénov , (Antigen unmasking solution) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 496 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 184 17184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 119 1119.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter, dioxán Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 120.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 214 213.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy (chemikálie a laboratórny materiál) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie a základné organické rozpúšťadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 54 660 54659.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 888 1888.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 513 513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 462 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 115 115.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity a súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 316 4316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre mikrobiológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie, laboratórne sklo, farmaceutický materiál a pomôcky, zdravotnícke vybavenie Stredná zdravotnícka škola 8 717 8716.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium - Low Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na meranie koncentrácie kortizolu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na mikrobiológiu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 373 372.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, CRM konductivity Výskumný ústav vodného hospodárstva 38 38.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 75 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 276 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 462 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prácu vo vzorkovnici Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 313 2313.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 79 79.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 646 645.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy - špecifické produkty a chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 489 1489.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 176 4176.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 882 882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 686 2685.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 070 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 142 1141.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 961 2961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
izolačné kity, PCR komponenty, anorganické a organické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 534 1534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 480 480.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlmivé roztoky - pufre pre pH elektródu VWR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 43 42.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 824 2823.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklo a chemikálie na laboratórne cvičenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 627 626.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 740 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a základné chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dioxán, acetylacetón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 740 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - metanol, kyselina sírová, etanol, chloritan sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137 137.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 245 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 243 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 545 12545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 076 1076.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina rozmarínová (Rosmarinic acid) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116 115.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 69 000 69000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088 4088.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optiprep Density Gradient Medium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka králičia polyklonálna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644 644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 31 128 31128.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 005 2005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália a laboratórna pomôcka pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 338 338.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Zinc sulfate heptahydrate, Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate , 5-(Hydroxymethyl)furfural Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 11 820 11820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808 808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TUNEL systém pre detekciu apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 670 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie cytokínov (králik) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, DNA ladder, polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 159 159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (reagencie) - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu, TaqMan mix na fluorescenčnú genetypizáciu SNP Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 1499.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 320 3320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kit_kardiálny troponín I_králik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 795 794.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izopropanol vysokej čistoty Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 72 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 77 77.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 314 314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180 7180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - chlorid amónny, fluorid amónny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 100 100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 546 1546.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky a ochranné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 233 2233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie, plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 164 2164.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 070 21070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 496 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 964 5964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 365 364.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 482 4482.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 143 142.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 676 29676.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088 4088.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Sacharóza,Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý,Glycín,Kyselina chlorovodíková,Hydroxid sodný,Vínan sodno-draselný tetrahydrát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 56 56.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 225 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 173 173.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 160 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 473 473.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106 106.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 236 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105 105.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovú analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 080 3080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 210 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 025 9024.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 396 9396.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 302 33302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 612 612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,kryoskúmavky, plastový box na kryoskúmavky, syntéza primerov. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 649 4649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie regulačných faktorov z ľudskej plazmy a reagencie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 909 5909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 181 180.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 605 604.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 178 4178.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál, chemikálie na analýzu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 559 1559.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 48 48.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné kity, chemikálie a plasty pre bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 930 3930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183 183.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 536.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 360 2360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 860 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331 330.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 836 2836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 110 109.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 779 778.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 522 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a podložné sklíčka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky, ochranný plášť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 836 835.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a ochranné pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 604 604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183 183.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 162 2162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 253 253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, enzýmy a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 280 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 060 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na izoláciu a analýzu vírusových genómov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 35 892 35892.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie (stupeň čistoty p.a./G.R.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 116 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (stupeň čistoty for molecular biology, for analysis) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 262 262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do prístroja QIAcube na Izoláciu nukleových kyselín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 562 4562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RedGel Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 221 221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky do hematologického analyzátora Mindray BC5500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 465 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 014 2014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 270 2270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy na bezkolónkovú purifikáciu a etanol Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 760 1760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 183 182.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 566 565.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 159 158.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 496 496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 354 353.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 834 834.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 592 1592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na zabezpečenie laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 726 725.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (1) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 793 793.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-chemikálie, reagencie na molekulárnu biológiu a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 921 921.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutaraldehyde solution Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 950 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cellobiose Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 62.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fipron a fipronil Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 325 7325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 910 910.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103 103.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lysozyme Ústav experimentálnej fyziky SAV 241 241.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a master mix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294 294.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 159 158.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre cytogenetický výskum. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR plastový materiál a živné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 683 683.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 531 530.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie – chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 537 2537.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 427 2427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 622 622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre expresiu RNA, set na izoláciu genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 621 3621.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 162 290 162290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 875 2875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre stanovenie metabolitov hmotnostnou spektrometriou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 061 6061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 085 1085.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 662 13662.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 897 1897.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 517 10517.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 684 684.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 250 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181 181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 342 341.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie nociceptorov a pruriceptorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 626 10626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 590 589.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 935 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 171.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na farbenie DNA, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 176 2176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 389 389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 386 385.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - kyselina trifluoroctová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 270.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 313 1313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 287 286.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 129 612 129612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monoklonová protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 812 812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyzačný roztok pre erytrocyty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemotaxia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208 208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifický blokátor A 803467, polynukleotidy pre amplifikačné reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 965 965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody 925 925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 166 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 744 744.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 443 1442.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 026 2026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 218 2218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 641 641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymeráza a agaroza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365 365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky na prácu s bunkami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 222 1222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a pomôcky Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 370 1370.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 141 10140.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fibronectin 1 MG - prirodný humánny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 381 381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254 254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 863 1863.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 638 11637.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 473 4472.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália - reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 693 8692.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 473 4472.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália – reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 68 68.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 846 845.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 012 15012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 261 261.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre mikrobiologické-vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA Ústav experimentálnej fyziky SAV 514 514.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tiokyantan sodný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 116 115.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 216 11216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molek. - biologické analýzy Ústav zoológie SAV 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 426 426.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Ultračistá voda pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 275 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie C-vlákien Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-bežné Výskumný ústav vodného hospodárstva 151 083 151082.82 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie a materiál pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 625 8625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, médium a materiál na respirometriu (O2K Oroboros) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie cytokínu IL-10 v ľudskej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 018 1017.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 448 448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) a fosfatidylcholínu = špecifikácia človek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 251 1250.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky a bunková línia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 1181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148 148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Western blot protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 122 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SeaKem LE agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formaldehyd 4% pufrovaný pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre pH meter HI 2210 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 68 68.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 630 1630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium Ústav experimentálnej fyziky SAV 120 119.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hematoxylín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 93.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 980 3980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 524 524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 454 3454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 350 9350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNAzol BD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 183 183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 774 2773.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 066 22066.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 009 10009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 774 2773.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - pre mikrobiológiu Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 796 11795.74 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 850 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 376 376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - chemikálie a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 498 497.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutaminergická signalizácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné materiály, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 15 535 15535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity, chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 573 19573.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 913 6913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na inkubáciu buniek a WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anti-CD31 a Anti-VEGF Receptor 2 protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, ELISA kit na ľudský katelicidín, Guanine hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 914 913.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human CX3CL1/Fractalkine Quantikine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 134 1134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 008 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BÓR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 369 369.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 456 456.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 643 3643.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 728 1728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre Sangerovu sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 558 1557.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 105 104.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práškové materiály Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 365 365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gibson assembly master mix, polymeráza Q5, „hokejky“ pre bakteriálne kultúry, parafilm, MidiPrep kit, Kit na izoláciu DNA z gélu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 392 1392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 669 1669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 234 2233.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 321 2321.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 343 343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 8 535 588 8535588.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 591 3590.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymerase, oligonukleotidy a agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 462 462.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 239 239.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 789 788.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 520 520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 720.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 748 748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 709 709.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 290 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 631 1630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 873 14872.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky do hematologického analyzátora Mindray BC5500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467 467.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 562 1562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné nádoby a plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 114 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 268 267.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 392 2392.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 276 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glycerol, Isopropanol, Nálepky, Pipety, Kit na detekciu mycoplazmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 665 1664.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 844 844.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 687 687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 49.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit pre ovce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034 1034.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 805 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluoroglucinol bezvodý a Folin Ciocalteuovo fenolové činidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260 259.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 466 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 695 695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 259 4259.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553 10553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - media, kyselina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 399.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie/reagencie a spotrebný materiál, drobná prístrojová technika, laboratórne náradie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 947 3947.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 251 2251.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 720 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzy proteínov Ústav zoológie SAV 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie - octan meďnatý, zinočnatý, tetraetoxysilan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 144.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 535 1535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné chemikálie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 914 914.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 006 2006.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky, farbivá a protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 3270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu I. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 900 2899.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 707 10707.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - III. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 725 6724.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - IV. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020 1020.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratóriá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 73 100 73100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 750 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 406 406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 146 2146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie- CRM, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 410 2410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 007 1007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 541 1540.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie - perfluórovaný živicový roztok, izopropoxid titaničitý, sérový albumín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190 189.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 705 705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 95 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy, referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 901 2900.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 248 248.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne roztoky a dezinfekčné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 451 255 451255.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie laboratórne a prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 28 010 28010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA extrakčný kit pre izoláciu DNA z vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénglykol (polyethylene glycol., PEG) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 621 620.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 775 775.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 180 904 180904.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre vedecko-výskumné účely Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 367 000 367000.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 032 3032.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM+AA Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 059 2059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 542 3542.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 714 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248 248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 430 3430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 807 807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy, HPLC kolóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 525 6525.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, kyselina chlorovodíková Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie-CRM sediment Výskumný ústav vodného hospodárstva 143 143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 175 044 175044.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 498 200 498200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 760 5760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 373 373.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dusičnan strieborný, Etylalkohol jemný nedenaturovaný, Celite Hyflo Super Cel, Kyselina octová ľadová, Pemza ganulovaná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 511 510.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH meter, elektromagnetická miešačka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 327 1327.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 837 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 973 973.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štandardný roztok, skladovací roztok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 556 555.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 406 406.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280 5280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 009 1009.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 560 4560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne štandardy a laboratórne pomôcky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 257 9256.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 195 1195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 207 206.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Glycine, 1kg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 55 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid 99% čistý /pure Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 25 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protein Marker VI (10 - 245) prestained BC, Applichem, A8889 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 412 1411.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE PRE BIOCHEMICKÚ ANALÝZU Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 535 1534.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie - kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 961 11961.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 575 1575.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 696 2696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 592 592.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 527 527.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická biochémia a diagnostické, biochemické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 738 738.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická biochémia a diagnostické, biochemické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 512 1512.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 911 911.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253 253.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie, spotrebný materiál a drobná laboratórna technika na predmet biochémia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 152.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibračné pufre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 29.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórnu činnosť v oblasti ekológie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 236 4236.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - spotrebný materiál a drobná prístrojová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 173 7172.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy-pesticídy Výskumný ústav vodného hospodárstva 335 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 669 2668.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom a spotrebný materiál na kalibráciu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 165 1165.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 716 716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 305.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 271 271.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malé laboratórne vybavenie a agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 810 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 870 4869.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie ,štandardy pesticídov pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 185 1185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 382 381.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné pre vzdelávací proces Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767 767.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toluén lakársky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 570 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Formaldehyd 36-38% roztok, 5x 1liter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 12 11.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, 100mg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 335 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 149 148.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - rozpúšťadlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 706 705.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 184 2184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 359 359.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 720 19719.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 374 374.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA purifikačný a čistiaci roztok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - vysúšadlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 790 5789.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 592 592.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 779 1779.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553 10553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 166 420 166420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, sorbenty Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 166 420 166420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie, spotrebný materiál, drobná prístrojová laboratórna technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 623 2622.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity a reagencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 956 15955.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 970 969.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery a PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 819 819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikália Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410 409.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Technické služby mesta Humenné 1 520 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas e411 a e601 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 207 719 207719.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 115 270 115270.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas Integra a cobas c501 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 103 317 103316.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 382 7382.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 256 3256.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 396 396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171 171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 464 18464.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 525 525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 465 465.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické enzýmy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 425 1425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 624 225 624225.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie pre laboratóriá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 485 2485.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 894 893.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity a reagencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 956 15955.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zmes terpénov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245 245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 840 839.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 363 363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 48 47.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 557 557.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 570 32570.04 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 197 196.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 872 4871.91 EUR 2020 Tovary Áno 1
Arabinogalactan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 315 1315.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 537 537.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 211 1211.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH pufre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 72.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 530 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 522 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 518 518.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 684 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 224 224.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 133 133.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 151.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibračné štandardy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 227 696 227696.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 572 572.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 256 255.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 47 47.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 722 722.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 902 901.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 576 576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 10.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178 178.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie priemyselné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 117 209 117209.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratória OLČ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 138 100 138100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie, Čisté a rôzne chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 18 779 18778.69 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory 2020 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 150 064 150063.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 417 6417.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 750 398 750398.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Štandardy, certifikačné referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 477 6477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toxikológia - spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 476 10476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Referenčný materiál SETOC 767 Výskumný ústav vodného hospodárstva 273 273.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 101 268 101268.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 919 1919.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 312 312.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 463 463.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 992 7992.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 538 537.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 475 16475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 435 649 435649.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 166 166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pesticídy, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 519 11519.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a rozpúšťadlá pre chromatografiu Výskumný ústav vodného hospodárstva 12 686 12686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 140.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 228 1228.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51 50.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 475 475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas Integra, cobas c501, cobas b221 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 103 355 103355.23 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemický analyzátor cobas e411 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 108 391 108390.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135 135.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas c6000 - e601 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 166 435 166434.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polymér Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 284 1284.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Štandardy pre chromatografickú analýzu Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 740 1739.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a reagencie Lambda Life a.s. 306 936 306936.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie - reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 881 6880.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 182 452 182452.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 347 375 347375.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 535 997 535997.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebný materiál pre projekt LISPER (2) Biomedicínske centrum SAV 331 970 331970.0 EUR 5. August 2021 2. September 2021 Áno 2021-08-05 00:00:00 UTC 2021-09-02 09:00:00 UTC
Chemikálie, kultivačné pôdy a spotrebný materiál Slovenská národná knižnica 57 609 57609.4 EUR 12. December 2019 11. Február 2020 Neuvedené 2019-12-12 00:00:00 UTC 2020-02-11 10:00:00 UTC
Chemikálie a substancie_vlastné zdroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 781 123 1781123.01 EUR 3. September 2021 5. Október 2021 Nie 2021-09-03 00:00:00 UTC 2021-10-05 10:30:00 UTC
Spotrebný materiál SITNO PHARMA s.r.o. 95 702 95702.43 EUR 24. September 2021 7. Október 2021 Neuvedené 2021-09-24 00:00:00 UTC 2021-10-07 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×