CPV kód

09310000-5

Elektrická energia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 83 641 200 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 203 694 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 2 48 235 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 2 901 647 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 7 956 089 EUR
Mesto Malacky 21 1 676 591 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 203 745 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 4 903 428 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 19 558 789 EUR
Mesto Poprad 5 8 096 015 EUR
Mesto Bardejov 3 58 974 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 2 37 717 EUR
Mesto Žilina 3 9 176 830 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 1 242 831 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 225 614 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 3 175 347 EUR
Mesto Levoča 6 1 322 283 EUR
Obec Šenkvice 4 232 267 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 42 644 472 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 70 367 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 8 017 337 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 35 EUR
Mesto Trnava 2 6 978 447 EUR
Mesto Kolárovo 1 32 526 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 14 526 EUR
DataCentrum 3 1 836 557 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 2 000 000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 10 014 806 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 10 950 000 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 5 159 338 EUR
Správa športových zariadení Levice 7 944 155 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 122 974 EUR
Prešovský samosprávny kraj 6 24 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 7 917 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 1 583 702 EUR
Mesto Rožňava 2 43 215 EUR
Mesto Vráble 2 143 150 EUR
Mesto Martin 10 1 848 149 EUR
Mesto Nová Baňa 1 88 168 EUR
Psychiatrická nemocnica 5 300 051 EUR
Obec Terchová 1 41 976 EUR
Mesto Topoľčany 4 1 681 976 EUR
Mesto Levice 2 851 386 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 500 119 EUR
Mesto Nitra 4 780 900 EUR
Obec Podhorie 1 15 804 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 4 283 050 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 195 808 EUR
Obec Drahovce 1 86 875 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 96 071 EUR
Obec Rohožník 2 50 477 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 1 741 214 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 2 469 143 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 6 9 247 107 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 616 792 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 2 226 509 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 4 461 073 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 24 011 860 EUR
Mesto Prievidza 4 629 837 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 4 434 024 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 178 164 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 4 864 522 EUR
Mesto Rajec 3 495 614 EUR
Obec Beluša 2 212 819 EUR
Obec Bobrov 1 393 196 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 100 EUR
Košický samosprávny kraj 1 394 068 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 1 102 882 EUR
Obec Kalná nad Hronom 3 290 075 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 1 727 545 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 236 346 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 7 9 756 838 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 240 285 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 25 16 408 836 EUR
Mesto Stupava 1 260 321 EUR
Technická univerzita v Košiciach 14 2 708 691 EUR
HOREZZA, a.s. 3 1 149 319 EUR
Obec Zvolenská Slatina 3 169 760 EUR
Mesto Dobšiná 1 62 329 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 3 118 330 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 421 857 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 5 585 351 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 879 193 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 4 63 850 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 4 93 061 EUR
Centrum výcviku Lešť 6 5 206 291 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 9 1 621 842 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 1 281 992 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 1 011 168 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 3 42 827 EUR
Mesto Lipany 3 339 899 EUR
Mesto Komárno 1 167 424 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 255 601 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 5 58 148 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 389 286 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 524 948 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 193 032 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 1 282 712 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 340 949 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 52 403 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 101 203 EUR
Obec Kanianka 3 56 844 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 360 891 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 214 751 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 1 010 266 EUR
Bytová správa, s.r.o. 3 57 460 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 7 241 305 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 106 525 EUR
Mesto Trstená 1 39 399 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 4 560 993 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 206 382 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 339 682 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 6 2 594 934 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 68 201 134 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 2 566 734 EUR
Mesto Humenné 1 41 667 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 12 334 EUR
Mesto Svidník 2 80 907 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 420 554 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 708 500 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 183 622 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 3 132 549 EUR
Mesto Brezno 1 522 444 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 4 980 102 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 6 10 884 104 EUR
Mesto Šurany 1 35 067 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 000 000 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 35 750 EUR
Obec Vyhne 4 549 586 EUR
Mesto Dunajská Streda 3 994 813 EUR
Obec Dolné Saliby 3 35 549 EUR
Obec Malachov 1 15 000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 72 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 26 898 248 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 792 838 EUR
Mesto Modra 2 341 782 EUR
Mesto Sabinov 4 137 508 EUR
Mesto Senica 1 204 774 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2 341 976 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 65 833 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 2 730 116 EUR
Mesto Nové Zámky 6 1 002 725 EUR
Mesto Šaľa 2 633 839 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 92 098 EUR
Mesto Partizánske 3 333 194 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 261 542 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 576 782 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 3 99 320 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 336 706 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 4 246 913 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 33 231 897 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 7 400 EUR
Mesto Trebišov 5 1 021 038 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 201 652 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 115 200 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 2 576 711 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 20 833 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 5 65 964 001 EUR
Mesto Pezinok 7 2 708 651 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 33 465 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 86 796 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 79 744 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 4 722 182 EUR
Obec Lodno 1 441 731 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 74 445 EUR
Mesto Námestovo 2 127 414 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 119 323 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 6 186 696 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 245 100 EUR
Obec Prestavlky 1 19 494 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 6 307 989 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 352 982 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 1 224 372 EUR
Mesto Galanta 3 1 753 260 EUR
Mesto Kežmarok 2 468 050 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 5 255 658 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 573 223 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 601 214 EUR
Mesto Detva 2 361 906 EUR
Mesto Hlohovec 5 502 982 EUR
Obec Jakubov 3 87 011 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 416 075 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 5 144 000 EUR
Obec Repište 1 8 404 EUR
MH Invest, s.r.o. 5 726 622 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 17 9 383 680 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 175 894 EUR
Obec Krpeľany 1 44 503 EUR
Obec Teplička nad Váhom 3 221 717 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 34 826 828 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 68 224 EUR
Mesto Trenčín 13 3 245 983 EUR
Obec Podhorany 1 23 217 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 84 877 EUR
Obec Čičmany 1 5 899 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 4 885 571 EUR
Mesto Zvolen 2 1 728 703 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 164 554 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 313 628 EUR
Obec Dlhé Klčovo 2 15 262 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 9 669 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 134 065 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 76 438 EUR
Mesto Púchov 5 695 759 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 1 693 159 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 112 761 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 2 86 990 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 2 481 500 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 132 592 EUR
Obec Dolná Mariková 1 51 137 EUR
Mesto Banská Bystrica 20 8 878 428 EUR
Obec Očová 1 43 125 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 27 180 710 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 14 023 570 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 0 Neuvedná
Národné rehabilitačné centrum 3 321 724 EUR
Stredná zdravotnícka škola 6 77 348 EUR
Obec Heľpa 2 173 955 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 19 262 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 339 569 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10 12 990 166 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 3 344 956 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 527 586 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 237 560 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 60 225 EUR
Mesto Stará Turá 3 22 748 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 13 366 905 EUR
Štátna pokladnica 2 201 598 EUR
Zoologická záhrada Košice 2 408 666 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 104 998 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 571 894 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 130 620 EUR
Obec Staškov 1 77 005 EUR
Mesto Kremnica 5 817 315 EUR
Obec Komjatná 1 12 977 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 168 288 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 74 945 024 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 36 848 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 450 833 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 4 99 229 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 12 750 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 225 000 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 371 819 EUR
Obec Rudina 1 30 149 EUR
ENERGO-SK, a.s. 3 6 545 051 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 3 85 302 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 194 752 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 7 323 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 3 42 494 EUR
Obec Smižany 7 249 115 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 6 299 709 EUR
Obec Sebedražie 1 154 428 EUR
Mestská časť Košice - Západ 6 210 082 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 3 276 458 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 5 59 361 EUR
Obec Liptovské Revúce 2 31 761 EUR
Mesto Veľký Krtíš 1 191 466 EUR
Obec Blatné 1 0 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 343 125 EUR
Obec Orechová Potôň 2 1 735 770 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 3 56 759 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 8 9 387 242 EUR
Obec Papradno 1 52 055 EUR
Obec Trnavá Hora 1 18 441 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 306 992 EUR
Národný onkologický ústav 3 1 024 987 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 4 161 249 EUR
Mesto Lučenec 3 336 444 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 18 850 EUR
Obec Močenok 2 84 819 EUR
Obec Kvakovce 1 9 167 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 320 732 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 18 333 EUR
Obec Dolné Plachtince 1 945 517 EUR
Obec Bojničky 2 69 806 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 13 982 EUR
Obec Konská 1 6 838 EUR
Služby Mesta Piešťany 5 1 237 048 EUR
Obec Gajary 1 10 156 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 58 901 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 12 750 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 38 415 EUR
Obec Lietavská Lúčka 3 144 319 EUR
BIONT, a.s. 2 383 393 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 4 115 157 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 22 140 EUR
Obec Korňa 1 29 681 EUR
Obec Štiavnik 3 259 582 EUR
Obec Oščadnica 3 373 117 EUR
Spojená škola 1 2 908 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 16 809 EUR
Obec Raslavice 2 119 559 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 5 144 333 EUR
Obec Bešeňov 2 51 264 EUR
Mesto Vrútky 3 527 720 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 3 381 783 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 4 192 393 EUR
Obec Pruské 1 59 989 EUR
Obec Šterusy 1 28 324 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 14 502 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 2 173 868 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 2 16 563 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 301 651 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 326 096 EUR
Obec Brodské 2 121 112 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 245 475 EUR
Obec Stráňavy 2 86 555 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 92 519 EUR
Obec Veľké Orvište 1 13 735 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 5 227 683 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 2 31 044 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 183 738 EUR
Mesto Hriňová 3 176 523 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 116 623 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 3 77 572 EUR
Obec Jasenica 1 16 009 EUR
Obec Horné Hámre 2 38 554 EUR
Obec Bystričany 1 25 629 EUR
Hotelová akadémia 4 47 540 EUR
Obec Jasenie 2 53 108 EUR
Obec Kováčová 2 54 385 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 2 508 873 EUR
Technické služby mesta Svit 2 151 723 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 2 33 127 EUR
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 2 23 411 EUR
Obec Prašník 2 95 753 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 208 533 EUR
Obec Mužla 1 110 706 EUR
Mesto Žarnovica 1 44 824 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 23 911 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 160 492 EUR
Obec Rakovice 1 20 653 EUR
Obec Kostolište 1 10 616 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 13 329 EUR
Obec Nižná Myšľa 1 64 050 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 184 441 940 EUR
Slovenská pošta, a.s. 3 11 350 890 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 2 3 245 792 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 3 969 009 EUR
Technické služby Brezno 4 644 456 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 362 362 EUR
Výskumná agentúra 7 78 185 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 8 500 000 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 244 815 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 946 129 EUR
Obec Lieskovec 3 66 085 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 212 270 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 1 157 364 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 4 2 083 545 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 790 294 EUR
MH Invest II, s.r.o. 6 478 131 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 271 917 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 2 165 844 EUR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 7 855 347 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 7 3 148 088 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 4 234 293 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 128 141 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 799 954 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3 4 850 852 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 3 17 127 246 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 237 196 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 2 13 533 EUR
BIONERGY, a. s. 5 26 230 354 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 263 214 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 3 108 442 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 3 710 800 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 98 716 EUR
Obec Lubina 2 36 468 EUR
Obec Nesluša 1 41 036 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 3 350 570 EUR
Obec Dobrá Voda 4 95 720 EUR
NOVOVITAL 4 298 936 EUR
VITALITA n.o. 3 198 249 EUR
Mestská krytá plaváreň 3 271 629 EUR
Mesto Turany 3 333 378 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 138 728 EUR
Obec Veselé 2 49 879 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 28 309 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 26 252 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 60 083 EUR
Mesto Bojnice 3 35 373 EUR
Mesto Šahy 1 73 322 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 44 073 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 2 22 538 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 3 403 892 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 2 19 158 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 441 784 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 175 872 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 60 685 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 5 264 689 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 134 990 EUR
Mesto Gelnica 6 577 889 EUR
Stredná odborná škola 1 21 008 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 11 723 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 5 339 420 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 2 98 230 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 2 49 009 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 032 EUR
Spojená škola 1 20 507 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 68 047 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 159 621 EUR
Technické služby mesta Humenné 5 665 038 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 39 024 EUR
Základná škola Horný Vadičov 4 21 189 EUR
Dopravná akadémia 1 32 055 EUR
Hlavný banský úrad 3 34 007 EUR
Obec Malý Čepčín 1 14 483 EUR
Spojená škola 1 26 232 EUR
Teresa Benedicta 3 34 750 EUR
Obec Jasenové 1 17 117 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 169 172 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 120 971 EUR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 4 742 EUR
Základná škola Plavecký Štvrtok 1 5 125 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 258 537 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 44 532 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 18 278 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 348 699 EUR
Obec Sklené Teplice 1 26 386 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 14 917 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 3 27 061 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 12 517 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 3 26 905 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 1 45 759 EUR
Social. Trans, n.o. 2 20 586 EUR
Obec Hvozdnica 1 19 851 EUR
Technické služby mesta Trebišov 3 311 203 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 5 797 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 4 268 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 60 985 EUR
Základná škola s Materskou školou Tovarné 1 1 333 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 132 939 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 39 797 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 2 0 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 159 023 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 3 68 146 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 4 289 729 EUR
Základná škola Matky Alexie 2 32 709 EUR
Centrum voľného času 1 3 433 EUR
Stredná odborná škola technická 1 18 365 EUR
Spojená škola internátna 2 11 407 EUR
Základná škola s materskou školou 4 49 891 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 6 359 200 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 24 468 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 29 943 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 4 101 874 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 5 71 915 EUR
Základná škola s materskou školou 3 19 623 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 15 298 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 3 79 387 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 2 64 313 EUR
AD HOC Malacky 4 164 768 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 16 068 EUR
Základná škola - Grundschule Medzev 2 27 596 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 24 602 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 3 43 534 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 1 32 713 EUR
MBB a.s. 2 197 753 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 41 573 EUR
Hotelová akadémia 1 37 495 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 4 126 208 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 9 885 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 4 308 795 EUR
Základná škola Šenkvice 2 22 040 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 8 653 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 1 16 442 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 5 68 867 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 2 33 013 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 19 394 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 26 248 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 30 501 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 1 48 333 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 130 806 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 3 85 332 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 3 36 612 EUR
Gymnázium bilingválne 3 38 866 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 19 543 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 24 025 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 4 40 337 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 1 9 992 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 2 9 101 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 023 EUR
Obec Poproč 1 25 844 EUR
Základná škola Dolná Tižina 2 23 332 EUR
Centrum sociálnych služieb ANIMA 1 43 616 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 31 465 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 15 664 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 3 6 716 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 23 417 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 1 91 731 EUR
Základná škola Jozefa Kollára 1 8 250 EUR
Reedukačné centrum 2 40 509 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 28 306 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 30 506 EUR
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 54 166 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 2 7 964 EUR
Základná škola 1 25 219 EUR
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 1 21 416 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 3 136 918 EUR
Základná škola 3 72 643 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 1 10 526 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 4 41 489 EUR
Domov sociálnych služieb v Brezovičke 1 6 711 EUR
Základná škola Sačurov 1 21 000 EUR
Základná škola 3 59 112 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 3 55 278 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 1 9 002 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 2 14 125 EUR
Základná škola s materskou školou 1 18 399 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 3 40 659 EUR
Základná škola s materskou školou 2 27 910 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 1 44 310 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 13 439 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 34 881 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 30 570 EUR
MŠ Šafáriková 3 25 802 EUR
Spojená škola 2 24 940 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 2 28 236 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 3 127 443 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 3 51 830 EUR
Špeciálna základná škola 1 12 832 EUR
Základná škola 2 24 633 EUR
Základná škola s materskou školou Nižná 1 36 661 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 3 072 EUR
Spojená škola internátna 2 40 354 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 2 32 148 EUR
Centrum voľného času 3 13 206 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 2 34 079 EUR
Obec Studienka 1 8 482 EUR
Dom kultúry Javorina Stará Turá 1 5 500 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 4 999 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 2 22 212 EUR
Základná škola s materskou školou 1 17 552 EUR
Základná škola v Raslaviciach 1 18 329 EUR
Diagnostické centrum 2 25 924 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 2 48 574 EUR
Obchodná akadémia 1 18 765 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 8 343 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 25 862 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 4 161 277 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 13 021 EUR
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 1 27 130 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 17 571 EUR
Základná škola s materskou školou 1 11 748 EUR
Stredná odborná škola 1 25 232 EUR
Stredná priemyselná škola 1 24 609 EUR
Základná škola s materskou školou Brusno 1 15 396 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 12 739 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 2 30 011 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 20 146 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 3 851 EUR
Reedukačné centrum 1 22 841 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 21 242 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 2 83 602 EUR
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 2 129 446 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 9 553 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 411 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 3 53 342 EUR
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 1 20 706 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 1 7 479 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 2 9 488 EUR
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 1 11 161 EUR
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 2 16 497 EUR
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 1 2 313 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 2 77 727 EUR
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 1 17 936 EUR
Základná umelecká škola, Nové Zámky 1 4 338 EUR
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 1 18 859 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 1 4 850 EUR
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 2 9 573 EUR
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 1 2 282 EUR
Bábkové divadlo Žilina 1 13 390 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 1 4 288 EUR
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru 1 15 658 EUR
Hotelová akadémia 1 20 982 EUR
Gymnázium 1 14 450 EUR
Škola úžitkového výtvarníctva 1 30 469 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová 1 17 827 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná 1 19 808 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 31 231 EUR
Slovenské komorné divadlo Martin 1 46 028 EUR
Stredná odborná škola drevárska a stavebná 1 10 478 EUR
Považské múzeum v Žiline 1 60 207 EUR
Spojená škola 1 39 916 EUR
Obchodná akadémia 1 10 519 EUR
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 1 16 620 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 19 545 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 37 999 EUR
Konzervatórium 1 10 808 EUR
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 1 51 789 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 1 218 026 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 62 246 EUR
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 3 153 222 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 1 501 638 EUR
Obec Hvozdnica 2 41 639 EUR
Spojená škola internátna 2 18 840 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 243 936 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 166 316 EUR
TECHNOTUR s.r.o. 3 921 093 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 2 148 837 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 35 833 EUR
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 1 8 098 EUR
Spojená škola internátna 2 24 789 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 13 870 EUR
Základná škola 1 26 263 EUR
Obec Hubina 1 45 667 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 76 667 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 1 52 655 EUR
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624 1 17 977 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 66 681 EUR
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné 1 10 573 EUR
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 1 26 700 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 1 20 797 EUR
Obec Lúka 1 32 961 EUR
Základná škola s materskou školou 1 11 067 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 194 49 200 617 EUR
Energy Europe, SE 40 2 241 939 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 64 27 523 569 EUR
Energie2, a.s. 204 45 384 821 EUR
Pow-en a. s. 127 60 809 710 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 151 73 486 776 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 777 595 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 223 240 903 788 EUR
ELGAS, s.r.o. 22 6 480 802 EUR
CYEB s.r.o. 1 32 961 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 12 2 633 526 EUR
ZSE Energia, a.s. 116 138 814 478 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 236 000 EUR
SE Predaj, s. r. o. 58 36 534 722 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 0 Neuvedná
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 17 211 340 188 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 85 68 732 398 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 0 Neuvedná
V-Elektra Slovakia, s.r.o. 2 176 518 EUR
Energia 2, a.s., 1 101 800 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 26 919 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 208 878 EUR
Lumius Slovakia, s.r.o. 1 102 045 EUR
Pow-en a.s. 1 1 428 708 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 104 22 555 302 EUR
1 0 Neuvedná
SPP, a.s. 1 75 400 EUR
BUKÓZA ENERGO, a. s. 40 775 586 EUR
TWINLOGY s. r. o. 4 531 222 EUR
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 1 120 971 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 59 12 027 546 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 88 145 122 156 EUR
BCF ENERGY, s. r. o 75 5 812 613 EUR
RIGHT POWER, a.s. 5 385 173 EUR
G&E Trading, a.s. 1 6 970 350 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie. Správa športových zariadení Levice 170 000 170000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 64 000 64000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 64 646 64646.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 118 400 118400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2015 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 190 000 190000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 80 000 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 89 641 89641.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Námestovo 52 000 52000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 160 000 160000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník Obec Rohožník 180 000 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu Obec Kanianka 82 000 82000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 21 414 21414.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 176 000 176000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 70 450 70450.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 72 500 72500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav reumatických chorôb 50 000 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenský metrologický ústav 172 048 172048.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zodpovednosť za odchýlku Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90 000 90000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie Mesta Levoča. Mesto Levoča 131 223 131223.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 110 000 do 150 000 110000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 160 000 160000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214 Obec Sebedražie 155 000 155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Obec Liptovské Revúce 22 925 22925.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava - Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 145 676 145676.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Vyhne (r. 2016) Obec Vyhne 71 587 71587.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Obec Smižany 42 000 42000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Mesto Dunajská Streda 119 904 119904.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 188 437 188437.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 170 824 170824.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Mesto Vrútky 180 000 180000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektriny a zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 190 000 190000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150 000 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 25 000 25000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 59 554 59554.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 115 200 115200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku BIONT, a.s. 158 000 158000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Košice - Západ 39 000 39000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 000 40000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 656 46656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 560 194560.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 40 534 40534.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Vranov nad Topľou 120 339 120339.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95 000 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 159 513 159513.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 20 000 20000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Krpeľany a prevzatie záruky za odchýlku Obec Krpeľany 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - TS Svit Technické služby mesta Svit 126 640 126640.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obec Šenkvice a prevzatie záruky za odchýlku Obec Šenkvice 134 815 134815.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570 574 570574.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 747 174747.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 550 000 4550000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 900 000 1900000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 370 1955370.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 275 123 275123.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 164 695 164695.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750 288750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750 288750.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 438 238 4438238.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2015 Rozhlas a televízia Slovenska 463 498 463498.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská pošta, a.s. 4 023 090 4023090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa Univerzitná nemocnica Martin 206 897 206897.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Univerzitná nemocnica Martin 209 670 209670.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 754 287754.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452 200 452200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mesto Topoľčany 1 219 000 1219000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2016 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561 191 561191.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 008 154008.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306 224 306224.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 117 117.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579 140 579140.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016 TRANSPETROL, a.s. 8 310 000 8310000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 54 54.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Združenie miest a obcí myjavského regiónu 244 815 244815.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 215 692 215692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU BIONT, a.s. 241 227 241227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 37 37.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Žilina 4 000 000 4000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115 200 115200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024 170024.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 34 34.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624 481624.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 390 408 390408.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 481 500 481500.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 43 088 43088.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394 055 394055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 6 536 6536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419 677 419677.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 959 748 1959748.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 1 860 1860.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 167 424 167424.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice (2016 - 17) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 768 582 2768582.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 343 789 343789.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Mesto Levice 851 386 851386.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 320 000 320000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 855 343 7855343.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 380 000 380000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 63 363 63363.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 477 738 477738.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 314 863 314863.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 102 045 102045.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470 000 470000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 000 1200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Univerzitná nemocnica Bratislava 3 506 923 3506923.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrický samosprávny kraj 1 310 310 1310310.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696 1943696.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 325 000 6325000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 293 090 293090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 204 500 204500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572 669 572669.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 Obec Orechová Potôň 1 735 771 1735771.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 155 000 1155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379 1050379.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 128 141 128141.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 823 59823.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 524 574 524574.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Mesto Pezinok 508 862 508862.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Elektrická energia Mesto Levice od 0 do 0 0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 053 220 7053220.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Košický samosprávny kraj 394 068 394068.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000 10151000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 567 050 567050.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 133 509 133509.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Trenčín 275 340 275340.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 39 39.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Prievidza 370 933 370933.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 292 545 292545.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 714 168714.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 000 397000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálna poisťovňa, ústredie 2 341 976 2341976.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu HOREZZA, a.s. 954 416 954416.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie do 25 odberných miest verejného obstarávateľa. Centrum výcviku Lešť 802 673 802673.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 200 668 200668.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 410 000 410000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia na roky 2016 a 2017 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 092 737 1092737.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2016 Rozhlas a televízia Slovenska 403 172 403172.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 520 727 520727.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 500 59500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 34 34.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 Mesto Levoča 453 744 453744.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na úrovni 25 kV a 3 kV. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 898 248 26898248.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 106 749 106749.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330 531 330531.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 473 341 1473341.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 566 371 566371.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106 460106.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 062 000 1062000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií ENERGO-SK, a.s. 7 320 000 7320000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300 000 300000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 944 000 6944000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 3 600 3600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 032 809 1032809.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 100 100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106 460106.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 212 270 212270.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzitná nemocnica Martin 664 878 664878.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179 111179.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 0 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 254 000 6254000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 990 60990.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektriny Poliklinika Tehelná, a.s. 72 784 72784.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 492 265 492265.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 95 187 95187.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie rokov 2015-16 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 815 884 815884.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku Služby Mesta Piešťany 479 723 479723.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 758 5697758.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 632 317 632317.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 407 914 407914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 135 403135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 546 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 250 260 6250260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letecká vojenská nemocnica, a.s. 301 651 301651.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799 69799.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša 284 777 284777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 3 072 445 3072445.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 2 609 420 2609420.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 107 281107.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770 825 770825.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 98 716 98716.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 535 540 28535540.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 323 1323.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 717 173 1717173.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 575 049 1575049.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299 192299.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088 186088.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribučných služieb - CVO 316 Obstarávacie trhovisko Slovenska 477 218 477218.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav 928 977 928977.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 109 710 109710.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 041 15041.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 850 907 850907.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 773 440 2773440.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský hydrometeorologický ústav 214 702 214702.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre K13 - Košické kultúrne centrá K13-Košické kultúrne centrá 59 899 59899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 48 412 48412.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 54 844 54844.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 241 538 241538.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 749 612 749612.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 286 286.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 328 995 328995.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 201 201.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416 273 416273.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159 520 159520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 125 000 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 127 461 127461.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Jaslovské Bohunice 338 173 338173.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Galanta Mesto Galanta 1 201 788 1201788.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 10 240 269 10240269.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 Obec Lodno 441 731 441731.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB - PRE MESTO TRSTENÁ Mesto Trstená 39 399 39399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 149 503 149503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 567 106 567106.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie na r. 2017 a 2018 Obec Vyhne 138 179 138179.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 492 520 492520.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 410 000 410000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 846 905 846905.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 000 800000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Služby Mesta Piešťany 470 000 470000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu - VO 816 Mesto Banská Štiavnica 70 367 70367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriky v rokoch 2017 a 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 000 960 3000960.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre rok 2017 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 236 602 1236602.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia DataCentrum 833 719 833719.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Obec Bobrov 468 141 468141.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 350 656 350656.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 066 426 4066426.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 018 200 1018200.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 401 1401.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 Nemocnica svätého Michala, a. s. 194 832 194832.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 366 836 366836.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 486 220486.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 608 083 608083.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 75 508 75508.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 314 314.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 579 305 19579305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 18 250 000 18250000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 061 24061.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1016 Mesto Pezinok 132 243 132243.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 734 045 1734045.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195 808 195808.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mesto Vráble 49 330 49330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 35 35.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 393 840 393840.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 238 732 238732.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1216 Technické služby mesta Svit 49 660 49660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 90 344 90344.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 290 854 290854.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 773 42773.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377 779 377779.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 953 292 19953292.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ EKO - podnik verejnoprospešných služieb 739 974 739974.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 415 582 415582.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie NET201741 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 771 044 771044.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27 622 000 27622000.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Univerzitná nemocnica Martin 440 799 440799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 962 367962.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 012 307 1012307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000 3600000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470 6073470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 418 509 418509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 347 162 347162.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50 401 50401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vrútky 313 846 313846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117 Mesto Turany 243 291 243291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79 443 79443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470 6073470.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 515 000 19515000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 620 450 1620450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica Mesto Senica 204 774 204774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 620 217 2620217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre Dopravný podnik mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 150 227 150227.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 959 120959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 Mesto Šurany 35 067 35067.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Pezinok 169 471 169471.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 500 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 000 000 6000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 Mesto Liptovský Mikuláš 225 614 225614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 485 094 1485094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 460 743 460743.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141 183 141183.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rača 79 069 79069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 450 000 450000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019 – 2022 pre objekty NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 890 816 890816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740 3283740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 213 182 213182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 341 352 341352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 000 1500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 850 602 850602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 114 260 114260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315 653 315653.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 709 43709.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 040 779 1040779.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 208 377 208377.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 54 517 54517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3 774 300 3774300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 Mesto Banská Bystrica 682 970 682970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektriny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny Mesto Poprad 479 623 479623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 204 905 204905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO Združenie miest a obcí Žitného ostrova 157 364 157364.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 055 570 25055570.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 6 228 960 6228960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 250 000 16250000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trnava 6 800 000 6800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 476 900 476900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 409 893 5409893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411 988 411988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 56 022 56022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 566 797 566797.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212 657 212657.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 391 427 391427.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 519 418 519418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 67 439 67439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 306 210 306210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 600 201600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333 456333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 77 930 77930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre K13-Košické kultúrne centrá 2018 K13-Košické kultúrne centrá 102 770 102770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 663 200 3663200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 345 833 345833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704 803 704803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89 858 89858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 398 002 1398002.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 398 619 398619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394 168 394168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 47 718 47718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740 3283740.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 63 536 63535.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 40 574 40574.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 38 400 38400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Plavecký Štvrtok 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Plavecký Štvrtok 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 4 080 4079.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s Materskou školou Tovarné 2 027 2027.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie. Základná škola Slovenská Kajňa 2 590 2590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 500 43500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 160 000 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 20 216 20215.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 39 250 39250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Trnavá Hora 30 770 30770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 195 598 195597.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 140 000 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 866 8866.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Prievidza 224 750 224750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 800 43800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mestská časť Bratislava - Vajnory 41 000 41000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Sklené Teplice 38 921 38920.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 300 46300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie HOREZZA, a.s. 202 750 202750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 129 800 129800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 63 592 63591.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - č. odberného miesta: 4531381 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MBB a.s. 132 471 132471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 46 608 46607.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 153 680 153680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent MBB a.s. 132 471 132471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 186 000 186000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 61 500 61500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 136 639 136638.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 145 000 145000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 61 578 61577.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 22 290 22290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica Trenčín 107 258 107257.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 41 300 41300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 31 026 31026.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 180 852 180852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 862 13861.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500 21500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Repište 10 980 10980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 29 801 29800.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 61 000 61000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 50 400 50400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 55 000 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 134 000 134000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane všetkých s tým súvisiacich distibučných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 28 800 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015 187015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 60 600 60600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Základná škola v Prievidzi 30 500 30500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 174 892 174892.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Jozefa Kollára EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 183 171 183171.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 51 000 51000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 200 000 200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Spojená škola 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 92 691 92690.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 112 000 112000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Podhorie 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 41 521 41521.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 600 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Detská ozdravovňa Kremnické Bane 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 65 051 65050.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Obec Kvakovce 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 68 000 68000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 11 300 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 19 046 19046.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola 34 501 34501.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 4 080 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 16 100 16100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 29 600 29600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 63 259 63258.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malý Čepčín 19 500 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (na 24 mesiacov) Hlavný banský úrad 12 800 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 41 428 41428.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Čičmany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015 187015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 41 433 41432.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 84 611 84610.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000 69000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 30 694 30694.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 25 900 25900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 79 000 79000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Technické služby mesta Trebišov 82 300 82300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Trebišov 232 049 232049.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Domov sociálnych služieb v Brezovičke 8 982 8982.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 7 100 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Sačurov 26 880 26880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 12 400 12400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 12 800 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 20 562 20562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 117 297 117297.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 34 700 34700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 28 000 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Nemocnica Snina, s.r.o. 63 000 63000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150 374 150373.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Eko Energia s.r.o. 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 83 588 83588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2017 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 165 000 165000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice-Staré Mesto 28 500 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 97 491 97491.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 140 000 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Galéria mesta Bratislavy 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 59 900 59900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 22 500 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trnava 250 000 250000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 8 380 8380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 a 2018 VITALITA n.o. 90 400 90400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky Obec Komjatná 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 31 560 31560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Krásna 7 450 7450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 37 270 37270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Veľká Lomnica 78 125 78124.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 37 060 37060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 102 000 102000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 56 278 56277.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 160 000 160000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 33 450 33450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií 48 000 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 168 000 168000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 40 100 40100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 51 729 51729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 55 008 55008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 645 3645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 142 000 142000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Dubnica nad Váhom EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 88 980 88980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 170 000 170000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 21 770 21770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Nová Baňa 110 116 110116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 135 000 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800 46800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95 000 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47 900 47900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenie 33 692 33692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13 500 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 8 240 8240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 54 552 54552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 100 000 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia. DataCentrum 2 775 2775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Nižná 44 000 44000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Vysoká škola výtvarných umení 66 340 66340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malachov 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 56 000 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 29 300 29300.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 Centrum voľného času 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800 46800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 18 200 18200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 85 000 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Obec Kostolište 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Studienka 10 178 10178.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 23 865 23865.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Združenie obcí Enviropark Pomoravie 65 000 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 22 873 22873.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 132 000 132000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny MŠK Púchov s.r.o. 34 927 34927.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 170 000 170000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 21 651 21651.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 197 270 197269.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Cabaj - Čápor 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trenčianske Teplice 42 985 42985.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 79 200 79200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Dom kultúry Javorina Stará Turá 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 46 100 46100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000 92000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 116 900 116900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 60 100 60100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 699 37699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Veľké Dvorníky 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 300 25300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 199 900 199900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 22 694 22693.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 204 44204.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 135 000 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 - 3 mesiace Univerzitná nemocnica Martin 114 836 114835.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 870 11870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 772 425 772425.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 152 741 152741.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 Spojená škola 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Poproč 41 970 41970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Bratislava - Vajnory 34 500 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 54 860 54860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Obec Prestavlky 28 738 28738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 110 000 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 144 253 144253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35 350 35349.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 35 650 35650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500 46500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 53 014 53014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 57 600 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 20 600 20600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola 37 000 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 53 000 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 181 500 181500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 128 194128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 45 000 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 35 996 35996.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Levoča 239 498 239498.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 13 100 13100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 43 300 43300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 31 080 31080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 108 000 108000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 18 717 18717.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 850 20850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 121 171 121171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 7 600 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 155 000 155000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 69 900 69900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 282 179 282179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 46 000 46000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 15 100 15100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Bytová správa, s.r.o. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 133 500 133500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17 250 17250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 34 000 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 248 000 248000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 27 410 27410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Hôrky 26 262 26262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 26 000 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Nitrianske Pravno 81 806 81806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 139 319 139319.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 190000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 41 500 41500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 172 800 172800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 18 222 18222.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 91 000 91000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 38 683 38682.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 70 273 70272.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 201 276 201276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 26 426 26425.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 12 840 12840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 143 140 143140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000 69000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Pruské 75 000 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Kysucká knižnica v Čadci 9 965 9964.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Obec Veľká Ves nad Ipľom 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 99 644 99644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Raslaviciach 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 23 530 23530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 267 157266.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 182 649 182648.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 28 000 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 66 400 66400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 22 900 22900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 55 000 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny 2018 - 2019 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 9 130 9130.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 190 287 190287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 267 157266.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000 115000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 18 500 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 17 900 17900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 246 694 246693.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2019 Mesto Detva 118 663 118663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 140 000 140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2018 Vysoká škola výtvarných umení 88 935 88935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 106 313 106313.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230 000 230000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny od 1. 1. 2018 do 31. 12 2019 Spojená škola 15 431 15430.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 84 800 84800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 195 000 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 9 300 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Dubnica nad Váhom 215 000 215000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 103 000 103000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7 110 7110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 56 452 56452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 111 000 111000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lieskovec 15 933 15933.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 6 316 6316.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 75 783 75782.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Trebišov 250 500 250500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 135 957 135957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 68 000 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Technické služby mesta Trebišov 111 563 111562.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2018 Centrum voľného času 5 150 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 56 452 56452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 123 000 123000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 35 725 35725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 65 599 65598.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 22 584 22584.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 162 293 162292.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 63 000 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 73 200 73200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 25 720 25720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 52 738 52738.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 730 183730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 39 660 39660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Brezová pod Bradlom 102 900 102900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 32 680 32680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 44 320 44320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 59 565 59565.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 72 677 72677.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 180 000 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000 92000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 46 000 46000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Obec Bystričany 31 190 31189.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250 655 250654.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 224 000 224000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 91 600 91600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 112 638 112638.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 17 005 17004.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 18 254 18253.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 220 900 220900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 84 977 84977.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 29 405 29405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 51 000 51000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6 005 6005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 5 390 5389.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 25 397 25397.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 23 389 23389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná umelecká škola, Nové Zámky 5 380 5380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10 175 10175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 6 019 6019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 34 295 34295.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 13 989 13989.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 2 901 2901.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 26 192 26192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 9 313 9313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 5 395 5395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 22 594 22594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 2 812 2812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 190000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 42 310 42310.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 183 600 183600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 27 968 27968.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 34 749 34749.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 16 500 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 125 000 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 245 000 245000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 57 043 57043.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 178 901 178900.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 181 190 181190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 700 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333 456333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie KRASBYT, s. r. o. 55 000 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 24 720 24720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 66 000 66000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 24 500 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Obec Blatné 150 000 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 470 8469.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 23 000 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2019 a 2020 Štátna pokladnica 132 000 132000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 12 950 12950.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 61 200 61200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 235 202 235202.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 76 000 76000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 207 052 207051.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 18 500 18500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 178 162 178161.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné rehabilitačné centrum 121 515 121515.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 264 586 264585.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 500 50500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 619 655 619655.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 19 150 19150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble Mesto Vráble 93 820 93820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina 29 500 29500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68 500 68500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 000 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 47 500 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 11 500 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 29 300 29300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 16 661 16661.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 957 338957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2019 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 108 391 108390.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Bytová správa, s.r.o. 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 188 000 188000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 23 900 23900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 841 48841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 374 965 374965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 125 100 125100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 920 564 920564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 870 119870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru 22 683 22682.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Mesto Dubnica nad Váhom 223 700 223700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 27 000 27000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000 130000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárne roky 2019,2020 Obec Vyhne 188 000 188000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 208 800 208800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 26 900 26900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500 46500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2019 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 274 293 1274293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244 513 244513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 90 735 90735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019, 2020) Hlavný banský úrad 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Národný onkologický ústav 96 010 96010.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020 Mesto Žiar nad Hronom 540 000 540000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 170 700 170700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 160 000 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 181 069 181069.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 122 500 122500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 156 657 156657.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 953 600 1953600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 45 000 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Škola úžitkového výtvarníctva 50 183 50182.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy 69 867 69867.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárny rok 2019 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 136 000 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová 23 206 23206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 47 100 47100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 153 000 153000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 Centrum voľného času 6 060 6060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola stavebná 51 770 51770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 24 350 24350.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 44 396 44396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Fantázia 15 854 15854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 11 500 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 19 500 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Kováčová 42 232 42232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 57 265 57265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 39 150 39150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 107 000 107000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 68 000 68000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 10 200 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 14 880 14880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb LUČ 17 400 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 53 550 53550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 224 096 224096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 101 491 101491.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 128 334 128334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Turčianska knižnica v Martine 12 551 12551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 108 000 108000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium 25 509 25508.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.122019 Služby Mesta Piešťany 115 000 115000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 50 350 50350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická 43 500 43500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2019 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 500 82500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 300 858 300858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 Obstarávacie trhovisko Slovenska 237 334 237334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2019 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 221 000 221000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 115 000 115000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenské komorné divadlo Martin 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb ANIMA 55 896 55896.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola drevárska a stavebná 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 22 920 22920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kysucká knižnica v Čadci 11 695 11695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 26 500 26500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola 66 037 66037.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb STRANÍK 52 950 52950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 10 900 10900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Antona Bernoláka 39 424 39424.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318 Obstarávacie trhovisko Slovenska 206 790 206790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 52 179 52178.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 23 723 23723.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Social. Trans, n.o. 11 400 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 84 000 84000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 345 000 345000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina 11 642 11642.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 43 770 43770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola 35 069 35069.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb EDEN 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obchodná akadémia 23 200 23200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 63 000 63000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola stavebná 37 500 37500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Mesto Trebišov 265 199 265198.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb ORAVA 49 500 49500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Jonáša Záborského 242 000 242000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 151 230 151230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 17 990 17990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Stredná zdravotnícka škola 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 22 450 22450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 785 27785.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 59 990 59990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Považské múzeum v Žiline 75 456 75456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obchodná akadémia 12 927 12926.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2019, r.2020 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 175 000 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 29 791 29791.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola stavebná 33 000 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 41 000 41000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 28 643 28643.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 28 154 28153.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 35 342 35342.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 47 000 47000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola 46 340 46340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 15 750 15750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 Kysucké múzeum v Čadci 35 024 35024.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 57 000 57000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Očová 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 38 700 38700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola - Grundschule Medzev 13 340 13340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 a 2020 VITALITA n.o. 91 531 91531.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb 41 358 41358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Dopravná akadémia 43 506 43506.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 38 700 38700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 193 399 193399.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Antona Bernoláka 39 424 39424.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 44 856 44856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 60 557 60557.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liptovské múzeum v Ružomberku 36 835 36835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Papradno 62 758 62757.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Lettricha 21 777 21777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Konzervatórium 14 795 14795.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb –CVO 418 Obstarávacie trhovisko Slovenska 230 656 230656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Jasenie 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Zoologická záhrada Košice 249 000 249000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 135 000 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dolná Mariková 61 878 61878.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 109 800 109800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Oravská poliklinika Námestovo 46 156 46156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 250 000 250000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 10 297 10297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bábkové divadlo Žilina 18 060 18060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 66 000 66000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenica 20 938 20937.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 280 000 280000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 142 400 142400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 60 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 70 037 70036.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 14 700 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 96 556 96555.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2019 Vysoká škola výtvarných umení 101 900 101900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 67 000 67000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 120 059 120059.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 32 000 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Lieskovec 40 130 40130.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2019 -2020 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 53 440 53440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 199 348 199347.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 26 600 26600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 36 204 36204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 331 483 331483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 807 633 6807633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Staškov 92 604 92604.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 47 500 47500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 23 330 23330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 117 000 117000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 26 074 26074.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 979 121979.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 189 000 189000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstarávanie elektrickej energie Technické služby Detva s.r.o. 138 728 138728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 220 400 3220400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 172 788 172788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a distribúcia elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 120 000 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 458 424 2458423.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 956 855 1956855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica Poprad a. s. 389 286 389286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 782 880 782880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 254 708 2254708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 Rozhlas a televízia Slovenska 1 173 000 1173000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 151 607 1151607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497 507 497507.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 814 430814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 135 177 135177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 238 262 238262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 100 500 100500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národné lesnícke centrum (NLC) 79 291 79291.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 93 500 93500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 244 240 244239.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 40 063 40063.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 43 000 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 199 039 199038.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 000 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 40 000 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 205 000 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 72 000 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vranov nad Topľou 167 609 167608.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 16 750 16750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Trenčianska Teplá 97 000 97000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 645 750 645750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 922 516 922516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie na roky 2019 - 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 165 841 2165841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 264 587 264587.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 750 819 750819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica svätého Michala, a. s. 720 750 720750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 417 948 417948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Energie 2019 - 2020 Mesto Pezinok 1 606 123 1606123.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka elektriny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 365 058 1365058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 296 300 35296300.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 60 322 60322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 130 710 130710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 250 11250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 158 600 158600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019-2020 Obec Rohožník 97 000 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323 2191323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 410 452 5410452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 675 600 10675600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 332 000 332000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 105 300 105300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 753 029 753029.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 600 000 600000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 426 347426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 455 735 455735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 Mesto Dubnica nad Váhom 435 000 435000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 596 678 596678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 182 570 182570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 45 000 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Slovenská Kajňa 2 837 2837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645 129645.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 16 000 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 051 651 1051651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Národné rehabilitačné centrum 144 627 144627.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 642 280 642280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 44 500 44500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 32 990 32990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 93 777 93776.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375 36375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559 61559.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 17 400 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 27 000 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200 545200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 69 500 69500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Brusno 20 400 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 500 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 394 395 394395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 238 858 1238858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 927 118927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090 94090.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 628 942 628942.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2020 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 435 848 1435848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 262 850 6262850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 472 534 1472534.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377 324 377324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 459 046 459046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481 112481.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 38 394 298 38394298.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrina DataCentrum 1 001 241 1001241.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 3 000 000 3000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 375 000 375000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 400 000 6400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 350 000 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 479 908 479908.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 319 Obstarávacie trhovisko Slovenska 385 192 385192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 119 Obstarávacie trhovisko Slovenska 810 630 810630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 3 900 000 3900000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 255 956 255956.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 192 279 192279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Šaľa 211 987 211987.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 352 982 352982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 000 000 13000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Slovenská akadémia vied (SAV) 5 473 448 5473448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v Meste Stará Turá na rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. 157 586 157586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785 2538785.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Združená dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 457 777 457777.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 14 821 000 14821000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
„Nákup a dodávka elektrickej energie“ Mesto Dunajská Streda 753 104 753104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 185 002 1185002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 12 934 499 12934499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie Mesto Lučenec 70 383 70383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 878 427 1878427.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie“ Mesto Stupava 260 321 260321.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 285 000 285000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638 193638.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 958 072 958072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 539 064 539064.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 932 530 67932530.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 230 304 230304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 165 841 2165841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 48 000 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 16 650 16650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Gajary 13 100 13100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 57 816 57815.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 193 130 193130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 40 800 40800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 36 200 36200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 169 193 169193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68 900 68900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 220 835 220835.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Liptovské Revúce 21 441 21441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum voľného času 5 300 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 100 800 100800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 41 150 41150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 208 800 208800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 14 990 14990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štiavnik 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 60 000 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 15 200 15200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestské kultúrne stredisko 14 570 14570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 133 332 133332.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 11 942 11942.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 90 000 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 29 200 29200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 79 401 79401.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 20 766 20766.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 500 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 133 332 133332.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 79 897 79897.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Stredná odborná škola 28 000 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 145 000 145000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 85 000 85000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 163 800 163800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 205 000 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 10 409 10409.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 265 036 265036.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 600 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2020 v2. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 108 251 108251.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 - 2022 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 6 770 6770.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 82 800 82800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2020 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 79 500 79500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 64 250 64250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 41 500 41500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230 000 230000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 600 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Technické služby mesta Trebišova 127 208 127208.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 85 160 85159.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov (1.1.2020 - 31.12.2021) ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 125 000 125000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 131 688 131688.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 16 936 16935.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2020) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 119 750 119750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 25 020 25020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola drevárska 20 539 20539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95 428 95427.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 51 300 51300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 69 000 69000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 40 024 40024.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 48 129 48129.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2020 - 2021 Mesto Turčianske Teplice 291 890 291890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 Mesto Gelnica 68 568 68568.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Rudina 36 495 36494.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 16 088 16088.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Turany 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 244 240 244240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 170 000 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Humenné 63 123 63123.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 185 000 185000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 51 300 51300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 127 500 127500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2011) Hlavný banský úrad 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 44 900 44900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 48 836 48835.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 21 960 21960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Korňa 35 755 35755.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 10 390 10390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2020 do 31. 12 2021 Spojená škola 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 31 633 31633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 52 000 52000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - KÚ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 369 000 369000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2020 Spojená škola internátna 16 800 16800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020“ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 105 600 105600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 132 200 132200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 70 000 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Obec Beluša 84 000 84000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nesluša 50 100 50100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 240 000 240000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2021) Bytová správa, s.r.o. 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 19 000 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 180 000 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 79 200 79200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Služby Mesta Piešťany 107 000 107000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 62 000 62000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 192 000 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 43 559 43558.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 16 680 16680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 30 960 30960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2021 Mesto Detva 315 958 315958.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 17 000 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 12 100 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 8 100 8100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 50 500 50500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 19 000 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 300 000 300000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 115 972 115971.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica svätého Michala, a. s. 190 450 190450.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 178 733 178732.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Mesto Trebišov 260 872 260872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 969 121968.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000 75000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 81 000 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 79 982 79982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279 60279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2020 Vysoká škola výtvarných umení 90 050 90050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 215 000 215000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 91 599 91599.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279 60279.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 75 000 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 35 119 35119.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 27 200 27200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 195 500 195500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 183 100 183100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 225 293 225293.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 149 000 149000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 99 500 99500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 51 150 51150.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 56 265 56265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 38 819 38819.14 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 15 276 15276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 179 000 179000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 137 631 137630.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 81 120 81120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 384 548 5384548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 125 727 125727.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 424 227 424227.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 670 67670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 411 238 411238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 395 215 395215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku Mesto Martin 250 800 250800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 62 000 62000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 139 200 139200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 64 500 64500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 15 955 15955.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 573 251 573251.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 443 315 443315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 99 000 99000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 25 133 25133.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 173 000 173000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Slovenský stolnotenisový zväz 45 000 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 38 200 38200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 250 000 250000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 14 846 14846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 39 000 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 33 180 33180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 94 917 94917.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 66 667 66666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 185 000 185000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 7 908 7908.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2021 a 2022 Štátna pokladnica 133 000 133000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 240 000 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 107 000 107000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 385 805 385805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 923 437 923437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 156 884 1156884.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Zoologická záhrada Košice 242 500 242500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO KEŽMAROK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Kežmarok 136 567 136567.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 113 000 113000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 28 500 28500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 240 000 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 52 000 52000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 256 647 256646.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 65 500 65500.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 28 500 28500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 113 000 113000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 35 000 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 91 622 91622.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 345 512 345512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 38 400 38400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 120 000 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 52 655 52655.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 555 957 555957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 516 67516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 48 000 48000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 170 040 170040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 438 395 438395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 – odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 858 211 7858211.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 97 147 97147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 292 052 292052.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 4 247 4247.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2021 Národné rehabilitačné centrum 136 440 136440.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10 518 10518.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6 139 6138.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 60 000 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 6 480 6479.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 206 283 206282.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 17 500 17500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 80 092 80091.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 65 000 65000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 45 000 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 3 109 508 3109508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 165 000 165000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 16 000 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie energií EKO - podnik verejnoprospešných služieb 826 844 826844.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov v roku 2021 Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 66 990 66990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 75 752 75752.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla Obec Mužla 110 706 110706.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 98 000 98000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 37 440 37440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2021 Spojená škola internátna 16 395 16395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 780 980 780980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 42 312 42312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 149 000 149000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dobšiná Mesto Dobšiná 62 329 62329.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 514 616 514616.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ Mesto Kolárovo 32 526 32526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 199 934 199933.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2021-2024 Mesto Žiar nad Hronom 437 153 437153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 40 408 40408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 147 843 147843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 82 500 82500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárne roky 2021,2022 Obec Vyhne 185 720 185720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 19 800 19800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 27 468 27468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 678 40678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 494 970 494970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 370 43370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 58 800 58800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola 35 561 35561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 60 140 60140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2021 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 689 441 1689441.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 120 Obstarávacie trhovisko Slovenska 510 892 510892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 98 368 98368.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 25 800 25800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021 Mesto Gelnica 98 930 98930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 83 544 83544.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 83 524 83524.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 8 926 8926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 427 002 427002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 343 968 343968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 12 800 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Služby Mesta Piešťany 85 000 85000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2021 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 103 515 103515.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žarnovica 61 885 61885.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na 2 odberné miesta Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 249 740 249740.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 65 000 65000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 105 155 105154.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 175 000 175000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 5 760 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 159 700 159700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 68 361 68360.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 72 000 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jaslovské Bohunice 248 400 248400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 217 744 217743.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2021) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 118 800 118800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 271 917 271917.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 49 484 49484.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021 Mesto Gelnica 98 930 98930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 63 000 63000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 782 294 1782294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1