CPV kód

33124130-5

Diagnostický spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 66 880 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 20 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 4 174 201 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 42 116 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 20 411 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 87 960 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 628 EUR
Národná transfúzna služba SR 19 6 021 002 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 239 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 45 843 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 89 091 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 924 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 156 350 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 30 000 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 107 900 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 8 537 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 27 46 873 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 292 300 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 48 88 431 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 349 115 EUR
Záchranná služba 6 99 077 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 32 494 589 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6 410 223 EUR
Národný onkologický ústav 1 326 265 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 45 258 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 277 500 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 19 269 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 318 884 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 2 670 EUR
Národná transplantačná organizácia 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 277 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 18 657 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 9 291 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 6 527 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 71 304 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RADIX spol. s r.o. 4 15 350 EUR
TIMED, s.r.o. 4 736 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 2 143 169 EUR
TT Pharma, s.r.o. 1 15 158 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 5 156 165 EUR
MGP, spol. s r.o. 5 8 480 EUR
BIOTECH s.r.o. 6 214 847 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 8 495 747 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 7 698 EUR
JK-Trading s.r.o. 2 15 053 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 5 333 372 EUR
G Trade s.r.o. 17 426 979 EUR
Bio G s.r.o. 2 3 359 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 1 2 618 EUR
Ceemed, s.r.o. 7 74 160 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 11 19 537 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 6 5 205 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 80 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 7 5 797 EUR
Lambda Life a.s. 31 4 084 274 EUR
Merck spol. s r.o. 5 588 EUR
VWR International GmbH 4 3 802 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 17 4 712 193 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 10 000 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 9 1 426 320 EUR
LABO - SK, s. r. o. 10 447 539 EUR
Life Technologies s r.o. 5 8 425 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 648 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 48 103 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 1 20 000 EUR
Lambda life, a.s. 1 371 121 EUR
ProScience Tech s. r. o. 8 34 225 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 15 323 509 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 140 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 238 EUR
MEDIC LABOR, s.r.o. 2 0 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 2 3 434 EUR
Chromservis SK s.r.o. 2 1 276 EUR
Media Comp. s.r.o. 2 22 180 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1 6 110 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 5 4 250 EUR
Eurolab Lambda a.s. 4 1 489 EUR
Ecoli s.r.o. 5 2 645 EUR
Roner, s.r.o. 2 0 EUR
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. 2 30 000 EUR
Unicomp s.r.o. 3 456 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 1 0 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 620 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 682 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 2 20 493 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 1 700 EUR
Scintila, s.r.o. 5 8 389 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 90 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 5 10 363 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 60 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 9 142 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 0 EUR
Diagnostica, a.s. 3 5 123 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 18 EUR
AERO LOGISTICS s.r.o. 1 417 EUR
MkB Test a.s. 5 40 520 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 2 1 826 EUR
MED - solutions s. r. o. 2 11 310 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 5 769 EUR
RUN Pro, s.r.o. 1 10 000 EUR
PharmaComp s.r.o. 2 96 200 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 18 657 EUR
Abbott Laboratories, s.r.o. 1 699 EUR
LeXtom s.r.o. 1 3 042 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toxikologické testy jednoparametrové a viacparametrové na vyšetrenie drog Centrum pre liečbu drogových závislostí 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176 287 176287.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 000 189000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 121 371121.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 889 014 889014.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 252 246 252246.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 2 127 689 2127689.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 399 226399.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 348 695 348695.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 173 852 173852.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 366 336 366336.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 190 861 190861.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 376 300 376300.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 180 106 180106.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 325 378 325378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 325 378 325378.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 123 671 123671.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 952 000 3952000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 155 728 155728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 179 603 179603.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 174 293 174293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 255 892 255892.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový spotrebný materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 204 3204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 238 2238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické- testovacie prúžky ku prístroju Reflotron a AccuTrend Plus Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krv a krvné deriváty. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 228 1228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre príručný koagulometer Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické gély pre USG vyšetrenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598 37598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas INTEGRA 800 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154 970 154970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas e411 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 178 775 178775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas b121 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 600 11600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598 37598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre a plastové obaly na filtre pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu vírusovej DNA, RNA a bakteriálnej DNA. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potencovanie účinnosti vakcín proti lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 344 28344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 603 1602.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 584 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 43 000 43000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 927 3927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymerázy, GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza pre imunoelektroforézu 50g Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SEP-PAK PLUS cartridges C18 50BX (2 bal. = 100ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 32 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava určená na izoláciu a purifikáciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279 279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 875 2875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fasciola hepatica ELISA kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 305 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 152 152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky a príslušenstvo k prietokovému cytometru MACSQuant analyzer a k MiniMACS separator Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 120 4120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 258 189257.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky so závitom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAPHYTEST S.aureus latexový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre automatický stolný analyzátor Biosen C-line Clinic Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krvné plyny - acidobáza Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 66 65.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
TESTOVACIE PRÚŽKY OPTIUM PLUS pre glukomer Optium a Optium Xceed, 1x50 ks Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 215 215.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acidobazická regulácia Národný ústav reumatických chorôb 2 710 2710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu a koaguláciu Národný ústav reumatických chorôb 8 470 8470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alpha 2-Antiplasmin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasminogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 1 505 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 4 078 4078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 42 688 42688.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinická imunológia a imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 99 164 99163.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 2 261 2261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 058 2058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup filtrov pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 338 1338.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357 357.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 784 12784.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit na DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkovú kultiváciu a molekulové metódy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 970 5970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 131 131.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 156 1156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a reagencie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 109 15109.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA/RNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 835 1835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačná súprava, adaptér Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 336 1336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FreeStyle Optium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiky, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 443 1443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie na pre-izoláciu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 28 685 28685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 567 7567.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 150 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix Národná transplantačná organizácia 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza kit Qiagen Národná transplantačná organizácia 3 002 3002.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 721 721.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforéza na chipe Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140 140.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 072 1072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SynergyT DNA Polymerase Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 920 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elisa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 369 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 919 6919.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203 064 203063.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
sP - selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudský trombín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 97 97.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Síran amónny pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302 302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 107 12107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková línia MRC-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 621 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebné diagnostiká k vyšetreniu glykémie a ketonémie do glukomeru FreeStyle Optium Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 095 1095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 973 4973.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR box a izolačné kity Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky (indikačné papieriky) Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 118 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 500 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277 276.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 130 5130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na prácu s DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 347.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Fakultná nemocnica Nitra 65 546 65545.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solubilný P – selektín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 737 736.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 861 1861.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXP Ampulle test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 418 418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 2 714 2713.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 2 714 2713.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém na čistenie amplifikačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 346 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 6 351 6350.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 8 400 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 57 724 57723.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 328 6327.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 5 230 5229.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčná serológiu Národný ústav reumatických chorôb 134 600 134599.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR amplifikačná súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 500 28500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 41 868 41868.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 31 525 31525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - roztoky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne diagnostiká Národný ústav reumatických chorôb 4 159 4158.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 3 535 3534.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes Národná transplantačná organizácia 2 937 2937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladací box na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 216 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krabička na mikroskopické sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu Národný ústav reumatických chorôb 4 295 4295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a príslušenstvo pre diagnostiku mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 738 1737.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 710 1710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIAPHEN Fibrinogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
platničky na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129 129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 286 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na testovanie kvantitatívnych hladín cholínesteráz v krvi. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 907 14907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k diagnostike HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 007 7007.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 207 882 207881.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 500 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912 912.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 168 233 168233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové laboratórne testy a spotrebný laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 148 9147.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre histologické laboratórne spracovanie nádorových vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648 648.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky pre prístroj Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 458 2458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky - kolóny, platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus- TaqMan próby v2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus - plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre a fólie pre metódu kvapalinovej scintilácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinický exóm - komplexný diagnostický nástroj zriedkavých onkogenetických chorôb Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 49 098 49098.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - II. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 299 2298.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 915 2915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 163 558 163558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 312 312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 170 187 170187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Schirmerov test (diagnostické prúžky) Národný ústav reumatických chorôb 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 515 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 8 640 8640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímacia manžeta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 169 219 169219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 124 369 124369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ULTRAGEL II SONOTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj Reflotron Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650 649.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu Národný ústav reumatických chorôb 109 992 109992.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy + EKG Príslušenstvo Záchranná služba 22 324 22323.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, odberové ihly a odberové skúmavky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - ultrasnap, aquasnap. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 256 5256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sety na biochemický rozbor krvi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 880 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická kolóna pre analýzu prchavých zložiek rastlinných materiálov pomocou GC/MS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 778 777.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 700 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Ogawa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 760 6760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaječná pôda Lowenstein - Jensen Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 760 6760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetický separátor na mikrokolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 309 308.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čuchový identifikačný test so 16 položkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre prenatálny skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 563 11563.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 492 491.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 25 825 25825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 13 280 13280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 2 570 2570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, diagnostický, spotrebný, materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 182 1182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 753 7753.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Schirmerov test Národný ústav reumatických chorôb 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 280 000 280000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 pre dôkaz prítomnosti vírusu SARS-CoV-2, ver. 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 141 152 141152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Imunocytológia Národný ústav reumatických chorôb 4 190 4190.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 38 189 38188.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 973 3973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 8 660 8660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
QuantiFeron Plus 4 Tubes set Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 940 14940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotometrické makro kyvety, Kapiláry Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 367 367.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 98 736 98736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu a infekčnú sérológiu Národný ústav reumatických chorôb 119 294 119294.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríninig Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 224 5224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 Fakultná nemocnica Trenčín 133 500 133500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál pre prenatálny skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 574 8573.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 75 067 75067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačné kity pre virálnu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 60 500 60500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 950 19950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Izolačné kity pre virálnu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 20 250 20250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika krčná (70°, 4mm, 18cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika krčná (30°, 4mm, 18cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika urologická (70°, 4mm, 30cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 388 4388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
optika urologická (12°, 4mm, 30cm) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 388 4388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
cystoskop (šikmá optika 70°C, vrátane optických káblov) - sada 2 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 444 14444.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 950 19950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set Národný ústav reumatických chorôb 13 440 13440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre Imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 3 084 3084.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup izolačných kitov pre prístroj Biomek I 5 pre dôkaz prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 na rok 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 104 805 104805.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín, izolačné kity 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 98 886 98885.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
cystoskop (šikmá optika 70°C, vrátane optických káblov) - sada 2 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 444 14444.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Test COVID 19 IgG/IgM Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 000 26000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 177 546 177546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cystoskop (šikmá optika 70°C, vrátane optických káblov) - sada 2 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 444 14444.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín pre detekciu SARS-CoV-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10 600 10600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej RNA a odberové médium Fakultná nemocnica Trenčín 204 708 204708.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Schirmerov test Národný ústav reumatických chorôb 420 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- transportné médium + tampón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 258 258.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - sterové testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 838 3838.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - sterové testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 838 3838.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
EKG Elektródy Záchranná služba 10 216 10216.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Primery a sondy na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 22 389 22389.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný diagnostický laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 696 2696.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Imunocytológia Národný ústav reumatických chorôb 4 952 4951.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prúžky do Glukomera Záchranná služba 5 057 5056.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 338 7338.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemická látka a testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 198 1197.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Detekčné trubičky GASTEC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 754 753.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyvety pre analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 4 320 4320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín pre detekciu SARS-CoV-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10 600 10600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín pre detekciu SARS-CoV-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 10 600 10600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky k prietokovému cytometru Národný onkologický ústav 326 265 326265.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov Národná transfúzna služba SR 2 137 575 2137575.0 EUR 21. Júl 2014 3. September 2014 Nie 2014-07-21 00:00:00 UTC 2014-09-03 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×