CPV kód

38652120-7

Videoprojektory

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 98 918 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 21 15 188 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 1 425 EUR
Mesto Prešov 1 5 248 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 41 313 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 403 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 4 980 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 732 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 459 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 789 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 792 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 3 393 EUR
Mesto Rožňava 2 4 000 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 1 638 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 5 670 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 296 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 119 772 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 433 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 893 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 556 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 616 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 879 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 50 466 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 40 49 248 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 5 878 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 69 083 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1 540 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 390 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 597 EUR
Mesto Humenné 1 488 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 18 456 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 475 EUR
Slovenské národné múzeum 5 1 751 EUR
Stredná odborná škola 1 2 160 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 6 367 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 399 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 16 26 616 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 3 937 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 954 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 3 884 EUR
Záchranná služba 5 10 320 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 8 200 EUR
Obec Ostrovany 1 0 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 9 166 EUR
Gymnázium 1 683 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 077 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 59 88 835 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 450 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 605 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 450 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 25 462 EUR
Stredná priemyselná škola 1 625 EUR
Obec Župkov 1 1 525 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 4 250 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 3 141 EUR
Športové gymnázium 1 5 200 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 0 EUR
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. 1 189 870 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 417 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3 600 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 4 4 568 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 0 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 500 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 3 2 012 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 150 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 1 791 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 318 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 588 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 500 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 16 687 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 463 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 1 658 EUR
Materská škola 2 13 246 EUR
Spojená škola 5 47 099 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 797 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 826 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 508 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1 875 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 635 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 471 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 050 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 9 183 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 975 EUR
Stredná odborná škola 1 1 216 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 2 192 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 4 573 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 800 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 838 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 912 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 7 350 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 042 EUR
Základná škola Šišov 1 522 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 404 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 0 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 1 325 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 914 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 583 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 1 042 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 1 658 EUR
Obec Tesárske Mlyňany 2 0 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 198 EUR
Spojená škola 1 1 558 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 3 17 015 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 261 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 895 EUR
Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") 1 1 292 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 116 549 EUR
DATALAN, a.s. 1 14 375 EUR
Synergon, s.r.o. 1 10 208 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 1 201 EUR
PcProfi, s.r.o. 9 12 353 EUR
SOFOS, s r. o. 2 14 132 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 17 17 719 EUR
Tecton, a.s. 1 760 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 15 63 013 EUR
Venron, s.r.o. 1 2 680 EUR
Datacomp s.r.o. 4 9 822 EUR
AVDigital, s.r.o. 2 27 791 EUR
ITSK, s.r.o. 69 88 063 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 2 0 EUR
DD21 s.r.o. 2 4 624 EUR
mc.edu, s.r.o. 1 0 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 6 19 088 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 866 EUR
MB TECH BB s.r.o. 11 9 307 EUR
AP MEDIA, s.r.o. 1 17 142 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1 800 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 9 11 276 EUR
Školská technika s.r.o. 7 5 234 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 2 150 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 223 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1 708 EUR
IKARO s.r.o. 15 13 366 EUR
AV Integra, s. r. o. 10 59 075 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 15 17 123 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 6 663 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 1 292 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 3 3 615 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 18 79 970 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 4 6 980 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 15 26 939 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 978 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 2 5 166 EUR
Alan Pastorek - 4 PRO design - Light Sound Video 1 2 995 EUR
ADAM A SYN s.r.o. 5 18 431 EUR
Spelex spol. s r.o. 2 848 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 2 747 EUR
Educas s.r.o. 1 7 604 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 7 350 EUR
jump in! s.r.o. 6 39 092 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 635 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 4 680 EUR
TL Holding s.r.o. 3 23 241 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 714 EUR
HENRYSO, s.r.o. 30 40 670 EUR
MCN s.r.o. 1 248 EUR
Setop, s.r.o. 1 0 EUR
X logistics, s.r.o. 9 4 393 EUR
GIEGO s.r.o. 2 928 EUR
KASON, s.r.o. 8 13 703 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 720 EUR
COMTEC s. r. o. 5 7 688 EUR
HS technology s.r.o. 6 8 492 EUR
LittleLane, a.s. 1 5 670 EUR
Interaktívna trieda.sk s.r.o. 5 6 348 EUR
Job assistence, s.r.o. 5 10 044 EUR
Dávid Vorčák 2 6 455 EUR
SAVOG s. r. o. 2 3 626 EUR
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 1 189 870 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
dataprojektor 1ks, prezentér 4ks, bezdrôtová myš 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 582 582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor DLP s možnosťou 3D projekcie na krátku vzdialenosť Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 050 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor 3 LCD Epson EB-X18 3000 Ansi XGA 10000:1 ST alebo ekvivalent Mesto Žilina 1 720 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, bezdrôtový prezentér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa s modulom do dataprojekora NEC NP610 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s vysokým jasom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 730 1730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa pre projektor Epson EB-85 Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX525 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 136 12136.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s adaptermi a obaly na tablety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabúľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 350 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 380 3380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595 595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 333 2333.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor+Wifiouter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor + keramická tabuľa Obec Župkov 2 513 2513.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 300 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a stojanom Obec Slovenské Nové Mesto 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 883 883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor SONY VPL-VW520ES a náhradný lampový modul LMP-H280 alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 739 20739.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny projektor s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 038 1038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Vysoká škola výtvarných umení 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálny projektor ACER P5515 DLP Technická univerzita v Košiciach 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Prezentér so zabudovaným USB prijímačom a laserovým ukazovátkom; 2. Podložka pod myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 076 2076.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma W303ST alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 657 656.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 440 3440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Data projektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 20 800 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 446 18446.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup videoprojektorov Centrum výcviku Lešť 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 194 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a univerzálny držiak Stredná odborná škola 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do rôznych dataprojektorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel, držiak projektora Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2 330 2330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 335 2335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor EB-S31 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 584 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Trenčiansky samosprávny kraj 586 586.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor Optoma DH1017 alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 974 974.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 15 400 15400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 455 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inetraktívne riešenie Exclusive - dataprojektor, triptych tabuľa s posuvom, hliníková doska, notebook, fixky a stierka Stredná odborná škola 2 798 2798.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BENQ Projektor 3D 1280x800 MW529 biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 299 2299.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + stropný držiak projektoru Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD26 Ekonomický ústav SAV 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Optoma gt-1080 ShortThrow Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 683 683.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585Wi alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 5 544 5544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 170 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 533.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa vrátane softvéru, audio systému a projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 983 3982.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 533.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 403.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 569 1569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor + statívové plátno a multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 609 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou(Optoma GT760 ShortThrow alebo ekvivalent) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazykové laboratórium - zariadenie na konverzáciu a softvér, interaktívny dotykový monitor min. 65", interaktívna tabuľa 89", Zero Client, monitor 19", notebook 17,3", notebook 15,6", tlačiareň, digitálna zrkadlovka + objektív, pamäťová karta, projektor UST s držiakom na stenu, Základná škola 19 999 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 954 3954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 200 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, USB flash disky kovové. Katolícka univerzita v Ružomberku 886 886.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 387 PRO 87" 16:10 2. projektor Acer S1283Hne DLP projector - 3D Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Gymnázium 861 860.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Benq MH680 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 040 17040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + taška na projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX507 Základná škola Šišov 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 917 6916.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 658 8658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 580 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 710 2710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 600 11600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dodatkových komponentov videoprojekcie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 139 860 139860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 296 1296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dataprojektory Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 342 3342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola informačných technológií 3 510 3510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 10 100 10100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor prenosný alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 486 33486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory UNIVERZITA J. SELYEHO 1 907 1907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB-X27 Základná škola 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vreckový mini projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 288 288.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor DLP Acer X125H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 366 366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 690 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 500 4500.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 380 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 380 13380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 417 416.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor Acer X127H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 412 412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550 11550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátno pre projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 68 68.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550 11550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Benq W1100 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory s montážou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 760 5760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519 3519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519 3519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíve Kysucká knižnica v Čadci 1 111 1111.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálna lampa s modulom pre EPSON EB-420 Základná škola s materskou školou Babín 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor WUXGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor a Audio reproduktor SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a prezentéry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 960 30960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD27 + wireless kit HDCast Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 780 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MS527 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 242 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premietacie plátna pre videoprojektory Záchranná služba 238 237.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897 4897.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k videoprojektorom Záchranná služba 169 168.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálneho projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 1 449 1449.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače s SW MS Office Obec Ostrovany 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor na premietanie na plátno Základná škola Michalovce Krymská 5 813 812.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897 4897.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11 097 11097.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor ACER P 1502 alebo ekvivalent Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 657 657.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-685W Základná škola s materskou školou Župkov 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 500 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 433 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 360 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 940 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s lampou Slovenské národné múzeum 756 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor, lampa, stropný držiak, kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 142 142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 917 916.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 501.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 335.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 911 911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 232 38232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 335.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1 190 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 540 6540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny projektor na filmové projekcie v štandardoch DCI s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MU686 Hvezdáreň v Partizánskom 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny dataprojektor vrátane montáže a softwaru, popisovateľný náter s magnetickou funkciou vrátane aplikácie na stenu Národné lesnícke centrum (NLC) 3 390 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607 607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné vybavenie kancelárie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1 190 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11 027 11026.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor a elektrické projekčné plátno Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 500 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DATAPROJEKTORY Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 299 1299.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 649 1649.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456 1456.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456 1456.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor, držiak predlžovacia šnúra , kábel VGA Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DLP projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 673 672.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BENQ TH530 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 344 14344.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 224 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - dataprojektor a plátno Trenčiansky samosprávny kraj 412 412.14 EUR 2018 Tovary Áno 1
Projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 804 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 293 2293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT - projektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory (10 ks ) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5 590 5589.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Data video projektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 979 3978.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB - 2255 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 649 1649.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 330 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojekto Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou HITACHI CP AX 2505 WNM Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5 590 5589.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 354 1354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
XGA projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 494 1494.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 424 2424.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 359 1359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 530 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966 966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, notebook a premietacie plátno Generálna prokuratúra SR 2 030 2030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 498 498.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 444 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 2 ks + inštalácia 2+1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 5 ks Spojená škola 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 005 1005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13 300 13300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 980 2980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezenčná technika a montáž Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 528 528.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezenčná technika a montáž Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 842 6842.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 790 1790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi WD8700U Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 779 1779.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 985 985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory a fotoaparát 72-D + projekty a štúdie vedy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 250 4250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 8 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 960 5960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 410 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 291 290.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent na realizáciu prezentácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 703 30703.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 813 2812.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent na realizáciu prezentácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928 1927.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268 1268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné lampy s modulom ET- LAD510 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 810 1810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 180 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 660 5660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 707 4707.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 436 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 436 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektory s držiakmi do učební Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor, premietacie plátno Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6 589 6589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Mesto Považská Bystrica 1 960 1960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 474 474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 445 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MW632ST alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov s UK vzdialenosťou Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 6 400 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 6 250 6250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 230 2230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 519 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 570 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektory a dátové káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 412 19412.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor DLP Katolícka univerzita v Ružomberku 998 997.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor ACER C200LED Slovenské národné múzeum 170 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 349 1349.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 562 2562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 458 4458.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 952 1951.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky - Videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 108 1107.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor + príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 748 1747.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory, mikrofón a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375 1375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 604 3603.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 899.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 158 1157.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 405 2405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Športové gymnázium 6 103 6102.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektory do učební Stredná zdravotnícka škola 1 605 1605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 365 2365.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor BENQ Projektor MH733 White Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 400 1399.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, projektor Stredná odborná škola polytechnická 2 973 2973.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor METRO Bratislava, a.s. 1 025 1025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Data projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 465 465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 215 5215.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor DLP, Full HD Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor DLP, Full HD Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 2 758 2758.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná priemyselná škola 750 750.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 3 222 3222.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prvé mobilné planetárium KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. 189 870 189870.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 515 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ekonomická univerzita v Bratislave 614 614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 345 4345.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektor Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") 1 790 1789.71 EUR 2021 Tovary Áno 1
datavideoprojektory a lampy do projektorov EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 852 16852.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 656 21656.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 656 21656.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 2 414 2413.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 718 718.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebič SNN Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 926 1926.38 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×