CPV kód

79810000-5

Tlačiarenské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 3 380 147 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 7 506 354 EUR
Mesto Malacky 1 12 450 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 13 433 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 6 613 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 9 520 EUR
Mesto Levoča 2 17 400 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 79 845 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 39 425 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 1 726 038 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 17 797 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 535 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 2 200 EUR
Mesto Nitra 3 13 804 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 13 56 584 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 4 942 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 17 982 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 290 067 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 325 611 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 856 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 310 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 59 127 772 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 15 485 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 263 265 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 286 197 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 30 030 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 1 313 763 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 153 390 EUR
Slovenská národná knižnica 1 140 817 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 800 000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 150 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 202 77 028 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 3 446 740 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 30 2 071 719 EUR
Slovenské národné múzeum 33 28 954 EUR
Divadelný ústav 3 46 850 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 29 7 111 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 22 9 173 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 362 632 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 65 368 EUR
IUVENTA 1 24 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 5 740 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 328 642 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 51 390 EUR
Mesto Kežmarok 2 17 536 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 22 320 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 274 990 EUR
Záchranná služba 3 21 452 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 10 400 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 98 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 8 9 521 EUR
Mesto Trenčín 6 39 265 EUR
Slovenské národné divadlo 4 620 000 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 917 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 3 240 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 65 536 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 3 736 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 4 52 979 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 31 42 289 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 7 28 652 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 134 999 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 56 364 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 59 928 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 23 271 EUR
Obec Štiavnik 1 1 667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 8 2 589 EUR
TVR a RE, s.r.o. 1 167 160 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 42 2 226 506 EUR
Slovenská pošta, a.s. 45 11 253 507 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 0 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 710 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 11 567 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 1 133 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 14 45 838 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 6 127 889 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 100 EUR
Základná škola Cernina 1 4 380 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 7 11 950 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 33 100 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 235 EUR
Divadlo Aréna 2 37 330 EUR
Spojená škola 1 65 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 3 880 EUR
Slovenská humanitná rada 2 3 345 EUR
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 2 33 630 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 32 12 427 EUR
Púchovská kultúra, s. r. o. 2 106 450 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cromwell a.s. 20 1 725 678 EUR
Ultra Print, s.r.o. 125 308 077 EUR
M KREO, s.r.o. 1 325 928 EUR
DOLIS s.r.o. 29 1 764 303 EUR
Patria I., spol. s r.o. 8 96 258 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 10 499 539 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 3 5 202 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 6 274 902 EUR
Xepap, spol. s r.o. 33 2 316 321 EUR
NOVART, s.r.o. 4 60 810 EUR
DMC, s.r.o. 158 124 886 EUR
printio, s.r.o. 5 22 770 EUR
BEKI Design, s.r.o. 1 30 030 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 65 536 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 106 500 EUR
PRO, s.r.o. 1 4 380 EUR
Rempo s.r.o. 18 7 071 797 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 9 77 830 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 284 999 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 146 363 181 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 756 EUR
K A S I C O, a. s. 18 2 386 007 EUR
K A S I C O, a. s. 8 0 Neuvedná
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 22 403 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 1 43 980 EUR
NITECH, s.r.o. 1 9 880 EUR
UAB Garsu pasaulis 1 22 320 EUR
Petit Press, a.s. 2 33 630 EUR
Hi-Reklama, s.r.o. 1 0 EUR
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 8 155 799 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1 415 073 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 1 213 884 EUR
AITEC, s. r. o. 1 782 700 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 18 1 017 831 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 1 270 990 EUR
KO&KA spol s r.o. 1 800 000 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 18 173 470 EUR
GS - SERVIS, s.r.o. 1 1 724 765 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 30 3 378 974 EUR
Slovenská Grafia a.s. 3 1 498 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 4 5 247 EUR
Pavol Kurhajec Tlačiareň PaM Grafické štúdio 3 3 628 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 2 590 000 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 179 234 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 1 508 596 EUR
VALEUR, s.r.o. 4 153 390 EUR
Postovní tiskárna cenín 1 340 063 EUR
Postovní tiskárna cenín 6 271 037 EUR
KASICO 1 161 711 EUR
Postovní tiskárna cenin 1 161 711 EUR
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. 1 15 018 EUR
MAFRA, a.s. 10 217 768 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 7 34 428 EUR
1 103 146 EUR
SLOVENSKÁ GRAFIA,a.s. 1 158 370 EUR
1 86 880 EUR
Bittner print s.r.o. 23 468 318 EUR
1 100 960 EUR
1 86 880 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 13 433 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 22 66 269 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 5 16 792 EUR
ONE s.r.o. 3 2 504 EUR
Mediachain s.r.o. 1 435 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2 1 149 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 345 EUR
MAGENTA, s.r.o. 1 305 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 4 2 891 EUR
Cofin, a.s. 12 12 234 EUR
DIZART, s.r.o. 8 19 474 EUR
KRAIN, s.r.o. 7 3 697 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 4 470 EUR
Agentúra Tympany, s.r.o. 1 583 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 5 30 445 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 85 EUR
alfaPROJEKT, s.r.o. 2 14 990 EUR
Oldřich Krédl 2 549 EUR
Mouton, s.r.o. 1 38 EUR
Wigger s. r. o. 1 24 EUR
PRESS GROUP, s.r.o. 1 2 405 EUR
G & H, s.r.o. 2 282 EUR
gr8design s.r.o. 1 550 EUR
LVC s.r.o. 1 116 EUR
TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 3 19 498 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 165 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 1 310 EUR
RV PRINT, s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 143 EUR
EKOELEKTRIK s.r.o. 1 703 EUR
WDW s.r.o. 1 0 EUR
Pixel Print s.r.o. 10 613 EUR
GOEN, spol. s r.o. 3 18 183 EUR
BIBO DESIGN s.r.o. 2 173 EUR
Letra Edu, s.r.o. 1 210 EUR
GUPRESS, s.r.o. 1 1 660 EUR
JUICE s.r.o. 1 564 EUR
Boris Vencel 2 14 936 EUR
EK-PROMOTION, s.r.o. 1 74 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač monografie - Dejiny Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 28 679 28679.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač a dodávka propagačných materiálov BIOMASA, združenie právnických osôb 55 000 55000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácii Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 146 650 146650.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač a grafické spracovanie materiálov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 77 000 77000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
polygrafické služby - propagačné tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 199 361 199361.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti Nitriansky samosprávny kraj 21 707 21707.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 208 25208.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tranoscius a.s- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 45 043 45043.0 EUR 2015 Služby Nie 1
NITECH- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 400 9400.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač pasov pre registráciu hospodárskych zvierat Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 40 000 40000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač číslovaných čistopisov dokladov s ochrannými znakmi. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky od 95 000 do 130 000 95000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 000 168000.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR. Národná transfúzna služba SR 9 362 9362.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické a tlačiarenské služby TVR a RE, s.r.o. 167 160 167160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 217 085 217085.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 542 500 542500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 959 31959.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 580 29580.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 242 991 242991.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 270 990 270990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 180 35180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Expol Pedagogika- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 213 884 213884.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 15 017 15017.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 104 619 104619.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 9 262 9262.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 745 000 1745000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 465 40465.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 413 20413.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 91 035 91035.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 391 332 391332.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26 333 26333.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 460 13460.0 EUR 2014 Služby Áno 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 410 1410.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 653 7653.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 507 37507.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 980 19980.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 687 43687.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 19 628 19628.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 770 34770.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 928 19928.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 322 76322.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 655 4655.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby. Slovenské národné divadlo 420 000 420000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 844 28844.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 28 993 28993.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 430 65430.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač dokladov s ochrannými znakmi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 785 5785.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 185 22185.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 630 92630.0 EUR 2015 Služby Nie 3
VKÚ- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 179 234 179234.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spolok sv. Vojtecha- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 596 508596.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52 740 52740.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 34 591 34591.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 118 580 118580.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 3 800 3800.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 266 40266.0 EUR 2015 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 276 157 1276157.0 EUR 2015 Služby Nie 1
AITEC- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 782 700 782700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 172 772 172772.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 94 380 94380.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 698 106698.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4 968 4968.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 581 34581.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 080 9080.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100 320 100320.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 30 462 30462.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 958 000 958000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 290 661 290661.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 160 92160.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 177 100 177100.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLAČ DOKLADOV S OCHRANNÝMI ZNAKMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 13 933 13933.0 EUR 2014 Služby Áno 1
SPN-ML reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 916 138916.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 541 3541.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 5 466 5466.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100 244 100244.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 114 729 114729.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 64 769 64769.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168 179 168179.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 28 482 28482.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 92 662 92662.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 105 975 105975.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 111 739 111739.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 75 784 75784.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 98 823 98823.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 487 26487.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800 000 800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 340 063 340063.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 917 886 917886.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch Úrad vlády Slovenskej republiky 199 000 199000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 263 48263.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35 013 35013.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 19 007 19007.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 925 76925.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 59 023 59023.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 7 391 7391.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 161 711 161711.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 420 98420.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 175 380 175380.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 189 906 189906.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 589 10589.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 44 806 44806.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118 843 118843.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 909 92909.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 191 103 191103.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86 248 86248.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 16 831 16831.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 743 31743.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 395 31395.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Tlačiarenské služby časopisu QUARK Centrum vedecko-technických informácií SR 100 320 100320.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 127 525 127525.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Prenájom tlačiarenskej techniky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 134 999 134999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 103 146 103146.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 168 917 168917.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 26 550 26550.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 194 703 194703.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 384 63384.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 5 056 063 5056063.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené distribučné miesta Hlavné mesto SR Bratislava 158 412 158412.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 8 416 8416.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 486 120486.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 822 46822.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 123 457 123457.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86 880 86880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 85 000 85000.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33 317 33317.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161 049 161049.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany Slovenská pošta, a.s. 115 406 115406.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100 960 100960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 38 423 38423.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 130 102130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 772 8772.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15 807 15807.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 091 120091.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000 200000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250 000 1250000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 21 034 21034.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 4 4.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 545 34545.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Tlač novín Mesto Trenčín 14 040 14040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba - tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.1/2016, 2/2016 , 3/2016 a 4/2016 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 465 465.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a informačných materiálov. alebo ekvivalent Základná škola Cernina 6 033 6033.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 660 660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 611 2611.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 12 940 12940.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 240 7240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 777 10777.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 050 2050.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7 860 7860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry v slovenskom a v anglickom jazyku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 545 545.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu 72 480 72480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebnice Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468 468.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 335 335.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby/ŠFM Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 000 6000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 17 000 17000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné materiály a brožúry Spojená škola 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc a pracovných listov Hotelová akadémia Jána Andraščíka 7 260 7260.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač tlačív Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 211 211.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 3 968 3968.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač zborníka Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 830 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 590 589.75 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač učebníc Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 481 480.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 720 720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov Slovenská agentúra životného prostredia 310 310.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač novín Mesto Malacky 20 000 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 220 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 459 459.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na plagáty, letáky a brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 993 6993.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Brožúra- grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a publikácií Slovenská agentúra životného prostredia 6 510 6510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka, letáku a publikácie Slovenská agentúra životného prostredia 9 630 9630.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií I. Slovenská agentúra životného prostredia 23 040 23040.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie II. Slovenská agentúra životného prostredia 27 300 27300.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov a príručky Slovenská agentúra životného prostredia 3 690 3690.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a kompletizácia balíka Dizajn manuálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 117 116.82 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 130 130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820 820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu a skladačky - VODOHOSPODAR Slovenská agentúra životného prostredia 2 568 2568.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač geologickej mapy regiónu Biela Orava Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 886 2886.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predtlačová príprava časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 1 250 1250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu s prílohou Slovenská humanitná rada 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač samolepky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 296 296.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 307 1306.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografií a brožúr Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 794 13794.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 75 090 75090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 034 1034.17 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov, pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 859 859.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 240 240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač letáku Slovenská agentúra životného prostredia 770 770.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, zborníkov, monografií, katalógu a účelových publikácií) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 500 14500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač zborníkov, folderu, zápisového listu, potvrdenia a žiadosti) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - zborníky, plagáty, letáky, vizitky, tlačivá, záložky, pozvánky, bloky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 000 23000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 265 1265.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Digitalizácia a tlač propagačnej publikácie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 11 928 11928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 200 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, monografie, výročnej správy, časopisu a letákov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačná brožúra - grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 250 1250.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácie k 20. výročiu festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 980 2980.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Kysucké múzeum v Čadci 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 409.0 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
RP twin, obojstranný/Roll up obojstraný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 180 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 216 216.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 409 409.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 798 797.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 680 680.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239 2239.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných infoletákov Slovenská agentúra životného prostredia 530 530.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
obálky s potlačou Slovenský hydrometeorologický ústav 360 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Technická univerzita v Košiciach 660 660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie dodávateľa na tlačiarenské služby pre Operačný program Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 14 315 14315.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 090 1090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 510 1510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 799 1798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač monografie, vysokoškolských učebných textov, zborníkov výročnej správy, časopisov, letákov, vizitiek a pozvánok) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50 500 50500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 836 1836.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 1 008 1008.0 EUR 2016 Služby Nie 1
gravírovanie a potlač predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 243 1243.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody" Kysucké múzeum v Čadci 4 350 4350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Päť panstiev" Kysucké múzeum v Čadci 5 845 5845.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač monografie Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra Mesto Nitra 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 600 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 3 200 3200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540 4540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 325 324.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 079 1079.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba, tlač a dodanie letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 391 1390.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 113 11113.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 546 2546.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 18 000 18000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540 4540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 616 616.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350 2350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 000 17000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 667 666.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia environmentálneho časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 15 600 15600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 420 1420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 048 1048.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 228 228.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Turčianska stolica Kysucké múzeum v Čadci 5 720 5720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 808 26808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač bulletinu a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 358 2358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 050 2050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120 120.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 270 2270.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - JAVISKOVÝ ŠKRIATOK Krajské osvetové stredisko v Nitre 83 82.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač firemného časopisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 236 6236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525 525.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 800 4800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 8 000 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníkov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 110 2110.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD Krajské osvetové stredisko v Nitre 588 587.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Plotrovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 990 9990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelársky papier s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280 1280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač ročenky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 420 3420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 690 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a konferenčných materiálov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900 1900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 553 553.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač univerzitného časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 340 5340.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 50 000 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Publikácia - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595 1595.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu DJS Krajské osvetové stredisko v Nitre 562 561.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 524 1524.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 657 657.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 270 1270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač komiksu Bábkové divadlo v Košiciach 6 000 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 816 9816.47 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 135 000 135000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr, publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 808 8807.85 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač skladačky - IDÚ HRAŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 193 193.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150 1150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 67 67.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač leporela Bábkové divadlo v Košiciach 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 2 600 2600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 144 144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16 000 16000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 4 500 4500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 008 3007.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 350 1350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 608 607.71 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 881 2881.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Obec Štiavnik 7 000 7000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132 1132.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 920 1920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 415 415.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a letákov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720 720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 49 620 49619.81 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 205 1204.63 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 830 830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1, 100ks Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 625 625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač materiálov - vstupenky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A3 pripravené na rozrez Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 400 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 056 1056.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 9 270 9270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručenie týždenníka Púchovská kultúra, s. r. o. 52 450 52450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 072 32072.27 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 14 839 14838.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 400 29399.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 22 991 22991.04 EUR 2017 Služby Nie 1
Potlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 140 19140.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974 92974.29 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač materiálov 2017 Slovenská agentúra životného prostredia 34 474 34473.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 160 22159.5 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 70 600 70600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy - Monografia Mesto Kežmarok 22 160 22159.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 209 118208.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 901 900.97 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 000 999.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 209 118208.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Kráľ Artuš" Kysucké múzeum v Čadci 2 640 2640.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač promo brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 561 561.17 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 22 800 22800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974 92974.28 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlačiarenske služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a doručovanie týždenníka Bánovské noviny Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 17 900 17900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zvolenská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 7 365 7364.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 138 11137.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a dodávka magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 339 338.95 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 520 1520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisov Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 9 360 9360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 236 2235.6 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 990 990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 520 1520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 58 57.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby M Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov pre celoštátne kolo Olympiády ľudských práv IUVENTA 175 175.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 027 1027.23 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 347 346.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 574 574.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku 50 531 50530.6 EUR 2018 Služby Nie 1
výstavné panely s popisom Slovenské národné múzeum 750 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu NA SCÉNU Krajské osvetové stredisko v Nitre 456 456.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 1 Slovenské národné múzeum 750 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 134 500 134500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ Krajské osvetové stredisko v Nitre 150 150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 238 1237.5 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 071 1071.17 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 209 208.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie obce Kysucké múzeum v Čadci 10 051 10051.25 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábkové divadlo v Košiciach 1 040 1040.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 287 1287.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlačoviny na objednávku Záchranná služba 15 706 15706.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka CINEAMA : MINULOSŤ PRE BUDÚCNOSŤ Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára Slovenská ústredná hvezdáreň 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač ročenky Slovenská ústredná hvezdáreň 1 650 1650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zbierky ľudových piesní - EJ,HORA,HORA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 3 700 3700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Publicita projektov - samolepky s grafickým návrhom a spracovaním Ústav na výkon trestu odňatia slobody 362 362.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 174 174.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 195 195.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 650 1650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi v rokoch 1918 - 2018 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - letáky A5 Slovenské národné múzeum 380 380.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 104 104.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 238 1237.5 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 200 13200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - pracovný zošit Slovenské národné múzeum 1 250 1250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 2 200 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 305 1304.53 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby - Tlač dvoch publikácií 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 640 2640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103 285 103285.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozvánka Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 645 644.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 560 1560.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač informačno - metodickej brožúry SLOVO AKO IKONA Krajské osvetové stredisko v Nitre 480 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač katalógu - FESTIVAL CANTATE 2018 Krajské osvetové stredisko v Nitre 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 919 20919.0 EUR 2015 Služby Nie 1
tlač tlačív Krajská prokuratúra 5 500 5500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 764 144764.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby - katalóg Slovenské národné múzeum 7 500 7500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 20 000 20000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie a učebnice Ekonomická univerzita v Bratislave 3 930 3930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - katalógu Slovenské národné múzeum 2 500 2500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendára - PARTA MOJA, PARTA Krajské osvetové stredisko v Nitre 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 350 350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač MOZAIKY MIESTNEJ KULTÚRY 2018 Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Vstupné tabuľky, návštevný poriadok, orientačné tabuľky, dekoračný plagát. Slovenské národné múzeum 663 663.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Čadca v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia" Kysucké múzeum v Čadci 3 768 3767.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Zemianske rody na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 4 415 4415.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 2 700 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 337 336.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Žilinský kraj na križovatkách dejín" Kysucké múzeum v Čadci 4 909 4909.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 373 1372.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Hry s umením 3 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 777 1776.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 351 7350.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 21 244 21243.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 446 445.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 65 736 65736.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 297 166297.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 5 544 5544.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2019 (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 25 000 25000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Tlač brožúr, kníh, publikácií a kariet 2019 ( 4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 84 469 84469.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač pozvánky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230 230.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač návštevných lístkov a žiadaniek ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 360 360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 305 305.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 806 806.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 5 246 5246.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie - VÝŚIVKY PODĽA POČÍTANEJ NITE..... Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 600 2600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 407 1406.9 EUR 2019 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 672 663 672663.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 29 108 29108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 000 45000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 400 399.75 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 872 86871.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 426 1425.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432 432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295 295.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 872 86871.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO región 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - výstražné a informačné tabuľky Slovenské národné múzeum 284 284.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 667 667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vizitiek - 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 451 450.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 770 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 1 400 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 360 360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 549 61549.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačného letáku vrátane dopravy pre projekt "Spoločná cesta k novému domovu" Trenčiansky samosprávny kraj 269 268.93 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač programového bulletinu Na Scénu 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432 432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Duplikácia propagačného videozáznamu na mini DVD s farebnou potlačou vrátane dopravy v rámci projektu "Spoločná cesta k novému domovu" Trenčiansky samosprávny kraj 907 907.28 EUR 2019 Služby Áno 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 525 4524.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 077 10077.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 208 208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač leporella Bábkové divadlo v Košiciach 1 198 1198.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK Nitriansky samosprávny kraj 134 500 134500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Tekovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 8 055 8055.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - bulletinu CINEAMA 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 900 900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263 263.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 120 120.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba papierových obalov Ekonomická univerzita v Bratislave 576 576.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 134 1133.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač skladačky - NOSITELIA TRADÍCIÍ 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 150 150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 197 197.26 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 393 393.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 789 788.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 400 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 354 354.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vrátane grafickej úpravy obálky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 364 1364.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 153 1153.23 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 960 20959.76 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 6 380 6380.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 640 2640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 644 20644.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 162 54162.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152 8152.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 3 167 3167.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 064 48064.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 833 2833.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 441 81441.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 53 487 53487.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 185 184.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146 145.89 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 825 825.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120 120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620 620.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 153.45 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 468 4468.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - plnofarebnej skladačky A3 - Pohľady do umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre 216 216.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kolektívnej monografie "Kysuce 1938-1945" Kysucké múzeum v Čadci 4 142 4141.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač "Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie". Zborník z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode. Kysucké múzeum v Čadci 1 073 1072.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač odbornej brožúry Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 676 2676.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 324 3324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a doručenie týždenníka Púchovská kultúra, s. r. o. 54 000 54000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 100 100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 473 473.22 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač monografie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275 275.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 177 4177.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 840 840.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 650 649.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 730 729.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924 2924.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 440 1440.45 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 145 2145.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 455 454.74 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 110 110.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 26.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 710 710.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 294 293.56 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb - Informačný magazín mesta Mesto Levoča 20 880 20880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 431 431.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 273 1273.43 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 730 729.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 316 2316.36 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880 880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 066 2065.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275 275.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 494 1494.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - informačné plagáty Slovenské národné múzeum 742 741.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 644 643.94 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 062 1062.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 602 1602.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 045 1045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 434 433.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 101 1100.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 990 990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vydanie a tlač vysokoškolskej učebnice Ekonomická univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 717 717.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 378 2377.98 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 038 2038.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 352 352.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 114.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendára na rok 2020 Krajské osvetové stredisko v Nitre 312 312.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Matej Bel: Liptovská stolica" Kysucké múzeum v Čadci 2 558 2557.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880 880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 77.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924 2924.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700 700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 180 179.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 185 185.27 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - propagačné letáky Slovenské národné múzeum 2 200 2200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - kalendáriky, plagátový kalendár Slovenské národné múzeum 253 252.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-propagačné letáky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 350 350.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 712 711.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Slovenské národné múzeum 5 900 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
tlač propagačného letáku Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94 93.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ústredie ľudovej umeleckej výroby 55 104 55104.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 286 286.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Petržalka 25 000 25000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320 320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 64 412 64412.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 18 878 18878.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné divadlo 200 000 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 096 41096.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 168 11168.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752 752.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 60 60.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 778 778.29 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač Ekonomická univerzita v Bratislave 479 478.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 71 70.56 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 892 12892.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 977 976.53 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 71 224 71224.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu, tlač letákov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 840 1840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 634 633.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 118 118.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 020 30020.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 161 161.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK Nitriansky samosprávny kraj 130 000 130000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Panely na výstavu. Slovenské národné múzeum 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - vstupenky Slovenské národné múzeum 230 230.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 420 2420.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 535 534.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 124 1124.04 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace so spracovaním a tlačou publikácií Slovenská národná knižnica 178 097 178097.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 165 1164.9 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 600 1599.67 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 100 100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 198.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 295 7295.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15 153 15153.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 289 289.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 605 605.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 407 407.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 453 452.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 064 5064.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 555 31555.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 606 1606.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 720 1719.84 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby pre tlač časopisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 260 259.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 138 1137.58 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 201 201.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 380 379.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 675 675.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 492 492.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 125 124.69 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 481 481.17 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 239 238.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 535 2535.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 206 206.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógov Slovenské národné múzeum 4 900 4900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 215 214.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 125 125.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Dotlač knihy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 878 1878.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 848 1848.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 974 973.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 240 240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 369 1368.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický samosprávny kraj 150 000 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 375 1375.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 485 485.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 188 188.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 350 349.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 260 1259.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 430 430.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač zborníka Slovenské národné múzeum 6 500 6500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167 758 167758.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ústredie ľudovej umeleckej výroby 26 600 26600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 40 256 40256.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 878 1878.36 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 220 220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222 221.51 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 1200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 575 575.25 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 972 1972.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 432 432.22 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 670.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 244 244.46 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770 769.67 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač slovníka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 496 3496.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Tlač farebných posterov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 120.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 835 835.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 797 2797.3 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 344 344.17 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 680 680.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 004 77004.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač nálepiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 122 121.73 EUR 2021 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 168 1168.16 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 606 606.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 168 1168.16 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 800 800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy Ekonomická univerzita v Bratislave 240 240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 691 691.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35 991 35991.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 63 62.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač 1. dielu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 4 734 4734.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780 780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 940 1940.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 223 222.75 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 517 517.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač novín_fh Mestská časť Bratislava - Petržalka 27 500 27500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač vizitiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 642 642.41 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 690 2690.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Festival Cantate 2021 Krajské osvetové stredisko v Nitre 250 250.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 683 682.61 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 906 906.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286 286.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 550.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 202 202.41 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač a doručenie mesačníka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 767 14767.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 218 217.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 270 269.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752 752.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 268 267.6 EUR 2021 Služby Áno 1
Grafická úprava (novinové zalamovanie), tlač a distribúcia 12 čísel mesačníka NSK "ŽUPNÉ OZVENY" Nitriansky samosprávny kraj 115 000 115000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660 660.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 412 1411.74 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 179.58 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy Ekonomická univerzita v Bratislave 240 240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 665 664.95 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 298 298.35 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275 275.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač bulletinu k festivalu FAD 2021 Krajské osvetové stredisko v Nitre 600 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 406 4406.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33 620 33620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 624 623.7 EUR 2021 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 32 309 32309.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 558 80558.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Tlač informačných a prezenčných materiálov pre potreby hlavného mesta Hlavné mesto SR Bratislava 125 000 125000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 56 496 56496.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Prešovský magazín Mesto Prešov 26 500 26500.0 EUR 12. Január 2021 19. Január 2021 Neuvedené 2021-01-12 00:00:00 UTC 2021-01-19 09:00:00 UTC
Tlačiarenské služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB 44 470 44470.0 EUR 10. Február 2021 17. Február 2021 Neuvedené 2021-02-10 00:00:00 UTC 2021-02-17 10:00:00 UTC
Prešovský magazín Mesto Prešov 15 000 15000.0 EUR 14. Január 2020 22. Január 2020 Neuvedené 2020-01-14 00:00:00 UTC 2020-01-22 09:00:00 UTC
Tlač informačných a prezentačných materiálov 2021 Hlavné mesto SR Bratislava 41 667 41666.67 EUR 26. Marec 2021 9. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-26 00:00:00 UTC 2021-04-09 10:00:00 UTC
Tlač výročných publikácií SF Slovenská filharmónia 20 000 20000.0 EUR 27. August 2019 5. September 2019 Neuvedené 2019-08-27 00:00:00 UTC 2019-09-05 09:00:00 UTC
Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu Slovenská národná knižnica 170 483 170483.04 EUR 8. Október 2021 14. Január 2022 Neuvedené 2021-10-08 00:00:00 UTC 2022-01-14 09:15:00 UTC
Tlač a výroba poštových cenín a filatelistických produktov Slovenská pošta, a.s. 2 400 000 2400000.0 EUR 8. November 2021 2. December 2021 Nie 2021-11-08 00:00:00 UTC 2021-12-02 10:00:00 UTC
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - február 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 25 961 25961.0 EUR 1. December 2021 10. December 2021 Neuvedené 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-12-10 10:00:00 UTC
Prešovský magazín Mesto Prešov 24 800 24800.0 EUR 5. Január 2022 13. Január 2022 Neuvedené 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-01-13 09:00:00 UTC
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava od do 20. Január 2022 14. Február 2022 Nie 2022-01-20 00:00:00 UTC 2022-02-14 10:00:00 UTC
Tlač a dodávka cestovných lístkov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 60 000 60000.0 EUR 15. Február 2017 1. Marec 2017 Nie 2017-02-15 00:00:00 UTC 2017-03-01 10:00:00 UTC
Tlač diaľničných známok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 000 450000.0 EUR 3. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-03 00:00:00 UTC 2015-08-14 09:00:00 UTC
Tlačiarenské služby pre NOC Národné osvetové centrum 42 715 42714.93 EUR 31. Júl 2015 20. August 2015 Nie 2015-07-31 00:00:00 UTC 2015-08-20 09:00:00 UTC
Tlačiarenské služby pre Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum 199 000 199000.0 EUR 3. November 2014 21. November 2014 Nie 2014-11-03 00:00:00 UTC 2014-11-21 09:00:00 UTC
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 198 000 198000.0 EUR 14. September 2015 1. Október 2015 Nie 2015-09-14 00:00:00 UTC 2015-10-01 12:00:00 UTC
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 198 000 198000.0 EUR 4. Máj 2015 21. Máj 2015 Nie 2015-05-04 00:00:00 UTC 2015-05-21 12:00:00 UTC
Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 200 000 200000.0 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Nie 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×