CPV kód

18424300-0

Jednorazové rukavice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 429 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 91 970 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 275 240 EUR
Mesto Žilina 1 34 166 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 51 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 66 667 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 1 543 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 21 260 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 181 025 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 2 426 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 473 700 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 275 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 67 399 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 195 750 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 2 494 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 21 596 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 665 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 997 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 62 650 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 3 976 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 12 417 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 14 851 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 8 800 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 11 739 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 29 090 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 1 819 EUR
Mesto Nové Zámky 1 17 EUR
Mesto Partizánske 28 8 672 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 6 306 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 68 776 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 898 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 909 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 23 7 906 EUR
Záchranná služba 2 117 833 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 13 000 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 13 050 EUR
Spišská katolícka charita 9 5 139 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 129 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 467 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 3 033 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 2 908 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 5 407 EUR
Obec Ľubotín 1 2 178 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 6 65 014 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 079 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 4 386 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 241 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 2 296 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 399 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 1 860 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 292 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 717 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 26 6 191 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 3 11 483 EUR
Teresa Benedicta 18 8 568 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 333 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 200 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 2 24 482 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 2 652 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 81 933 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 515 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 22 874 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 2 750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 374 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 3 333 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 12 4 584 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 2 083 EUR
LÚČ - Domov sociálnych služieb 1 758 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 3 2 407 EUR
Centrum voľného času 1 960 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 777 EUR
Ústav na výkon väzby 2 4 071 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 3 829 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 2 167 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 2 570 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 1 1 479 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 67 800 768 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 3 333 EUR
BIOTECH s.r.o. 4 1 819 EUR
G Trade s.r.o. 1 0 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 0 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 142 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 37 22 221 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 25 50 379 EUR
Lambda Life a.s. 1 909 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 26 115 018 EUR
VWR International GmbH 2 1 497 EUR
LABO - SK, s. r. o. 3 82 269 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 970 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 2 79 351 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 12 5 022 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 7 43 038 EUR
Double N, s.r.o. 1 0 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 2 2 426 EUR
PHARMOS, a.s. 1 13 050 EUR
Bella Sk s.r.o. 2 2 491 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 492 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 16 8 356 EUR
František Frankovský - WoodX 1 1 465 EUR
Roman Laco - ROADA 14 4 582 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 204 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 3 26 660 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 9 1 520 EUR
VICOM s.r.o. 2 3 575 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 3 507 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 3 976 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 200 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 6 2 496 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 182 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 38 625 EUR
CIBEX, s.r.o. 1 717 EUR
Mária Šimonová 1 58 333 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 208 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 72 250 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 51 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 1 134 EUR
Valivé ložiská P & M, s. r. o. 2 1 781 EUR
Tatiana Staňová MODEN 1 2 458 EUR
LUMAX, s. r. o. 6 119 764 EUR
BASTAG OOPP, s.r.o. 1 346 EUR
KoHa pro s.r.o. 1 1 840 EUR
BRAKON s.r.o. 1 983 EUR
euroAT, s.r.o. 1 17 EUR
PharmaComp s.r.o. 2 881 EUR
NILTEX s. r. o. 1 34 166 EUR
Job assistence, s.r.o. 1 960 EUR
Hypur s.r.o. 10 5 824 EUR
Medplus, s.r.o. 3 4 212 EUR
Euro Asset s.r.o. 1 202 990 EUR
Mundial s.r.o. 2 5 783 EUR
STATUS S, s.r.o. 1 4 500 EUR
SPO - Ba s.r.o. 1 8 800 EUR
Solarprojekt s. r. o. 2 1 860 EUR
MTC SLOVAKIA, a. s. 3 200 991 EUR
Avant s.r.o. 1 38 500 EUR
IMONICE INVEST, s.r.o. 1 3 567 EUR
LeXtom s.r.o. 1 5 158 EUR
LP company s.r.o. 1 6 900 EUR
INVY Trade, s.r.o. 5 5 989 EUR
IQ Brands s.r.o. 1 799 EUR
VVGloves s. r. o. 1 3 999 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové latexové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 50 50.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent IDEA - Domov sociálnych služieb 23 900 23900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 41 504 41504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 160209 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 493 493.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 766 765.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Obec Ľubotín 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 294 294.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trnava 55 812 55812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice latexové vyšetrovacie nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie pomocky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 937 4937.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 1046.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 105 1105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 1046.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 558 6558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 971 971.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice latexové biele nesterilné Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované L evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084 1084.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084 1084.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 306 306.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 827 827.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 138 1138.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové a chirurgické rukavice 1. a 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 370 55370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice 3.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 872 871.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - ZOS Mesto Partizánske 675 674.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Spišská katolícka charita 1 758 1757.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 218 218.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 771 771.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 484 1484.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 716 715.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 306 305.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 440 439.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 027 2027.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 956 955.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracie prostriedky IDEA - Domov sociálnych služieb 22 400 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 694 1694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 308 1308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 295 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62 62.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 916 915.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky Mesto Partizánske 218 218.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 247 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 247 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 129 128.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 247 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitril BANCHEM, s.r.o. 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové latexové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 535 535.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981 981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 635 1635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 765 764.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 261 1261.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 164 164.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 833 833.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 635 634.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 201 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432 1432.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 128 127.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové veľkosť M Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, vinyl, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 369 3368.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, nitril, nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 640 8640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, latex, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 068 9067.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 602 1602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 302 302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 815 10815.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA barkóding chemikálie a spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 640 1640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 109 1108.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 926 926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 341 340.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 177 177.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 477 477.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 684 1684.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice pre potreby zdravotníckych zariadení Fakultná nemocnica Trnava 167 560 167560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 40 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 750 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 461 460.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496 1496.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné laboratórne pomôcky, plastový materiál do laboratória a iné podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 403 403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 144 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 1046.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice bezpúdrové nitrilové Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 470 2469.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655 655.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 417 1417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 000 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 695 1694.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 289 3289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 680 31680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 066 4066.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 372 1371.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 620 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Zberňa šatstva Mesto Partizánske 103 102.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nepudrované Spišská katolícka charita 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné a iné pracovné pomôcky (jednorázové rukavice, alobal) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 264 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 764 764.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341 1341.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 025 3025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 113 112.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 164 1164.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 461 460.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 339 1339.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 343 10343.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 534 2533.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 101 384 101384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 64.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpúdrové nitrilové laboratórne rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 027 1027.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 113 112.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 7 750 7750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice, bezprašné, nesterilné, 10x100 ks v balení, modré, veľkosť M Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 964 5964.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázový riady , plastový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499 499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 356 355.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 498 10497.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál a drobná laboratórna technika na predmet biochémia a fyziológia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 218 218.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 113 112.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 498 10497.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vinylové rukavice nepudrované Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Spišská katolícka charita 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 117 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 378 4377.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - plasty, spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 385 1384.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 950 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a bezpečnostné prostriedky Centrum voľného času 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie Jednorazových rukavíc - latexových s púdrom a jednorázových rukavíc z fólie K13-Košické kultúrne centrá 512 512.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie mikroténových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 008 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 16 200 16200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyril a Metod kompostujú - participatívny projekt Mesto Nové Zámky 20 20.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 795 3795.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice nitrilové Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitrilové VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné/sterilné, vinyl/latex, pudrované/nepudrované, Chirurgické rukavice Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 451 15451.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Spišská katolícka charita 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
amplifikačný kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium, chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190 1190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Ústav na výkon väzby 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Ústav na výkon väzby 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 552 552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nitrilových a vinylových rukavíc Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 6 100 6100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 660 6660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 000 63000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 999 1999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky COVID - 19 Národné lesnícke centrum (NLC) 14 063 14063.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 190 7189.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 284 2284.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice na medicínske účely Záchranná zdravotná služba Bratislava 256 796 256795.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
OPP a dezinfekcia na COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 202 990 202990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitrilové VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál, plasty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 814 813.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál potrebný k diagnostike COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 58 300 58300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 191 520 191520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 530 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové nesterilné rukavice latexové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 46 200 46200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 250 72250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 316 316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
rukavice, ochranné pomôcky Národný ústav reumatických chorôb 13 050 13050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Záchranná služba 72 199 72199.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitrilové VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 200 6200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie Fakultná nemocnica Trnava 48 000 48000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 200 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 610 610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Latexové rukavice pre MOM Žilinský samosprávny kraj 103 208 103207.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Zariadenie pre seniorov 2 700 2700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 760 2760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové nesterilné rukavice latexové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 52 360 52360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 430 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Spišská katolícka charita 960 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice - latexové, sterilné Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 293 7293.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nitrilové nepudrované rukavice Mesto Žilina 50 400 50400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 430 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice - nitrilové nesterilné Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 62 434 62434.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitrilové LÚČ - Domov sociálnych služieb 920 920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné jednorazové rukavice na biologickú a chemickú ochranu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 7 952 7952.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 697 2697.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné jednorazové rukavice na biologickú a chemickú ochranu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 7 952 7952.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 747 2747.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 288 288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 735 735.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť S Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 637 2636.72 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť M Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 744 2743.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť L Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 697 3697.4 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť XL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 929 2928.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 700 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál potrebný k diagnostike COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 45 578 45578.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 880 880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Centrum sociálnych služieb - DEMY 125 124.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nitrilových a vinylových rukavíc Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 845 5845.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Zariadenie pre seniorov 4 500 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 425 425.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb - Juh 3 564 3564.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2021 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 31 300 31300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 97 377 97376.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nitrilových a vinylových rukavíc Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 845 5845.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 580 2580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 465 464.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 190 1190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové ochranné nitrilové rukavice "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 200 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové, sterilné, latexové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 775 17775.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové nitrilové rukavice nepúdrované Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 780 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 380 2380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Záchranná služba 108 000 108000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 106 518 106518.0 EUR 25. Október 2021 23. November 2021 Áno 2021-10-25 00:00:00 UTC 2021-11-23 09:00:00 UTC
Jednorazové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 137 016 137016.0 EUR 1. December 2021 27. December 2021 Nie 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-12-27 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×