CPV kód

30197642-8

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 4 308 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 875 EUR
Mesto Poprad 1 3 542 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 5 387 163 EUR
Mesto Žilina 10 60 110 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 8 9 951 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 3 311 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 96 747 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 9 77 337 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 71 839 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 6 92 808 EUR
Mesto Levice 3 12 609 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7 244 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 9 405 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 11 660 EUR
Mesto Medzilaborce 4 4 945 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 55 482 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 949 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 21 223 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 146 302 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 4 674 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 3 772 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 189 865 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 98 319 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 12 753 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 1 499 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 88 840 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 2 652 EUR
Slovenská národná knižnica 1 16 939 EUR
Mesto Košice 1 4 638 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 343 910 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 38 239 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 62 307 EUR
Mesto Holíč 12 6 757 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 27 3 290 557 EUR
Mesto Nové Zámky 11 14 299 EUR
Mesto Partizánske 1 168 EUR
Slovenské národné múzeum 2 293 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 720 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 10 617 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 29 54 437 EUR
Mesto Senec 56 17 905 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 109 819 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 686 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 955 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 180 403 EUR
Mesto Michalovce 25 32 676 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 0 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 1 048 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 873 EUR
Mesto Hlohovec 1 0 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 11 1 135 EUR
Mesto Trenčín 4 25 354 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Mesto Zvolen 11 6 311 EUR
Krajský súd v Bratislave 4 26 550 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 51 603 EUR
Krajská prokuratúra 23 49 218 EUR
Okresný súd Komárno 5 22 449 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 3 307 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 12 917 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 103 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 98 EUR
Obec Domaniža 2 150 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 625 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 1 952 EUR
Krajský súd v Trnave 4 14 860 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 403 EUR
Krajská prokuratúra 3 8 948 EUR
Obec Záhorská Ves 4 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 4 42 561 EUR
Okresný súd Skalica 1 3 217 EUR
Obec Brusno 2 298 EUR
Krajský súd v Nitre 4 5 343 EUR
Ústav polymérov SAV 12 2 023 EUR
Národný onkologický ústav 11 63 946 EUR
Mesto Lučenec 4 11 572 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 3 1 383 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 4 864 EUR
Spojená škola 2 380 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 2 035 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 5 58 610 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 1 521 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 9 476 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 11 5 775 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 9 478 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 871 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 249 EUR
Ústav informatiky SAV 3 1 358 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 320 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 375 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 108 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 137 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 11 2 226 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 108 EUR
Stredná odborná škola 10 509 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 6 862 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 142 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 48 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 9 660 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 1 898 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 330 EUR
Spojená škola 1 143 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 790 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 7 338 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 799 EUR
Základná škola 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 12 3 007 EUR
Obec Plešivec 2 168 EUR
Domov sociálnych služieb 1 389 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 216 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 28 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 429 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 2 217 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 62 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 809 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 571 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 11 2 810 EUR
Okresný súd Humenné 5 7 294 EUR
Základná škola Ivana Branislava Zocha 1 229 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 7 055 EUR
Základná škola s materskou školou 1 328 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 12 1 732 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 1 453 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 398 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 7 1 728 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 149 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 5 2 028 EUR
Obec Omšenie 2 193 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 2 132 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 285 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 800 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 1 026 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 318 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 938 EUR
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 2 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 2 222 EUR
Materská škola 6 1 740 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 9 1 940 EUR
Evanjelická spojená škola 3 4 880 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 436 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 1 565 EUR
Základná škola 5 818 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 150 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 1 578 EUR
Okresný súd Trnava 1 5 996 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 521 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 6 5 581 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 332 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 2 640 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 59 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 891 EUR
Stredná športová škola 1 1 099 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 5 4 298 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 371 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 439 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 62 770 969 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 4 25 113 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 237 439 691 EUR
Xepap, spol. s r.o. 125 8 984 898 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 7 17 205 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 123 451 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 18 18 665 EUR
DD21 s.r.o. 2 921 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 7 11 472 EUR
Nussy, s.r.o. 1 2 210 EUR
GGT a.s. 2 25 010 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 9 342 310 EUR
PAPERA s.r.o. 5 12 992 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 36 38 727 EUR
SCP PAPIER, a.s. 14 28 653 EUR
KP plus, s.r.o. 1 3 542 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 32 12 345 EUR
KRIDLA s.r.o 14 2 792 EUR
Legia, a.s. 1 225 EUR
Roman Laco - ROADA 2 1 275 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 21 50 723 EUR
WERNAM, s.r.o. 8 30 152 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 7 96 235 EUR
TOWDY s. r. o. 1 98 EUR
Antalis, a.s. 2 721 EUR
One Print s.r.o. 1 238 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 3 3 897 EUR
VICOM s.r.o. 18 26 631 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 1 98 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 492 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 668 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 285 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 3 5 425 EUR
Doman Servis s. r. o. 2 554 EUR
PALATIN s.r.o. 1 120 EUR
INTERVIA s. r. o. 7 1 613 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 5 955 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 5 475 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 9 43 704 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 450 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 2 2 025 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 9 141 EUR
VOVA s.r.o. 3 3 781 EUR
Oldřich Krédl 3 1 344 EUR
Mária Kapallová-KAPAP 1 183 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 2 168 EUR
TRIPSY s.r.o. 8 9 788 EUR
Tribiano s. r. o. 1 103 EUR
BOWA s.r.o. 1 326 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 8 400 EUR
SEMA MR, s.r.o. 10 11 406 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 383 EUR
Setop, s.r.o. 1 66 EUR
Future Technologies, a.s. 3 5 553 EUR
MEDIMEX, spol. s r.o. 1 1 800 EUR
MIPA MI, s.r.o. 12 27 878 EUR
Kancelária SK s.r.o. 1 499 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 2 14 662 EUR
BDM group s.r.o. 1 1 408 EUR
CNC-RK, s.r.o. 1 1 050 EUR
Pretože TRIPSY s.r.o. 4 6 063 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PAPIER PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 17 111 17111.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 117 156 117156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 180 807 3180807.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 897 5897.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 212 226212.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 560 68560.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 548 21548.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 631 189631.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 025 139025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 434 181 434181.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 416 2416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 581 31581.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Babín 265 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ivanka pri Dunaji 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 554 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 134 1134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 540 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 567 2567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola Ivana Branislava Zocha 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 42 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier -xerox A4 Hlavné mesto SR Bratislava 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 810 15809.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 400 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Mesto Trenčín 9 306 9306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 756 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 435 13434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315 4315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 558 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315 4315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 609 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Myjava 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 058 3058.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 445 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 140 10140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Skalica 4 320 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 246 1246.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, Kancelársky papier A3. Krajský súd v Trnave 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 245 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 188 188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 735 1735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Hlohovec 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 273 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 498 1497.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 37 170 37170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 34 34.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 660 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Základná škola Zlaté Klasy 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 414 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací, ofsetový a photo papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 140 4140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 718 1717.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xeroxový papier, tabelačný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Domov sociálnych služieb 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 715 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Obec Brusno 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 325 1325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11 945 11945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 340 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, euroobaly Stredná odborná škola služieb a lesníctva 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 4 215 4215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 540 12540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 189 34188.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajský súd v Trnave 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Xerox papier Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1 965 1965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 576 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 040 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 400 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025 14025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav experimentálnej fyziky SAV 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 80g/m2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 583 583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný onkologický ústav 1 820 1820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 385 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A5. Krajský súd v Trnave 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Materskú školu Mesto Partizánske 202 202.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier a ostatný papier pre administratívne účely Mesto Poprad 5 873 5873.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 770 11770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 770 11770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 252 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 265 4265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2017 Mesto Trenčín 7 498 7497.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 810 7810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 820 3820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 653 652.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trnavský samosprávny kraj 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128 1128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 598 597.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480g/60g Národný onkologický ústav 3 644 3643.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 054 13053.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 860 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 928 23928.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 316 2316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 306 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 571 24571.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3/80g/- Xerox Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier + toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 799 5799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 48 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 342 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 864 4864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 471 26470.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KAncelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 500 1499.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 11 666 11666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárské potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326 326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860 11860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 365 3365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744 3744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744 3744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 556 51556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xeropapier- kancelársky papier A4 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, elektrické stolové strúhadlo na ceruzky, obálky s doručenkou do vlastných rúk Mesto Nové Zámky 1 787 1787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Obec Brusno 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 013 1013.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A4 Seniorcentrum Staré Mesto 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier č.3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 360 17360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 259 259.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 3 440 3440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 26 609 26608.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 52.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 6 365 6365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Zlaté Klasy 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Protimonopolný úrad SR 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 960 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 280 4280.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 756 21756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Obal Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 192 192.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 94.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenské národné múzeum 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025 14025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky paier A4 MIHI.sk, s.r.o. 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 029 35029.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Mesto Košice 10 648 10648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1 965 1965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 37 200 37200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 666 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2018 Mesto Trenčín 7 280 7280.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier č.4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 952 17952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 840 1840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332 1332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra v Prešove 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 389 388.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842 842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4. Krajský súd v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 30 540 30540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 592 592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332 1332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270 15270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 52.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 407 407.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 596 596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270 15270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 270 21270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 323 323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 150 8150.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 16 880 16880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879 49879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 470 1470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 48.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 919 27919.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 504 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 426 425.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879 49879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 700 13700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 5 548 5548.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ZTS Elektronika SKS s.r.o. 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980 1980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 140 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 000 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 80g formát A4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 374 1374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 14 236 14235.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 560 3560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 557 7557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 848 2847.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 074 339 1074339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 - 2019 Mesto Trenčín 9 814 9813.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 74 186 74186.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 40 763 40763.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 319 10319.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier-A4,A3,A5 a iný kancelársky papier pre administratívnu činnosť zamestnancov Krajská prokuratúra v Prešove 15 282 15282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 4 528 4527.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 378 378.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 11 200 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562 1562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 823 823.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 72 72.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky na RTG snímky a papierové sáčky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 75 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 137 9136.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby pre mestský úrad Mesto Nové Zámky 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562 1562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 285 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 17 868 17868.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 651 651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 401 401.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 657 14656.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 4 322 4322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 915 30915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 700 17700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 96 368 96368.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenské národné múzeum 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 875 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 447 447.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 382 382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326 326.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 39 925 39925.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100% opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier Centrum sociálnych služieb - Jesienka 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 608 608.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 235 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 75 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 106 54106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 837 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 988 988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 455 455.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Banícke múzeum v Rožňave 625 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 524 1524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 214 1214.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 698 698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave 215 928 215927.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 210 5209.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 240 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 18 500 18500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 249 15249.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 897 42896.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 509 1509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 360 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera a obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 832 35832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 145 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 815 1815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 570 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 855 855.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 494 1494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 729 35728.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 75 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 21 700 21700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie, tlač na laserových tlačiarňach, fotokopírovacích strojoch, monitor, zobrazovacia jednotka,dotykový monitor pre vzdelávacie miestnosti, notebook, prenosný počítač, aku čistič okien Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 550 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 646 646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky (xenografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 728 1728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 1398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 225 8225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a baliaci papier Krajská prokuratúra v Prešove 14 680 14680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 13 750 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 55 191 55191.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 1398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 975 14975.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, print etikety, pokladničné zloženky, drogistický tovar Mesto Nové Zámky 963 962.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 315 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525 525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Humenné 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 10 920 10920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 000 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 860 4860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 266 1266.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Košice-Nad Jazerom 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier, toaletný papier, papierové hygienické uteráky na ruky Materská škola 815 815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Lučenec 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 372 1372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 170 131 170131.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier Centrum sociálnych služieb - Jesienka 705 705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 034 2034.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 434 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 22 039 22039.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná športová škola 1 737 1737.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 680 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Holíč 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 861 27860.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (ekologický výrobok) Krajský súd v Nitre 1 920 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 263 263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 485 1485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 63 714 63714.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 70 741 70741.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 890 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 468 468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 1 220 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 434 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 060 4060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (ekologický výrobok) Krajský súd v Nitre 1 845 1845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Humenné 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100% opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier, toaletný papier, papierové hygienické uteráky na ruky Materská škola 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 361 1360.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 972 1972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave 173 414 173414.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 625 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 325 325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 400 1399.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 920 920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 800 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 194 472 194472.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 1 740 1740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 452 1452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 980 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 577 577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 11 160 11160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 880 1880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 200 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 800 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Lučenec 2 240 2240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 540 540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 966 12966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (ekologický výrobok) Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 522 522.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 2 404 399 2404399.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 510 510.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 900 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 874 14873.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 80 g Národný onkologický ústav 13 750 13750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 800 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier, tonery, kancelárske potreby, hygienické potreby Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 408 1407.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 18 500 18500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a baliaci papier Krajská prokuratúra v Prešove 10 728 10728.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 822 822.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a obálok na obdobie 12 mesiacov vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 106 35106.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 580 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 704 29704.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 375 375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4 Trnavský samosprávny kraj 1 827 1827.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 280 280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 84 748 84748.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 414 1414.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 900 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 330 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 720 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 407 1407.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (ekologický výrobok) Krajský súd v Nitre 1 917 1916.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 452 1452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 60.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 20 402 20401.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4 Trnavský samosprávny kraj 3 333 3332.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 111 264 111264.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 905 4905.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 3 000 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 103 248 103248.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 65 440 65440.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×