CPV kód

33694000-1

Diagnostické činidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 76 641 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 260 410 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 48 982 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 165 359 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 55 000 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 2 319 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 87 003 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 831 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 143 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 564 313 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 094 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 10 120 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 15 681 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 286 412 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 374 1 112 130 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 0 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 204 900 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 45 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 7 412 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2 300 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 132 711 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 38 182 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 44 712 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 7 996 EUR
Národná transplantačná organizácia 12 24 191 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 278 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 3 468 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 7 49 425 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 1 171 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 211 646 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 33 200 739 EUR
BIOTECH s.r.o. 57 108 191 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 1 533 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 47 224 129 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 4 659 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 360 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 2 1 475 EUR
JK-Trading s.r.o. 3 3 680 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 18 910 417 EUR
G Trade s.r.o. 29 97 673 EUR
Bio G s.r.o. 16 45 281 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 7 32 228 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 1 6 052 EUR
Ceemed, s.r.o. 1 17 575 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 18 30 323 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 180 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 3 3 111 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 4 651 EUR
Lambda Life a.s. 37 204 763 EUR
Merck spol. s r.o. 8 8 986 EUR
VWR International GmbH 4 5 115 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 7 996 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 19 247 886 EUR
LABO - SK, s. r. o. 26 92 959 EUR
Life Technologies s r.o. 29 51 676 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 3 000 EUR
BD BAMED s.r.o. 3 860 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 2 090 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 4 2 784 EUR
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 1 44 712 EUR
ProScience Tech s. r. o. 24 35 930 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 23 184 172 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 7 2 060 EUR
BARIA s.r.o. 11 30 250 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 30 EUR
VLan s.r.o. 3 8 760 EUR
Eurolab Lambda a.s. 32 67 653 EUR
Ecoli s.r.o. 13 9 454 EUR
Roner, s.r.o. 2 2 640 EUR
Unicomp s.r.o. 8 4 124 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 7 4 470 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 4 12 074 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 18 199 EUR
ELISABETH PHARMACON spol. s r.o. 1 5 966 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 2 2 479 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 1 345 EUR
BIOCOM Slovakia s.r.o. 1 180 EUR
Scintila, s.r.o. 5 10 773 EUR
MediScience s.r.o. 1 1 180 EUR
GeneTiCA s.r.o. 20 132 937 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 15 189 367 EUR
Pragostem s.r.o. 5 26 469 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 11 8 039 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 9 947 EUR
Diagnostica, a.s. 5 1 386 EUR
Ľubomír Kusyn 2 7 882 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 89 EUR
ROFA SLOVENSKO, spol s r.o. 1 2 698 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 2 0 EUR
RANDOX, s.r.o. 6 17 632 EUR
DB Biotech, spol. s r.o. 1 589 EUR
Carolina Biosystems, s.r.o. 2 1 900 EUR
MkB Test a.s. 5 3 404 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 5 3 653 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 315 EUR
Molchem s. r. o. 2 9 206 EUR
MED - solutions s. r. o. 5 65 978 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 2 319 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 1 296 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 741 EUR
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 1 10 775 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 3 1 136 EUR
NOVIO-HC s.r.o. 1 2 000 EUR
Amplia s. r. o. 4 64 000 EUR
Abbott Laboratories, s.r.o. 5 24 010 EUR
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. 1 328 EUR
I-CoRe s.r.o. 1 954 EUR
VWR International s.r.o. 2 19 963 EUR
The Binding Site s.r.o. 1 50 040 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507 99507.0 EUR 2016 Tovary Nie 9
Prenájom imunochemického analyzátora a dodávka reagencií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 150 000 150000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie a laboratórny spotrebný materiál pre molekulárny výskum Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 133 930 133930.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 11 425 11425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj IMMULITE 1000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na vyšetrenie biologického materiálu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 24 710 24710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity na kontrolu DNA, klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj Easy Lyte Lithium a Esy Lyte Plus Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 270 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 183 13182.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
0416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 190 5189.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
0516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 190 5189.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
3. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na mangán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy a suplementy do týchto pôd/agar Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na stanovenie bakteriálnych endotoxínov s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 125.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
0816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 906 905.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
1016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 187 1186.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
1116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 075 12075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 485 12485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 070 12070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
116. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 145 31145.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 520 6520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na fragmentačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA z parafínových bločkov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289 4289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 364 5364.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 451 1451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 718 4718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for Apelin (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077 7077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2416 Chemikálie, pipety, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 861 3861.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 186 1185.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
2716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 A / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 580 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, žiletky pre veľmi tenké rezy, 10 ml pipety, DNA rebrík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 127 1127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid purity ≥ 99,9% (6L), Etanol - absolute GR for analysis, purity ≥ 99,9% (3L) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 318 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 750 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drogových testov RapiClear MD10 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA sorb-B izolačný kit variant 100 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INNOVANCE D-dimer kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 429.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria s aplikáciou na analyzátor „FC500“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Arachidonic acid 2x1 ml Helena Biosciences Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α (2ks) ELISA kity na Thromboxane B2 (2ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ADMA ELISA 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine (ELISA kit), SOD ASSAY kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit for Neopterin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21 210 21210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Kit for TREM-1 a Human RAGE Quantikine ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 312 1312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, petriho misky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 442 1442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii pre Flexor E a SELECTRA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 890 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 186 1185.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 588 9588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčný cartridge Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 297 296.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD41/FITC; anti-CD42b/FITC; anti-CD 63/PE; Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 081 1081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modified lactobacillus agar - živné médium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 105.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
miRNeasy Serum/Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 393 392.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a vizualizačný kit pre analýzu imunohistochemických vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
anti-CD62P/PE; anti-CD61/PE; FACSFlow; PS skúmavky 5 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 547 1547.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 509 509.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikalibrátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 56 56.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 418 418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asymetrický dimetylarginín ADMA ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3816 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289 4289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3916 Immersion oil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 353 352.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
4116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 254 4254.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
4216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 984 1983.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
4316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 606 2606.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
4516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077 7077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4616 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 543 1543.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Calprotectin Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione peroxidase activity (5 platničkový) kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 355 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 292 3292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
set NT-proBNP na laboratórne stanovenie kardiálneho markeru NT-proBNP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 249 1249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Qubit dsDNA HS Assay Kit Q32851 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity – TNF alpha, IL-10 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 157 4157.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
4816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 665 10665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 909 3909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Human FGF-21 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platinum ELISA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 914 914.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - imunohistochémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 660 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na prípravu NGS knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 500 24500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Thermo Scientific PierceTM BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
12. Diagnostické činidlá a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 066 1065.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
13. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600 40600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 500 30500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
100 bp DNA ladder, Qubit dsDNA HS Assay kit 500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 584 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testosterone ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004 1004.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu fragmentácie DNA a kvality genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600 40600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 29 500 29500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 933 26933.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkostí DNA fragmentov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 795 795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na veľkostnú frakcionáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie na prípravu NGS knižníc pomocou PCR amplifikácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD ASSAY KIT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 416 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNase A, DNeasy Blood & Tissue Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 345.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 425 2425.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID 2x1 ml Helena Biosciences, TRIS - BUFFERED SALINE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 314 314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 658 2658.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 036 1036.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - biomarkery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 950 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369 3369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DAF-2 DA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 353 1353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α, ELISA kity na Thromboxane B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molekulová biológia – chemikálie, reagencie, primery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 320 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky proti c-kit (CD117) a detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 380 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 831 3830.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
5216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 307 3306.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
5316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 126 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 913 913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie diagnostických reagencií pre biochemický analyzátor vrátane spotrebného materiálu, kontrol a kalibrátorov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 70 080 70079.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 893 1893.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku BRAF, PPP6-C, STK -19, RAC1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 648 647.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 345 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391 2391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka pre IHC, Granzým B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 984 7984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zymutest vWF:CBA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky na vyšetrenie markerov T lymfocytov-CD znakov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 475 2475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie fibulínu-1 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie galektínu-3 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 116 2116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692 692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 312 2312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
18. Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 79.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátka BRAF Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391 2391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu pre biochemický analyzátor AU680 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 74 020 74020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 153 10153.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
5816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 517 5517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické EIA kity - 8-Isoprostány a 11-dehydro Tromboxány B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 430 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VECTASTAIN Elite ABC Kit (Mouse IgG) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 768 768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – molekulová biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 596 7596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 304 1304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scriptseq Complete Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 815 3814.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na glykotypizáciu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 408 3408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu delécií a duplikácií v géne NF1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - diagnostiká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 535 9535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 923 2923.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotické disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 797 797.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a činidlá pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 748 1748.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BIOPHEN HEPARIN (LRT) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-diméry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 392 392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ProC Global Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109 109.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17 200 17200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické sety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 510 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DOG 1,klon SP 31, Rabbit 0,5ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799 799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 463 2463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nestin Polyclonal Antibody 400 µL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE Mouse Anti-Human CD274 25 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 187 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 895 1895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336 2336.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre analyzátor Radiometer ABL90 FLEX PLUS a ABL 810 FLEX Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 53 341 53340.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový DrugWipe 5 S / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy 10 parametrový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 534 17533.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KIT1-KIT21 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
diagnostický test a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 303.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 980 2980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336 2336.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 243 243.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolná krv k analyzátoru SYSMEX Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 58.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Histochemické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 709 709.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Leptospira interrogans spp Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 463 463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 666 666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Featal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky, lekárske plyny a membrány k analyzátoru Radiometer ABL 810 FLEX Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 666 14666.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100rxns) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 424 1424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 057 2057.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 352 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
QIAamp 96 DNA Blood Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1117 Primery na diagnostiku BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 592 1592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 219 1219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sada kitov na PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 893 893.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 643 643.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 726 1725.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAXgene Blood miRNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 594.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 309 1309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické výrobky pre analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 802 2802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 714 713.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom Protein C Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562 562.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE ETP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 867 866.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
3117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 459 1459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, chemikálie a materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 881 7881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické potreby na stanovenie látok v biologickom materiáli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 324 324.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 385 2385.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 155 2155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agar – kultivačné médium Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 223 13223.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 334 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 050 6050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 410 14410.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky na WB Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný substrát Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na kvantifikáciu DNA a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 440 5440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human S100B ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 695 1695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 13 119 13119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie k plynovému chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 006 1006.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 225 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na prípravu cDNA knižníc získaných prepisom totálnej RNA pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 917 17917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka na IHC + protilátky (kit) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 949 1949.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 525 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 362 2362.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky (PTEN, AKT, GlycophorinA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 470 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu a súvisiace chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 879 879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268 42268.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC (pre dual a triplestain) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 697 2697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRI REAGENT® RT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 588 1588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 603 603.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 290 16290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na diagnostiku KRAS mutácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 27.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie kaspázy 3, 8, a 9 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenačné kity NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 566 4565.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240 1240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hsa-let-7d, reagencia na analýzu nekódujúcej RNA (mikroRNA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na prepis a analýzu nukleových kyselín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 988 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268 42268.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia vírusovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 973 972.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE PFA P2Y, Date PFA Collagen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 261 2260.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 940 6940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 852 1852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anti-HMGB1 antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 822 17822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 11 220 11220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
018. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 669 6669.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky a membrána určené na metódu reverznej hybridizácie, držiaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 756 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy a diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 059 1059.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 535 535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotocitlivé filmy a detekčné reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtrácia a etanol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 134 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human HMGB1 ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 300 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 079 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre aplikáciu WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 647 2647.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Irisin ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACS Flow (Sheath Fluid),FACS LysingSolution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478 478.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Calibrators, Controls, Inhbitor Assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN EDOXABAN CALIBRATOR/CONTROL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HITAlert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na prietokovú cytometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 167 167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4; STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre cytometriu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 075 1075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 025 1025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNAzol Direct Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kalibrátory a činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chrono-PAR ADP REAGENT, Collagen REAGENT, Thrombin REAGENT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP/P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 953 1953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové kyvety a miešadielka pre optickú agregometriu-chronolog1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0181. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 570 19570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BRCA1 Polyclonal Antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 282 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGAL ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 781 781.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 485 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 941 1941.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 018 3018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46 119 46118.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na zisťovanie expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 936 936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veliparib dihydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283 283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbenie DNA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 45 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - triplet biomarkerov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 591 3591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na syntézu hybridizačných prób označených digoxigenínom Ústav zoológie SAV 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Blokujúca ELISA súprava, WNV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 897 897.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompetitívna ELISA, kliešťová encefalitída Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 423 423.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, (2 X 1 ML) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit a diluent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233 233.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 246 10246.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy - sterový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada aplikačných masiek a závažie na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 168 1168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483 483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propidium Iodide Solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 445 3445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa Kit for TREM-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 460 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 898 2898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 904 904.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA test pre sHLA-G Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 582 3582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 527 526.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710 710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 50 040 50040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17 017 17016.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 053 1053.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie, FACS Flow (Sheath Fluid), 20l, FACS LysingSolution; 100 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FALCON 5ml Polystyrene round bottom tube 12x75mm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Date PFA Collagen/ADP, Date PFA Collagen/EPI, INNOVANCE PFA P2Y Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 270 2270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Anti‐Xa (130 t), HemosIL Direct Thrombin Inhibitor Assay (60 t) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226 226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie - diagnostické činidlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre analýzu hormonálneho profilu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 094 4093.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
018K. Chemikálie na diagnostiku-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premývací roztok a kontrolná krv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroforetický kit na stanovenie multimérov VonWillebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BIOPHEN ARIXTRA CALIBRATOR, BIOPHEN ARIXTRA CONTROL Plasma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 224 224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky a transfekčný reagent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre izoláciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 935 4935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 194 1194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 16 315 16315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reakčná zmes na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 732 732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Corgenix Hyaluronic Acid Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 959 959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 961 961.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195 2195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 620 2620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 461 4461.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACSSuite CS&T Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211 211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AgRP polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 450 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BCA protein assay kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 315 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345 2345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na stanovenie vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TAS kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human BDNF Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 283 1283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrotyrosine Elisa kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL, controls, calibrators Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195 2195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PLT VASP_P2Y12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OxiSelect™Protein carbonyl Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 686 2686.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izolaciu RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808 808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 162 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotické disky, E testy, diagnostické sety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 988 1988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Homocysteine Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 938 1938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 511 511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na izoláciu DNA, RNA a miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 547 5547.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 532 4532.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ARACHIDONIC ACID, ADP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 160 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silikonizované kyvety pre AggRAM & PACKS4, STIRRER BARS pre AggRAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IHC - kaspáza-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 114 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 330 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit I. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 541.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál a kit II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 635 1635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 716.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rat Insulin ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 987 1987.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rat-MID a RatLaps kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 616 2616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 205 2205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na sekvenčné typizovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 780 2780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 193 193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 073 1072.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
HemosIL Liquid Antithrombin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Factor VIII deficient Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
P-Selectin (soluble) (CD62) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre hematologický analyzátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie funkčne aktívneho proteínu C v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie aktivity PAI v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715 715.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 460 6459.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika infekcií močových ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107 107.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kit pre reverznú transkripciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 182 3182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 311 56311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 818 9818.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 754 14754.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Biochemickým analyzátorom so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 94 672 94672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 246 143246.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 335 4335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 489 9489.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit ELISA RUO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELFO, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – dehydrované živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výskumný materiál - chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 145 13145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human Cytokine Array C2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 250 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Miseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 134 1134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917 2917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie pre základné hematologické vyšetrenia vrátane kúpy hemokoagulačného analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 146 99145.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie pre základné hematologické vyšetrenia vrátane kúpy krvinkového analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 375 94375.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
018JB. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 751 751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
018VS. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 743 743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymér Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765 765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0183. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 475 2475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na kultiváciu špecializovaných buniek a farbivá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 740 6740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0184. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905 905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asserachrom VWF: FVIIIB Univerzita Komenského v Bratislave 1 098 1098.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 059 4059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 793 3793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 193 2192.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 638 638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 077 4077.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na exómovésekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave 14 585 14585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické a izolačné kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 775 10775.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemacolor 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 76 76.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 045 14045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 210 14210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 552 13552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 384 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS a ABL9 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 794 14794.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 641 2641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 571 4571.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 840 1840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 977 976.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 672 672.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 209 209.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 120 7120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797 797.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 175 2174.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 497 496.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 603 2602.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 572 572.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 785 785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 125 3125.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 330 3330.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 716 2716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostika a spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450 449.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - Aglutinácia reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 145 145.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - na aglutináciu Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 153 152.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre biochémiu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 458 6457.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre hematologické analyzátor a koagulometer Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 448 5448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 12456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 300 299.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá - MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 725 1725.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly profesionálny drogový test zo slín. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 413 5413.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity pre stanovenie mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 470 8470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 Národná transplantačná organizácia 7 120 7120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly profesionálny drogový test zo slín. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 090 4090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 952 36952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21 787 21787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný materiál - filtre a bunkové stierky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 345 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 503 503.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 245 3245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111 111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 737 736.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Test na protilátky - SARS-CoV-2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 995 4995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Peroxid vodíka 35% na lekárske účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 935 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 912 1912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 012 1012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203 203.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 265 2265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 12 770 12770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 578 577.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada kalibračných štandardov na zákal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106 106.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 Národná transplantačná organizácia 4 824 4824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 84 420 84420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 697 2697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 515 2514.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické a izolačné kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 966 5966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 910 909.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Produkty pre ručnú izoláciu vzoriek Covid 19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 69 245 69245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 170 6170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 217 1217.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál –živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 479 478.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180 180.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 852 9852.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchly profesionálny drogový test zo slín. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 929 7929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 991 5991.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 244 2244.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 310 6310.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 15 800 15800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RT-qPCR One-step master mix, potrebný v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie, činidlá a chemikálie potrebné v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – dehydrované živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196 195.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – kalibračné roztoky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 88 88.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 856 208856.17 EUR 2020 Tovary Áno 1
Diagnostické činidlá pre biochémiu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 655 6654.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 196 15196.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 210 1210.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625 625.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 185 14185.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 12456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 359 1359.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 388 9388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 797 796.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom dvoch imunochemických analyzátorov s dodávkou diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 213 845 213844.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 000 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
96 jamkový kolónkový kit na izoláciu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 7 500 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
HIV diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 030 4030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká - vírusy, HBV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 008 9008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
RT-qPCR One-step master mix, potrebný v diagnostike COVID. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 8 000 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
96 jamkový kolónkový kit na izoláciu RNA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 7 100 7100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre hematologické analyzátor a koagulometer Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 421 5421.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Proteinase K z Tritirachium album potrebný v diagnostike COVID. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556 556.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- roztoky pre mikrobiológiu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 493 493.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Set vzoriek na medzinárodnú laboratórnu kontrolu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom jedného imunochemického analyzátora s dodávkou diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 212 476 212475.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 660 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre analyzátor Optilite Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 50 040 50040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 770 1770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 782 5781.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom dvoch reagenčne plne kompatibilných biochemických analyzátorov s dodávkou diagnostík pre vykonanie analýz biochemickými analyzátormi pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 113 645 113645.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kity pre výskum, purifikačné činidlá, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 115 23115.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká - vírusy, HBV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 255 14255.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy 10 parametrový, multiparametrový test na drogy sterový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 710 3710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 782 5781.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 a ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 32 407 32407.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 077 23076.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické kity na detekciu SARS-CoV-2 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 196 710 196710.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 298 487 298487.25 EUR 4. Január 2022 31. Január 2022 Áno 2022-01-04 00:00:00 UTC 2022-01-31 09:00:00 UTC
Dodávka diagnostík pre stanovenie asymetrického dimetylarginínu (ADMA) a cytokínov. Univerzita Komenského v Bratislave 98 800 98800.0 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×