CPV kód

24455000-8

Dezinfekčné prostriedky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 99 038 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 177 287 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 135 981 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 152 336 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 13 656 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 30 464 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 9 799 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 34 1 961 085 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 39 054 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 42 844 220 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 45 75 065 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 21 465 526 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 16 031 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 18 589 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 146 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 45 632 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 18 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 211 663 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 6 666 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 115 158 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 539 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 330 451 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 37 333 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 352 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 59 575 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 87 459 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 26 849 EUR
Mesto Holíč 1 301 EUR
Mesto Partizánske 1 574 EUR
Slovenské národné múzeum 1 265 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 36 19 717 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 676 505 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 35 000 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 13 977 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 13 752 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 51 346 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 4 177 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 1 964 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 55 121 EUR
Záchranná služba 2 22 207 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 30 790 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 35 083 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 224 592 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 23 658 EUR
Mesto Svätý Jur 9 1 921 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 0 EUR
Národné rehabilitačné centrum 24 40 887 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 767 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 7 248 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 10 643 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 142 EUR
Národný onkologický ústav 53 80 980 EUR
Mesto Lučenec 9 11 692 EUR
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 2 500 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 678 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 173 323 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 4 800 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 1 083 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 5 900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 4 997 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 4 721 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 486 521 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 11 261 933 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 61 244 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 18 354 EUR
Zdravé regióny 1 125 807 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 2 850 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 9 325 EUR
Domov sociálnych služieb 2 2 364 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 10 11 441 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 4 0 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 98 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 667 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 75 483 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 663 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 7 882 EUR
Základná škola 1 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 3 9 449 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 7 86 773 EUR
Ústav pamäti národa 1 3 417 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 17 333 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 4 358 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 7 49 575 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 33 645 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 418 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 4 15 657 EUR
Petržalský domov seniorov 2 19 917 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 308 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 886 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 240 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 7 917 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 583 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 38 498 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 590 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 907 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 8 333 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 5 490 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
INTRAVENA s.r.o. 1 4 399 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 69 1 312 259 EUR
TT Pharma, s.r.o. 4 109 880 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 20 675 EUR
LEON global s.r.o. 10 55 761 EUR
BANCHEM, s.r.o. 22 376 784 EUR
BIOTECH s.r.o. 1 87 EUR
DCX spol. s r. o. 1 1 042 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 211 663 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 85 706 385 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 51 318 653 EUR
Lambda Life a.s. 1 1 388 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 2 10 643 EUR
Nemček G&R s.r.o. 1 0 EUR
NJL s.r.o. 2 46 782 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 4 132 615 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 3 33 412 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 5 49 154 EUR
FERLUK, s.r.o. 1 173 323 EUR
A care, s.r.o. 1 2 579 EUR
ECOLAB s.r.o. 73 1 541 124 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 7 123 103 EUR
Double N, s.r.o. 1 6 581 EUR
GA, spol. s r.o. 1 0 EUR
VITALITE, s.r.o. 1 37 333 EUR
AUTEX s.r.o. 5 7 520 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 7 10 264 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 12 291 825 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 1 9 729 EUR
ATANI, s.r.o. 21 119 406 EUR
Ing. Iveta Janíková 10 4 468 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 50 66 293 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 258 EUR
KRIDLA s.r.o 1 0 EUR
Roman Laco - ROADA 7 31 117 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 2 557 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 7 23 082 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 1 358 EUR
VICOM s.r.o. 1 105 EUR
Persona s.r.o. 2 4 442 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 315 EUR
D. H. K O M P L E T s. r. o. 1 1 183 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 217 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 1 4 583 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 39 054 EUR
Ecoder s.r.o. 1 10 430 EUR
ENORC, s. r. o. 6 13 752 EUR
Mette s. r. o. 33 565 611 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 3 331 051 EUR
HerbVitea, s. r. o. 2 33 665 EUR
Hyacinta Bullová 1 0 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 1 37 415 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 0 EUR
AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 1 45 333 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 5 28 925 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 2 490 EUR
VegaTop, s.r.o. 3 2 038 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 3 868 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 338 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 265 EUR
euroAT, s.r.o. 3 2 511 EUR
Filson Slovakia s.r.o. 4 5 425 EUR
JLSPHARM s. r. o. 1 1 313 EUR
BOLUS s r.o. 1 860 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 1 242 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 1 17 900 EUR
EDENPharma, s. r. o. 1 11 273 EUR
GREEN CLEANING s.r.o. 1 172 EUR
HygArt s.r.o. 3 79 718 EUR
Ecolab s.r.o. 13 276 789 EUR
44 ENTERPRISE, s. r. o. 1 133 EUR
EUROMARK safe s. r. o. 4 486 521 EUR
SAVOG s. r. o. 1 7 409 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 3 17 966 EUR
BDM group s.r.o. 1 42 EUR
EPION s.r.o. 1 12 221 EUR
Pharm s.r.o. 1 19 917 EUR
WEOPACK s.r.o. 1 1 540 EUR
NaturePharm s.r.o. 1 917 EUR
FOREX - SK, s.r.o. 1 5 900 EUR
BIORUŽA, s. r. o. 1 6 167 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčné prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 46 000 46000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 12 285 12285.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 204 931 204931.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50 000 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky-PLZ_01042014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33 576 33576.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup čistiacich a hygienických potrieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 211 663 211663.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 602 620 602620.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dezinfekčné prípravky Fakultná nemocnica Trnava 118 221 118221.0 EUR 2017 Tovary Nie 6
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 153 2152.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické potreby Zariadenie pre seniorov Komárno 76 498 76498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 356 1355.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 112 2112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 191 2191.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 329 1329.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná a ošetrujúca emulzia pre normálnu pokožku Národný onkologický ústav 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na termolabilné zdravotnícke prostriedky, rigídne i flexibilné endoskopy, pomôcky pre anestéziu a inštrumentárium, vhodný do ultrazvukových čističiek Národný onkologický ústav 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Holíč 564 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 954 1954.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM dezinfekcia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 248 1248.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411 411.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 434 1433.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 14 994 14993.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 020 3020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 29 842 29841.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 28 568 28568.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 279 279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 226 3226.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160428 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 283 283.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy Národný onkologický ústav 948 948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky pre citlivé povrchy. Národný onkologický ústav 1 942 1942.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 715 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545 2545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 335 1335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33 043 33043.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 563 1562.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 596 4596.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 715 5714.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 49 139 49139.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 169 29168.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 182 6181.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 396 12396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 531 2531.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 27 217 27217.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokospektrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok na umývateľné povrchy zdravotníckeho vybavenia a plôch Národný onkologický ústav 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek používaných v zdravotníctve Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 375 25375.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania Petržalský domov seniorov 11 400 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 35 597 35596.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 310 4310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33 043 33043.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 314 314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 138 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 202 1202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 804 804.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre predoperačnú dezinfekciu kože pri malých i veľkých chirurgických zákrokoch, číry Národný onkologický ústav 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrát pre dekolonizáciu a dekontamináciu tela pacienta Národný onkologický ústav 1 552 1552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a nitrilové rukavice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 539 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 63 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 977 18976.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 18 141 18141.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 111 1110.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prosriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 654 30654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, malé plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 664 664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostiedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021 2021.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 070 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 345 4345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 400 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych dezinfekčných prostriedkov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 838 838.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravok pre celotelovú dekolonizáciu a dekontamináciu pacienta Národný onkologický ústav 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, povrchy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 063 2063.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 030 3029.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 920 7920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a spotrebný materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 240 6240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 464 2464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1 360 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky 2212 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 923 1923.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38 243 38242.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 716 4715.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 90 679 90679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 920 9920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 1743 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 950 1949.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 322 321.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 150 9150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný prostriedok pre automatický reprocesing endoskopov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dezinfekcia pre zdravotnícke zariadenie Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 180 3180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Záchranná zdravotná služba Bratislava 61 247 61247.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 786 3785.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravok pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia vo forme peny Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok termostabilných aj termolabilných nástrojov a zdravotníckych pomôcok Národný onkologický ústav 4 320 4320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku Národný onkologický ústav 495 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok na rigídne a flexibilné endoskopy, pomôcky z termolabilných materiálov a inštrumentáriá Národný onkologický ústav 3 540 3540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1 014 1014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 1 176 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 1 026 1026.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný prípravok na báze alkoholu a PVP jódu k dezinfekcii operačného poľa so širokým spektrom účinku farbený Národný onkologický ústav 668 668.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardizovaný vodný roztok PVP-jódu Národný onkologický ústav 813 813.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 661 661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok Národný onkologický ústav 1 520 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ochranné masky a ochranné protichemické obleky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66 000 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 924 19923.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 356 1355.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 1 624 1624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový dezinfekčný prostriedok k priamemu použitiu pre rýchlu dezinfekciu malých plôch a predmetov Národný onkologický ústav 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholový viskózny roztok pre častú hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk Národný onkologický ústav 792 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 320 6320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 924 19923.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky (alebo ekvivalent) Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 26 400 26400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 345 1344.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 624 6624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 140 9140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 669 21668.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 973 3972.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 039 2038.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 728 4728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 086 12086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, vlhčené utierky Fakultná nemocnica Trnava 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10 560 10560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 645 1645.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 13 798 13798.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 800 800.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 750 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na nástroje Fakultná nemocnica Trnava 10 560 10560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 533 6533.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 355 355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 1 053 1053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Národný onkologický ústav 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 712 3711.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 425 11425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk, umývanie rúk, ošetrovanie pokožky rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 375 11375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 245 245.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 215 756 215755.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 26 604 26604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výroby Domov sociálnych služieb 3 597 3597.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dezinfekcia na ruky, dezinfekcia plôch a nástrojov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 471 2471.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 329 328.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 708 3708.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčne prostriedky do umývačiek podložných mís Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 306 6306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na báze chlóru Fakultná nemocnica Trnava 8 421 8420.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 438 1437.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39 976 39976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica Trenčín 55 182 55182.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 486 8486.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekčné prostriedky na povrchy a predmety Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 465 5465.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace a leštiace potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 171 3171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 007 21006.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo, aviváž Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 869 3869.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 981 1980.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 997 12996.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 581 2581.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 199 198.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 66 65.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 028 1028.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 596 13596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 4 321 4320.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - ruky, pokožka a sliznice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 205 1204.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 603 2603.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotné stredisko Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907 907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - oddelenie liečebnej výživy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 133 132.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 428 428.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 412 2412.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 148 973 148972.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky - Clinell Národný onkologický ústav 2 890 2890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000 78000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 070 5070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - objektová chémia a kuchynská prevádzka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 848 847.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 203 2202.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 064 1063.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje, ruky a pokožka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 284 4284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 930 1930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 404 3404.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 247 19247.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781 1781.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 822 2822.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 130 8130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - rozpustné tablety Psychiatrická nemocnica Hronovce 864 864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 907 1907.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 426 3425.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 6 300 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 830 829.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné tablety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 7 110 7109.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 628 2627.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 929 11929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 391 23391.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 861 7861.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 267 2266.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 622 9622.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 232 7232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 382 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 242 2241.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 758 7757.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 895 3895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184 980 184980.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 521 7520.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3 753 3752.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 10 343 10343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 766 17765.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 90 259 90258.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 190 25190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 595 1594.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 864 2863.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Základná škola Zlaté Klasy 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 433 1432.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 934 6933.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - Dezinfekcia na sliznicu, ruky a pokožku tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 22 756 22755.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 7 002 7002.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - Plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 35 301 35300.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 035 13034.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 6/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 258 1258.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 513 7513.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 9 551 9551.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 035 13034.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Partizánske 689 689.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50 004 50004.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 391 23391.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 557 5557.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 474 1473.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 009 1009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 158 7158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 678 2678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovací systém "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 950 17950.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 464 2464.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 221 2221.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 594 1594.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 78 000 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 597 6597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 20 659 20659.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 845 6845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 970 1970.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 6 200 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 200 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45 000 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 650 558 650558.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 12 980 12980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 372 372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 228 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 322 2322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 5 202 5202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 398 1397.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 464 4464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 21 389 21388.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 207 2206.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 866 1866.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000 1615000.0 EUR 2019 Tovary Nie 23
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 139 313 139313.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Dezinfekcia, mydlo a krém na ruky Fakultná nemocnica Trnava 51 434 51433.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 9 493 9493.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 736 736.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 576 576.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 572 571.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistič EGR, čistič klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 386 385.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 650 1650.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 151 2150.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné rohože Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 541 541.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 860 859.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 975 11975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 039 29039.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok - VIROCID. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666 1666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 995 1994.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 520.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok a dávkovač UNIVERZITA J. SELYEHO 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravky pre rýchlu dezinfekciu povrchov zdravotníckych prístrojov a vybavenia, dezinfekcia kože, Jemná umývacia emulzia bez dezinfekčnej prísady pre citlivú pokožku-1000ml Národný onkologický ústav 5 202 5202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 262 262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 958 9958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 980 27979.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 171 171.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 007 3006.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 247 671 247670.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 22 500 22500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 286 3286.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 42 053 42053.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 594 13593.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav reumatických chorôb 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok s rozprašovačom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135 135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 217 1217.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 930 13930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 6 900 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 7 652 7652.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 520 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 17 204 17204.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 867 867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 866 866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 470 3470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 168 1168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 4 610 4609.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 190 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 811 811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 413 2413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 33 607 33607.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 59 898 59897.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515 515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 100 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171 171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný roztok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106 105.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 38 498 38498.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51 51.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 811 811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 947 3947.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 078 6078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 160 1160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný roztok na ruky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chloramín T Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273 273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistič EGR, čistič klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441 440.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 20 400 20400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 1 065 1065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 687 27686.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 824 1824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 695 14694.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný roztok na ruky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 758 14758.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 912 912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovacie zariadenia Stredná zdravotnícka škola 5 908 5907.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 13 787 13786.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 944 29944.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojany s automatickým dávkovačom dezinfekcie , automatické dávkovače dezinfekcie na stenu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 391 13390.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 861 8860.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 417 28417.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 029 13029.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 469 11469.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 463 4463.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač mydla a dezinfekcie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 974 1974.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 025 3025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 790 2789.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 199 2199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania Petržalský domov seniorov 33 615 33615.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 7 570 7570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovacie zariadenia Stredná zdravotnícka škola 5 908 5907.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné pomôcky Ústav pamäti národa 4 600 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok a antibakteriálny gél Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 438 438.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Citlivé povrchy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 961 1960.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 9 -Vodoliečba Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 268 1267.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 10 - Vzduchotechnika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 385 1384.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - Veľké plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 347 7346.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 4 - Dezinfekcia na kožu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 778 7778.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 7 - dekolonizácia MRSA (VRSA, ORSA) Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 385 6385.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - Malé plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 85 426 85426.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Dezinfekcia na ruky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 50 431 50431.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 6 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 970 33970.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 8 - Rany Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 221 12221.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
sanosil-dezinfekcia Slovenské národné múzeum 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 796 2796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 13 810 13809.93 EUR 2020 Tovary Áno 1
Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky – stojany vrátane dezinfekčných roztokov Žilinský samosprávny kraj 43 440 43440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky Mesto Lučenec 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 281 280.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 721 95721.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 346 53346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 520 14520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky Mesto Lučenec 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Dezinfekcia na ruky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 50 431 50431.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 4 122 4121.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 360 410 360410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 40 124 40124.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020 1020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 790 30790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav reumatických chorôb 4 750 4750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 230 6230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky Žilinský samosprávny kraj 2 622 2622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Žilinský samosprávny kraj 53 157 53157.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 588 2587.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na pokožku pred vpichom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 928 2928.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenský ľudový umelecký kolektív 5 230 5230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 16 230 16230.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselné čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Juh 8 000 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 21 086 21085.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 065 18065.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 77 526 77526.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky FEMINA Domov sociálnych služieb 10 167 10167.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 20 040 20040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 120 2120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 486 8486.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 628 628.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 351 5351.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 686 686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 263 262.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 784 3783.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 650 2650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok na toalety a hygienické zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206 206.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 34 078 34077.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 974 2974.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 217 6217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 584 4584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 19 402 19402.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 954 102954.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dezinfekcia Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 177 290 177290.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 72 008 72008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie dezinfekčných prostriedkov Zdravé regióny 276 395 276395.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 29 183 29183.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 10 000 10000.0 EUR 17. December 2020 31. December 2020 Neuvedené 2020-12-17 00:00:00 UTC 2020-12-31 12:00:00 UTC
Dezinfekčné prostriedky - covid 19 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 003 109 1003109.0 EUR 8. Február 2021 4. Marec 2021 Nie 2021-02-08 00:00:00 UTC 2021-03-04 09:00:00 UTC
Dodávka dezinfekčných prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 287 540 287540.0 EUR 6. Október 2021 5. November 2021 Nie 2021-10-06 00:00:00 UTC 2021-11-05 10:00:00 UTC
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 203 543 203543.32 EUR 3. December 2021 15. December 2021 Neuvedené 2021-12-03 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 2 035 433 2035433.2 EUR 9. December 2021 11. Január 2022 Nie 2021-12-09 00:00:00 UTC 2022-01-11 10:00:00 UTC
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 662 202 662201.53 EUR 29. December 2021 1. Február 2022 Nie 2021-12-29 00:00:00 UTC 2022-02-01 11:00:00 UTC
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 164 539 164538.77 EUR 7. September 2015 16. Október 2015 Nie 2015-09-07 00:00:00 UTC 2015-10-16 10:00:00 UTC
Dodanie dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 164 539 164538.77 EUR 2. Júl 2015 10. August 2015 Nie 2015-07-02 00:00:00 UTC 2015-08-10 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×