CPV kód

16000000-5

Poľnohospodárske stroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mikuláš Végh SHR 4 1 226 982 EUR
Végh Peter Agrochem 3 933 575 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 144 236 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 56 233 EUR
Roľnícke družstvo v Plavnici 1 478 542 EUR
Pivnica Radošina, s.r.o. 1 455 037 EUR
Žitava fruct s.r.o. 1 167 300 EUR
FRUCTOP, s.r.o. 1 998 370 EUR
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 1 81 049 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 18 840 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 0 EUR
AGRIPENT spol. s r.o. 1 444 884 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 5 494 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 8 016 EUR
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 6 1 342 040 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 6 999 EUR
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 1 569 920 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 179 EUR
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 2 708 089 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 28 864 EUR
Obec Malé Ripňany 1 77 999 EUR
Obec Slovenský Grob 1 90 390 EUR
Mesto Topoľčany 5 936 989 EUR
Mesto Nitra 1 8 742 EUR
Obec Nitrianske Sučany 3 436 230 EUR
Obec Bruty 1 66 666 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 8 400 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 84 000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 370 EUR
Nová Bodva družstvo 2 158 950 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 9 999 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 3 437 167 EUR
Obec Žakovce 1 45 825 EUR
Jozef Mackaľ 1 148 408 EUR
Mesto Prievidza 6 2 028 355 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 14 661 EUR
Obec Čičarovce 1 52 992 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 8 017 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 6 207 371 EUR
Obec Ptrukša 1 75 361 EUR
Obec Ladce 1 0 EUR
Obec Beluša 2 0 EUR
SS-GROUPE, s.r.o. 1 1 442 550 EUR
Obec Kuzmice 2 138 332 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 0 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 29 399 EUR
Obec Krížovany 1 0 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 33 294 EUR
Ing. Slavomír Otrubčiak 1 106 435 EUR
Agro Ladzany s.r.o. 3 858 700 EUR
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 1 230 575 EUR
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 1 706 225 EUR
AGRO HN, s.r.o. 2 442 250 EUR
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 1 215 847 EUR
EKO OR, s.r.o. 1 927 741 EUR
František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník 1 1 001 537 EUR
AGRO - MOLD akciová spoločnosť 1 1 009 969 EUR
BÁLINT a spol. s r.o. 1 229 670 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 1 048 EUR
AGROPEST, spol. s r.o. 1 354 650 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 4 696 267 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 208 EUR
Obec Kanianka 2 206 833 EUR
Družstvo Agrospol, družstvo 1 499 900 EUR
B.C.INVEST,a.s. 1 177 290 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 1 28 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Važec 1 79 870 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 69 967 EUR
Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 2 161 520 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 16 723 EUR
Mesto Turzovka 1 6 750 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 1 66 400 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 6 798 EUR
AGRO EPEK, s. r. o. 1 81 470 EUR
Mesto Košice 1 111 375 EUR
Mesto Brezno 2 102 920 EUR
Obec Bzenica 1 70 996 EUR
Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom 1 119 327 EUR
Poľnohospodárske družstvo KOLTA 1 433 550 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 1 312 000 EUR
ATS IMPEX, s.r.o. 1 315 000 EUR
AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. 1 355 350 EUR
AGILE, s.r.o. 1 276 000 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 7 1 745 842 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 2 333 EUR
Mesto Fiľakovo 7 191 340 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 68 160 EUR
AGROCHOV 1 90 240 EUR
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 1 102 900 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2 999 EUR
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň 1 436 000 EUR
AGRO - MAT, s.r.o. 2 637 366 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 2 1 288 354 EUR
MKM-STRED, spol. s r.o. 2 737 265 EUR
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 2 1 409 010 EUR
BIO - FARM, s.r.o. 1 130 700 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 2 60 900 EUR
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 2 311 648 EUR
Obec Radošovce 1 12 790 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 3 586 079 EUR
BALLA & BALLA, s.r.o. 2 880 540 EUR
SHR Csernus Ladislav 1 111 000 EUR
Adrian Nagy - ADOREX 1 180 980 EUR
Gabriel Zsigmond SHR 1 145 273 EUR
Ing.Peter Miklóš 1 101 900 EUR
Obec Kluknava 2 165 655 EUR
Mesto Senec 1 5 854 EUR
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 1 335 808 EUR
Obec Oslany 5 289 542 EUR
’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 1 113 700 EUR
Obec Švošov 1 0 EUR
Obec Pata 5 59 100 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 219 581 EUR
Obec Liesek 1 45 742 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 4 140 883 EUR
Obec Sačurov 2 169 917 EUR
Mestské služby Nitra 1 25 991 EUR
OPTIMUS s.r.o. 2 302 713 EUR
Obec Hranovnica 1 41 483 EUR
VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 1 64 974 EUR
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 3 2 093 651 EUR
Agro Boleráz, s.r.o. 2 1 515 709 EUR
AGRO MALINOVO, a.s. 2 1 064 641 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 121 667 EUR
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 1 32 846 EUR
Novogal a.s. 1 66 300 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 223 136 EUR
Obec Horné Lefantovce 1 81 666 EUR
Obec Horná Mariková 1 0 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 7 350 EUR
Obec Budimír 1 32 458 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 43 940 EUR
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 1 544 694 EUR
Obec Hliník nad Hronom 2 33 743 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 3 139 900 EUR
Emil Krajčík Agro, s.r.o. 1 537 500 EUR
RAVENA, s.r.o. 2 632 872 EUR
Dionýz Szabó 1 78 439 EUR
Juraj Koszorús 1 199 839 EUR
Sankt Hubert SK, a.s. 1 265 155 EUR
Poľnohospodárske družstvo Strekov 1 217 793 EUR
Stanislav Pálinkáš 1 130 198 EUR
Roľnícke družstvo Prameň v Santovke 1 162 498 EUR
RAB, s.r.o. 2 576 090 EUR
Krížový dvor s.r.o. 1 53 568 EUR
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 2 1 061 993 EUR
Martin Kubulák 1 155 200 EUR
LESY ZLIECHOV, s.r.o. 2 201 335 EUR
Mesto Ružomberok 5 1 693 650 EUR
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 2 1 791 886 EUR
Juraj Majovský SHR 1 223 135 EUR
Ing. Marián Mikula-M CONSULT 1 233 503 EUR
Obec Dolné Orešany 1 2 290 EUR
Pro Wood, a.s. 1 191 650 EUR
Mária Molnárová 2 2 523 580 EUR
Agrodružstvo Kameničná 2 110 308 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 2 87 860 EUR
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 1 522 000 EUR
Mesto Poltár 2 300 000 EUR
Obec Rakúsy 1 38 544 EUR
Obec Janov 1 0 EUR
AGROPROFIT, spol. s r.o. 1 59 900 EUR
AGROTERRA, spol. s r.o. 1 70 900 EUR
Peter Fellner 1 119 700 EUR
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 1 649 000 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 1 91 600 EUR
Obec Vojka 1 41 250 EUR
AGRO-REAL, s.r.o. 1 199 580 EUR
Radar s.r.o. 1 76 300 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 5 656 EUR
Ponti-M, s.r.o. 2 1 117 400 EUR
Obec Ľubiša 1 70 429 EUR
AGRO MERNÍK, s.r.o. 1 55 100 EUR
Obec Veľké Ripňany 2 110 833 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Obec Klubina 1 0 EUR
VINICA a.s. 1 133 350 EUR
AGROSKOT, s.r.o. 1 70 650 EUR
Mesto Veľké Kapušany 5 175 387 EUR
AGROEM Rokytov spol. s r.o. 1 138 000 EUR
Mesto Hnúšťa 2 49 249 EUR
Obec Iža 1 104 154 EUR
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 2 332 762 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 3 94 789 EUR
LÚČNICA, spol. s r.o. 1 147 600 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 1 187 715 EUR
Poľnonákup Galanta, a.s. 1 333 200 EUR
Podielnicke družstvo DUNAJ 3 4 430 820 EUR
Obec Skýcov 1 41 658 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 52 917 EUR
Obec Rišňovce 1 130 420 EUR
Donau farm Lok, s.r.o. 1 1 791 900 EUR
JUVIMA, s.r.o. 2 2 066 403 EUR
Obec Čaradice 1 34 167 EUR
Obec Ostrovany 1 1 333 EUR
Obec Plaveč 1 160 742 EUR
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 5 113 200 EUR
AT GEMER, spol. s r.o. 1 1 280 000 EUR
Obec Marcelová 5 205 015 EUR
Obec Čereňany 3 411 667 EUR
AGROSEV, spol. s r.o. 8 805 685 EUR
Jastrabá agro s.r.o. 1 49 200 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 14 950 EUR
Mesto Hurbanovo 1 14 730 EUR
Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 235 128 EUR
Sky Group Slovakia, s.r.o. 1 907 343 EUR
Poľnohospodárske družstvo 2 424 441 EUR
Zoltán Uhrík 1 245 925 EUR
SHR Ing. Šebeň Dušan 1 204 048 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 15 116 EUR
Združenie agropodnikateľov, družstvo 2 1 098 080 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 29 885 EUR
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 2 609 095 EUR
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 1 254 800 EUR
András Fazekas, PhD. 1 290 315 EUR
DUFREX, s.r.o. 1 1 760 280 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 317 159 EUR
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 2 750 094 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 31 439 EUR
Roľnícke družstvo 2 720 050 EUR
Agrodružstvo Španie Pole 1 685 493 EUR
Ján Vrábeľ - SHR 1 566 385 EUR
SEKOPOL, s.r.o. 1 546 246 EUR
Obec Hrubá Borša 1 34 567 EUR
Obec Pavlovce nad Uhom 1 46 665 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 3 224 167 EUR
Marta Kozárová 2 456 560 EUR
TOKAJ GOLD s.r.o. 1 161 290 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 195 000 EUR
Obec Uhorská Ves 1 52 750 EUR
TOP TERMAL PLUS spol. s r.o. 1 110 760 EUR
Juraj Tamási - TAMÁSI 1 154 467 EUR
TOPP-TRADE s.r.o. 1 292 895 EUR
Karin Ožvaldová 1 151 141 EUR
Medzičilizie, a.s. 1 484 334 EUR
Marián Lábodi 1 364 844 EUR
Ľudovít Kiss 1 89 957 EUR
F.R.O., s.r.o. 1 197 085 EUR
Peter Bukor 1 92 483 EUR
Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET 1 175 557 EUR
Rudolf Bartalos 1 106 961 EUR
Ing. Mária Ballová 1 278 649 EUR
Pavel Bábics 1 402 782 EUR
AGRO IVÁN s.r.o. 1 172 683 EUR
AGRO Cereal s.r.o. 1 85 989 EUR
AGROALGABE, s. r. o. 1 143 709 EUR
AGRA - CAK, s.r.o. 1 200 008 EUR
BOMINA s.r.o. 1 225 667 EUR
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 1 619 138 EUR
Magdaléna Szárazová 1 444 472 EUR
AGRO-S spol.s r.o. 1 414 104 EUR
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 2 757 641 EUR
Zlatica Kovaľová 1 82 344 EUR
Ing. Peter Kováč 1 1 560 970 EUR
TATRA-AGROLEV, s.r.o. 1 1 334 970 EUR
BOS-POR AGRO s.r.o. 1 702 220 EUR
OSEVA Slovakia, s.r.o. 1 78 080 EUR
H & O Construktion, s.r.o. 1 90 649 EUR
SLOV - MART, s.r.o. 2 754 084 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 1 260 000 EUR
AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 1 266 119 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 2 163 200 EUR
VINAPO, s.r.o. 1 109 752 EUR
Ferenc Csepregi 2 425 620 EUR
TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 1 156 730 EUR
Obec Kozárovce 1 184 167 EUR
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 1 275 390 EUR
Arrow Business Consulting, s.r.o. 1 169 823 EUR
ANDORA s.r.o. 1 318 786 EUR
DIVO s.r.o. 1 369 680 EUR
Bc. Štefan Pšenák - JONAGOLD 1 136 690 EUR
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 1 455 250 EUR
Anton Édes 1 150 491 EUR
Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 1 86 900 EUR
Družstvo AGRA Litava 1 52 280 EUR
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 2 99 290 EUR
J.V.&T., s.r.o. 1 409 350 EUR
Ing. Tibor Böjtös - TIBO 1 120 050 EUR
Agropotravinárske družstvo Malčice 1 1 004 112 EUR
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 6 216 188 EUR
AGROPARTNER spol. s r.o. 1 929 100 EUR
EuroGen, spol. s r.o. 1 1 331 000 EUR
Milan Behyňa - SHR 1 747 910 EUR
Alica Bertóková AGROALYA 1 159 485 EUR
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 1 467 817 EUR
TANKÓ ŠTEFAN 1 220 083 EUR
M-trade-Ag, s.r.o. 1 275 237 EUR
Arpád Bognár Mäso údeniny 2 207 700 EUR
Obec Hybe 1 67 353 EUR
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár 1 200 400 EUR
Milan Tóth 1 137 800 EUR
OVOSAD spol. s r. o. 1 152 600 EUR
Víno Levice s.r.o. 1 348 000 EUR
AMAZONIT s.r.o. 1 84 470 EUR
Agrikolt, s.r.o. 2 305 728 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1 1 302 969 EUR
TinAGRO s.r.o. 1 40 092 EUR
Ing. Attila Fazekas SHR 1 483 425 EUR
POMI, s.r.o. 1 115 200 EUR
AGROQINTA, s.r.o. 1 371 000 EUR
AGRISLOV, s.r.o. 1 413 927 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Pribete 2 145 932 EUR
ASPARAGUS spol. s r.o. 1 191 070 EUR
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 4 572 295 EUR
Obec Východná 4 208 550 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 1 556 052 EUR
Benjamín Szuh - SZUHVIN 1 59 481 EUR
Chateau GRAND BARI s.r.o. 1 47 546 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 1 287 800 EUR
Ing. Peter Horváth - SHR 1 364 250 EUR
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 1 792 255 EUR
AGRONOVA EKO, s.r.o. 1 549 314 EUR
Ing. Peter Badiar - BONUM 1 106 275 EUR
AGROECO, s.r.o. 1 1 100 405 EUR
AGROKORN, s.r.o. 1 576 000 EUR
Obec Červeník 1 203 250 EUR
Mesto Snina 1 117 742 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 105 260 EUR
ÁCS s.r.o. 1 47 755 EUR
Obec Vojany 2 99 450 EUR
BEMA - Združenie, Marek Nagy 1 81 471 EUR
Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 1 133 000 EUR
Obec Hrochoť 1 5 042 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 5 363 100 EUR
Mesto Lučenec 1 174 166 EUR
Obec Vinné 1 17 498 EUR
Eduard Krajčovič 1 419 045 EUR
Ekotrend agro s. r. o. 1 189 190 EUR
Obec Ráztočno 2 0 EUR
Obec Bojničky 1 152 150 EUR
Obec Horné Štitáre 5 421 317 EUR
Obec Lakšárska Nová Ves 1 11 990 EUR
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 2 173 710 EUR
Obec Bystré 1 0 EUR
Obec Gajary 1 0 EUR
VK farm, s.r.o. 1 2 001 878 EUR
Obec Šutovce 1 83 250 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 2 113 160 EUR
Obec Trakovice 2 0 EUR
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 1 117 000 EUR
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 1 82 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dubovce 1 58 788 EUR
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 1 117 583 EUR
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 1 64 190 EUR
Obec Prusy 1 254 EUR
Družstvo podielnikov Devín 1 20 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 1 74 000 EUR
Obec Horná Poruba 2 154 167 EUR
Obec Šalov 1 64 999 EUR
Obec Šoporňa 2 0 EUR
Družstvo NOVA Príbelce, družstvo 2 112 115 EUR
Mikuláš Takács 1 306 435 EUR
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 1 359 000 EUR
AGRODRUŽSTVO Príbelce 2 54 508 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 1 320 749 EUR
AGRIFOP, a.s. Stakčín 1 297 950 EUR
Anna Pribolová 1 83 250 EUR
AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 1 396 839 EUR
LACKOSPOL s.r.o. 1 246 393 EUR
N&B AGRO s.r.o. 1 110 000 EUR
AGRORENT, a.s. 1 96 700 EUR
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 1 470 053 EUR
Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 2 271 872 EUR
Obec Ľubotín 1 0 EUR
Obec Kľačany 1 0 EUR
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 1 38 200 EUR
A-K-T Natural, spol. s r.o. 1 403 900 EUR
AGRO Hosťovce, s.r.o. 1 789 360 EUR
AZ FARM, s.r.o. 1 426 690 EUR
DAKNA Námestovo, družstvo 1 362 500 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jarok 1 324 500 EUR
PD Klatov, a.s. 1 140 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Rastislavice 1 385 500 EUR
Agrodružstvo Turňa 1 92 700 EUR
Vojtech Adam - SHR 1 337 550 EUR
AGRO-VALALIKY a.s. 1 647 586 EUR
Ryníková Ľubica 1 312 950 EUR
BASTAV, s.r.o. 1 891 450 EUR
Viktor Lestyánszky LY-agri 1 231 409 EUR
Milan Dolinský - LKW 1 155 000 EUR
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA 1 360 000 EUR
BARTRANZ AGRO s.r.o. 1 147 000 EUR
TURIEC - AGRO s.r.o. 1 445 000 EUR
ORAGRO-V, s.r.o. 1 445 000 EUR
AGRONATUR, s.r.o. 1 449 500 EUR
Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. 1 235 000 EUR
PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 1 306 897 EUR
DAN-FARM s.r.o. 1 482 500 EUR
Obec Bešeňov 1 0 EUR
Obec Kvetoslavov 1 0 EUR
AGROBAN s.r.o. 1 365 461 EUR
Obec Lontov 1 60 832 EUR
AGROSINTER, s.r.o. 1 365 461 EUR
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 1 80 280 EUR
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 1 72 000 EUR
Mesto Vrútky 1 15 817 EUR
Obec Hatné 2 0 EUR
Agrodružstvo Bánová 1 80 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 5 965 325 EUR
MVL AGRO, spol s r.o. 1 346 711 EUR
Vladimír Čarný - súkromný podnikateľ 1 318 207 EUR
Podielnické družstvo Gočaltovo 1 98 760 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 1 92 100 EUR
Poľno SME, s.r.o. 1 351 762 EUR
Poľnohospodárske družstvo Svodín 1 290 212 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov 1 87 400 EUR
AGRIMPEX, družstvo 1 125 000 EUR
Mária Malinová 1 112 800 EUR
Jozef Kapráľ 1 130 000 EUR
CONTAX EKO, s.r.o. 1 199 000 EUR
Ing. Ernest Molnár 1 368 000 EUR
AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. 1 79 390 EUR
AS-Avis, s.r.o. 1 164 202 EUR
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre 1 101 680 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Tomášove 1 420 040 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru"Necpaly - Žabokreky 1 155 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 1 409 600 EUR
Radovan Čičko - REGNUM 1 49 995 EUR
AGROK, spol. s r.o. 1 213 472 EUR
LUPOL, spol. s r.o. 1 345 000 EUR
GRESCHNER TRADE s.r.o. 1 382 600 EUR
AT AGROCES, spol. s r.o. 1 175 000 EUR
Ing. Zoltán Horváth 1 250 160 EUR
Poľnohospodárske družstvo Komoča 1 277 683 EUR
AL Agroservis, s.r.o. 1 374 819 EUR
Radvaň s.r.o. 1 59 600 EUR
AGRO-RACIO s.r.o. 1 391 500 EUR
Družstvo Agria so sídlom v Gemerskom Jablonci 1 630 000 EUR
CEKOMI, s.r.o. 1 254 000 EUR
Obec Moča 4 194 820 EUR
Šintavan s.r.o. 3 227 884 EUR
Obec Muráň 1 197 100 EUR
Obec Vlková 1 0 EUR
Obec Slavošovce 1 90 833 EUR
BESKYDIA s.r.o. 1 214 455 EUR
Špunta Viliam SHR 1 168 950 EUR
Obec Golianovo 1 186 125 EUR
Ján Neszméry 1 149 450 EUR
Bajan Jozef 1 148 900 EUR
Poľnovitis s.r.o. 1 320 300 EUR
AGROZDRUŽENIE s.r.o. 1 91 740 EUR
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 1 169 800 EUR
AGRIFARM spol. s r.o. 1 175 200 EUR
Obec Bystričany 4 260 400 EUR
Obec Čerhov 1 91 667 EUR
Obec Ružindol 1 0 EUR
Obec Prievaly 1 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 1 92 650 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 1 264 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Močenok 1 550 000 EUR
FIALA-VITALITA, s.r.o. 1 88 420 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 1 459 732 EUR
Obec Liešťany 1 160 383 EUR
Obec Veľká Mača 1 26 750 EUR
Roľnícke družstvo Čereňany 1 179 070 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 6 417 EUR
PIENSPOL, s.r.o. 1 119 230 EUR
POĽNOCHOV , s.r.o. 1 79 000 EUR
CONTAX, s.r.o. 1 142 695 EUR
Jaroslav Dermek 1 407 200 EUR
AGROMINI, spol. s r.o. 1 274 900 EUR
AGREF, spol. s r.o. 1 375 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce 1 353 000 EUR
LESY SERVIS, s.r.o. 1 298 000 EUR
Jozef Borčík BORČIK 1 347 000 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne 1 368 000 EUR
Milan Sabo 1 245 525 EUR
Obec Chtelnica 2 9 758 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 16 666 EUR
Obec Hrabušice 2 0 EUR
Branislav Nichta - VÍNO NICHTA 1 198 901 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 118 332 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 0 EUR
GURMAN, s.r.o. 1 434 600 EUR
Obec Prašník 4 199 778 EUR
Obec Vlachovo 1 76 830 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 116 071 EUR
VJARSPOL, s.r.o. 11 1 309 200 EUR
Obec Mužla 2 283 240 EUR
Obec Tesáre 2 121 375 EUR
Obec Senné 1 143 850 EUR
PLANTEX, s.r.o. 1 74 980 EUR
KIBUC s.r.o. 1 94 260 EUR
Obec Zliechov 1 53 333 EUR
AGRO - NV a.s. 1 291 500 EUR
Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 1 320 000 EUR
Pavol Timko AGROTIM – ÚPOR 1 359 066 EUR
Obec Lúčnica nad Žitavou 1 0 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 14 1 870 808 EUR
Združenie obcí Viesky 7 404 686 EUR
Vojenský historický ústav 1 458 EUR
Poľno-Čergov, s.r.o. 1 193 954 EUR
SPARK, s.r.o. 1 1 138 488 EUR
Obec Koškovce 1 128 083 EUR
Jozef Petík SHR 1 584 347 EUR
Technické služby Obce Bošany s.r.o. 5 288 828 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 59 730 EUR
Obec Veľké Ludince 9 257 640 EUR
Obec Vyšný Žipov 1 66 667 EUR
Obec Vyšné Ružbachy 1 127 069 EUR
Obec Hruštín 3 221 730 EUR
VITALITA n.o. 1 29 575 EUR
Obec Bíňa 1 0 EUR
Obec Plavnica 1 55 833 EUR
Obec Kojatice 1 0 EUR
Obec Palárikovo 1 8 783 EUR
Obec Hajná Nová Ves 2 134 167 EUR
Obec Kocurany 1 81 583 EUR
Obec Hubice 2 73 900 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 142 208 EUR
Obec Poráč 2 109 333 EUR
Obec Podhorany 1 0 EUR
Obec Závada 1 0 EUR
Obec Kojšov 2 89 801 EUR
Obec Kalnište 1 0 EUR
Obec Bracovce 1 76 591 EUR
Obec Jablonové 1 0 EUR
Obec Hodruša - Hámre 1 0 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 17 693 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 115 000 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 14 480 EUR
Obec Nitrianske Rudno 3 391 667 EUR
Obec Farná 1 61 167 EUR
Obec Kmeťovo 1 0 EUR
Obec Dubovce 1 50 208 EUR
Obec Dobroč 1 72 800 EUR
Obec Sirk 1 27 083 EUR
Obec Slivník 1 76 248 EUR
Stredná odborná škola 1 27 498 EUR
Obec Ľubá 1 2 163 EUR
TEPLO MODRA, s.r.o. 1 3 650 EUR
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 2 49 999 EUR
Obec Bolešov 1 49 323 EUR
Technické služby mesta Šahy 1 31 142 EUR
Obec Malé Ozorovce 1 19 500 EUR
Obec Poproč 1 2 983 EUR
Obec Sološnica 1 0 EUR
Obec Lubeník 1 188 333 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 1 60 958 EUR
Obec Čata 1 60 999 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 15 730 EUR
Obec Šávoľ 1 0 EUR
Obec Vinohrady nad Váhom 1 55 000 EUR
Firma Gulik s.r.o. 1 6 600 EUR
Obec Kráľovce 1 48 333 EUR
Obec Žitná-Radiša 1 40 000 EUR
Obec Chrabrany 3 337 408 EUR
Obec Vyšná Kamenica 1 0 EUR
Obec Uzovský Šalgov 1 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 2 663 899 EUR
Obec Kračúnovce 1 0 EUR
Mestské služby Topoľčany s.r.o. 1 18 986 EUR
UNIPRA s.r.o. 1 114 500 EUR
HAVESTA, s.r.o. 1 129 700 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 7 227 099 EUR
Roľnícke družstvo KOROMĽA 1 139 999 EUR
Ovocinárske družstvo Bonum 1 49 400 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník 3 407 722 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance 3 317 300 EUR
MOD invest, s.r.o. 1 158 900 EUR
Obec Lubeník 1 186 019 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Centex RS, spol. s r.o. 33 6 759 243 EUR
AGROINTER, s.r.o. 2 806 945 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 573 333 EUR
TEAM AGRO, s.r.o. 26 12 671 972 EUR
AGRI CS Slovakia s.r.o. 2 131 410 EUR
MOREAU AGRI, s.r.o. 19 2 837 138 EUR
SOME SLOVAKIA, s.r.o. 6 1 251 521 EUR
MASTER CONSULTING ZVOLEN s.r.o. 1 455 037 EUR
Marián Šupa 107 6 142 444 EUR
AGRITEC, spol. s r.o. 10 2 467 664 EUR
POLYNOVA, spol. s r.o. 10 3 253 778 EUR
Buona s.r.o. 9 906 104 EUR
KWP s.r.o. 1 80 135 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 1 38 544 EUR
AGROPRET - PULZ, a. s. 10 2 106 996 EUR
Agroservis - Západ s.r.o. 2 698 473 EUR
AGRALL s. r. o. 36 15 319 219 EUR
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. 3 1 063 546 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 13 2 414 181 EUR
AGRA, s.r.o. 15 1 233 595 EUR
STROMC Slovakia, s.r.o. 2 1 459 148 EUR
BIOLIFE spol. s r.o. 43 15 389 169 EUR
EMATECH, s.r.o. 10 938 705 EUR
SOME JUH, s.r.o. 1 109 000 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 34 10 732 398 EUR
UNIAGRO, s.r.o. 3 339 452 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 3 818 000 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 17 2 486 349 EUR
W O O D spol. s r.o. 8 3 156 939 EUR
BMC, spol. s r.o. 1 13 890 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 13 782 435 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 2 817 319 EUR
APH Group Slovakia, s.r.o. 2 429 850 EUR
E.C.A. spol. s r.o. 4 524 328 EUR
AGROTEM-PULZ, .s.r.o. 10 1 306 068 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 83 224 EUR
ASTA spol. s r.o. 4 119 725 EUR
MaS technik s.r.o. 1 53 520 EUR
HYDREX, s.r.o. 4 259 208 EUR
ADACOM progatec, s.r.o. 2 127 449 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 6 368 171 EUR
Ematech - technológie, s.r.o. 6 967 409 EUR
FARMER Trade, s.r.o. 9 4 326 376 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 3 342 435 EUR
HRIADEĽ, spol. s r.o. 1 217 793 EUR
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 7 1 091 329 EUR
AT Agrotyp, s.r.o. 4 285 065 EUR
GAMAQUA s.r.o. 2 2 629 386 EUR
AGROTIM spol. s r.o. 12 3 164 843 EUR
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. 1 47 546 EUR
MOLMAT Group, s. r. o. 1 530 230 EUR
HM, s.r.o. 2 308 653 EUR
C.E.I. consulting a.s. 2 481 965 EUR
MANNET spol. s r.o. 16 767 872 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 3 249 393 EUR
KONNEX s.r.o. 4 145 836 EUR
MOREAU AGRI JUH , s.r.o. 16 1 218 680 EUR
AGRI-SERVIS, s.r.o., 7 1 827 535 EUR
AGROING Slovensko s.r.o. 1 333 200 EUR
AGROVOK - SERVIS s.r.o 3 3 086 400 EUR
VIN.TECH s.r.o. 1 1 760 280 EUR
MOVOB s.r.o. 1 2 001 878 EUR
APLITEC s.r.o. 3 232 524 EUR
AGROMIK, spol. s r.o. 1 70 500 EUR
CM Slovakia spol. s r.o. 2 119 960 EUR
AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. 2 1 694 273 EUR
Agrokov, spol. s r.o. 3 0 EUR
HYCA s.r.o. 5 398 687 EUR
DAH AGROBEN, s.r.o. 2 666 760 EUR
Nativa s.r.o.,Trieda SNP 68,97401 Banská Bystrica 1 891 450 EUR
Jozef Krkoška TRADE-AGRO-TRANSPORT 4 2 029 533 EUR
PREMETAL MON s.r.o. 1 702 220 EUR
INGOTTO, spol. s.r.o. 1 72 760 EUR
AGROBON Zvolen, spol. s r.o. 10 1 210 600 EUR
MB TRADING, s.r.o. 1 169 823 EUR
AGROPART, s.r.o. 2 52 010 EUR
Ing. Josef ŤULPÍK - WTC 1 20 750 EUR
CORMET, spol. s r.o. 2 2 260 100 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 8 392 314 EUR
AGRATECH s.r.o. 3 452 270 EUR
MAUTING spol. s r.o. 1 141 400 EUR
SINOP ALFA, s. r. o. 1 66 300 EUR
FERROKOV s.r.o. 1 200 400 EUR
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO 3 248 050 EUR
BISO Schrattenecker, s.r.o. 1 40 092 EUR
Ag - pulz s.r.o. 1 214 455 EUR
Lasad, s.r.o. 1 115 200 EUR
Technagronic, s.r.l. 1 413 927 EUR
FINAGRI s.r.o. 7 934 410 EUR
Stanislav Mašek 1 338 632 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 2 305 708 EUR
Farma BLU s. r. o. 1 215 847 EUR
Bílek Filtry s.r.o. 1 32 846 EUR
P & L Slovakia, spol. s.r.o. 8 368 466 EUR
Ing. Richard Fabo - Triton 1 130 000 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 4 344 498 EUR
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. 1 80 418 EUR
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. 7 258 806 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 3 75 998 EUR
Agroservis - Stred s.r.o. 5 235 479 EUR
Michal Hruška - MET AGRO 1 1 450 EUR
GAZDA, spol. s r.o. 2 6 476 EUR
Ing. Vít Drgon Fi DRGON 2 8 849 EUR
HM s.r.o. 1 907 343 EUR
FONTANA, a.s. 2 66 600 EUR
WSA s.r.o. 3 775 095 EUR
be FREE s.r.o. 3 926 142 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 3 349 850 EUR
ANJA AGROTECHNIK, s. r. o. 2 219 052 EUR
Agropat s.r.o. 4 1 021 890 EUR
TOKO Beckov, s. r. o. 2 772 500 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 5 307 130 EUR
NAJSTROJE s. r. o. 6 374 330 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 3 170 366 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 0 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 565 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 538 EUR
RAPPA, s.r.o. 1 168 950 EUR
GREENPON s.r.o. 1 148 900 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 5 66 800 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 0 EUR
FARMTECHNIK s.r.o. 1 117 583 EUR
ENERGY GREEN, s.r.o. 2 143 497 EUR
Nemeček SONES, spol. s r.o. 1 24 400 EUR
IBO s.r.o. 1 383 EUR
Bluetech s.r.o. 8 2 551 266 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 3 270 EUR
GTB a.s. 1 453 340 EUR
GROLOS, s.r.o. 2 208 560 EUR
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2 63 302 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 4 4 783 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 1 616 EUR
TIMX Kft. 1 1 138 488 EUR
AGROMEGA spol. s r.o. 1 64 802 EUR
AJFA + AVIS, s.r.o. 1 25 000 EUR
AZOR, s.r.o. 1 132 240 EUR
AGROBOR, s. r. o. 1 0 EUR
AgroMed, s.r.o. 1 6 798 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 3 257 750 EUR
KATIS s.r.o. 8 2 914 105 EUR
RAL, s.r.o. 1 10 960 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 1 2 290 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 2 670 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 6 545 345 EUR
Jaroslav Vašulín 1 2 130 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 1 160 EUR
ALRC, s.r.o. 6 357 482 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 12 194 631 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 5 9 018 EUR
OLIVEX, spol. s r.o. 4 82 775 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 13 415 EUR
EURIS, spol. s r.o. 1 2 999 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 15 137 516 EUR
Agroland Nitra spol. s r.o. 1 454 EUR
Ladislav Máté - FiMa 2 24 370 EUR
OBTULOWICZ, s.r.o. 1 6 950 EUR
JRK Waste Management s. r. o. 1 0 EUR
OLLÍK,s.r.o. 1 890 EUR
Marko MT, s.r.o. 1 41 250 EUR
CHROME s.r.o. 2 81 978 EUR
Kravec, s.r.o. 1 10 000 EUR
Ondrej Bencsö 1 27 083 EUR
Peter Vološin 1 242 EUR
Tribiano s. r. o. 4 0 EUR
Evotec s.r.o. 1 7 350 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 458 EUR
AGROMECHANIKA s.r.o 1 12 324 EUR
Július Oláh Ing. - Oláh - Pros 1 2 167 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 7 92 202 EUR
Anton Beláň 1 18 986 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 2 55 518 EUR
TagriS s.r.o. 1 64 999 EUR
RIZNER s. r. o. 12 80 560 EUR
Profigrass SK s.r.o. 3 115 825 EUR
NIRA, s.r.o. 1 52 975 EUR
NON, s.r.o. 1 57 500 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 2 87 833 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 773 EUR
Renáta Hrobová STEPS NITRA 1 125 EUR
PAH s.r.o. 1 96 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup linky na pozberovú úpravu koreňovej zeleniny Mikuláš Végh SHR 428 742 428742.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Nákup poľnohospodárskej techniky. Végh Peter Agrochem 439 358 439358.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo v Plavnici Roľnícke družstvo v Plavnici 479 081 479081.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pivnica Radošina – poľnohospodárska technika Pivnica Radošina, s.r.o. 417 000 417000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných strojov Žitava fruct s.r.o. 178 000 178000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie technických prostriedkov FRUCTOP, s.r.o. 1 087 000 1087000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskych strojov Alžbeta Baginová - Farma Bagin 68 677 68677.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stroje Nová Bodva družstvo 158 950 158950.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Jozef Mackaľ 148 408 148408.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - SS-GROUPE, s.r.o. SS-GROUPE, s.r.o. 1 450 000 1450000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lesný kolesový traktor s navijakom Ing. Slavomír Otrubčiak Ing. Slavomír Otrubčiak 106 435 106435.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Linka na výrobu peliet a poľnohospodárska technika Agro Ladzany s.r.o. 890 000 890000.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Obstaranie strojnotechnologického vybavenia do spoločnosti Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 232 000 232000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno technologického vybavenia do spoločnosti AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 600 000 600000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia do spoločnosti AGRO HN, s.r.o. od 140 000 do 305 000 140000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodanie poľnohospodárskych strojov BÁLINT a spol. s r.o. 230 000 230000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie technického a technologického vybavenia do spoločnosti AGROPEST, spol. s r.o. AGROPEST, spol. s r.o. 354 650 354650.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Družstvo Agrospol, družstvo od 500 000 do 550 000 500000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny EKO OR, s.r.o. 929 000 929000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník 1 003 200 1003200.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie ťahanej súpravy na rozmetanie hnojív RDP Dolné Dubové Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 66 830 66830.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO EPEK, s. r. o. 81 470 81470.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom 117 000 117000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Kolta Poľnohospodárske družstvo KOLTA 448 333 448333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 320 000 320000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - ATS IMPEX ATS IMPEX, s.r.o. 300 666 300666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGROCONSULTING AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. 364 333 364333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGILE, s.r.o. AGILE, s.r.o. 286 000 286000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov AGROCHOV 78 250 78250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Slatina nad Bebravou Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 134 950 134950.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Špačince Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 102 900 102900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD Orechová Potôň Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň 436 000 436000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn AGRO - MAT, s.r.o. AGRO - MAT, s.r.o. 436 000 436000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD v Jurovej Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 436 000 436000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – MKM-STRED, spol. s r.o. MKM-STRED, spol. s r.o. 436 000 436000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD vo Veľkom Blahove Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 436 000 436000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača BIO - FARM, s.r.o. 130 700 130700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157 320 157320.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investícia do strojového vybavenia PD Sokolce Poľnohospodárske družstvo Sokolce 455 000 455000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BALLA & BALLA-zmena BALLA & BALLA, s.r.o. 303 222 303222.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov SHR Csernus Ladislav 111 000 111000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Adrian Nagy - ADOREX 181 000 181000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Gabriel Zsigmond SHR 173 000 173000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Ing.Peter Miklóš 120 200 120200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 336 000 336000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby – "H+H UNIPO", spol. s r.o. ’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 113 700 113700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka rotačného preosievača kompostu Mestské služby Nitra 35 500 35500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny OPTIMUS s.r.o. 318 000 318000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia strojového vybavenia vo vinohrade. VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 105 840 105840.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Agro Spišské Vlachy, s.r.o. Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 594 000 594000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Agro Boleráz, s.r.o. Agro Boleráz, s.r.o. 762 000 762000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. AGRO MALINOVO, a.s. 430 000 430000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby na Farme B+B VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 223 136 223136.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 544 694 1544694.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 139 900 139900.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Stroje pre zeleninársku výrobu a sadenice Dionýz Szabó 49 000 49000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Juraj Koszorús 186 000 186000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ovocný sad - stroje a zariadenia Sankt Hubert SK, a.s. 373 740 373740.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem PD Strekov Poľnohospodárske družstvo Strekov 214 800 214800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Stanislav Pálinkáš Stanislav Pálinkáš 127 315 127315.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke Roľnícke družstvo Prameň v Santovke 165 000 165000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty- RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 215 020 215020.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia Krížový dvor s.r.o. 44 647 44647.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Mlynica Poľnohospodárske družstvo Mlynica 683 000 683000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investície do strojov na pestovanie zeleniny Martin Kubulák 156 200 156200.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lesy ZLiechov, s.r.o., zriadením minimliekarne s predajňou a nákupom ďalších technológií LESY ZLIECHOV, s.r.o. 109 864 109864.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pivotový zavlažovací systém Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 1 529 558 1529558.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskych technológií Mária Molnárová 525 000 525000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu Agrodružstvo Kameničná 87 931 87931.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mulčovač poľných plodín Agrodružstvo Kameničná 22 272 22272.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopického manipulátora AGROPROFIT, spol. s r.o. 59 900 59900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopického manipulátora AGROTERRA, spol. s r.o. 70 900 70900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby Peter Fellner 119 790 119790.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Nižné Repaše a farmy Krúžok - stroje do ŽV AGRO-REAL, s.r.o. 199 580 199580.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Radar s.r.o. 77 800 77800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - VINICA VINICA a.s. 133 350 133350.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby - AGROSKOT AGROSKOT, s.r.o. 70 650 70650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stroje, náradie pre potreby živočíšnej výroby AGRO MERNÍK, s.r.o. 57 680 57680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky. AGROEM Rokytov spol. s r.o. 118 481 118481.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika LÚČNICA, spol. s r.o. 147 600 147600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku – Poľnonákup Galanta, a.s. Poľnonákup Galanta, a.s. 333 200 333200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ Podielnicke družstvo DUNAJ 1 456 000 1456000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ Podielnicke družstvo DUNAJ 1 475 400 1475400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Donau farm Lok, s.r.o. Donau farm Lok, s.r.o. 1 792 900 1792900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku – ISTRA – Malé Dvorníky, spol. s.r.o. / Tovar ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 221 137 221137.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - JUVIMA, s.r.o. JUVIMA, s.r.o. 1 760 697 1760697.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 113 200 113200.0 EUR 2016 Tovary Áno 5
Poľnohospodárska technika zákazka sa delí na dve časti: I.časť rozdeleného predmetu zákazky: 2 ks prepravník kontajnerov, 80 ks kontajnerov na zemiaky, predpokladaná hodnota zákazky: 80.000 eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky: aplikátor hno AGROSEV, spol. s r.o. 200 000 200000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z AGROSEV, spol. s r.o. 619 300 619300.0 EUR 2014 Tovary Áno 6
Obstaranie strojno-technologického zariadenia Ing. František Mrázik - AGROPOL 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Podielnicke družstvo DUNAJ 1 500 000 1500000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo 439 000 439000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup poľnohospodárskej techniky. RAVENA, s.r.o. 161 000 161000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny Zoltán Uhrík 246 000 246000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov SHR Ing. Šebeň Dušan 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Združenie agropodnikateľov, družstvo 450 000 450000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do spoločnosti/výsadba jahodových plantáží AGRO - GOMBÁR, s.r.o. od 100 958 do 441 800 100958 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického zariadenia do zeleninársko potravinárskeho družstva ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 255 861 255861.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky DUFREX, s.r.o. 1 489 900 1489900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. András Fazekas, PhD. 299 650 299650.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem B.C.INVEST, a.s.-stroje B.C.INVEST,a.s. 177 290 177290.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROSUN, spol. s r.o.-stroje AGROSUN, spol. s r.o. 318 780 318780.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom-stroje Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 328 014 328014.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157 320 157320.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojného vybavenia Agrodružstvo Španie Pole 702 300 702300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Ján Vrábeľ - SHR 579 798 579798.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojných zariadení SEKOPOL, s.r.o. 555 501 555501.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje a zariadenia pre zeleninársky podnik Marta Kozárová 552 000 552000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood Pro Wood, a.s. 193 300 193300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investície do nákupu techniky. Poľnohospodárske družstvo Jahodná 215 000 215000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje TOP TERMAL PLUS spol. s r.o. 99 000 99000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Juraj Tamási - TAMÁSI 145 000 145000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje TOPP-TRADE s.r.o. 290 000 290000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Karin Ožvaldová 144 000 144000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Medzičilizie, a.s. 149 672 149672.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Marián Lábodi 340 000 340000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ľudovít Kiss 83 000 83000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 94 000 94000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu F.R.O., s.r.o. 196 000 196000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Peter Bukor 68 000 68000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET 110 000 110000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Rudolf Bartalos 110 000 110000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ing. Mária Ballová 280 000 280000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Pavel Bábics 352 556 352556.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRO IVÁN s.r.o. 149 672 149672.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRO Cereal s.r.o. 69 935 69935.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGROALGABE, s. r. o. 125 327 125327.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRA - CAK, s.r.o. 195 580 195580.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BOMINA, s.r.o. BOMINA s.r.o. 172 900 172900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 628 500 628500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Magdaléna Szárazová Magdaléna Szárazová 445 500 445500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRO-S, s.r.o. AGRO-S spol.s r.o. 429 304 429304.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Vechec Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 428 000 428000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Zlatica Kovaľová Zlatica Kovaľová 82 344 82344.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Ing. Peter Kováč Ing. Peter Kováč 1 560 970 1560970.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby TATRA-AGROLEV, s.r.o. TATRA-AGROLEV, s.r.o. 1 334 970 1334970.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov v spoločnosti BOS-POR AGRO s.r.o. BOS-POR AGRO s.r.o. 702 220 702220.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov v spoločnosti OSEVA Slovakia, s.r.o. OSEVA Slovakia, s.r.o. 97 290 97290.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky do vinohradu. H & O Construktion, s.r.o. 91 900 91900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 361 659 361659.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Roľnícke družstvo 648 228 648228.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 280 800 280800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia spoločnosti AGRO-KREDIT, spol. s r. o. so sídlom v Štvrtku na Ostrove AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 352 695 352695.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 83 750 83750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny Ponti-M, s.r.o. 783 809 783809.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky do ovocného sadu Ing. Marián Mikula-M CONSULT 235 523 235523.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem VINAPO, s.r.o.- stroje VINAPO, s.r.o. 109 752 109752.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 396 000 396000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 34 000 34000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu JUVIMA, s.r.o. 169 000 169000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.-stroje STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 308 270 308270.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - ABC Arrow Business Consulting, s.r.o. 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - ANDORA s.r.o.-strojno - technologické vybavenie. ANDORA s.r.o. 320 000 320000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka strojov a techniky pre spracovanie orechov DIVO s.r.o. 420 000 420000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno technologického vybavenia do ovocného sadu Bc. Štefan Pšenák - JONAGOLD 135 371 135371.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem MA:AGRO-ALFA s.r.o. MA : AGRO - ALFA s.r.o. 474 000 474000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Anton Édes Anton Édes 160 000 160000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BALLA & BALLA, s.r.o. BALLA & BALLA, s.r.o. 611 300 611300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a technológia do ovocného sadu Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 73 000 73000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky v spoločnosti J.V.&T.,s.r.o. na pestovanie tekvice J.V.&T., s.r.o. 448 300 448300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie vinohradníckej technológie Ing. Tibor Böjtös - TIBO 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem APD Malčice Agropotravinárske družstvo Malčice 1 004 623 1004623.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika pri modernizácií pestovania zeleniny VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 143 000 143000.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGROPARTNER spol. s r.o. 766 200 766200.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky EuroGen, spol. s r.o. 1 103 170 1103170.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o.-stroje TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 178 790 178790.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam-technologická linka Milan Behyňa - SHR 747 500 747500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA Alica Bertóková AGROALYA 159 485 159485.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny II. Ponti-M, s.r.o. 342 314 342314.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Abrahám Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 475 800 475800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do rastlinnej výroby Štefan Tankó TANKÓ ŠTEFAN 220 800 220800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zlepšenie výkonnosti spoločnosti M-trade-Ag, s.r.o. so zámerom diverzifikácie výrobného programu M-trade-Ag, s.r.o. 275 550 275550.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA STROJNÝCH ZARIADENÍ KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 581 536 581536.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika s príslušenstvom TOKAJ GOLD s.r.o. 165 155 165155.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie spoločnosti Arpád Bognár Mäso údeniny od 66 440 do 155 540 66440 EUR 2014 Tovary Áno 2
Poľnohospodárska technika Združené poľnohospodárske družstvo Poltár 167 000 167000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre pestovanie a zber zemiakov Milan Tóth 157 500 157500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje do ovocného sadu OVOSAD spol. s r. o. 153 000 153000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstranie strojno-technologického vybavenia II Agrikolt, s.r.o. 158 000 158000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstranie strojno-technologického vybavenia I Agrikolt, s.r.o. 159 500 159500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia skladov a nákup technológie pre zriadenie ovocného sadu - obstaranie technológie Ing. Attila Fazekas SHR 490 000 490000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie do ovocného sadu AMAZONIT s.r.o. 85 000 85000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia haly na klimatizovaný sklad zemiakov - obstaranie technológie TinAGRO s.r.o. 39 300 39300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
kúpa traktora Obec Rakúsy 32 120 32120.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 852 354 852354.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 973 010 973010.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1 302 969 1302969.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO – MAT, s.r.o. AGRO - MAT, s.r.o. 201 366 201366.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby MKM-STRED, spol. s r.o. MKM-STRED, spol. s r.o. 301 265 301265.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výsadba a modernizácia ovocných sadov Látkovce - technologická časť POMI, s.r.o. 115 200 115200.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický čelný nakladač Jastrabá agro s.r.o. 65 574 65574.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre rastlinnú výrobu a ovocný sad. AGRIPENT spol. s r.o. 444 900 444900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie a modernizácia ovocných sadov Zalaba - technologická časť AGRISLOV, s.r.o. 413 750 413750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investícia do strojno-technologického vybavenia Poľnohospodárske družstvo v Pribete 70 000 70000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných strojov ASPARAGUS spol. s r.o. 189 500 189500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie kolesového traktora a ťahaného postrekovača AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 119 829 119829.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia linky na výrobu zemiakových vločiek SLOV - MART, s.r.o. 369 000 369000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem PD Liptovská Osada Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 393 420 393420.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup traktora a náradí pre vinohradníctvo Benjamín Szuh - SZUHVIN 54 838 54838.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre práce vo vinohrade Chateau GRAND BARI s.r.o. 47 546 47546.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA Liptov, s.r.o. AGRONOVA Liptov, s.r.o. 792 259 792259.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA EKO, s.r.o. AGRONOVA EKO, s.r.o. 549 315 549315.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROECO, s.r.o. AGROECO, s.r.o. 1 100 476 1100476.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROKORN, s.r.o. AGROKORN, s.r.o. 576 449 576449.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia technológie vinárskych závodov. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 35 000 35000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zberací voz Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 38 000 38000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka strojno - technologických vinohradníckych zariadení Víno Levice s.r.o. 348 000 348000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia pestovania a pozberovej úpravy koreňovej zeleniny - technika ÁCS s.r.o. 50 387 50387.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lesy Zliechov, s.r.o., zavádzaním novej techniky a technológií LESY ZLIECHOV, s.r.o. 60 010 60010.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obnovenie / rozšírenie strojového parku BEMA - Združenie, Marek Nagy 81 471 81471.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 133 000 133000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre spoločnosť Ekotrend agro s.r.o. Ekotrend agro s. r. o. 205 441 205441.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova strojového parku živočíšnej výroby PD Čingov Smižany - Čelný teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 65 700 65700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova strojového parku živočíšnej výroby PD Čingov Smižany - Kŕmny voz Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 37 150 37150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka poľnohospodárskej techniky AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 112 000 112000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Traktor so žacími strojmi a čelným nakladačom AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 62 410 62410.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vinozávod - technológia Sky Group Slovakia, s.r.o. 897 891 897891.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívna technológia pre obilný mlyn. VK farm, s.r.o. 2 094 370 2094370.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 119 090 119090.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 181 173 181173.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nakladač pre ŽV Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 112 000 112000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 82 000 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie nakladača a cisterny Poľnohospodárske družstvo Dubovce 49 000 49000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kŕmny voz – PD Vlára Nemšová Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 50 312 50312.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Mier Dubinné Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 64 300 64300.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby DP Devín Družstvo podielnikov Devín 30 590 30590.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a búdky pre teľatá Združenie agropodnikateľov, družstvo 635 780 635780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopických nakladačov Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 147 000 147000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 74 000 74000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Litava Družstvo AGRA Litava 56 332 56332.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan. Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 102 733 102733.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - NOVA Družstvo NOVA Príbelce, družstvo 114 190 114190.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie žacieho kombajnu Mikuláš Takács 319 000 319000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie žacieho kombajnu Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 365 000 365000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Príbelce AGRODRUŽSTVO Príbelce 55 099 55099.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie žacieho kombajnu Juraj Majovský SHR 238 000 238000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 341 000 341000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Novogal a.s. 55 251 55251.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGROQINTA, s.r.o. 376 000 376000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGRIFOP, a.s. Stakčín 298 000 298000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 88 950 88950.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do živočíšnej výroby Anna Pribolová 87 200 87200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - AGRIA Liptovský Ondrej - zmena AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 398 380 398380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - kombajn Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 466 500 466500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn LACKOSPOL s.r.o. 238 000 238000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač a hnojovicová cisterna N&B AGRO s.r.o. 120 200 120200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v spoločnosti AGRORENT, a.s. AGRORENT, a.s. 96 700 96700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn - Dan Slovakia Agrar, a.s. - zmena Dan - Slovakia Agrar, a.s. 471 200 471200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Inovec Trenčianske Stankovce Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 226 560 226560.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie kŕmneho voza Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 36 500 36500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť A-K-T Natural, spol. s r.o. A-K-T Natural, spol. s r.o. 458 500 458500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o. AGRO Hosťovce, s.r.o. 850 000 850000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre AZ FARM, s.r.o. AZ FARM, s.r.o. 429 000 429000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre DAKNA Námestovo, družstvo DAKNA Námestovo, družstvo 385 250 385250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre PD Jarok Poľnohospodárske družstvo Jarok 325 000 325000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača a cisterny pre PD Klátov PD Klatov, a.s. 162 500 162500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre PD Rastislavice Poľnohospodárske družstvo Rastislavice 425 000 425000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického kĺbového nakladača a cisterny pre Agrodružstvo Turňa Agrodružstvo Turňa 111 000 111000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Ing. Petra Horvátha SHR Ing. Peter Horváth - SHR 458 500 458500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť SLOV - MART, s.r.o. SLOV - MART, s.r.o. 458 500 458500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Vojtecha Adama - SHR Vojtech Adam - SHR 344 301 344301.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. AGRO-VALALIKY a.s. 660 537 660537.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača pre Ing. Petra Badiara - BONUM Ing. Peter Badiar - BONUM 108 400 108400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Ľubicu Rynikovú Ryníková Ľubica 319 209 319209.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilných kombajnov pre spoločnosť BASTAV, s.r.o. BASTAV, s.r.o. 899 450 899450.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Viktor Lestyánszky LY-agri Viktor Lestyánszky LY-agri 238 170 238170.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Milana Dolinského - LKW Milan Dolinský - LKW 155 000 155000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA 360 000 360000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - BARTRANZ AGRO BARTRANZ AGRO s.r.o. 157 666 157666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - TURIEC AGRO TURIEC - AGRO s.r.o. 453 333 453333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - ORAGRO-V ORAGRO-V, s.r.o. 453 333 453333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu do spoločnosti AGRONATUR s.r.o. AGRONATUR, s.r.o. 500 000 500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť Emil Krajčík Agro, s.r.o. Emil Krajčík Agro, s.r.o. 539 000 539000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. 240 000 240000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 308 000 308000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn - rotorový stroj DAN-FARM s.r.o. 409 000 409000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn -Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom - zmena Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 423 700 423700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu s prislušenstvom AGROBAN s.r.o. 370 000 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn s príslušenstvom AGROSINTER, s.r.o. 370 000 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 66 900 66900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 72 000 72000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 90 000 90000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Agrodružstvo Bánová 80 000 80000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo- zmena Roľnícke družstvo 72 900 72900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - PD Mlynica Poľnohospodárske družstvo Mlynica 438 128 438128.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 93 500 93500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby pre spoločnosť MVL AGRO, s.r.o. MVL AGRO, spol s r.o. 397 051 397051.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Vladimír Čarný Vladimír Čarný - súkromný podnikateľ 318 829 318829.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor s príslušenstvami Podielnické družstvo Gočaltovo 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Poľnohospodárske družstvo v Roštári 77 000 77000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Vechec-kombajn Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 262 783 262783.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn Poľno SME, s.r.o. 351 462 351462.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Roľnícke družstvo podielníkov 87 400 87400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie samohybného kŕmneho voza pre Agrimpex družsvo AGRIMPEX, družstvo 125 000 125000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje pre živočíšnu výrobu Mária Malinová 112 800 112800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - CONTAX EKO CONTAX EKO, s.r.o. 200 000 200000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Ernest Molnár Ing. Ernest Molnár 368 443 368443.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor pre spoločnosť AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. 85 459 85459.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie hnojovicovej cisterny do ŽV v spoločnosti AS-Avis, s.r.o. AS-Avis, s.r.o. 165 000 165000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Ivanka pri Nitre Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre 106 764 106764.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD v Tomášove Poľnohospodárske družstvo v Tomášove 424 313 424313.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Necpaly Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru"Necpaly - Žabokreky 163 333 163333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Vráble Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 422 100 422100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Radovan Čičko - REGNUM 50 000 50000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopických nakladačov do ŽV spoločnosti AGROK, spol. s r.o. AGROK, spol. s r.o. 234 820 234820.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - LUPOL LUPOL, spol. s r.o. 358 333 358333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - GRESCHNER TRADE GRESCHNER TRADE s.r.o. 384 933 384933.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor pre spoločnosť AT AGROCES, spol. s r.o. AT AGROCES, spol. s r.o. 193 138 193138.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 407 146 407146.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Zoltán Horváth Ing. Zoltán Horváth 265 064 265064.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Komoča Poľnohospodárske družstvo Komoča 294 523 294523.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AL Agroservis AL Agroservis, s.r.o. 396 918 396918.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - DAP Mužla Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 466 121 466121.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kŕmneho voza Radvaň s.r.o. 69 000 69000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza AGRO-RACIO s.r.o. 415 000 415000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Družstvo Agria so sídlom v Gemerskom Jablonci 644 000 644000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 549 000 549000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn CEKOMI, s.r.o. 269 000 269000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a úpravu obecnej zelene Obec Moravany nad Váhom 57 080 57080.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Investície do nákupu techniky Mikuláš Végh SHR 358 300 358300.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Šintavan s.r.o. 250 000 250000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Poľnohospodárske stroje Šintavan s.r.o. 250 000 250000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Boleráz, s.r.o. - zmena Agro Boleráz, s.r.o. 782 009 782009.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. - zmena AGRO MALINOVO, a.s. 531 448 531448.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - zmena Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 580 208 580208.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 762 689 762689.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia fariem - stroje - BESKYDIA s.r.o. BESKYDIA s.r.o. 222 455 222455.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Špunta Viliam SHR 200 000 200000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Ján Neszméry 150 000 150000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - Bajan Jozef Bajan Jozef 148 900 148900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky Poľnovitis s.r.o. 350 000 350000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup meteorologickej stanice. RAVENA, s.r.o. 463 990 463990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky AGROZDRUŽENIE s.r.o. 91 740 91740.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zariadení pre spracovanie krmovín - PD Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 81 163 81163.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe - PD Hrochoť Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 173 988 173988.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samochodná rezačka AGRIFARM spol. s r.o. 175 200 175200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 551 488 551488.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 177 004 177004.0 EUR 2016 Tovary Áno 4
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby Eduard Krajčovič 419 845 419845.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia techniky v záhradníctve Mikuláš Végh SHR od 498 000 do 500 000 498000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov a technológií pre špeciálnu rastlinnú výrobu AT GEMER, spol. s r.o. 1 280 000 1280000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje pre ŽV Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 92 650 92650.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 280 000 280000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilné kombajny Poľnohospodárske družstvo Močenok 560 000 560000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov FIALA-VITALITA, s.r.o. 89 420 89420.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náves na prepravu živých zvierat a fréza na kukuricu Poľnohospodárske družstvo Kútniky 459 732 459732.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo Svodín 290 212 290212.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samohybný miešací kŕmny voz a zhrňovač krmovín Roľnícke družstvo Čereňany 180 465 180465.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje PIENSPOL, s.r.o. 119 230 119230.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač POĽNOCHOV , s.r.o. 79 000 79000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje CONTAX, s.r.o. 142 695 142695.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn Jaroslav Dermek 415 344 415344.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGROMINI AGROMINI, spol. s r.o. 279 260 279260.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn AGREF, spol. s r.o. 395 000 395000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce 348 000 348000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn LESY SERVIS, s.r.o. 319 000 319000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nakladača do ŽV pre spoločnosť AT DUNAJ, spol. s r.o. AT DUNAJ, spol. s r.o. 101 365 101365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie žacieho kombajnu Jozef Borčík BORČIK 398 000 398000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne 372 000 372000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Milan Sabo 249 000 249000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup traktora a ťahaného samozberača hrozna - VÍNO NICHTA Branislav Nichta - VÍNO NICHTA 198 901 198901.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a zariadenia VJARSPOL, s.r.o. 1 309 200 1309200.0 EUR 2016 Tovary Áno 11
Nákup strojov a príslušenstva Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 127 000 127000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre poľnohospodársku výrobu Obec Vlachovo 76 400 76400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia technologického vybavenia Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 109 650 109650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie linky slúžiacej na balenie zemiakov Jozef Kapráľ 150 000 150000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu PLANTEX, s.r.o. 75 000 75000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výsadba, modernizácia ovocného sadu - obstaranie techniky do ovocného sadu KIBUC s.r.o. 78 550 78550.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obilný kombajn AGRO - NV a.s. 295 000 295000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 323 000 323000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - Pavol Timko Pavol Timko AGROTIM – ÚPOR 354 018 354018.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 89 630 89630.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky Mesto Lučenec 219 625 219625.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obecné kompostovisko Senné - obstaranie techniky Obec Senné 216 181 216181.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Mária Molnárová 1 993 350 1993350.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO - MOLD akciová spoločnosť 1 009 969 1009969.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 866 068 1866068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Nákup poľnohospodárskej a manipulačnej techniky. Végh Peter Agrochem 527 915 527915.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Technika na zber a spracovanie fytomasy Poľno-Čergov, s.r.o. 193 954 193954.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre prevádzku bioplynovej stanice SPARK, s.r.o. 1 138 488 1138488.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 870 708 1870708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Poľnohospodárske stroje EKO-Produkt, s.r.o. 287 800 287800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 866 068 1866068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup poľnohospodárskych strojov Jozef Petík SHR 584 347 584347.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup rezačky AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 649 000 649000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 945 555 945555.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Technika pre zberný dvor v obci Červeník Obec Červeník 203 250 203250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata Obec Pata 59 630 59630.0 EUR 2016 Tovary Áno 5
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 142 001 142001.0 EUR 2017 Tovary Áno 5
Nákup techniky GURMAN, s.r.o. 434 600 434600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce – strojo-technologické vybavenie I Poľnohospodárske družstvo Sokolce 100 311 100311.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce – miešací voz Poľnohospodárske družstvo Sokolce 24 589 24589.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 118 300 118300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Investícia do strojno-technologického vybavenia ŽV Poľnohospodárske družstvo v Pribete 65 750 65750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup strojov Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 762 175 762175.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 131 290 131290.0 EUR 2017 Tovary Áno 4
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1 693 650 1693650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1 693 650 1693650.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - technické vybavenie Mesto Prievidza 2 028 355 2028355.0 EUR 2018 Tovary Áno 6
Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla Obec Mužla 283 240 283240.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 6
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany technické vybavenie Obec Malé Ripňany 77 999 77999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie Mesto Topoľčany 340 482 340482.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín Obec Hruštín 221 730 221730.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technológia zberného dvora pre obec Marcelová Obec Marcelová 208 740 208740.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Rýpadlo nakladač CASE model 695ST Mesto Brezno 109 596 109596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na asfalt Simex model PL35.15 Mesto Brezno 13 908 13908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sejací stroj na širokoriadkové plodiny AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 54 000 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovno-komunálny stroj-používaný Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvič komunálneho odpadu s diesel motorom na podvozkom za osobné auto Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor s odnímateľnou kabínou a prídavnými zariadeniami Správa mestskej zelene v Košiciach 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom 117 960 117960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom na leasing Obec Hliník nad Hronom 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 490 C-EM, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 580 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie nože tvaru Y 6mm, otvor pre uchytenie 14x30 prípadne 16x40 + strmeň noža a skrutka s maticou na svah. kosačky Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom 117 957 117957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci. Obec Liešťany 200 000 200000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 170 000 170000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Univerzálny preosievač sypkých materiálov Obec Trnovec nad Váhom 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Stihl MS 261 C-M - 11412003080 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez na odstraňovanie trávy a húštin Správa mestskej zelene v Košiciach 9 882 9882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Bojničky 195 000 195000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 50 760 50760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Stihl MS 261 C-M - 11412003080 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový príves nákladný za traktor Mesto Hnúšťa 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 165 000 165000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Obec Nitrianska Streda 178 000 178000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mulčovacie nože - kat. číslo Gira 16.039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Hrubá Borša 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 95 000 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Lakšárska Nová Ves 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Palárikovo 10 600 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálna technika pre účely nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom Obec Slivník 91 500 91500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent ; Ručný motorový krovinorez Husqvarna 555RXT, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 940 7940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka benzínová s pojazdom a mulčovaním Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25 946 25946.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 60 692 60692.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nakladač Mesto Fiľakovo 40 640 40640.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent Obec Vojany 63 035 63035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6 550 6550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom s vysypaním do kontajnera VEPOS, spol. s r.o. 14 490 14490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent s prídavným zariadením Obec Vojany 63 035 63035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup komunálnej techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Čerhov 120 000 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre vyžínače a krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nesený ramenový mulčovač Mesto Turzovka 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s príslušenstvom a agregovateľnými kompostérmi, kosou, mulčovačom a štiepovačom. Obec Rišňovce 157 755 157755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6 550 6550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnové žacie stroje s trojbodovým závesom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom, kabínou a zimným príslušenstvom na leasing Technické služby mesta Šahy 38 000 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie BRO Obec Veľká Mača 32 532 32532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zber a úprava bioodpadu – nákup techniky Obec Vojka 60 168 60168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na likvidáciu buriny horúcou vodou EKO - podnik verejnoprospešných služieb 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor s kabínou pre komunálne účely Obec Malé Ozorovce 23 500 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krovinorez Sthil FS 360 C-E LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priekopové mulčovacie rameno za traktor AGRIMASTER Shark R550-125 alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 12 960 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Zetor Major 80 4x4 so zadnou otočnou traktorovou radlicou ZRH 2600 ( alebo ekvivalent ) Obec Sirk 32 500 32500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný motorový fúkač a vysávač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Ladce 117 042 117042.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Beluša 114 445 114445.2 EUR 2016 Tovary Áno 1
Komunálny traktor John Deere 1026R alebo jeho ekvivalent s príslušenstvom na lízing VITALITA n.o. 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Turňa nad Bodvou 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypové komunálne rozmetadlo Mesto Hurbanovo 17 700 17700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Hliník nad Hronom 20 800 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny mulčovač KUHN- VKM 305 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Plavnica 67 500 67500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný motorový fúkač a vysávač alebo ekvivalent Obec Prusy 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kolesový traktor Zetor Major 80 alebo ekvivalent s čelným nakladačom Obec Sološnica 40 300 40300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypové samonakladacie rozmetadlo Obec Hrochoť 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky traktora s kabínou a postrekovačom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 14 791 14790.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
ručný motorový krovinorez, ručná motorová píla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 714 2714.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 510 5510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica - traktor s príslušenstvom Obec Hranovnica 49 867 49867.2 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Trakovice 229 256 229255.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 98 308 98307.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom v počte 1 ks Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 14 388 14388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom v počte 1 ks a 1 ks žacie ústrojenstvo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 17 790 17790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229 763 229762.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Radošovce 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku krovinorezom Stihl FS 450 a FS 460 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu KO Obec Horná Mariková 131 832 131832.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138 792 138792.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Beluša 114 444 114444.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Štiepkovač elektrický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 239 238.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Uhorská Ves 77 100 77100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 77 100 77100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Trenčianska Teplá 78 779 78779.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Zliechov 78 779 78779.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Veľké Ripňany 81 744 81744.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Lontov 73 401 73400.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Farná 78 211 78211.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Čata 73 401 73400.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zametacia metla a štiepkovač k traktoru Kubota L4100 Obec Kľačany 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Trakovice 228 486 228486.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
4-taktný motorový krovinorez Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 325 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 419 419.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dúchadlo so štvortaktným motorom a príslušenstvom na vysávanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 269 269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Starjet UJ102-22 P1 a krovinorez Stihl FS410 alebo ekvivalent TEPLO MODRA, s.r.o. 3 650 3650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predné pracovné rameno KKM 4000 s montážou na podvozok Obec Lúčnica nad Žitavou 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Starjet Challenge AJ 92-20 B Obec Ľubá 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Veľké Ripňany 81 744 81744.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová diesel kosačka s košom a príslušenstvom Mesto Senec 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc KUHN - TB 211 Select s kladivami alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Obec Šávoľ 103 656 103656.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mulčovacieho zariadenia za traktor Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 12 600 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom, vlečkou, štiepkovačom a agregovateľnými kompostermi. Obec Bzenica 86 000 86000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Kuzmice 83 000 83000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Ružindol 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Obec Hrabušice 12 393 12393.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor AGT 850 T s kabínou a príslušenstvom pre poľnohospodárske účely Stredná odborná škola 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový ramenový, prekopávač kompostu, vibračné sito na kompost Obec Budimír 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Skvalitnenie separácie a zberu bilogicky rozložiteľných odpadov Obec Bolešov 59 196 59196.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Obec Švošov 52 632 52631.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Bíňa 23 978 23978.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom, Traktorový náves, Mulčovač, Drvič drevnej hmoty, kompostéry Obec Šalov 101 160 101160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s teleskopickým ramenom s mulčovacou hlavou Technické služby mesta Galanta 12 483 12483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Kuzmice 83 000 83000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 609 1609.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3 540 3540.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ručný motorový krovinorez Stihll FS 240 s príslušenstvom Vojenský historický ústav 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba verejnej zelene Technické služby mesta Levoča 16 667 16666.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová kosačka s košom Slovenské národné múzeum 3 250 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 100 498 100498.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3 540 3540.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rotačný horizontálny mulčovač Obec Ostrovany 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač Firma Gulik s.r.o. 11 119 11118.67 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia pre triedený zber v obci Obec Golianovo 223 370 223370.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia zberného dvora Obec Bešeňov 136 640 136640.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229 763 229762.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 088 1087.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nakladač Mesto Fiľakovo 38 497 38497.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 62 480 62480.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25 296 25296.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom a príslušenstvom Obec Liesek 55 000 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové krovinorezy a akumulátorové píly s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 152 4152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom. Obec Vinohrady nad Váhom 68 000 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Obec Ivanka pri Dunaji 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pňová fréza Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kotúčový orezávač drevín - 6 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 28 500 28500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 691 1690.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Obec Liptovská Teplička 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Obec Hrabušice 14 520 14520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138 792 138792.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stroj na údržbu plôch zelene a spevnených plôch Obec Jablonové 27 500 27500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravné prostriedky pre zberný dvor Obec Kráľovce 83 331 83330.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálna technika - Traktor s príslušenstvom Obec Tesáre 98 368 98368.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Malé zariadenie John Deere 4049M s príslušenstvo alebo adekvátny ekvivalent Obec Horné Lefantovce 98 709 98709.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Skýcov 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Žitná-Radiša 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Kocurany 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Šutovce 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Čaradice 70 000 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálna technika - Traktor s príslušenstvom Obec Tesáre 99 386 99386.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Prievaly 81 600 81600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prepravník zvierat Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku – Klubina Obec Klubina 50 560 50560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup stroja na ekologickú likvidáciu buriny Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ľubotín 105 104 105104.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dopravné prostriedky pre zberný dvor Obec Hybe 80 828 80827.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 73 670 73670.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Vinné 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Pavlovce nad Uhom 56 000 56000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 83 331 83330.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25 296 25296.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Obec Poproč 3 660 3660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska technika Mesto Kysucké Nové Mesto 64 000 64000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 490 C-EM, alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvič komunálneho odpadu a traktorový mulčovač Obec Čičarovce 63 952 63951.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálna technika s príslušenstvom na leasing Obec Vyšné Ružbachy 152 500 152500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor CASE IH FARMALL 85 A s čelným nakladačom TL 140 SL a traktorový náves TN NKR 9,6 Obec Dobroč 87 372 87372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Bystré 45 840 45840.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne- traktor s čelným nakladačom, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, prekopávač kompostu, mulčovač so zberom Obec Janov 70 136 70136.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Gajary 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojné vybavenie Kompostárne Obec Sačurov 242 840 242840.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky Obec Ptrukša 90 434 90434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor Obec Hrnčiarske Zalužany 134 135 134135.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Mesto Poltár 195 067 195067.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Lubeník 226 720 226720.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu Obec Hubice 98 920 98920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Kvetoslavov 108 032 108032.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Žakovce 55 000 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mulčovacie nože tvaru Y 6mm, otvor pre uchytenie 14x30 prípadne 16x40 + strmeň noža a skrutka s maticou na svah. kosačky Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Ľubiša 84 520 84520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora - časť 1 Mesto Myjava 171 304 171304.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fréza na pne SKORPION F 400 alebo ekvivalen , samochodný mulčovač so zberom , komunálny (svahový) mulčovač , mulčovač so zberom, štiepkovač LS 150 DW alebo ekvivalent Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105 264 105264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor Obec Horné Štitáre 97 386 97386.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Hajná Nová Ves 157 395 157395.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Chrabrany 134 849 134849.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Koškovce 153 956 153956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Hrabovec nad Laborcom 153 956 153956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Hodruša - Hámre 104 168 104168.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 242 067 242067.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technika Obec Čereňany 250 680 250680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora v obci Obec Chrenovec - Brusno 133 745 133745.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Kanianka 248 463 248463.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technické vybavenie Obec Nitrianske Sučany 250 680 250680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie Obec Kozárovce 224 352 224352.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie -traktor, čelný nakladač, vlečka, štiepkovač drevnej hmoty Obec Dubovce 60 600 60600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 547 1546.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 75 910 75910.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika na zberný dvor vo Vyšnej Kamenici Obec Vyšná Kamenica 150 000 150000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nového, nepoužívaného teleskopického manipulátora Obec Kmeťovo 103 670 103669.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štiepkovač Obec Východná 18 468 18468.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 91 092 91092.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič konárov Mesto Nové Mesto nad Váhom 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika na likvidáciu invazívnych rastlín Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 99 500 99500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rotavátora Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disková kosačka predná. Disková kosačka zadná. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Podhorany 104 340 104340.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradná technika a mechanizmy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 480 6480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezačka Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 457 000 457000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
lesný pásový vyťahovač Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 18 878 18878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kompostárne Obec Slavošovce 138 000 138000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kompostárne Obec Muráň 239 840 239840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kračúnovce 104 340 104340.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky na podporu triedeného zberu Obec Vlková 90 964 90964.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre nakladanie s odpadmi- vakovač kompostu, osievač kompostu Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 176 563 176563.34 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Uzovský Šalgov 103 680 103680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rezačka Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 380 833 380833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 21 232 21232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kojatice 105 368 105368.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Krížovany 105 368 105368.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technológie Obec Plaveč 193 000 193000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky Obec Bracovce 95 996 95996.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany Obec Dolné Orešany 220 403 220403.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie na spracovanie BRO Mesto Topoľčany 592 040 592040.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník Obec Prašník 219 301 219301.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kalnište 104 280 104280.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Závada 104 436 104436.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie traktora a vyvážacieho vleku s hydraulickou rukou UNIPRA s.r.o. 115 627 115626.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na spracovanie nepotrebnej drevnej hmoty na štiepku, realizovanej po ťažbe dreva v lese HAVESTA, s.r.o. 134 290 134290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stoje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 65.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorové mulčovacie rameno Mesto Vrútky 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie zberného dvora obce Kojšov Obec Kojšov 89 801 89801.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrabrany 138 124 138124.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 252 291 252291.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Čereňany 264 207 264207.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Horné Štitáre 98 298 98298.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Sučany 263 979 263979.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrenovec - Brusno 136 125 136125.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Čereňany 264 207 264207.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 252 291 252291.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrabrany 138 124 138124.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Hajná Nová Ves 163 819 163819.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Horné Štitáre 98 298 98298.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Sučany 263 979 263979.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrenovec - Brusno 136 125 136125.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Mestské služby Topoľčany s.r.o. 18 990 18990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor na zametanie a polievanie Obec Iža 125 000 125000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 184 1183.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch Technické služby Obce Bošany s.r.o. 288 828 288828.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Dodanie technológie pre Obec Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves 411 800 411800.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Dodanie technologie pre obec Oslany Obec Oslany 322 330 322330.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Nákup komunálneho traktora Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 64 000 63999.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napájačky pre hydinu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 906 906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka, mulčovacia kosačka, mulčovače, krovinorezy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 972 8972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup traktora s čelným nakladačom a prívesom Obec Bruty 84 984 84984.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre Obce Bystričany Obec Bystričany 282 600 282600.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Klietky pre zvieratá - hlodavce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459 459.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stranový výkyvný mulčovač MASCHIO GASPARDO GIRAFFA SE 185 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 988 11988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky Združenie obcí Viesky 404 687 404687.0 EUR 2019 Tovary Áno 7
Mechanizmy pre zberný dvor obce Moča Obec Moča 194 820 194820.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 227 099 227099.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Obnova poľnohospodárskej techniky Roľníckeho družstva KOROMĽA Roľnícke družstvo KOROMĽA 139 999 139999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie zberného dvora obce Kluknava Obec Kluknava 165 655 165655.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom Obec Veľká Ves nad Ipľom 113 160 113160.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Traktor s príslušenstvom na údržbu obecných plôch Obec Chorvátsky Grob 142 000 142000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup traktora s príslušenstvom Verejnoprospešné služby Karlova Ves 73 200 73200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínové nožnice na živý plot Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 153 153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na triedenie kuchynského BRO Mesto Snina 143 575 143575.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Malotraktor s príslušenstvom na údržbu mestských plôch a chodníkov Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby - postrekovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 141 141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mulčovacie zariadenie za traktor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 16 440 16440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktor - malotraktor s kabínou Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 280 35280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom na údržbu mestských plôch a chodníkov Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 7711,7745,5211 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 660 1660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor určený na celoročnú údržbu obecných chodníkov, plôch, ihriska Hlavné mesto SR Bratislava 120 000 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mulčovacie zariadenie za traktor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 000 39000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strojné vybavenie Kompostárne Obec Sačurov 247 768 247768.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Motorový krovinorez benzínový a motorová benzínová píla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 721 721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny kĺbový všestranný čistič s príslušenstvom do 3.5t na údržbu námestí, chodníkov a cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 144 000 144000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktor do ovocných sadov so samochodným ovládaním Ovocinárske družstvo Bonum 50 000 50000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mulčovač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 890 4890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Kanianka 255 349 255349.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Mesto Poltár 202 896 202896.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia do zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 83 441 83441.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Hrnčiarske Zalužany 225 588 225588.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Záhradnícke potreby - postrekovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Hrnčiarske Zalužany 225 588 225588.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Náhradné diely na krovinorezy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 571 571.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 552 551.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náhradné diely na opravy krovinorezov stihl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strojové vybavenie – Dopravné prostriedky Obec Vyšný Žipov 93 397 93397.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 020 19020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulčovacie zariadenie za traktor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava krovinorezov a kosačiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 754 754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 267 1267.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne mobilné mulčovacie zariadenie Mesto Košice 133 800 133800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Náhradné diely na opravu krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 253 253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 774 773.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náhradné diely na opravy krovinorezov stihl a motorových píl husqvarna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330 1330.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava poľnohospodárskych strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorezy, kosačky a náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 625 2625.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Lubeník 253 660 253660.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 474 2474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 740 2740.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálna technika na kosenie a zimnú údržbu Mestská časť Bratislava - Ružinov 83 964 83964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274 274.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu Obec Hubice 93 760 93759.99 EUR 2020 Tovary Áno 1
Veľká mechanizácia - dodávka poľnohospodárskej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance 349 348 349348.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Profesionálne rozmetadlo posypového materiálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 919 69919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 919 69919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne rozmetadlo posypového materiálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 997 2997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 444 444.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 305 11305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kolesového nakladača MOD invest, s.r.o. 162 257 162257.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rozmetávač soli Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompostáreň Veľké Kapušany – technické vybavenie Mesto Veľké Kapušany 220 448 220448.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Zadný mulčovač za traktor - 6 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 576 18576.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje malá technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 011 4010.55 EUR 2021 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Príbeník Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník 418 800 418800.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Nákup traktorových zametačiek s kropením na trojbodový záves Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 915 26915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technické vybavenie kompostárne Obec Drienovská Nová Ves 225 260 225260.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 828 5828.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 999 3998.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 996 4996.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Postrekovač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 343 14342.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
DODÁVKA NOVÝCH TRAKTOROV Obec Slovenský Grob 90 390 90390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obstaranie techniky na zber a spracovanie fytomasy Poľno-Čergov, s.r.o. 193 470 193470.0 EUR 31. Júl 2014 10. September 2014 Áno 2014-07-31 00:00:00 UTC 2014-09-10 09:00:00 UTC
Technologické vybavenie pre projekt: "Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde" Obec Družstevná pri Hornáde 194 593 194592.74 EUR 15. Apríl 2021 10. Máj 2021 Neuvedené 2021-04-15 00:00:00 UTC 2021-05-10 23:59:00 UTC
Modernizácia technologického vybavenia samostatnej poľnohospodárskej farmy Ján Helmeczi 383 000 383000.0 EUR 18. September 2015 7. Október 2015 Áno 2015-09-18 00:00:00 UTC 2015-10-07 09:00:00 UTC
Obstaranie technológie na zber a manipuláciu s komunálnym odpadom Obec Jedľové Kostoľany 72 543 72543.33 EUR 22. Jún 2021 9. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-22 00:00:00 UTC 2021-07-09 15:00:00 UTC
Technologické vybavenie pre projekt: „Intenzifikácia zhodnocovania kuchynského BRO v meste Snina“ Mesto Snina 369 333 369333.34 EUR 16. August 2021 14. September 2021 Áno 2021-08-16 00:00:00 UTC 2021-09-14 11:00:00 UTC
Zlepšenie výkonnosti spoločnosti M-trade-Ag, s.r.o. so zámerom diverzifikácie výrobného programu M-trade-Ag, s.r.o. 234 700 234700.0 EUR 9. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-07-28 09:00:00 UTC
Poľnohospodárske stroje Ing. Martin Vičan 114 191 114191.0 EUR 24. Júl 2014 12. August 2014 Áno 2014-07-24 00:00:00 UTC 2014-08-12 07:30:00 UTC
Modernizácia fariem TAPOS TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, spol. s r.o. 388 814 388814.0 EUR 23. Jún 2014 10. Júl 2014 Áno 2014-06-23 00:00:00 UTC 2014-07-10 10:00:00 UTC
Stroje DEWEX, s.r.o. 1 601 000 1601000.0 EUR 4. Október 2021 3. November 2021 Áno 2021-10-04 00:00:00 UTC 2021-11-03 10:00:00 UTC
Kompostáreň Komárno - Strojové vybavenie II Mesto Komárno 278 850 278850.0 EUR 15. November 2021 10. December 2021 Áno 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-10 10:00:00 UTC
Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach - nákup technologického vybavenia Mesto Medzilaborce 195 496 195496.42 EUR 26. November 2021 10. December 2021 Neuvedené 2021-11-26 00:00:00 UTC 2021-12-10 10:00:00 UTC
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Obec Plavnica 195 750 195750.0 EUR 13. December 2021 22. December 2021 Neuvedené 2021-12-13 00:00:00 UTC 2021-12-22 09:00:00 UTC
Modernizácia zberného dvora - vybavenie Mesto Bardejov 139 670 139670.0 EUR 13. December 2021 22. December 2021 Neuvedené 2021-12-13 00:00:00 UTC 2021-12-22 00:00:00 UTC
Zberný dvor v obci Kyjov - Technické vybavenie Obec Kyjov 199 720 199720.0 EUR 15. December 2021 28. December 2021 Neuvedené 2021-12-15 00:00:00 UTC 2021-12-28 09:00:00 UTC
Vybavenie SOŠ Kežmarok- Poľnohospodárska technika Stredná odborná škola 970 532 970532.03 EUR 16. December 2021 11. Január 2022 Áno 2021-12-16 00:00:00 UTC 2022-01-11 09:00:00 UTC
MT vybavenie pre triedený zber KO Obec Melčice - Lieskove 149 056 149056.33 EUR 11. Január 2022 26. Január 2022 Neuvedené 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-01-26 09:00:00 UTC
Technolo´gia na spracovanie konope Tempesta s.r.o. 155 343 155342.5 EUR 11. Január 2022 25. Január 2022 Neuvedené 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-01-25 09:00:00 UTC
MT vybavenie zberného dvora Obec Mníchova Lehota 156 090 156090.01 EUR 12. Január 2022 27. Január 2022 Neuvedené 2022-01-12 00:00:00 UTC 2022-01-27 09:00:00 UTC
Ždiar – zberný dvor, Technické vybavenie Obec Ždiar 166 740 166740.0 EUR 14. Január 2022 27. Január 2022 Neuvedené 2022-01-14 00:00:00 UTC 2022-01-27 09:00:00 UTC
Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice Obec Čachtice 153 275 153275.0 EUR 16. Január 2022 28. Január 2022 Neuvedené 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-01-28 10:00:00 UTC
Poľnohospodárske stroje SLOV - MART, s.r.o. 2 130 000 2130000.0 EUR 1. Júl 2014 18. Júl 2014 Áno 2014-07-01 00:00:00 UTC 2014-07-18 09:00:00 UTC
NÁKUP ZÁHRADNEJ TECHNIKY Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 179 550 179549.51 EUR 20. Január 2022 1. Február 2022 Neuvedené 2022-01-20 00:00:00 UTC 2022-02-01 10:00:00 UTC
Mechanizácia pre obhospodarovanie vinohradu Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 111 000 111000.0 EUR 2. Júl 2014 21. Júl 2014 Áno 2014-07-02 00:00:00 UTC 2014-07-21 09:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov VINKOVA, s.r.o. 61 000 61000.0 EUR 10. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-10 00:00:00 UTC 2014-07-28 09:00:00 UTC
Modernizácia fariem Agro Spišské Vlachy, s.r.o. Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 584 000 584000.0 EUR 25. Jún 2014 15. Júl 2014 Áno 2014-06-25 00:00:00 UTC 2014-07-15 10:00:00 UTC
Dodávka linky na sušenie a balenie variabilných tvarov zemiakov a zeleniny Agromart, a.s. 497 553 497553.0 EUR 4. Máj 2017 5. Jún 2017 Áno 2017-05-04 00:00:00 UTC 2017-06-05 09:00:00 UTC
Poľnohospodárska technika Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 544 829 1544829.0 EUR 15. Február 2016 4. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-04 10:00:00 UTC
Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá prostredníctvom obstarania technológií na ich spracovanie NOVA BIOMASS POWER I. s.r.o. 1 897 232 1897232.0 EUR 29. August 2017 5. Október 2017 Áno 2017-08-29 00:00:00 UTC 2017-10-05 09:00:00 UTC
Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina - technické vybavenie Mesto Krupina 470 333 470333.33 EUR 3. Apríl 2020 4. Máj 2020 Áno 2020-04-03 00:00:00 UTC 2020-05-04 10:00:00 UTC
Investície do ŽV - stroje a ich súčasti pre živočíšnu výrobu RD SITNO PRENČOV a.s. 277 200 277200.0 EUR 7. Január 2016 18. Január 2016 Áno 2016-01-07 00:00:00 UTC 2016-01-18 12:00:00 UTC
Modernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA Alica Bertóková AGROALYA 80 500 80500.0 EUR 26. Jún 2014 15. Júl 2014 Áno 2014-06-26 00:00:00 UTC 2014-07-15 10:00:00 UTC
Modernizácia technologického vybavenia Poľnohospodárskeho družstva "Magura", Zborov. Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 105 000 105000.0 EUR 2. Jún 2015 22. Jún 2015 Áno 2015-06-02 00:00:00 UTC 2015-06-22 08:00:00 UTC
Teleskopické nakladače Farma HYZA a.s. 127 000 127000.0 EUR 25. Máj 2015 12. Jún 2015 Áno 2015-05-25 00:00:00 UTC 2015-06-12 09:00:00 UTC
Obstaranie obilného kombajnu pre Alexandra Tačara SHR Alexander Tačar SHR 323 901 323901.0 EUR 9. Jún 2015 29. Jún 2015 Áno 2015-06-09 00:00:00 UTC 2015-06-29 09:00:00 UTC
Výskumné zariadenia na spracovanie klasového materiálu kukurice siatej a kukurice siatej cukrovej ZELSEED spol. s r.o. 1 027 722 1027721.67 EUR 18. Apríl 2018 23. Máj 2018 Áno 2018-04-18 00:00:00 UTC 2018-05-23 09:00:00 UTC
Zariadenia pre kompostáreň v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 90 223 90223.0 EUR 12. Apríl 2018 26. Apríl 2018 Áno 2018-04-12 00:00:00 UTC 2018-04-26 10:00:00 UTC
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Pohranice Obec Pohranice 95 041 95040.67 EUR 9. Apríl 2018 24. Apríl 2018 Áno 2018-04-09 00:00:00 UTC 2018-04-24 10:00:00 UTC
Obstaranie hnuteľných vecí na podproru triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čaka Obec Čaka 188 357 188356.66 EUR 9. Apríl 2018 26. Apríl 2018 Áno 2018-04-09 00:00:00 UTC 2018-04-26 10:00:00 UTC
Obstaranie techniky na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čifáre Obec Čifáre 156 333 156333.33 EUR 11. Apríl 2018 25. Apríl 2018 Áno 2018-04-11 00:00:00 UTC 2018-04-25 10:00:00 UTC
Zariadenia pre kompostáreň v obci Farná Obec Farná 140 817 140817.0 EUR 12. Apríl 2018 26. Apríl 2018 Áno 2018-04-12 00:00:00 UTC 2018-04-26 10:00:00 UTC
Technológie pre zberný dvor v obci Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 370 230 370230.0 EUR 31. Január 2018 5. Marec 2018 Áno 2018-01-31 00:00:00 UTC 2018-03-05 10:00:00 UTC
INVESTÍCIE DO OBNOVY STROJOVÉHO PARKU A BUDOV VYUŽÍVANÝCH PRI PESTOVANÍ ZEMIAKOV POLNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA „ČINGOV“ SMIŽANY Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 142 629 142629.0 EUR 22. December 2015 11. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-11 10:00:00 UTC
Modernizácia fariem Jozef Pastorek - stroje Jozef Pastorek 279 000 279000.0 EUR 15. Júl 2014 4. August 2014 Áno 2014-07-15 00:00:00 UTC 2014-08-04 10:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu- nákup technológie AGROSUN, spol. s r.o. 330 000 330000.0 EUR 17. Jún 2014 7. Júl 2014 Áno 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-07 08:00:00 UTC
Založenie orechového sadu- obstaranie techniky PROGREEN s.r.o. 112 277 112277.37 EUR 13. Jún 2014 2. Júl 2014 Áno 2014-06-13 00:00:00 UTC 2014-07-02 10:00:00 UTC
Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ Obec Imeľ 174 390 174390.0 EUR 24. Júl 2014 12. August 2014 Áno 2014-07-24 00:00:00 UTC 2014-08-12 10:00:00 UTC
Nákup traktora Obec Jesenské 25 000 25000.0 EUR 18. August 2015 4. September 2015 Nie 2015-08-18 00:00:00 UTC 2015-09-04 09:00:00 UTC
Poľnohospodárske stroje AGRO MÚTNE, s.r.o. 147 490 147490.0 EUR 2. Jún 2015 19. Jún 2015 Áno 2015-06-02 00:00:00 UTC 2015-06-19 10:30:00 UTC
Poľnohospodárske stroje CONTAX EKO, s.r.o. 142 695 142695.0 EUR 2. Jún 2015 19. Jún 2015 Áno 2015-06-02 00:00:00 UTC 2015-06-19 10:30:00 UTC
Teleskopický nakladač Németh Miroslav SHR 82 300 82300.0 EUR 2. Jún 2015 19. Jún 2015 Áno 2015-06-02 00:00:00 UTC 2015-06-19 10:30:00 UTC
Poľnohospodárske stroje BIOCENTRUM, s.r.o. 65 000 65000.0 EUR 11. Júl 2014 30. Júl 2014 Áno 2014-07-11 00:00:00 UTC 2014-07-30 09:00:00 UTC
Nákup traktora s príslušenstvom do ovocného sadu Peter Jurky 95 000 95000.0 EUR 16. Júl 2014 4. August 2014 Áno 2014-07-16 00:00:00 UTC 2014-08-04 09:00:00 UTC
Sankt Hubert - stroje do ovocného sadu Sankt Hubert SK, a.s. 48 136 48136.0 EUR 2. December 2015 21. December 2015 Áno 2015-12-02 00:00:00 UTC 2015-12-21 12:00:00 UTC
Nákup mechanizmov AGRAR, s.r.o. 44 700 44700.0 EUR 16. Október 2015 4. November 2015 Áno 2015-10-16 00:00:00 UTC 2015-11-04 09:00:00 UTC
Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov AGROCHOV 78 250 78250.0 EUR 4. August 2015 24. August 2015 Áno 2015-08-04 00:00:00 UTC 2015-08-24 09:00:00 UTC
Šmykový nakladač Ján Bánovčin, SHR 39 900 39900.0 EUR 10. Jún 2015 30. Jún 2015 Áno 2015-06-10 00:00:00 UTC 2015-06-30 09:00:00 UTC
Teleskopický nakladač AGRO BEŇADOVO, s.r.o. 98 700 98700.0 EUR 2. Jún 2015 19. Jún 2015 Áno 2015-06-02 00:00:00 UTC 2015-06-19 10:30:00 UTC
Zberný dvor - Čierny Brod Obec Čierny Brod 208 767 208766.67 EUR 10. Apríl 2018 20. Apríl 2018 Áno 2018-04-10 00:00:00 UTC 2018-04-20 09:00:00 UTC
Zariadenia pre kompostáreň v obci Kuraľany Obec Kuraľany 140 817 140817.0 EUR 12. Apríl 2018 26. Apríl 2018 Áno 2018-04-12 00:00:00 UTC 2018-04-26 10:00:00 UTC
Technológia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Partizánske Mesto Partizánske 731 050 731049.98 EUR 29. Jún 2020 27. Júl 2020 Áno 2020-06-29 00:00:00 UTC 2020-07-27 10:00:00 UTC
Zberný dvor v Trebišove - technické vybavenie Mesto Trebišov 214 131 214131.3 EUR 31. Júl 2020 14. September 2020 Áno 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-09-14 12:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov Radovan Čičko - REGNUM 46 000 46000.0 EUR 1. Júl 2014 17. Júl 2014 Áno 2014-07-01 00:00:00 UTC 2014-07-17 09:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov VINARSTVO KOPEČEK s.r.o. 49 000 49000.0 EUR 1. Júl 2014 17. Júl 2014 Áno 2014-07-01 00:00:00 UTC 2014-07-17 09:00:00 UTC
Obstaranie strojno technologického vybavenia do ovocného sadu Jonagold, s.r.o. 135 371 135371.0 EUR 1. Júl 2014 18. Júl 2014 Áno 2014-07-01 00:00:00 UTC 2014-07-18 09:00:00 UTC
Obstaranie technického a technologického vybavenia do spoločnosti SILBA, s.r.o. SILBA, s.r.o. 286 000 286000.0 EUR 2. Júl 2014 21. Júl 2014 Áno 2014-07-02 00:00:00 UTC 2014-07-21 09:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskej techniky VINKOVA, s.r.o. 68 000 68000.0 EUR 10. Júl 2014 29. Júl 2014 Áno 2014-07-10 00:00:00 UTC 2014-07-29 09:00:00 UTC
Kompostáreň Brezno – technické vybavenie Mesto Brezno 583 038 583037.84 EUR 24. August 2020 30. September 2020 Áno 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-30 10:00:00 UTC
Modernizácia fariem Ivan Pastorek ml. -stroje Ivan Pastorek 122 624 122624.0 EUR 17. Júl 2014 5. August 2014 Áno 2014-07-17 00:00:00 UTC 2014-08-05 10:00:00 UTC
Technika pre vinohrady a sady Dominium KPML, spol. s r.o. 136 707 136707.0 EUR 21. Júl 2014 11. August 2014 Áno 2014-07-21 00:00:00 UTC 2014-08-11 10:00:00 UTC
NÁKUP TECHNOLÓGIE - VÝSTAVBA MODERNEJ MLIEČNEJ FARMY NA BZOVÍKU Roľnícke družstvo Bzovík 669 671 669670.87 EUR 12. Apríl 2016 5. Máj 2016 Áno 2016-04-12 00:00:00 UTC 2016-05-05 15:00:00 UTC
Nákup strojov v spoločnosti FOOD FARM, s.r.o. FOOD FARM, s.r.o. 113 140 113140.0 EUR 10. Jún 2014 27. Jún 2014 Áno 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-06-27 09:00:00 UTC
Orezávač konárov EuroGen, spol. s r.o. 29 200 29200.0 EUR 10. Jún 2014 30. Jún 2014 Áno 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-06-30 12:00:00 UTC
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín- dodanie techniky Mesto Tvrdošín 599 559 599559.0 EUR 21. Marec 2018 23. Apríl 2018 Áno 2018-03-21 00:00:00 UTC 2018-04-23 10:00:00 UTC
Mechanizačné vybavenie inseminačnej stanice. INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným 158 543 158543.0 EUR 31. Júl 2015 19. August 2015 Áno 2015-07-31 00:00:00 UTC 2015-08-19 09:00:00 UTC
Technika a kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 318 722 318722.2 EUR 22. Jún 2020 30. Júl 2020 Áno 2020-06-22 00:00:00 UTC 2020-07-30 10:00:00 UTC
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Štúrovo Mesto Štúrovo 558 630 558630.0 EUR 1. August 2018 31. August 2018 Áno 2018-08-01 00:00:00 UTC 2018-08-31 09:00:00 UTC
Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá prostredníctvom obstarania technológií na ich spracovanie Katra Consulting, s.r.o. 1 894 097 1894097.33 EUR 30. August 2017 5. Október 2017 Áno 2017-08-30 00:00:00 UTC 2017-10-05 09:00:00 UTC
Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá prostredníctvom obstarania technológií na ich spracovanie consulting media, s.r.o. 1 753 844 1753844.33 EUR 30. August 2017 5. Október 2017 Áno 2017-08-30 00:00:00 UTC 2017-10-05 09:00:00 UTC
Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ Obec Imeľ 174 390 174390.0 EUR 6. November 2014 25. November 2014 Áno 2014-11-06 00:00:00 UTC 2014-11-25 10:00:00 UTC
Zlepšenie hospodárskeho výkonu a konkurencieschopnosti Poľnohospodárskeho družstva modernizáciou farmy dojníc. Stroje Poľnohospodárske družstvo 100 000 100000.0 EUR 11. September 2015 30. September 2015 Áno 2015-09-11 00:00:00 UTC 2015-09-30 14:30:00 UTC
Obstaranie poľnohospodárskej techniky LÚČNICA, spol. s r.o. 147 600 147600.0 EUR 24. August 2015 10. September 2015 Áno 2015-08-24 00:00:00 UTC 2015-09-10 10:00:00 UTC
Stroje do vysádzaného sadu SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 571 700 571700.0 EUR 27. Júl 2015 13. August 2015 Áno 2015-07-27 00:00:00 UTC 2015-08-13 09:30:00 UTC
Obstaranie techniky pre živočíšnu výrobu Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove 638 700 638700.0 EUR 17. Júl 2015 5. August 2015 Áno 2015-07-17 00:00:00 UTC 2015-08-05 09:00:00 UTC
Obstaranie nakladačov predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť rozdeleného predmetu zákazky - kĺbový ramenový nakladač, predpokladaná hodnota predmetu zákazky:45 000 Eur bez DPH 2. časť rozdeleného predmetu zákazky- teleskopický nakladač predpokl EnergoAgro, s.r.o. 114 000 114000.0 EUR 20. Máj 2015 8. Jún 2015 Áno 2015-05-20 00:00:00 UTC 2015-06-08 09:00:00 UTC
Obstaranie fekálnych vozidiel AGROSEV, spol. s r.o. 440 000 440000.0 EUR 20. Máj 2015 9. Jún 2015 Áno 2015-05-20 00:00:00 UTC 2015-06-09 09:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov AGROTOM s.r.o. 147 000 147000.0 EUR 20. Máj 2015 8. Jún 2015 Áno 2015-05-20 00:00:00 UTC 2015-06-08 10:00:00 UTC
Obstaranie obilného kolesového kombajnu s príslušenstvom Agromarkt-poľnovýroba s.r.o. 371 500 371500.0 EUR 20. Máj 2015 9. Jún 2015 Áno 2015-05-20 00:00:00 UTC 2015-06-09 10:00:00 UTC
Modernizácia fariem - AGRIA Liptovský Ondrej AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 395 195 395195.0 EUR 26. Máj 2015 12. Jún 2015 Áno 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-06-12 10:00:00 UTC
Obstaranie teleskopického nakladača AKRON AKRON a.s. 130 700 130700.0 EUR 26. Máj 2015 12. Jún 2015 Áno 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-06-12 09:00:00 UTC
Modernizácia fariem - kombajn -Dan Slovakia Agrar, a.s. Dan - Slovakia Agrar, a.s. 468 700 468700.0 EUR 26. Máj 2015 12. Jún 2015 Áno 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-06-12 10:00:00 UTC
Modernizácia fariem - kombajn -Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 421 124 421124.0 EUR 26. Máj 2015 12. Jún 2015 Áno 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-06-12 10:00:00 UTC
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AB Laz s.r.o. 495 039 495039.34 EUR 31. December 2015 15. Február 2016 Áno 2015-12-31 00:00:00 UTC 2016-02-15 09:00:00 UTC
Investície do ŽV OVINI, s.r.o. 132 930 132930.0 EUR 5. Február 2016 25. Február 2016 Áno 2016-02-05 00:00:00 UTC 2016-02-25 12:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora Obce Cinobaňa Obec Cinobaňa 194 592 194591.67 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Čaňa Obec Čaňa 196 895 196895.0 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Haniska Obec Haniska 212 084 212083.67 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Jamník Obec Jamník 170 295 170294.67 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Jesenské Obec Jesenské 189 772 189771.67 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Spišská Teplica Obec Spišská Teplica 57 373 57373.33 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Spišský Hrhov Obec Spišský Hrhov 209 365 209364.5 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 111 140 111140.33 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Vojňany Obec Vojňany 57 373 57373.33 EUR 20. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-03 09:00:00 UTC
Dodávka techniky pre Zberný dvor v obci Čab Obec Čab 125 032 125031.66 EUR 3. Apríl 2018 16. Apríl 2018 Áno 2018-04-03 00:00:00 UTC 2018-04-16 13:00:00 UTC
Technika pre separovaný zber vo Svodíne Scheuden 157 990 157989.99 EUR 3. Apríl 2018 16. Apríl 2018 Áno 2018-04-03 00:00:00 UTC 2018-04-16 10:00:00 UTC
Vybavenie zberného dvora obce Danišovce Obec Danišovce 162 234 162234.0 EUR 3. Apríl 2018 16. Apríl 2018 Áno 2018-04-03 00:00:00 UTC 2018-04-16 09:00:00 UTC
Obstaranie technického vybavenia do zberného dvora v obci Papradno Obec Papradno 153 075 153075.01 EUR 6. Apríl 2018 23. Apríl 2018 Áno 2018-04-06 00:00:00 UTC 2018-04-23 10:00:00 UTC
Technické vybavenie kompostárne v obci Zbojné Zbojné na zhodnocovanie BRKO Obec Zbojné 107 259 107258.51 EUR 27. Júl 2018 10. August 2018 Áno 2018-07-27 00:00:00 UTC 2018-08-10 11:00:00 UTC
Dodávka techniky pre Zberný dvor - Semerovo Obec Semerovo 178 675 178675.0 EUR 10. Máj 2018 25. Máj 2018 Áno 2018-05-10 00:00:00 UTC 2018-05-25 10:00:00 UTC
Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá prostredníctvom obstarania technológií na ich spracovanie ALL for business, s.r.o. 1 758 080 1758080.0 EUR 29. August 2017 5. Október 2017 Áno 2017-08-29 00:00:00 UTC 2017-10-05 09:00:00 UTC
Zariadenia pre poľné pokusy ZELSEED spol. s r.o. 113 607 113607.33 EUR 17. Apríl 2018 2. Máj 2018 Áno 2018-04-17 00:00:00 UTC 2018-05-02 09:00:00 UTC
Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom Obec Chrasť nad Hornádom 112 876 112876.0 EUR 18. Jún 2018 2. Júl 2018 Áno 2018-06-18 00:00:00 UTC 2018-07-02 10:00:00 UTC
Modernizácia fariem CHATEAU MODRA, a.s.-stroje CHATEAU MODRA, a. s. 546 000 546000.0 EUR 5. August 2014 2. September 2014 Áno 2014-08-05 00:00:00 UTC 2014-09-02 10:00:00 UTC
Poľnohospodárske stroje na pestovanie poľnohospodárskych plodín a závlahový systém AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 500 000 500000.0 EUR 8. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-08 00:00:00 UTC 2014-07-28 12:00:00 UTC
Obec Vydrany - poľnohospodárska technika Obec Vydrany 199 000 199000.0 EUR 8. Júl 2014 25. Júl 2014 Áno 2014-07-08 00:00:00 UTC 2014-07-25 09:45:00 UTC
INTERNEST Company, spol. s r. o. - poľnohospodárska technika INTERNEST Company, spol. s r.o. 195 000 195000.0 EUR 8. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-08 00:00:00 UTC 2014-07-28 09:45:00 UTC
KO-MONT MAD, s.r.o. - poľnohospodárska technika KO-MONT MAD, s.r.o. 195 000 195000.0 EUR 8. Júl 2014 25. Júl 2014 Áno 2014-07-08 00:00:00 UTC 2014-07-25 09:45:00 UTC
TOLERANCIA n. o. - poľnohospodárska technika TOLERANCIA n.o. 199 000 199000.0 EUR 8. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-08 00:00:00 UTC 2014-07-28 09:45:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov FIALA-VITALITA, s.r.o. 92 000 92000.0 EUR 18. Jún 2014 7. Júl 2014 Áno 2014-06-18 00:00:00 UTC 2014-07-07 10:00:00 UTC
Dodanie poľnohospodárskych strojov Gabriel Zsigmond SHR 165 000 165000.0 EUR 23. Jún 2014 9. Júl 2014 Áno 2014-06-23 00:00:00 UTC 2014-07-09 10:00:00 UTC
Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Mária Molnárová 1 993 350 1993350.0 EUR 4. Február 2016 18. Marec 2016 Áno 2016-02-04 00:00:00 UTC 2016-03-18 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×