CPV kód

72250000-2

Služby týkajúce sa podpory systému

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 61 780 EUR
Mesto Malacky 1 137 906 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 69 354 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 298 799 EUR
Mesto Prešov 2 661 558 EUR
Mesto Poprad 1 377 666 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 100 089 EUR
Mesto Žilina 1 433 939 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 2 296 656 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 167 610 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 14 793 134 EUR
Mesto Skalica 1 150 277 EUR
DataCentrum 4 8 783 758 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 6 540 725 EUR
Mesto Martin 4 981 072 EUR
Mesto Levice 2 682 878 EUR
Mesto Nitra 1 503 705 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 500 000 EUR
Národná transfúzna služba SR 7 2 053 948 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 1 374 271 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 110 805 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 6 1 879 774 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 7 895 421 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 1 522 224 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 10 583 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 185 642 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 189 250 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 23 040 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 292 000 EUR
Dopravný úrad 1 312 200 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 30 537 000 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 37 500 DKK
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 11 576 785 EUR
Mesto Brezno 1 186 227 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 159 733 EUR
Mesto Modra 1 103 776 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 22 125 235 EUR
Mesto Senica 1 205 101 EUR
Mesto Holíč 1 58 829 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 16 20 855 489 EUR
Mesto Nové Zámky 1 666 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 42 070 930 EUR
Mesto Trebišov 1 89 096 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 269 300 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 163 800 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 7 811 826 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 55 000 EUR
Mesto Kežmarok 1 137 947 EUR
Mesto Ružomberok 1 428 691 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 8 613 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 79 884 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 1 836 000 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 200 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 11 067 254 EUR
Mesto Trenčín 1 273 030 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 299 880 EUR
Mesto Hnúšťa 1 35 443 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 671 990 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 1 257 839 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 6 205 432 EUR
Štátna pokladnica 1 591 360 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 392 866 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 6 784 362 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 3 302 500 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 322 500 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 101 397 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 3 467 158 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 5 093 000 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 14 802 999 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 10 008 605 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 6 082 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 2 000 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 5 553 463 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 22 413 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 114 480 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 831 200 EUR
DATALAN, a.s. 6 4 884 936 EUR
AutoCont SK a.s. 6 367 245 EUR
EMIS, s.r.o. 1 35 260 EUR
GAMO a.s. 7 3 523 332 EUR
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 200 EUR
ICZ Slovakia a.s. 8 2 301 064 EUR
Gratex International, a.s. 1 1 500 000 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 6 4 132 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 2 850 000 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 525 600 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 9 12 418 453 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 6 13 103 406 EUR
SOFTIP, a. s. 1 3 418 648 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 3 629 000 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 37 500 DKK
DWC Slovakia a.s. 27 22 580 391 EUR
SVOP, spol. s r.o. 1 23 040 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 1 269 300 EUR
YMS, a.s. 14 3 134 204 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 110 135 EUR
CORA GEO, s. r. o. 28 7 798 438 EUR
ALCASYS, a.s. 1 208 300 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 2 206 958 EUR
BONUL, s.r.o. 1 1 355 272 EUR
TEMPEST a.s. 2 11 363 258 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 5 8 266 192 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 1 168 080 EUR
ASP FM s.r.o. 2 99 536 EUR
InterWay, s.r.o. 7 6 911 809 EUR
Disig, a.s. 2 17 317 000 EUR
DITEC, a.s. 4 44 739 648 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 3 4 936 106 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 3 2 103 338 EUR
eGroup Solutions, a. s. 3 58 230 EUR
Sepia Systems, s.r.o. 1 569 760 EUR
ITSK, s.r.o. 1 18 292 EUR
Aliter Technologies, a.s. 3 6 463 868 EUR
TooNet, s. r. o. 3 89 698 EUR
Q-BG spol. s r.o. 1 81 180 EUR
KIOS s.r.o. 2 360 080 EUR
DCIT, a.s. 1 568 912 EUR
EMARK s.r.o. 2 62 193 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 2 150 958 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 2 991 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 4 250 000 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 159 733 EUR
TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. 1 4 359 833 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 6 2 221 198 EUR
AXASOFT, a.s. 1 436 800 EUR
Schrack Technik s.r.o. 2 4 888 600 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 2 1 182 730 EUR
exe, a.s. 1 1 374 271 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 3 1 245 960 EUR
Unicorn Systems SK s. r. o. 1 0 EUR
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 2 4 410 185 EUR
Centire s. r. o. 1 4 359 833 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 2 371 200 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 843 000 EUR
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 1 13 230 000 EUR
NOA GmbH 1 380 000 EUR
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 2 5 497 666 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 709 820 EUR
Soimco a. s. 1 3 291 583 EUR
SWAN, a.s. 1 1 985 153 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 2 1 875 089 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 942 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 1 22 413 EUR
Altrinia s. r. o. 4 34 981 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 658 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 1 591 360 EUR
DITEC Commerce s.r.o. 3 361 102 EUR
Factory 4 Solutions a.s. 1 2 850 000 EUR
Foresta SG, s.r.o. 1 5 869 407 EUR
FREEM, a. s. 1 5 869 407 EUR
XEVOS Solutions s.r.o. 1 1 070 EUR
IXSOL, s.r.o. 1 211 650 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora ESID System GIS. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 384 29384.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2016. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942 39942.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie servisu a používateľskej podpory knižničného informačného systému DAWINCI Technická univerzita v Košiciach 23 040 23040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200 41200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hnúšťa Mesto Hnúšťa 35 443 35443.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Malacky 148 000 148000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora FM systém GT Facility Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32 000 32000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérovej aplikácie FM systém GTFacility a servisné služby pre podporu prevádzky aplikácie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle. Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 405 130405.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. Mesto Kežmarok 116 928 116928.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy mesta Levice Mesto Levice 197 000 197000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácií eScan, eDocLite, eDocLiteKlient a CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 206 512 206512.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory na programy účtovníctva a výkazníctva Štatistický úrad Slovenskej republiky 81 180 81180.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942 39942.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre podporu prevádzky a aplikácie QlieView a nákup nových licencií Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 42 900 42900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Brezno Mesto Brezno 160 000 160000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 162 000 162000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory McAfee Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23 700 23700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Starostlivosť a údržba Monitoringu DC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86 000 86000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory VMware Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 50 800 50800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis aplikácie Porovnávač cien Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 9 600 9600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov Mesto Trebišov 128 000 128000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému mesta Senica Mesto Senica 202 740 202740.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia (APV) pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200 41200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnovenie služieb technickej podpory pre databázový systém Oracle Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 159 733 159733.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií Mesto Trenčín 273 030 273030.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Žilinský samosprávny kraj 2 296 656 2296656.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Fyzická bezpečnosť pracovísk VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 355 272 1355272.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Prešov Mesto Prešov 536 560 536560.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpory prevádzky a údržby programového vybavenia systému pre podporu a riadenie prevádzky osobnej dopravy (ďalej len WebDis). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 429 450 429450.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Vlakový dispečerský systém (ďalej len VDS). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 315 420 315420.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Komplexný automatizovaný systém obehov (ďalej len KASO) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 255 760 255760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800 000 1800000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho moduly implementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg), komunikácie APV Rubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačn Národná transfúzna služba SR 525 024 525024.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí FS SR - sekcia colná (ACIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 423 610 2423610.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporná servisná služba pre IS APONET Slovenská pošta, a.s. 4 250 000 4250000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 577 152 577152.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a podpora aplikačného programového vybavenia „Portál MS SR" Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 831 200 831200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora softvérových produktov IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 303 756 3303756.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečovanie podpory prevádzky a aplikačnej podpory systémov pre podporu prevádzky (SPP) a distribučných kanálov a infraštruktúry (DKI) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 861 960 861960.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 298 799 298799.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva na vykonávanie aplikačnej podpory ASW POP Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 384 000 384000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 294 600 1294600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Informačný systém RIS - prevádzka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 000 000 10000000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 529 316 4529316.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 301 345 1301345.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie správy a podpory IS PEEP/FO na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb Slovenská pošta, a.s. 843 000 843000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory APV vytvoreného v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 836 000 1836000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Select Plus a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 116 134 2116134.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb (SLA) pre sieťovú infraštruktúru rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 629 000 3629000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 436 800 436800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné služby hardvérovej a softvérovej podpory dátových centier postavených na technológiách výrobcu Hewlett-Packard Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 918 296 1918296.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy (ďalej ako e-Test) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 299 880 299880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému podporujúceho agendu nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (IS NP a LPČ), technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne (IS FRSP) a Sociálna poisťovňa, ústredie 3 132 000 3132000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 728 020 728020.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa Správa ciest Košického samosprávneho kraja 292 000 292000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 69 354 69354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o. TT-IT, s.r.o. 322 500 322500.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vybudovanie a rozvoj Integrovaného Ropovodného Informačného Systému Prevádzky TRANSPETROL, a.s. 1 965 408 1965408.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby technickej podpory a správy pre Dátové centrum rezortu školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 914 088 1914088.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 4843583.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba technických a programových prostriedkov systému SlovRIS Dopravný úrad 312 200 312200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Žilina Mesto Žilina 436 000 436000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice Mesto Levice 485 890 485890.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 392 300 1392300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie, servis a údržba vysielacieho systému SEPIA Rozhlas a televízia Slovenska 569 760 569760.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 199 585 199585.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 782 400 1782400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 533 550 533550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč Mesto Holíč 58 829 58829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry Sociálna poisťovňa, ústredie 2 996 000 2996000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 168 080 1168080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 517 193 1517193.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 390 672 3390672.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 720 000 720000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 000 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora informačných systémov KASO, VDS a WebDIS Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 220 568 1220568.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 108 840 3108840.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 594 000 3594000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 500 000 27500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licencií QPR Portálu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 37 944 37944.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 158 400 158400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre integrovanú ochranu serverov a pracovných staníc a pre firewaly na ochranu webových aplikácií-(obnova supportov na obdobie 15.4.2016 - 14.4.2017). Národné centrum zdravotníckych informácií 237 120 237120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 736 300 736300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U2JR2PE Mesto Nové Zámky 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis pre diskové pole IBM DS3524 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 329 1329.01 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 891.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby týkajúce sa podpory systému DataCentrum 41 836 41836.27 EUR 2016 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U5BT8PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 619 619.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware DataCentrum 22 751 22750.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard Sociálna poisťovňa, ústredie 36 806 36806.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie licencií a rozšírenej záruky na softvér a zariadenia Agentúra na podporu výskumu a vývoja 29 640 29640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 891.6 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 416 416.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie programu k podpisovaniu elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom Sociálna poisťovňa, ústredie 19 800 19800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 156 960 156960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia integračnej platformy a integrácia správy registratúry na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 159 000 159000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server - služby podpory Úrad pre verejné obstarávanie 8 450 8450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 002 1002.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 468 468.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 246 200 246200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 993 68992.56 EUR 2018 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 993 68992.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 101 397 101397.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba (maintenance) licencií pre ESRI ArcGIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 121 248 121248.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 172 440 172440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 056 1055.81 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Nitra 503 705 503705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory a konsolidácia užívateľských licencií Slovenská správa ciest 77 000 77000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 800 280800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov Mesto Prešov 124 998 124998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora integračnej platformy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 291 583 3291583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 114 480 114480.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Obnova podpory licencií Microsoft Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 138 554 138553.94 EUR 2018 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 174 1173.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 950 129950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 722 674 722674.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory pre prevádzku produkčného interného informačného systému Štátnej pokladnice Štátna pokladnica 591 360 591360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 4843583.0 EUR 2007 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 4843583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM_ Sociálna poisťovňa, ústredie 882 850 882850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 985 120 985120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa, ústredie 2 872 123 2872123.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou infomačných systémov Slovenský pozemkový fond 65 000 65000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby ochrany sietí a dodávka zariadení Fortigate Slovenský pozemkový fond 142 412 142412.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 418 648 3418648.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 946 667 7946667.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 985 823 3985823.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevádzka, servis a údržba informačného systému PROVYS Rozhlas a televízia Slovenska 572 000 572000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a rozvoj Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS Sociálna poisťovňa, ústredie 2 887 666 2887666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 750 66750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Štátny inštitút odborného vzdelávania 10 443 166 10443166.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 164 930 1164930.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 869 407 5869407.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 384 763 4384763.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 Rozhlas a televízia Slovenska 138 950 138950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia Sociálna poisťovňa, ústredie 2 850 000 2850000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 750 66750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 840 82840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 840 82840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+ DataCentrum 4 152 960 4152960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 307 000 17307000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 230 000 13230000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 97 077 97077.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 200 139200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 860 176 3860176.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Poprad 377 666 377666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 464 170 3464170.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin 120 064 120064.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 180 204 180204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 324 015 1324015.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému samosprávy Mesto Stará Ľubovňa 110 805 110805.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Ružomberok 357 334 357334.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY KTI2 DataCentrum 4 578 896 4578896.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 332 14331.6 EUR 2019 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 213 1213.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 171 360 171360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre licencie IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 95 504 95504.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 60 829 60829.09 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 333 15332.73 EUR 2020 Služby Nie 1
Sieťové firewally, podpora a licencie pre bezpečnostné funkcie sieťových firewallov - 3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 526 31526.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre virtuálny páskový server Fujitsu Sociálna poisťovňa, ústredie 169 200 169200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Úrad vlády Slovenskej republiky 74 251 74250.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora informačno-poradenského centra Sociálna poisťovňa, ústredie 255 840 255840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora (support od výrobcu) bezpečnostného prvku siete – HW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 400 116400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 591 700 591700.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 45 000 45000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 940 48940.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služby servisnej podpory pre zariadenie FortiNet FortiGate 1000D Slovenský pozemkový fond 32 290 32289.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700 59700.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700 59700.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 392 300 1392300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov Hlavné mesto SR Bratislava 269 300 269300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 784 362 6784362.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 392 300 1392300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 42 150 42150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2020/2021 Rozhlas a televízia Slovenska 122 250 122250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
HW maintenance zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 149 948 149948.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie licenčného maintenance licencií FABASOFT eGOV-suite na obdobie roku 2021 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 105 000 105000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 220 1219.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Support pre ASA 5585 v prostredí eZdravie Národné centrum zdravotníckych informácií 4 388 4388.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Symantec Messaging Gateway licencie pre 250 používateľov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 285 1284.94 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova služieb a licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 374 271 1374271.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a rozvoja informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 212 236 212236.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 800 652 3800652.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Modra Mesto Modra 103 776 103776.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 252 12252.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 37 500 37500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 71 513 71513.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin 499 600 499600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 233 400 233400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 183 633 183633.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 700 59700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA Mesto Banská Bystrica 1 263 517 1263517.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 157 080 157080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Skalica Mesto Skalica 150 277 150277.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Podpora (support od výrobcu) bezpečnostného prvku siete – HW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 400 116400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
InterSystems - Ensemble Enterprise Subscription Licenses Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 256 334 256334.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 718 615 718615.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre licencie IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 98 576 98576.28 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 696 325 4696325.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Realizácia prepojenia národných klasifikácií, povolaní, zručností a kompetencií a európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní – ESCO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 346 240 346240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 39 200 39200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 625 2625.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 38 000 38000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 675 14675.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 66 304 66304.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a údržba pre archívny a digitalizačný systém NOA mediARC® Rozhlas a televízia Slovenska 380 000 380000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Realizácia prepojenia národných klasifikácií, povolaní, zručností a kompetencií a európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní – ESCO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 346 240 346240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 985 153 1985153.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 275 16275.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 233 290 233290.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 000 1500000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2021/2022 Rozhlas a televízia Slovenska 99 902 99902.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Služby podpory pre aplikáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 64 056 64056.0 EUR 30. November 2020 7. December 2020 Neuvedené 2020-11-30 00:00:00 UTC 2020-12-07 12:00:00 UTC
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP a zlepšenie eGov služieb ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 7 065 195 7065195.33 EUR 16. August 2021 8. Október 2021 Áno 2021-08-16 00:00:00 UTC 2021-10-08 10:00:00 UTC
POSKYTOVANIE TECHNICKEJ PODPORY SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV IBM, NÁKUP NOVÝCH SOFTVÉROVÝCH LICENCIÍ IBM A SÚVISIACICH SLUŽIEB Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 051 663 2051663.17 EUR 30. November 2021 28. December 2021 Nie 2021-11-30 00:00:00 UTC 2021-12-28 12:00:00 UTC
Prevádzka a údržba informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. - informačného systému samosprávy. Mesto Žilina 760 129 760128.52 EUR 6. December 2021 30. December 2021 Nie 2021-12-06 00:00:00 UTC 2021-12-30 12:00:00 UTC
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky informačných systémov a prostredia Slovak Business Agency 105 965 105965.0 EUR 22. December 2021 7. Január 2022 Neuvedené 2021-12-22 00:00:00 UTC 2022-01-07 09:00:00 UTC
Pozáručný servis pre vysielacie pracoviská STV Rozhlas a televízia Slovenska 302 000 302000.0 EUR 23. December 2021 17. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-17 10:00:00 UTC
Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 280 000 280000.0 EUR 27. December 2021 28. Január 2022 Nie 2021-12-27 00:00:00 UTC 2022-01-28 09:00:00 UTC
"Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém" Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 129 200 3129200.0 EUR 4. Január 2022 3. Február 2022 Áno 2022-01-04 00:00:00 UTC 2022-02-03 10:00:00 UTC
Dopracovanie procesov, návrh Funkčnej a Technickej špecifikácie pre projekt "Systém verejného obstarávania" (SVO) Úrad pre verejné obstarávanie 68 800 68800.0 EUR 31. Máj 2019 11. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-31 00:00:00 UTC 2019-06-11 09:00:00 UTC
Konzultant kybernetickej bezpečnosti Úrad pre verejné obstarávanie 67 716 67716.0 EUR 7. August 2019 15. August 2019 Neuvedené 2019-08-07 00:00:00 UTC 2019-08-15 09:00:00 UTC
Údržba, technická podpora a rozvoj Centrálneho informačného ponukového systému Sociálna poisťovňa, ústredie 2 228 000 2228000.0 EUR 17. Apríl 2015 25. Máj 2015 Nie 2015-04-17 00:00:00 UTC 2015-05-25 10:00:00 UTC
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta a jeho organizácií. Mesto Kežmarok 137 960 137960.0 EUR 8. September 2015 25. September 2015 Nie 2015-09-08 00:00:00 UTC 2015-09-25 10:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×