CPV kód

15100000-9

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 2 380 869 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 254 200 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 837 015 EUR
Žilinský samosprávny kraj 12 263 371 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 141 203 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 195 000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 3 414 753 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 47 734 EUR
Psychiatrická nemocnica 3 171 459 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 277 750 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 30 000 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 44 542 832 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 75 000 EUR
Mesto Komárno 2 146 990 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 410 789 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 185 042 EUR
Ružinovský domov seniorov 20 489 916 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 68 370 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 184 000 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 25 855 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 124 219 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 39 430 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 330 159 EUR
Domov dôchodcov 1 1 415 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 454 565 EUR
Správa účelových zariadení 16 790 083 EUR
Základná škola Košice 1 8 152 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 115 305 EUR
Základná škola 2 3 182 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 141 852 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 226 229 EUR
Základná škola 2 6 273 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 2 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 97 782 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 57 503 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 25 344 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 0 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 2 912 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 71 674 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 32 665 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 2 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 7 471 260 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 3 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Považská 12 1 0 EUR
Materská škola 3 5 327 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 2 0 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 2 18 190 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 2 0 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 2 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 2 0 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 4 14 318 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 0 EUR
Základná škola 2 0 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 0 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 5 7 837 EUR
Základná škola Košice 2 17 217 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 2 0 EUR
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 1 7 105 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 3 0 EUR
Materská škola 2 0 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 3 0 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 2 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Materská škola 1 0 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 0 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 2 145 763 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 1 71 716 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 2 0 EUR
Základná škola Park Angelinum 8, Košice 2 0 EUR
Materská škola 3 7 410 EUR
Materská škola Hrebendova 5, Košice 2 0 EUR
Materská škola 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RYBA Košice spol. s r.o. 2 12 737 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 38 803 433 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17 947 473 EUR
CIMBAĽÁK s.r.o. 2 143 370 EUR
Igor Caletka 3 64 685 EUR
MIK, s.r.o. 37 1 003 344 EUR
BARTOŠEK s. r. o. 5 208 321 EUR
Mäsovýroba Prenčov 19 266 330 EUR
Danubius spol. s r.o. Komárno 1 9 084 EUR
MASO J+L, s.r.o. 27 399 792 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 21 510 020 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 2 37 557 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 10 232 711 EUR
ERIK, s.r.o. 24 121 146 EUR
SK-03, s.r.o. 5 212 453 EUR
Erik s.r.o. 1 55 830 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 12 310 102 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 3 40 699 EUR
LIBEX, s.r.o. 1 1 865 EUR
hamsal, s.r.o. 1 13 335 EUR
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 1 159 422 EUR
FEJES OTTO A SYN s.r.o. 1 0 EUR
Mgr. Emília Achbergerová 15 550 144 EUR
Majster mäsiar, s.r.o. 12 572 448 EUR
HO&PE FAMILY, s.r.o. 1 8 152 EUR
Limas, s. r. o. 14 165 076 EUR
Hôrka s.r.o. 10 721 060 EUR
Tatrakon spol. s.r.o. 1 63 600 EUR
MIK, s.r.o. 1 9 671 EUR
Bitúnok Čadca, s.r.o. 11 246 341 EUR
Arpád Bognár Mäso údeniny 3 2 195 500 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 22 1 874 804 EUR
Michal Raninec - MIRAN 12 531 878 EUR
CBA VEREX, a.s. 1 125 000 EUR
Ján Bartánus 1 63 900 EUR
DIAMON, s.r.o. 1 1 390 EUR
ATLANTA Žilina 1992, s.r.o 8 211 041 EUR
Jakub Ilavský, s. r. o. 10 245 087 EUR
Dorian Corp s.r.o. 1 19 931 EUR
Ľubomír Maťaš 4 94 226 EUR
Mäso ZEMPLÍN, a.s. 6 0 EUR
Ľubomír Lapin a.s. 1 8 865 EUR
ALTHAN, s.r.o. 3 36 822 EUR
Mäso Liptov s.r.o. 1 21 400 EUR
EVALI s.r.o. 17 40 990 EUR
HOKO spoločnosť s ručením obmedzeným 2 0 EUR
Domäsko s.r.o. 5 4 285 EUR
Spiš Market, spol. s r.o. 1 71 716 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
mäso, mäsové výrobky, hydina a hydinové výrobky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 74 719 74719.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 53 271 53271.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky na rok 2015 Národné rehabilitačné centrum 39 500 39500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195 000 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 55 000 55000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000 do 65 000 55000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre LIKAVU – CSS Likavka Žilinský samosprávny kraj 80 800 80800.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilina Žilinský samosprávny kraj 104 009 104009.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000 do 65 000 55000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 47 500 47500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec Žilinský samosprávny kraj 64 985 64985.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mäso – hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 75 000 75000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 388 3388.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 962 3962.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 17 692 17692.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 185 888 185888.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 125 3125.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 18 613 18613.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 815 41815.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovens Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 033 32033.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 20 436 20436.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 038 17038.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 285 862 285862.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 18 717 18717.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. Úrad vlády Slovenskej republiky 25 855 25855.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 254 321 254321.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 289 957 289957.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096 256 1096256.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäsové výrobky a salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 421 496 421496.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 6 321 6321.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Konzervové komplety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 600 63600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 19 041 19041.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 681 17681.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 24 305 24305.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 367 17367.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 981 4981.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 425 18425.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 21 813 21813.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 9 201 9201.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 302 11302.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 33 013 33013.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 24 115 24115.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 189 6189.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 19 504 19504.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 20 960 20960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 552 293 552293.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 824 22824.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 338 8338.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 24 915 24915.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 744 15744.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 25 695 25695.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 120 11120.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 117 50117.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 655 22655.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 588 22588.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 29 243 29243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 602 15602.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 322 38322.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 312 5312.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 23 333 23333.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
„Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 166 880 166880.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 19 475 19475.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 78 203 78203.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 289 26289.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 247 4247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 156 13156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 018 500 1018500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 492 14492.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 18 663 18663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 191 11191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 511 22511.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 739 18739.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 636 10636.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 70 424 70424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 712 19712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 942 43942.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky 2018 Správa účelových zariadení 195 605 195605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 599 43599.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 274 35274.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 377 16376.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 85 797 85797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso bravčové, hovädzie, hydina a mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 266 24265.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 101 069 101068.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 101 069 101068.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 82 000 82000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 183 8183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 180 050 180050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 55 756 55755.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 183 8183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 320 24320.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 320 24320.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 741 7741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové a hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 30 500 30500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica 43 835 43835.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 180 000 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové a hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 36 100 36100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 216 67216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mäso a mäsové výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 98 595 98595.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso Viacúčelové zariadenie pre seniorov 15 300 15300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 080 000 1080000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie mäsa a mäsových výrobkov – Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 379 1378.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 298 13297.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 680 17680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 975 27975.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 176 000 176000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 99 894 99894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 70 028 70028.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 105 875 105874.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 8 550 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie mäsa a mäsových výrobkov – Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 554 1554.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky,mäso a mäsové výrobky Správa účelových zariadení 80 929 80929.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 100 057 100057.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 55 200 55200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 46 000 46000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 201 28201.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové a hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 43 675 43675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 30 630 30630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 300 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 80 200 80200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mechanicky separované hydinové mäso hlbokomrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 354 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 7 106 7106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 203 000 203000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 73 885 73885.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 974 26974.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 98 934 98933.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 377 780 377780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov Psychiatrická nemocnica 98 314 98314.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 374 40374.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 735 25735.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 150 13150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 931 19931.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 591 127591.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 472 36472.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 879 86879.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 350 9349.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 853 6852.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 417 417.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 171 13171.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 646 13645.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 090 38090.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 387 643 1387643.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 387 643 1387643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 56 698 56698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 350 000 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 926 30926.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 250 35250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 26 621 26621.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 987 1987.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 083 32083.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Košice 52 103 52103.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 4 130 4130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 13 090 13090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 237 237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 5 860 5860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 10 960 10960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 26 835 26835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 10 765 10765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 733 19733.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 010 15010.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 147 15146.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 16 000 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina a vajcia Základná škola Košice 11 387 11387.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 148 038 148037.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 37 623 37623.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 265 9264.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 723 31723.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 777 82777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 971 5971.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 010 23009.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 77 696 77696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 5 660 5660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Abovská 36, Košice 25 014 25013.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Havanská 26, Košice 6 240 6240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Požiarnická 3, Košice 50 973 50973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Fábryho 44, Košice 17 124 17124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 600 39600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 196 4196.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 33 448 33448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 48 993 48993.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 8 151 8151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 31 622 31622.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Krosnianska 4, Košice 24 837 24837.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina chladená Základná škola, Krosnianska 4, Košice 9 354 9354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 287 15287.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Bukovecká 17, Košice 11 838 11838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 48 993 48993.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Park Angelinum 8, Košice 60 334 60334.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 8 151 8150.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 107 047 107047.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 25 386 25386.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Hrebendova 5, Košice 9 439 9438.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 11 983 11983.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 747 17746.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 80 801 80801.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Turgenevova 7, Košice 7 666 7665.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Palárikova 22, Košice 11 476 11475.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Družicová 4, Košice 37 287 37287.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 994 4993.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 4 535 4534.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - kód 12-01 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 897 12896.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 17 833 17833.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 20 246 20246.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Chladená hydina Základná škola 7 727 7726.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 30 553 30553.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 850 29850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 6 968 6968.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 9 252 9252.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokozmrazené hovädzie, bravčové mäso kód 12 - 05 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 047 4046.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso vrátane vnútorností - kód 12-01 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 325 11324.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 16 906 16905.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladená hydina Základná škola 3 735 3734.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 15 428 15427.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 829 3829.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 25 279 25279.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 21 858 21858.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Košice 26 263 26262.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 11 422 11422.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Hroncova 23, Košice 33 908 33908.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Mateja Lechkého 21 990 21989.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladená hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 4 931 4930.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladené ryby Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 3 767 3766.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 12 845 12844.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky 12-06 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 935 19935.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 17 850 17850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 28 049 28048.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 21 775 21775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 593 34593.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 16 200 16200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 994 15994.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Jozefa Urbana 12 947 12947.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 27 570 27569.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Drábova 3, Košice 20 014 20013.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Považská 12 28 950 28949.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 46 983 46982.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 32 719 32719.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 500 19500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Havanská 26, Košice 6 165 6164.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 648 2648.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 420 54420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlbokozmrazené hovädzie, bravčové mäso kód 12 - 05 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 725 7724.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso vrátane vnútorností - kód 12-01 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 268 6267.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 350 000 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 702 965 702965.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 374 20374.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Abovská 36, Košice 27 200 27200.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 071 263 1071263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 7 353 7352.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 34 001 34001.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 46 818 46818.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 68 806 68806.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Fábryho 44, Košice 17 123 17123.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 26 729 26729.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hydina chladená Základná škola, Krosnianska 4, Košice 10 757 10757.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Krosnianska 4, Košice 28 563 28563.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Park Angelinum 8, Košice 60 334 60334.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 21 775 21775.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 27 280 27280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 9 330 9329.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky (interný kód 12 - 01) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 769 1768.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 51 179 51178.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 29 295 29294.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Požiarnická 3, Košice 56 000 56000.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 14 072 14071.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Hrebendova 5, Košice 10 177 10176.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Palárikova 22, Košice 13 306 13305.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Turgenevova 7, Košice 7 666 7665.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Družicová 4, Košice 44 195 44195.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola, Bukovecká 17, Košice 12 040 12039.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky 12-06 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 928 38927.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlbokozmrazené hovädzie, bravčové mäso kód 12 - 05 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 118 16117.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 28 587 28587.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 109 317 109317.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 862 78862.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 30 514 30514.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 948 33948.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 15 675 15675.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 64 962 64962.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 71 716 71716.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 56 210 56210.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Mäso a mäsové výrobky Stredná priemyselná škola 34 803 34803.0 EUR 17. Máj 2022 23. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-17 00:00:00 UTC 2022-05-23 09:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 11 800 11800.0 EUR 22. Január 2021 27. Január 2021 Neuvedené 2021-01-22 00:00:00 UTC 2021-01-27 09:30:00 UTC
Mäsové výrobky , konzervované ryby Centrum sociálnych služieb - Partizánske 3 659 3658.69 EUR 8. Marec 2021 5. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-08 00:00:00 UTC 2021-03-05 11:00:00 UTC
Bravčové mäso, Hovädzie mäso, Mäsové výrobky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 32 741 32741.19 EUR 27. Máj 2021 3. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-27 00:00:00 UTC 2021-06-03 10:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Stredná priemyselná škola 32 270 32270.0 EUR 28. Júl 2021 3. August 2021 Neuvedené 2021-07-28 00:00:00 UTC 2021-08-03 11:00:00 UTC
Hydina Stredná priemyselná škola 3 917 3917.1 EUR 6. August 2021 13. August 2021 Neuvedené 2021-08-06 00:00:00 UTC 2021-08-13 10:00:00 UTC
Hydina Stredná priemyselná škola 3 917 3917.1 EUR 19. August 2021 24. August 2021 Neuvedené 2021-08-19 00:00:00 UTC 2021-08-24 10:00:00 UTC
MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY Centrum sociálnych služieb NÁDEJ 31 571 31570.54 EUR 2. December 2021 10. December 2021 Neuvedené 2021-12-02 00:00:00 UTC 2021-12-10 11:00:00 UTC
Hovädzie mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 17 924 17924.2 EUR 8. December 2021 14. December 2021 Neuvedené 2021-12-08 00:00:00 UTC 2021-12-14 09:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 11 566 11565.85 EUR 23. December 2021 27. December 2021 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2021-12-27 10:05:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 12 900 12900.0 EUR 11. Február 2022 16. Február 2022 Neuvedené 2022-02-11 00:00:00 UTC 2022-02-16 08:30:00 UTC
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 31 085 31085.4 EUR 29. Marec 2022 1. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-29 00:00:00 UTC 2022-04-01 09:00:00 UTC
Mäsové výrobky , konzervované ryby Centrum sociálnych služieb - Partizánske 3 218 3218.3 EUR 28. Marec 2022 7. Apríl 2022 Neuvedené 2022-03-28 00:00:00 UTC 2022-04-07 00:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 51 000 51000.0 EUR 21. Apríl 2022 4. Máj 2022 Neuvedené 2022-04-21 00:00:00 UTC 2022-05-04 12:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb NÁDEJ 35 626 35625.95 EUR 22. Apríl 2022 27. Apríl 2022 Neuvedené 2022-04-22 00:00:00 UTC 2022-04-27 11:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky pre LNsPLM. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 61 320 61320.0 EUR 4. December 2014 29. December 2014 Nie 2014-12-04 00:00:00 UTC 2014-12-29 12:00:00 UTC
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 62 000 62000.0 EUR 12. Október 2016 7. November 2016 Nie 2016-10-12 00:00:00 UTC 2016-11-07 13:00:00 UTC
Nákup potravín pre Školskú jedáleň – mäso a mäsové výrobky Mesto Svätý Jur 176 869 176868.75 EUR 10. November 2015 27. November 2015 Nie 2015-11-10 00:00:00 UTC 2015-11-27 09:00:00 UTC
Dodanie tovaru - potraviny, mäso a mäsové výrobky pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 42 200 42200.0 EUR 30. Január 2015 25. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-25 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×