CPV kód

31000000-6

Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 39 776 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 6 275 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46 000 EUR
Mesto Žilina 3 0 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3 940 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 18 217 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 7 299 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 142 942 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 13 1 353 820 EUR
Mesto Topoľčany 1 8 375 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 807 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 431 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 299 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 279 914 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 330 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 86 789 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 57 208 EUR
Mesto Rajec 1 10 750 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 78 730 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 11 351 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 61 639 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 6 300 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 2 010 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 124 167 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 148 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 41 686 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 979 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 120 608 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 11 480 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 24 613 EUR
Mesto Fiľakovo 1 117 029 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 917 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 160 EUR
Slovenské národné múzeum 2 2 400 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 500 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 26 114 610 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 3 884 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 55 867 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 253 419 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 190 EUR
IUVENTA 2 2 803 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 3 058 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 2 539 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 405 EUR
Mesto Hnúšťa 1 3 983 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 3 450 EUR
Zoologická záhrada 2 6 565 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 522 669 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 7 549 EUR
Obec Rudina 1 5 000 EUR
Obec Záhorská Ves 1 4 917 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 13 897 EUR
Národný onkologický ústav 1 28 500 EUR
Obec Močenok 2 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 542 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 9 000 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 1 299 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 7 140 EUR
Obchodná akadémia 2 7 916 EUR
SEZ Krompachy a.s. 3 1 436 025 EUR
Spojená škola 2 3 848 EUR
Mesto Hriňová 3 28 633 EUR
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 1 771 196 EUR
Obec Strekov 1 0 EUR
Obec Petrovany 1 285 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 816 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
GA Drilling, a.s. 1 1 884 489 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 888 982 EUR
HEKO - SDS, s.r.o. 2 175 480 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 1 125 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 138 EUR
Centrum účelových zariadení 4 262 686 EUR
Stredná odborná škola 1 3 398 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 1 871 EUR
CELIM Slovakia 1 3 139 042 EUR
CI REGIO, spol. s r. o. 1 7 949 000 EUR
Obec Kapušany 1 7 917 EUR
Obec Ždaňa 1 4 848 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 63 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 14 200 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 3 999 EUR
Dopravná akadémia 1 508 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 429 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 333 EUR
Spojená škola 2 1 065 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 3 725 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 3 913 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 11 262 796 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 56 965 EUR
Stredná odborná škola 6 8 266 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 6 538 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 0 EUR
Divadlo Aréna 1 54 000 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 7 241 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 7 681 EUR
Základná škola Staničná 13 1 11 566 EUR
Základná škola 1 2 252 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 0 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 8 998 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 8 042 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 62 500 EUR
Stredná pedagogická škola 1 7 900 EUR
Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 1 5 375 EUR
Základná škola Malá Ida 1 6 581 EUR
Základná škola s materskou školou 2 13 441 EUR
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 1 4 868 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 0 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 4 12 565 EUR
Školský internát 1 675 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 1 517 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 5 800 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13 658 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13 304 EUR
Spojená škola 3 728 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 2 880 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 12 292 EUR
CELLTEX Hygiene s. r. o. 1 134 500 EUR
COOP PRODUKT SLOVENSKO 1 116 980 EUR
INTERCONFIN s. r. o. 1 74 500 EUR
Tom-Ers s.r.o. 2 4 353 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 288 EUR
Siemens s.r.o. 2 6 319 EUR
Daffer spol. s r.o. 1 138 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 8 8 554 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 77 370 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 908 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 62 500 EUR
IMAO electric, s. r. o. 10 200 488 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 9 17 877 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 13 1 353 820 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 8 500 EUR
Sayrus s.r.o. 1 61 639 EUR
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. 1 3 983 EUR
František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA 1 212 EUR
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. 4 905 465 EUR
PC SEMA, s.r.o. 10 279 651 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 359 EUR
TEMPEST a.s. 1 522 669 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 2 400 EUR
TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 1 60 900 EUR
Ing. Ľubomír Knopp 1 206 999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 381 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 5 68 318 EUR
Micronix, spol. s r.o. 3 1 289 EUR
Infralux s.r.o. 1 11 480 EUR
ELPARTNER, s.r.o. 1 148 619 EUR
PROTHERM Profesional, s. r. o. 1 771 196 EUR
ITSK, s.r.o. 10 13 779 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 2 295 EUR
MOVYS, a.s. 1 46 000 EUR
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 1 160 EUR
KYBERNETIKA, s.r.o., Košice 1 1 298 000 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 7 144 430 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 6 11 051 EUR
wellness technik, s.r.o. 1 253 419 EUR
Technopol International, a.s. 2 5 023 531 EUR
TITTL THERMO KING, s.r.o. 1 28 500 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 192 EUR
IBO s.r.o. 2 6 530 EUR
TDC POLSKA Sp. z o.o. 1 129 000 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 13 897 EUR
SAYTECH s. r. o. 1 114 580 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2 640 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 888 982 EUR
MURAT, s.r.o. 1 1 253 EUR
TENET-PRAKTIK, s.r.o. 3 56 217 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 6 16 691 EUR
S-Production, s.r.o. 1 7 949 000 EUR
COPPER spol. s r.o. 1 658 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 1 125 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 8 133 EUR
SGL media, s.r.o. 1 56 965 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 148 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 1 6 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 329 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 4 162 EUR
JEEL, s.r.o. 1 48 917 EUR
Ib-elektro s.r.o. 5 702 EUR
nanoTECH s.r.o. 6 1 979 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 75 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 597 EUR
ANICO Slovakia s.r.o 1 84 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 7 14 001 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 24 EUR
ACD s.r.o. 1 458 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 5 375 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 8 375 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 6 500 EUR
SAD, s.r.o. 1 190 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 4 17 778 EUR
LIGHT Spectrum, s.r.o. 1 229 EUR
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 1 200 EUR
LarUm, s.r.o. 1 2 252 EUR
SOS electronic s.r.o. 1 116 980 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 2 14 200 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 3 450 EUR
I n t e r l i n k, s.r.o. 2 92 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 11 80 152 EUR
BELLIMPEX s.r.o. 2 7 917 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 9 164 EUR
SNEX, spol. s.r.o. 2 1 525 EUR
Cb elektro s.r.o. 1 770 EUR
ALLMEDIA, spol. s r.o. 2 232 000 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 442 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 450 EUR
DASTIN s.r.o. 1 795 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 364 EUR
IN kom, s.r.o. 2 2 167 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 3 183 862 EUR
OSKO, a.s. 2 1 325 EUR
Adam Chabada 3 2 890 EUR
OMES spol. s r.o. 4 27 607 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 3 570 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 1 2 444 EUR
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 2 538 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 5 708 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 2 942 EUR
Roland Lauko - UNO 2 21 149 EUR
Tatria plus, s.r.o. 3 17 115 EUR
Pro Media Consulting s. r. o. 19 79 014 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 990 EUR
RLX components, s.r.o. 1 1 249 EUR
TVRDEX, s.r.o. 3 28 577 EUR
ADM Košice spol. s r.o. 1 3 490 EUR
CEIBA, spol. s r.o. 1 370 EUR
GFS, s.r.o. 1 4 150 EUR
MUZIKER, a.s. 1 2 030 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 2 9 633 EUR
KOVOSPOL KK, s.r.o. 1 8 799 EUR
NAL s.r.o. 1 92 800 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1 803 EUR
Karol Kašubjak - MAX 4 20 614 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 2 732 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 864 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 1 250 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 0 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 400 EUR
Yamicom s.r.o. 2 450 EUR
Tradewill, s.r.o. 2 20 500 EUR
RIZNER s. r. o. 5 34 284 EUR
Vladimír Janičina ELKO 5 8 168 EUR
GIEGO s.r.o. 2 1 131 EUR
KASON, s.r.o. 1 0 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 242 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 1 517 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 69 EUR
Aichele Werkzeuge GmbH 1 134 500 EUR
EU PasTels, s.r.o. 2 7 140 EUR
SINCLAIR Slovakia s.r.o. 1 3 398 EUR
Kateřina Tykvová 2 24 300 EUR
ProConnect, s.r.o. 1 74 500 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie elektroinštalačného materiálu Univerzita Komenského v Bratislave 206 999 206999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti SEZ Krompachy a.s. 1 441 590 1441590.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Technológia Aquacity Poprad - časť Wellness&SPA a časť Stravovacie zariadenie AQUAPARK Poprad, s.r.o. 550 000 550000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Wellness - technológie a zariadenia, Hotel HORIZONT TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 366 000 366000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27 484 27484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 198 000 198000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie vŕtacej platformy na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu GA Drilling, a.s. 1 884 489 1884489.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia skicentra Grúnik HEKO - SDS, s.r.o. 175 480 175480.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 888 982 888982.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 38 364 38364.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov CELIM Slovakia 3 139 042 3139042.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 522 669 522669.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 17 503 17503.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Technológie na úpravu a spracovanie betonárskej ocele na výrobu výstužných prvkov železobetónových konštrukcií CI REGIO, spol. s r. o. 7 949 000 7949000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie elektroinštalačného materiálu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 900 000 900000.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 62 699 62699.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Službyt Nitra, s.r.o. 14 842 14841.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osvetľovacie telesá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84 690 84690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Obec Kapušany 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 200 000 200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 93 095 93095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky Bratislavský samosprávny kraj 17 400 17400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 895 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Abovská 36, Košice 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty osvetlenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 678 677.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Zoologická záhrada 4 704 4703.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Školská kuchyňa a školská jedáleň 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Mesto Rajec 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola, Požiarnická 3, Košice 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov na 4 roky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo so 6 horákmi Základná škola 2 830 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vírivky Mesto Topoľčany 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Turgenevova 7, Košice 9 700 9700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 85 L Nitriansky samosprávny kraj 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový hybridný systém Slovenský ľudový umelecký kolektív 64 000 64000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TASCAM DR-10X SET Rozhlas a televízia Slovenska 2 475 2475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Nitriansky samosprávny kraj 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál, vrátane prípravy elektroinštalačných rozvodov pre montáž a montáže Stredná pedagogická škola 10 000 9999.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Nitriansky samosprávny kraj 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia - svetelnoregulačného pultu s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 20 040 20040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Sociálna poisťovňa, ústredie 13 526 13526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromaterial Spojená škola 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do robotického laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravná závora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál s odsávaním, vrátane inštalácie Obchodná akadémia 11 304 11304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Feuma s možnosťou rozšírenia na multifunkčný stroj alebo ekvivalent Obchodná akadémia 7 670 7670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE Technická univerzita v Košiciach 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol okrúhly ONDAVA - Domov sociálnych služieb 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 150 litrov Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 3 140 3140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Mesto Hnúšťa 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárací invertor ARC 400 Digital RILON +káble a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rychlovarná kanvica SENCOR SWK 1730BK, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 309 4308.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aku rázový uťahovač SIW 22T-A 1/2" a SIW 22-A s kuframi a príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samoobslužný platobný kiosk (terminál) na úhradu poplatkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - tužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 48.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Galvanický članok nenabíjateľný - mikrotužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - velký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - malý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky - káblové očká 5,6,8mm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 21.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poistka keramicka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repas vodného chillera - dodávka, oprava, montáž Národný onkologický ústav 28 543 28543.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 900 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 706 706.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové Led hodiny s teplotným senzorom Obec Strekov 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar na capuccino, espresso s mlynčekom a vodný filter do sódobaru. Ekonomická univerzita v Bratislave 438 438.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický AE 102/ EKVIVALENT Mesto Žilina 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 612 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Staničná 13 14 120 14120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 31.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokopásmový zosilňovač Technická univerzita v Košiciach 247 247.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ľubovoľného priebehu signálov Technická univerzita v Košiciach 868 868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piezoelektrický akcelerometer s magnetickým úchytom Technická univerzita v Košiciach 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat injekčný 6 x 6GN 1/1 +1 zásuv Centrum sociálnych služieb Dúbrava 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 103 300 103299.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED osvetlenie LC - 302 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria,stierače,nemrznúca kapalina,žiarovky,autolekárnička Spojená škola 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pipety Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Malá Ida 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtacie a zbíjacie kladivo KANGO 950S v kufri Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový príklepový skrutkovač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou Obec Liptovská Štiavnica 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserový merač vzdialeností Bosch DLE 40 Professional alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče (Statické meniče) s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 3 422 3422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plynové varidlo bez trúby, pripojené na Propan butan2. Umývačka riadu výklopná3. Elektrická smažiaca panvica Krajská prokuratúra 7 020 7020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 7.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar s kovovým viacstupňovým mlynčekom, model espresso Ekonomická univerzita v Bratislave 378 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Mesto Žilina 22 230 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podružný elektromer alebo ekvivalent Obec Petrovany 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo Voltana 1/8 led 40 W 4700 lm Obec Dunajská Lužná 13 776 13776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 853 853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče Službyt Nitra, s.r.o. 8 543 8542.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstražné svetelné LED rampy a oranžové LED majáky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 549 9549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 353 9352.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyhľadávač elektrických káblov. Dopravná akadémia 874 874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 010 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál (38_2017) Zoologická záhrada 3 590 3589.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický / ekvivalent Mesto Žilina 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie chýbajúcich vypínačov a príslušenstva do bytov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 995 1994.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou, elektrický sporák IDEA - Domov sociálnych služieb 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strúhadlo na ceruzky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 10 865 10865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynky v internáte Stredná odborná škola 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa s náradím 1000V 24-dielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie, nástroje a náradie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 941 2940.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 21 200 21200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovacie telesá a elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 959 2959.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre priemyselnú automatizáciu Technická univerzita v Košiciach 4 163 4163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu II SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 495 2495.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 892 2891.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 709 2708.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál pre futbalové ihrisko s umelým povrchom Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody TEC 300 TM alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 830 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Spojená škola 3 360 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 7 x GN 1/1, vrátane montáže Spojená škola 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový odpudzovač vtáctva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360 99360.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merač BIOSENSOR SD LipidoCare Analyzer alebo ekvivalent-kompletný lipidový profil + prúžky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2217 - Rotor na centrifugáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Spojená škola 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 130 9130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13 200 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka vákuového stroja na balenie mäsiarskych výrobkov Henkelman Boxer 42 alebo ekvivalent Stredná odborná škola 2 380 2380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prúžky prúžky pre kompletný lipidový profil Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX ChefLux XV 593 s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 3 460 3460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Ľudovíta Fullu 13 840 13840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický senzorový sušič rúk v kovovom prevedení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 621 621.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Comet Assay tank Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 136 2136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacia technika, doplnky a prepojovacie káble Slovenské národné múzeum 2 234 2234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdroj Klystrón Solenoid Fakultná nemocnica Trenčín 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displeje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 149 4149.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svetlá do štúdia s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 450 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 647 646.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 468 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 254 1254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarivkové svietidlo IUVENTA 840 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov 2018 Stredná odborná škola 3 490 3490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH elektróda SEOJ 212/PV Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické projekčné plátno s montážou Ekonomická univerzita v Bratislave 738 738.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 52 000 52000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestný blikač LED v kufríku (6-pack), chemické svetlo (tyčinka červená) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 983 983.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143 823 143823.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360 99360.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED gombík Smartstud® Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 850 8850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143 823 143823.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický ZANUSSI FCZ101EBA2 alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Ždaňa 5 819 5818.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
dielenské zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 15 120 15120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a vybavenie do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 686 686.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED gombík Smartstud® Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 955 9955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž divadelnej svetelnej techniky Divadlo Aréna 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 610 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
meracie prístroje, projektory Stredná priemyselná škola elektrotechnická 5 800 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Mateja Lechkého 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje upratovacie Školský internát 905 905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 10 460 10460.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 120 9120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3 sekacie moduly s karbidovými nožmi na koncové sekanie hygienických inkontinenčných výrobkov CELLTEX Hygiene s. r. o. 135 000 135000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 201 000 201000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
akumulátorové kombinované kladivo+príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 644 1644.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 440 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov (4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Mesto Fiľakovo 117 290 117290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 045 292 1045292.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektrický konvektomat Obec Rudina 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84 84.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 69 433 69433.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia, Výdajný ohrevný pult Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 5 200 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný generátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 890 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 692 692.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy, mikrofóny a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ND do rádiovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 947 1946.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 950 3950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
audiotechnika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 378 1377.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RM-30H Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 450 2450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne - roboty, mrazničky, fritézy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9 600 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 589 6588.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prúdový sušič rúk, bazénový sušič vlasov IUVENTA 3 560 3560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské stroje a náradie Spojená škola internátna Prakovce 1 963 1963.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne elektro COOP PRODUKT SLOVENSKO 125 153 125153.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 51 480 51480.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výmena osvetlovacích telies v budove Stredná odborná škola 7 000 7000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meniče napätia, predlžovacie sieťové káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 976 976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný material Tom-Ers s.r.o. 3 920 3920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava a údržba Modulárnych hál s nafukovacou konštrukciou TMM a Stanov univerzálnych typ TPSE a ich príslušenstva (olejový vykurovací automat REMKO ATK 25, mobilná klimatizačná jednotka AC-M7(H) MK II, kompresor pre simultánne nafukovanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 280 9280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava a údržba Modulárnych hál s nafukovacou konštrukciou TMM a Stanov univerzálnych typ TPSE a ich príslušenstva (olejový vykurovací automat REMKO ATK 25, mobilná klimatizačná jednotka AC-M7(H) MK II, kompresor pre simultánne nafukovanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný material - Ističe Tom-Ers s.r.o. 1 290 1290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné nabíjateľné svietidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel koaxiálny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 230 696 230696.0 EUR 2020 Tovary Áno 7
Elektromateriál/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 58 146 58146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvárací stroj KIT 309 STANDARD SET IV alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory, špeciálne články, autožiarovky, stierače, močovina SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 56 965 56965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 659 5658.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 970 8970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci box na divinu 4 x 2 m LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 950 6950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup materiálu na opravu verejného osvetlenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 196 800 196800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Slovenské národné múzeum 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kamery a štúdiového vybavenia INTERCONFIN s. r. o. 74 538 74538.17 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 412 15412.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Osvetľovacie pulty pre ovládanie scénických reflektorov v divadelnej sále Divadlo Jonáša Záborského 50 023 50023.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrické ručné náradie, miešačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 397 6397.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvárací invertor PERUN 200 T HF PULSE s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430 1430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej techniky na divadelné predstavenia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 500 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 57 000 57000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 900 5900.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 13 610 13610.0 EUR 2021 Tovary Nie 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Elektrické ručné náradie Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 20 000 20000.0 EUR 26. Apríl 2019 13. Máj 2019 Neuvedené 2019-04-26 00:00:00 UTC 2019-05-13 10:00:00 UTC
Nákup plynových kotlov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 11 042 11042.0 EUR 16. September 2021 27. September 2021 Neuvedené 2021-09-16 00:00:00 UTC 2021-09-27 00:00:00 UTC
Nákup a výmena meračov spodnej základne oblačnosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 000 120000.0 EUR 24. Október 2014 13. November 2014 Nie 2014-10-24 00:00:00 UTC 2014-11-13 09:00:00 UTC
Malý Lapáš - rozšírenie verejného osvetlenia Obec Malý Lapáš 8 200 8200.0 EUR 8. Október 2015 28. Október 2015 Nie 2015-10-08 00:00:00 UTC 2015-10-28 10:00:00 UTC
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti Indense s.r.o. Indense s.r.o. 379 396 379396.44 EUR 27. Február 2017 3. Apríl 2017 Áno 2017-02-27 00:00:00 UTC 2017-04-03 10:00:00 UTC
Návrat života starému nábytku KORDES Poprad, s.r.o. 92 473 92472.5 EUR 23. Marec 2017 21. Apríl 2017 Áno 2017-03-23 00:00:00 UTC 2017-04-21 11:00:00 UTC
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100 227 100226.86 EUR 20. Január 2015 9. Február 2015 Áno 2015-01-20 00:00:00 UTC 2015-02-09 09:00:00 UTC
Nákup špičkovej infraštruktúry v oblasti plazmového vysoko-produktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr CELIM Slovakia 2 002 747 2002747.0 EUR 23. September 2014 3. November 2014 Áno 2014-09-23 00:00:00 UTC 2014-11-03 10:00:00 UTC
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100 227 100226.86 EUR 14. November 2014 3. December 2014 Áno 2014-11-14 00:00:00 UTC 2014-12-03 08:00:00 UTC
Elektro učebňa Spojená škola 27 077 27077.0 EUR 27. Október 2014 20. November 2014 Áno 2014-10-27 00:00:00 UTC 2014-11-20 12:00:00 UTC
Nákup didaktickej techniky Stredná odborná škola elektrotechnická 93 400 93400.0 EUR 15. Október 2014 3. November 2014 Áno 2014-10-15 00:00:00 UTC 2014-11-03 10:00:00 UTC
Náhradné diely a materiál na zabezpečenie rádiolokačnej a osvetľovacej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od do 13. Október 2014 24. November 2014 Nie 2014-10-13 00:00:00 UTC 2014-11-24 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×