CPV kód

38300000-8

Meracie prístroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 49 466 EUR
Slovenská správa ciest 1 2 499 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 19 107 754 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 251 227 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 48 545 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 834 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 957 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 101 439 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 52 733 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 29 012 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 54 203 939 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 6 094 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 2 343 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 154 310 EUR
Technická univerzita v Košiciach 18 52 479 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 122 083 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 11 876 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 7 982 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 462 033 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 7 68 594 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 374 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 7 400 EUR
Stredná odborná škola 1 2 745 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 358 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 21 003 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 6 002 EUR
BIOPEL, a. s. 1 71 558 EUR
Mesto Michalovce 1 57 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 9 610 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 5 395 540 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 61 150 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 1 742 EUR
Zoologická záhrada 1 1 833 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 20 503 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 2 36 415 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 9 241 356 EUR
Stredná priemyselná škola 3 26 653 EUR
Obec Lozorno 1 31 944 EUR
LED-SOLAR, s.r.o. 1 45 636 EUR
GPU, s.r.o. Levoča 2 49 244 EUR
Navos MT, s.r.o. 1 90 500 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 10 040 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 651 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 1 947 719 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 64 996 EUR
EMP, s.r.o. 1 117 480 EUR
BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 1 240 890 EUR
ProTech Coating Service, s.r.o. 1 406 800 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131 000 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 6 133 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 545 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 487 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 1 097 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 8 260 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 37 185 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 250 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 925 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 8 899 EUR
KOMPOZITUM s.r.o. 1 65 000 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 46 278 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 11 45 117 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 3 132 273 EUR
Špeciálne systémy a software, a.s. 1 113 448 EUR
Centron Slovakia spol. s r.o. 1 55 833 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 45 636 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 2 765 EUR
Clinimed, s.r.o. 1 6 890 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 22 850 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 349 EUR
TRIGON s.r.o. 2 2 205 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 29 619 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 3 191 EUR
BMT, s.r.o. 1 2 499 EUR
Scholaris, s.r.o. 1 1 000 EUR
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 2 251 227 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 87 347 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 4 406 430 EUR
SPINET, a.s. 2 418 133 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 3 123 753 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 1 6 133 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 350 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 3 651 EUR
Datacomp s.r.o. 1 1 580 EUR
Lambda Life a.s. 1 17 500 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 1 596 EUR
Merck spol. s r.o. 1 4 218 EUR
VWR International GmbH 2 4 125 EUR
ECM Systems, s.r.o 1 46 278 EUR
NMS, s.r.o. 1 61 150 EUR
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka 1 11 232 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 2 89 629 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 1 947 719 EUR
Micronix, spol. s r.o. 44 124 102 EUR
K – TEST, s.r.o. 8 126 826 EUR
Panametria, s.r.o. 1 65 448 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 16 500 EUR
Life Technologies s r.o. 1 9 610 EUR
PETERSON TECHNIK, s.r.o. 2 3 416 EUR
MEDIAL spol. s r.o. 1 4 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 445 EUR
INTERTEC s.r.o. 7 76 296 EUR
PROMINENT, spol. s r.o. 2 49 244 EUR
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 1 2 310 EUR
MERTEC, s.r.o. 26 37 480 EUR
PMS Delta s.r.o. 1 8 899 EUR
O R N T H spol. s r.o. 2 1 435 EUR
ANAMET Slovakia s. r. o. 3 61 683 EUR
DIDACIC Martin s.r.o. 1 4 000 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 5 9 921 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 1 1 675 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 25 566 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 7 4 673 EUR
INTECO PLUS spol. s r.o. 7 68 594 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 1 29 883 EUR
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 2 420 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 7 305 EUR
AREKO, s.r.o. 13 32 219 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 3 33 037 EUR
Ing. Jiří Kučera 3 95 929 EUR
Vladimír Trúchly - TYPOS 1 117 480 EUR
Tauricon, s.r.o. 1 2 160 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 3 11 182 EUR
COPPER spol. s r.o. 3 1 962 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 798 EUR
SGL media, s.r.o. 1 12 916 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 0 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 2 2 163 EUR
Mahr, spol. s r.o. 1 406 800 EUR
NUVIA s.r.o. 1 43 900 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1 003 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 5 9 412 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 843 EUR
WARGAS s.r.o. 2 2 574 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 2 300 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 1 14 406 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 3 39 212 EUR
SOS electronic s.r.o. 6 7 542 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 1 392 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 474 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 1 701 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 8 260 EUR
DASTIN s.r.o. 3 886 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 4 2 058 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 1 3 667 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 2 745 EUR
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 2 3 589 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 3 415 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 1 550 EUR
TR instruments spol. s r.o. 1 3 712 EUR
Ľubomír Kusyn 1 10 833 EUR
GEOTEAM, spol. s r.o. 1 145 EUR
AERO LOGISTICS s.r.o. 1 258 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 193 EUR
MARET systém s.r.o. 2 2 185 EUR
STEREX, s. r. o. 1 815 EUR
AGIS Slovakia, spol. s r. o. 3 53 985 EUR
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 1 1 408 EUR
RIZNER s. r. o. 2 1 279 EUR
ELSINCO Slovensko s.r.o. 2 144 030 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 1 250 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 3 2 055 EUR
GIEGO s.r.o. 2 399 EUR
LOVTEK, s.r.o. 2 3 371 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 23 854 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 31 944 EUR
Life M SK s.r.o. 2 1 686 EUR
OptiXs, s.r.o. 1 3 054 EUR
TRIGON TOOLS, s.r.o. 1 15 918 EUR
PAH s.r.o. 1 18 EUR
MERCONTROL EU s. r. o. 2 2 715 EUR
MARVELS SK, s.r.o. 2 5 290 EUR
JD Dvořák, s.r.o. 2 59 250 EUR
IGGY-TRADE s.r.o. 1 180 EUR
Palušný Robert 1 8 167 EUR
Environmental Measuring Systems s.r.o. 1 12 929 EUR
CLASIC CZ, spol. s r.o. 1 16 650 EUR
3gon Slovakia, s.r.o. 1 950 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prototyp zariadenia ochraňujúceho zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 122 083 122083.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
3D mobilné meracie zariadenie Železiarne Podbrezová, a.s. 65 950 65950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup prenosového prístrojového vybavenia Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 074 182074.0 EUR 2015 Tovary Áno 7
Merací systém mobilných sietí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 94 900 94900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laser Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 610 9610.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. LED-SOLAR, s.r.o. 29 137 29137.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a plastov GPU, s.r.o. Levoča 50 244 50244.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenia na meranie priepustnosti fólií vodnou parou a plynmi Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 973 76973.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe spoločnosti Navos MT Navos MT, s.r.o. 113 320 113320.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnej techniky do Biomasového logistického centra. BIOPEL, a. s. 71 558 71558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické meteorologické stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073 171073.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 984 6984.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 16 311 16311.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 868 8868.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 888 8888.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 985 8985.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 011 11011.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Gazometrický systém Ústav ekológie Lesa SAV 64 996 64996.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie 3D súradnicového meracieho prístroja EMP, s.r.o. 117 480 117480.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 7 547 7547.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Automatické meteorologické stanice pre HZS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073 171073.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Meracie a kalibračné prístroje (2) ProTech Coating Service, s.r.o. 406 800 406800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Presný 6 1/2 digit stolný multimeter Hameg HM8112-3 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 1 170 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váha mostíková Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné meracie prístroje Technická inšpekcia, a.s. 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profi-Digital-Multimeter s 4,5 miestnym displejom LCD a USB rozhraním Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k textúrometru TA.XT Plus Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 484 2484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transmissometer Slovenský hydrometeorologický ústav 205 000 205000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač vibrácií Technická univerzita v Košiciach 493 493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický titrátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny výškomer a sklonomer Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač fotovoltaických veličín Technická univerzita v Košiciach 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komfortný prevádzkový luxmeter Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Číslicový multimeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie hluku a vibrácií Technická univerzita v Košiciach 17 287 17287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný prachomer Technická univerzita v Košiciach 8 767 8767.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluke i1000s - Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 797 1797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrel MI 2142 AlphaPAT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 776 776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termomultimeter FLUKE 279FC/iFlex Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959 959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor obsahu soli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 880 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserový merač dĺžky a ďalekohľad s laserovým meračom dĺžky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - diaľkomer a výškomer s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 765 3765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodeodolný konduktometer, prenosný, kufríkový set, HANNA HI98192 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 738 738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termostat, chladiaca jednotka, vodný kúpeľ s cirkuláciou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 629 3629.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LUTRON DT 2234BL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HAMEG HZ 100 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 295 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RIGOL DSA 815-TG Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserový merač dĺžky a ďalekohľad s laserovým meračom dĺžky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvukomer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003 1003.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracia zostava digitálneho odchýlkomera s pripojením na PC Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 795 795.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Integračný zvukomer s kalibrátorom hladiny zvuku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 938 2938.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
merací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 164 3164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný profesionálny digitálny multimeter Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetický stojanček a merítko KINEX Technická univerzita v Košiciach 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný Luxmeter triedy A Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Luxmeter Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do vzorkovnice pre praktickú výučbu študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 480 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merací prístroj Age Reader mu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na vyhľadávanie káblov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410 410.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích prístrojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 311 7311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktigraf, pulzný oximeter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích prístrojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 311 7311.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan FS-1001, Silomer FG 6100SD Technická univerzita v Košiciach 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 369 1368.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
RIGOL DS 1204B Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 360 7360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer a vlhkomer so záznamom s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 407 406.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup meracích snímačov a súvisiacich zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 712 3712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný multimeter TrueRMS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny stolný multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Multitester na meranie pH, vodivosti, rozpustných látok, salinity a teploty v povrchových vodách;2. Secchiho disk na meranie priehľadnosti vody Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 752 751.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Konduktometer - sada pre pôdnu činnosť a meranie EC2. pH meter pre priame meranie pH v pôde (vpichová sklenená sonda) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 217 1216.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie pomôcky pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Data-logger-mobilný grafický systém na zber dát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 700 18700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa a meracie karty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 679 2678.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková váha (197_2017) Zoologická záhrada 3 173 3173.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súradnicový 3D merací stroj s vysokou presnosťou vrátane príslušenstva. KOMPOZITUM s.r.o. 78 916 78915.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Termočlánky, snímač teploty a dataloger Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 303 1302.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meradlá príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v životnom prostredí pre radiačnú monitorovaciu sieť Slovenský hydrometeorologický ústav 86 000 86000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický teplomer s ponorným/vpichovým čidlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 82.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 189 189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bodotávek Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 907 907.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkohol tester - orientačný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer NIKON Aculon AL 11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrálny analyzátor Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 46 500 46500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer NIKON Aculon AL 11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje (kombinovaný multimeter, laboratórny zdroj, stolný RLC merač) Technická univerzita v Košiciach 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný TV a Satelitný analyzátor. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 67 000 67000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie zariadenie – dopplerovský radar Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 157 200 157200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrálny analyzátor signálov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 126 500 126500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merač RF elektromagnetických polí Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 356 356.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suunto tandem, lesnícka priemerka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 347 1347.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a príslušenstvo k meracím prístrojom Technická univerzita v Košiciach 505 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 324 324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merací prístroj LAN sietí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 3 850 3850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 700 18700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 478 1478.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
UV VIS a IČ lampy do spektrofotometrov UV 3600 a UV 2700 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sonda prúdová, sonda napäťová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
trojfázový merací prístroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce diely do sady Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický prístroj na diagnostiku motorových vozidiel Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 310 2310.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Puzdro a náustky na alkohol tester envitec AlcoQuant 6020 Mesto Michalovce 68 68.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická miešačka s keramickou doskou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje - Geigerov čítač s alarmom pre kontrolu rádioaktivity alfa, beta a gama Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 595 595.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie pH Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 254 2253.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výškomer-ďiaľkomer-sklonomer Laser Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MIT 1025 MEGGER Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 170 3170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Merací laser + statív BT 150 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný vlhkomer pôdy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 959 4959.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 148 5147.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modul zosilňovača prevodníkov PLUGSYS (TAM-A ) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje, zariadenia a nástroje pre lesníctvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 594 3593.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ - časť Učebné pomôcky Obec Lozorno 38 335 38335.12 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny teplomer s vpichovou sondou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kľukový statív pre laserový prístroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 273 273.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje – Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom, Datalogger (dátový záznamník), sada termočlánkov typu J, GPIB káble Technická univerzita v Košiciach 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 625 28625.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie a kontrolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238 238.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autonómny dataloger teploty, Autonómny dataloger tlaku a teploty, Docking station Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 840 2840.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje - Hlukomer na meranie hluku s integrovanou pamäťou, Prístroj na meranie počtu častíc, RF merač, Multifunkčný prístroj, Guľový snímač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 720 3720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje, sonda a diódový modul Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 665 3664.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 940 20940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na diagnostiku vozidiel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
GOM-805 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FLUKE 355 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FLUKE 8845A Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 985 985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sonda na dlhodobé meranie vlhkosti dreva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 586 586.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drsnomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 218 4218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diaľkomer, ďalekohľad, fotopasca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interfaceová jednotka LabQuest 2 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 10 701 10700.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne laboratórne meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 589 9589.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 620 22620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 511 1511.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tvrdomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 25 186 25186.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku a ohybe s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 34 280 34280.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístroje pre Eddy covariance Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34 035 34035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drsnomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 2 516 2516.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie priemyselného portálového meracieho stroja na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 240 890 240890.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Meradlá a meracie prístroje Technická akadémia, Spišská Nová Ves 46 311 46311.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prístroj na meranie kvality elektrickej energie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 590 1590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska Trenčiansky samosprávny kraj 20 592 20591.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zostava kvapalinový chromatograf s príslušným softvérom, zberačom frakcií, počítačom s operačným systémom a perifériami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 673 23673.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač koncentrácie CO2, meracia karta, kábel Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 679 1679.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 870 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 376 375.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stanica na meranie letokruhov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 000 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 030 2030.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup meracieho prístroja na meranie kvality a zameriavanie porúch na optických kábloch v dátovom centre a na optickej trase. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 040 14040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny osciloskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny generátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 600 2599.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termocyklér pre real-time PCR, Fluorometer so štartovacím balíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 644 25644.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 396 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie a testovacie prístroje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 860 860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza mini-plus so šírkou 10 cm Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 601 601.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sférické zlaté zrkadlo, filtre a káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695 695.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - skúšačka elektrická Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 378.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predvážky s internou kalibráciou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564 564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne meracie prístroje s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 915 1914.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup ceilometrov so softvérom Slovenský hydrometeorologický ústav 213 133 213133.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Digitálna trepačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 289 1289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný multimeter TrueRMS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Luminiscenčný spektrometer - spektrofluorofotometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Merač prechodového odporu, multimeter digitálny kliešťový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417 417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
6.5 miestny voltmeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdová sonda Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia odborného vzdelávania: sada meracích prístrojov pre elektrotechnické odbory Trenčiansky samosprávny kraj 13 391 13391.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
merač nemrznúcej zmesi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 21.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický merací prístoj Reflektometer GRANDWAY FHO3000-D26 alebo ekvivalent na meranie odrazivosti, odhad straty a analýzu udalostí v optických trasách Stredná odborná škola technická 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Kremíkové fotodiódy so zabudovaným zosilňovačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 015 1014.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k drsnomeru Mitutoyo Surftest SJ 210 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 959.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Stredná priemyselná škola 29 002 29002.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zisťovanie klimatických pomerov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 391 15390.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Metalografické prístroje Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 10 041 10040.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimeter a kábel Technická univerzita v Košiciach 838 838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny termoblok na suchý ohrev vzoriek + súčasti prístroja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 619.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom - Prístrojové komunikačné rozhranie LAN/GPIB/USB Technická univerzita v Košiciach 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač tlaku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 294 293.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - pH meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 508 507.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH elektróda Sentix SP Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 392 392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 960 1960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytická váha, presná váha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 905 2905.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minicentrifúga s rotormi na 32x 0,2ml skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 344 343.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
TDR 1000/3 - REFLEKTOMETER KÁBLOVÝCH PORÚCH Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 001 1001.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DC zdroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 252 3252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompresor pre optické stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 778 778.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drsnomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 6 248 6248.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kamerový tvrdomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 44 343 44342.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Trhací stroj Trenčiansky samosprávny kraj 48 521 48520.97 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multimetre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 236 236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrolné prístroje a pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa s príslušenstvom a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 008 2007.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - Analytická váha Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 034 1034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 448 448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie k CNC Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 385 5385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny štvorkanálový osciloskop s integrovaným generátorom funkcií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 249 1249.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga s rotorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generátor funkcií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 563 562.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom - Prístrojové komunikačné rozhranie LAN/GPIB/USB Technická univerzita v Košiciach 1 115 1115.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na snímanie vlhkosti a teploty vzduchu a pôdy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 084 3084.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 224 224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analyzátor antén RigExpert AA-1400 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnok k osciloskopu na upgrade pásma zo 70 MHz na 200 MHz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 736 735.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny multimeter , LCR mostík, Interface, GPIB kábel, Testovací adaptér Technická univerzita v Košiciach 4 620 4620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Absorbačná čitačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 679 1678.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 012 1012.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tester elektrických inštalácií a Ovládač hrotový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 726 1726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie vybavenie Trenčiansky samosprávny kraj 17 475 17474.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 23 164 23164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Metalografické pracovisko Trenčiansky samosprávny kraj 47 936 47936.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenie na snímanie vlhkosti a teploty pôdy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 685 1684.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 815 814.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
univerzálny teplomer Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 385 385.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
teplomer s vlhkomerom, kontaktný teplomer, kliešťový TRMS multimeter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 008 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 4 110 4110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada špecializovaného náradia pre elektromechanikov Stredná odborná škola 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 939 938.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 694 1694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný revízny prístroj s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 956 955.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
miliohmmeter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 785 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 562 2562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Metrel MI 3309 BT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a elektromateriál Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 211 2211.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 258 257.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie teploty a vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 354 354.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo a spotrebný materiál k meracej ústredni COMET MS6R Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 848 1848.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 884 884.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417 417.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Líniový laser + prijímač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 591 590.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Regulačný autotransformátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279 279.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 515 15514.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 689 2688.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výškomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 402 1402.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny vrtuľkový anemometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 152 1152.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny luxmeter - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 775 1775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracia a napájacia zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 130 15130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 515 15514.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 368 1368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Geodetický prístroj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 17 600 17600.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Snímače teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 215 1215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Stredná priemyselná škola 2 452 2451.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný hĺbkomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 217 217.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre meranie klímy a energie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 233 8232.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny stolový multiparameter pre IDS sondy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataloger Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 952 6951.67 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 078 6078.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 907 2907.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Testery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 983 983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281 281.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
FLUKE 381 Kliešťový multimeter TRMS s iFLEX sondou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 541 541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fluke 355 Kliešťový AC/DC TRMS multimeter do 2000 A Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 726 726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
GLF 100 MERAČ MERNEJ VODIVOSTI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multimeter Fluke 289/FVF, DMM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Merač teploty, vlhkosti a CO2 – MCH 383SD Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 224 224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fluke A3004 FC - 4-20mA prúdové kliešte s Fluke Connect Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 668 668.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny multimeter pre mobilné zariadenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 186 10185.56 EUR 2020 Tovary Áno 1
Inovácia meracích súprav Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 947 719 1947719.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
digitálny multimeter, prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 132 1132.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Stredná priemyselná škola 3 340 3340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup meradiel pre odborné učebne Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 36 416 36416.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Meracie a testovacie prístroje Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 531 3531.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a nástroje Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 923 4922.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje – RLC mostík, elektronická záťaž, laboratórny napájací zdroj Technická univerzita v Košiciach 5 730 5730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný laserový analyzátor plynu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39 962 39962.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 982 6982.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserový a ultrazvukový diaľkomer s GPS Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 899 2899.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laserový merač vzdialenosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 258 258.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - milivoltmeter, generátor, merače poľa, multimetre Technická univerzita v Košiciach 1 850 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie na meranie koncentrácie kyslíka v spalinách kónického kalorimetra. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 17 000 17000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autonómny dataloger teploty a relatívnej vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 714 714.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 165 1165.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálny nivelačný prístroj , hliníkový statív na niveláciu a 2x digitálna nivelačná lata Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 436 1436.24 EUR 2021 Tovary Áno 1
Datalogger pre meranie teploty a vlhkosti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 890 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálny nivelačný prístroj , hliníkový statív na niveláciu a 2x digitálna nivelačná lata Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 436 1436.24 EUR 2021 Tovary Áno 1
Záznamník teploty na osem termočlánkov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 349 349.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Záznamník striedavého prúdu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 783 783.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kliešťový ampérmeter Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 655 655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenie pre FTIR spektrometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 953 11953.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Real -Time termocyklér Univerzitná nemocnica Bratislava 29 887 29887.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Meracia technika Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 235 279 235279.0 EUR 9. November 2020 3. December 2020 Nie 2020-11-09 00:00:00 UTC 2020-12-03 12:00:00 UTC
EBO 10039 - Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H3BO3 Slovenské elektrárne, a.s. 3 698 220 3698220.0 EUR 8. Február 2021 29. Marec 2021 Nie 2021-02-08 00:00:00 UTC 2021-03-29 00:00:00 UTC
Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín ONGRID s.r.o. 209 818 209818.0 EUR 11. Január 2022 7. Február 2022 Áno 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-02-07 09:00:00 UTC
Prenájom meracích a laboratórnych prístrojov a IT vybavenia ONGRID s.r.o. 620 799 620798.67 EUR 3. December 2018 3. Máj 2019 Áno 2018-12-03 00:00:00 UTC 2019-05-03 08:30:00 UTC
Didaktické pomôcky a zariadenia pre odbornú výučbu pre projekt s názvom Škola po novom inovácia vzdelávania. Stredná odborná škola 29 317 29317.41 EUR 17. November 2014 3. December 2014 Áno 2014-11-17 00:00:00 UTC 2014-12-03 09:00:00 UTC
Výskumno-vývojová infraštruktúra pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 004 935 5004935.06 EUR 1. Apríl 2015 13. Máj 2015 Áno 2015-04-01 00:00:00 UTC 2015-05-13 10:00:00 UTC
Dodávka prenosného batériového spektrálneho analyzátora s GPS prijímačom a s predzosilňovačom, vrátane dokladu o výrobnej kalibrácii zariadenia a zaškolenia obsluhy v slovenskom alebo českom jazyku Výskumný ústav spojov, n.o. 31 000 31000.0 EUR 13. Apríl 2015 11. Máj 2015 Nie 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-11 09:00:00 UTC
Logický celok č.2 Súradnicový merací prístroj PSS SVIDNÍK, a.s. 40 805 40805.0 EUR 7. August 2014 10. September 2014 Áno 2014-08-07 00:00:00 UTC 2014-09-10 10:00:00 UTC
Nákup jasomeru s integrovanou sférou. LEDeco solution, s.r.o. 40 210 40210.0 EUR 14. Apríl 2015 1. Máj 2015 Áno 2015-04-14 00:00:00 UTC 2015-05-01 10:00:00 UTC
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21 670 21670.0 EUR 10. Október 2019 18. Október 2019 Neuvedené 2019-10-10 00:00:00 UTC 2019-10-18 09:00:00 UTC
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21 670 21670.0 EUR 22. Október 2019 28. Október 2019 Neuvedené 2019-10-22 00:00:00 UTC 2019-10-28 09:00:00 UTC
Dodávka laboratórnej techniky a sady náradia do Biomasového logistického centra BIOPEL, a. s. 89 000 89000.0 EUR 14. Máj 2015 3. Jún 2015 Nie 2015-05-14 00:00:00 UTC 2015-06-03 13:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. LED-SOLAR, s.r.o. 29 137 29137.03 EUR 12. August 2014 12. September 2014 Áno 2014-08-12 00:00:00 UTC 2014-09-12 11:00:00 UTC
Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a plastov GPU, s.r.o. Levoča 50 434 50434.0 EUR 4. August 2014 3. September 2014 Áno 2014-08-04 00:00:00 UTC 2014-09-03 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×