CPV kód

39800000-0

Čistiace a leštiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 4 432 179 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 78 302 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 28 315 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 573 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 1 552 459 EUR
Mesto Prešov 5 92 469 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 100 000 EUR
Mesto Žilina 22 32 811 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 17 410 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 108 475 EUR
Žilinský samosprávny kraj 24 2 263 044 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 36 407 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 782 800 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 7 489 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 157 EUR
Mesto Trnava 3 4 383 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 19 236 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 146 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 22 528 489 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 618 447 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8 010 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 55 44 206 EUR
Mesto Levice 2 0 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 1 722 EUR
Mesto Nitra 4 37 002 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 135 703 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 22 160 483 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 34 19 027 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 39 489 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 178 268 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 10 376 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 145 690 EUR
Mesto Prievidza 8 20 177 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 1 195 779 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 54 917 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 280 991 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 155 522 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 2 590 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 6 704 EUR
Technická univerzita v Košiciach 8 64 727 EUR
HOREZZA, a.s. 2 75 884 EUR
Mesto Piešťany 9 48 596 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 3 112 EUR
Dopravný úrad 1 1 398 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 2 709 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 11 857 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 31 362 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 35 866 EUR
Mesto Lipany 5 19 052 EUR
Mesto Komárno 2 15 830 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 378 269 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 6 1 380 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 8 339 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 9 20 328 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 992 EUR
Domov pri kríži 8 13 169 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 962 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 39 990 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 112 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 499 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 129 999 EUR
Slovenská národná knižnica 1 98 147 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 14 9 450 EUR
Obec Podbrezová 3 2 343 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 75 715 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 6 171 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 191 571 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 21 183 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 7 608 440 EUR
Mesto Šaľa 2 2 589 EUR
Mesto Partizánske 1 165 EUR
Slovenské národné múzeum 11 3 590 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 124 235 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 6 592 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 46 175 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 583 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 14 275 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 116 409 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 4 125 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 10 193 379 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 4 735 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 11 666 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 3 047 EUR
IUVENTA 4 6 131 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 62 348 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 3 881 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 159 810 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 290 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 23 109 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 422 EUR
Záchranná služba 1 23 250 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 042 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 6 625 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 5 426 EUR
Slovenské národné divadlo 3 43 938 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 49 233 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 79 093 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 34 335 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 11 541 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 83 166 EUR
Krajská prokuratúra 13 11 879 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 962 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 10 597 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 32 423 EUR
Mesto Stará Turá 6 3 345 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 12 159 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 32 006 EUR
Spišská katolícka charita 27 15 995 EUR
Domov dôchodcov 1 11 100 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 30 481 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 37 17 712 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 34 958 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 625 784 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 926 EUR
Obec Kráľová pri Senci 6 2 563 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 1 725 EUR
Obec Makov 1 2 659 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 2 29 625 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 267 EUR
Národný onkologický ústav 18 83 924 EUR
Mesto Lučenec 4 3 427 EUR
Obec Močenok 4 3 799 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 9 34 192 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 9 774 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 17 385 EUR
Spojená škola 3 900 EUR
Obec Nesvady 1 2 417 EUR
Ústav zoológie SAV 1 94 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 11 15 119 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 21 124 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 13 271 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 8 526 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 3 13 488 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4 516 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 283 EUR
Štátna opera 13 29 025 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 25 001 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 21 18 499 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 18 17 909 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 52 75 328 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 12 26 089 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6 367 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 2 908 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 465 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 8 1 465 EUR
Centrum účelových zariadení 2 188 978 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 1 009 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 23 699 EUR
Vojenský historický ústav 11 2 791 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 19 997 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 12 485 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 7 7 315 EUR
Stredná odborná škola 15 2 757 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3 208 EUR
Obec Topoľníky 2 1 320 EUR
VITALITA n.o. 3 7 066 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 22 48 431 EUR
Mesto Turany 1 5 667 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 2 290 EUR
MARRYLINE, s. r. o. 1 16 528 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 4 6 413 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 2 809 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 14 27 154 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 34 706 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 11 499 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 6 6 511 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 7 100 EUR
Domov sociálnych služieb 7 31 062 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 32 506 EUR
Teresa Benedicta 26 1 936 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 26 946 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 2 128 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 72 771 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 2 8 041 EUR
Domov sociálnych služieb 2 9 958 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 6 570 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 34 572 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 12 999 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 148 333 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 8 632 EUR
Školský internát 7 654 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 289 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 6 809 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 6 6 338 EUR
Obec Holice 1 658 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 19 292 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 20 9 309 EUR
Školský internát 4 3 225 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 5 4 755 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 2 2 112 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 1 825 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 14 011 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 15 10 255 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 8 68 079 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 635 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 68 164 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 250 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 3 1 799 EUR
Zariadenie pre seniorov 7 25 100 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 2 475 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 48 848 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 8 390 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 6 108 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 26 592 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 2 8 413 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 155 EUR
Centrum sociálnych služieb 12 61 925 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 8 13 213 EUR
Základná škola 1 378 EUR
Centrum voľného času 4 164 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 2 8 458 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 4 680 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 6 30 185 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 10 12 805 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 4 708 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 17 521 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 6 1 960 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 2 333 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 2 917 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 3 316 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 2 20 075 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 19 825 EUR
Domov jesene života 2 35 100 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 2 9 400 EUR
Domov MÁRIE 1 8 425 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 9 095 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 6 429 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 18 209 EUR
Úrad vládneho auditu 9 15 366 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 390 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 4 13 768 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 300 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 5 799 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 652 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 3 17 323 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 442 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 0 EUR
Základná škola 4 55 732 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 14 057 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 5 3 467 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 1 258 EUR
Domov sociálnych služieb 1 6 650 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 2 383 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 20 8 462 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 098 EUR
"V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 1 7 233 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 1 550 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 5 941 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 317 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 31 498 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 4 825 EUR
Centrum voľného času 1 333 EUR
Školský internát 1 683 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 625 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 6 2 443 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 54 889 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 35 689 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 4 083 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 3 499 EUR
Školský internát 1 4 583 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 9 166 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 6 250 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 787 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 1 4 125 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 2 658 EUR
KORAKO plus s. r. o. 2 228 164 EUR
JUMICOL, s.r.o. 7 8 317 EUR
LEON global s.r.o. 158 1 609 498 EUR
BANCHEM, s.r.o. 58 4 769 006 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 146 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 1 129 EUR
Xepap, spol. s r.o. 3 237 982 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 1 85 663 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 5 16 532 EUR
NDŽ s.r.o. 3 5 263 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 5 119 614 EUR
Nemček G&R s.r.o. 3 29 625 EUR
NJL s.r.o. 8 87 113 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 297 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 22 1 729 643 EUR
Ing. Jozef Gatial 4 28 224 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 3 37 980 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 30 172 621 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 374 EUR
ECOLAB s.r.o. 3 13 047 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 271 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 19 441 665 EUR
VALIN s. r. o. 12 618 447 EUR
Double N, s.r.o. 32 1 197 329 EUR
GA, spol. s r.o. 4 67 338 EUR
GGT a.s. 25 3 640 168 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 123 1 200 000 EUR
PAPERA s.r.o. 3 50 898 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 17 39 089 EUR
p.k.Solvent SK 8 688 015 EUR
Peter Šesták - KANPEX 4 124 235 EUR
SKARAB, s.r.o. 1 274 EUR
Ing. Iveta Janíková 23 28 697 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 339 1 770 028 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 261 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 150 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 612 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 143 EUR
KRIDLA s.r.o 67 138 058 EUR
Roman Laco - ROADA 38 85 378 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 15 98 682 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 10 13 078 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 44 168 326 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 14 687 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 71 167 467 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 53 340 433 EUR
BETRIX, s.r.o. 10 23 801 EUR
VICOM s.r.o. 24 77 273 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 2 300 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 10 1 935 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 32 917 EUR
Scandi s.r.o. 6 2 309 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 7 21 529 EUR
D. H. K O M P L E T s. r. o. 3 3 958 EUR
3D-GROUP s.r.o. 10 32 832 EUR
INTERVIA s. r. o. 2 52 274 EUR
VERDI, s. r. o. 6 332 039 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 13 216 266 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 5 18 163 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 217 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 8 10 452 EUR
LORIKA Slovakia s.r.o. 1 1 240 EUR
Mountain Sport, s.r.o. 1 0 EUR
EVMI, s.r.o. 1 692 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 9 19 013 EUR
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 1 0 EUR
Hornová PLUS, spol. s r.o. 2 5 000 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 633 EUR
Profexy s.r.o. 5 65 677 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 7 73 414 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 35 44 014 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 3 1 500 EUR
cleanex - cleanex, s. r. o. 1 129 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 36 73 014 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 3 380 EUR
Juraj Čerešník DDD Chem servis 1 1 426 EUR
Genius GPS, s.r.o. 1 16 528 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 9 38 627 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 2 749 EUR
Marek Špeťko - IMEX 32 77 002 EUR
Corso Servis s.r.o. 1 220 EUR
euroAT, s.r.o. 1 541 EUR
BOLUS s r.o. 11 7 652 EUR
HygArt s.r.o. 3 7 792 EUR
LOVITECH, s.r.o. 1 9 400 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 26 215 351 EUR
Pharm s.r.o. 1 9 100 EUR
Mário Drahoš 2 7 542 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 58 237 58237.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 154 206 154206.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 135 470 135470.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov a autokozmetiky Sociálna poisťovňa, ústredie 118 500 118500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov Centrum výcviku Lešť 26 152 26152.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 34 332 34332.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 900 133900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 70 000 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a chemikálií HOREZZA, a.s. 41 800 41800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
ČISTIACE A HYGIENICKÉ POTREBY Slovenská národná knižnica 30 000 30000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, pomôcky a toaletné potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 608 24608.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 347 822 347822.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 392 9392.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 946 125946.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 827 15827.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 341 17341.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 595 4595.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 500 248500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 822 5822.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 24 357 24357.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 173 3173.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 915 16915.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 994 31994.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 779 5779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 051 3051.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 414 414.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000 2100000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106 162 106162.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 190 000 190000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 274 85274.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 420 22420.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 722 1722.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650 3650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 572 136572.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 284 24284.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 059 20059.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 383 5383.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 134 23134.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71 905 71905.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 553 182 553182.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 605 45605.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 652 25652.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290 000 290000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 508 40508.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 134 430134.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 625 19625.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 617 70617.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, čistiace autopotreby a špeciálny čistiaci materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 337 50337.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 115 30115.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103 970 103970.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 600 61600.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ČISTIACE A LEŠTIACE VÝROBKY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 770 13770.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 433 368 433368.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 055 15055.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 183 95183.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 089 20089.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 567 11567.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 166 36166.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 239 72239.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 594 3594.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 746 16746.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 982 000 982000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 399 12399.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 064 13064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 832 54832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 577 6577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 625 6625.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 196 19196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 204 16204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 558 227558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 23 314 23314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 275 33275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 437 53437.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 628 21628.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 712 19712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Záchranná služba 23 250 23250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 807 19807.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 364 19363.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97 200 97200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a ostatný všeobecný materiál "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 24 549 24549.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 254 3253.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 350 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 851 3851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 060 3060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Obec Makov 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 675 11675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Mesto Šaľa 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne výrobky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 160 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 235 6235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 286 4286.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 380 7380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 070 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 700 17700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie prostriedky, latexové rukavice Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 905 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 607 5607.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 220 5220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 383 383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 24 844 24844.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a plastové vrecia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 325 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 218 218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 19 200 19200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017 2017.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Nitra 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 15 650 15650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky, špeciálne čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 670 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 863 3862.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Domov pri kríži 4 070 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Havarijná súprava Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 261 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 040 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 017 2017.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000 41000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Obec Jaslovské Bohunice 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 144 3143.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 16 200 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 15 900 15900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 25 344 25344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003 6003.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 300 15300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 205 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 040 7040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 990 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2016 Mesto Prešov 17 517 17517.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 973 973.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 662 662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900 119900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 943 943.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienickňe prostriedky alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 680 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 2/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 433 5433.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 198 1198.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 414 4414.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 680 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354 7354.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prášok a soľ do umývačky laboratórneho skla Miele Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 175.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Savo proti pliesni , chemia do umyvačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 328 10327.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 361 17360.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154 6154.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 440 440.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky Centrum sociálnych služieb EDEN 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 5 940 5940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 505 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 118 6117.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 630 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový Univerzitná nemocnica Bratislava 11 999 11999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Mesto Levice 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 926 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 926 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 5 070 5070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 053 3052.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 6 271 6271.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky a pomôcky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 002 5002.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 299 2298.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 3/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 224 6224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 070 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Mesto Levice 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, batérie Centrum sociálnych služieb 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a potreby do prevádzky Národný onkologický ústav 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 433 433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930 1930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 169 169.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202 2202.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
súprava na objektovú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 76 919 76919.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165 5165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 485 30484.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579 579.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 193 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov sociálnych služieb 3 598 3598.05 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hgienické prostriedky-alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 2 990 2990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 10 999 10999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 767 766.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a doprava čistiacich a hygienických prostriedkov Mesto Žilina 2 971 2970.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 631 631.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400 12400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 872 7871.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139 2139.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 796 796.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 100 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 4/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 783 6782.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 570 9569.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 653 653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov MÁRIE 12 017 12016.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 074 5074.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 624 1624.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965 2965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 108 1108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861 1861.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, čistiace potreby a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 085 1085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 532 532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868 17868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861 1861.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 222 221.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 623 623.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950 7950.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry, metly, smetné koše, WC kefy Stredná odborná škola lesnícka 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 680 7680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 280 6280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 819 819.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 377 377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa telovýchovných zariadeni 1 690 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 770 1770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 1 075 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 250 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 331 2331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 440 2440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiacé prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13 200 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 455 1455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 194 1193.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 338 8338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, alkalické batérie Centrum sociálnych služieb 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 5 954 5953.86 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747 747.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 597 596.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 339 339.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 525 524.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 970 970.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 395 395.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 350 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby TN Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273 1273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 990 7990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 007 2007.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 825 1825.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 115 200 115200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 895 1895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 577 577.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie umývacieho prášku do konvektomatu "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 365 364.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 075 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 279 4279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 672 3672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov 13 600 13600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 10/16. Národný onkologický ústav 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich výrobkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 280 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1 726 1726.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666 22666.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 685 8685.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky HOREZZA, a.s. 21 080 21080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 101 354 101354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 12 899 12899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638 6638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 73 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 706 5706.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 2 086 2086.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 840 6840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 28 200 28200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie, a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby LIKAVA - centrum sociálnych služieb 11 813 11812.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky pre správy povodí OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 000 2999.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 6/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 275 5275.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a doplnkový tovar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 940 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 976 5976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 2 720 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 999 4999.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 871 1870.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 970 3970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a pomôcky Nemocnice s poliklinikami n.o. 39 647 39646.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452 2452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 884 2884.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 191 191.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 668 7668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926 926.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, drogistický tovar Domov sociálnych služieb 7 992 7992.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 545 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na objektovú hygienu, sanitárnu hygienu, kuchynskú hygienu a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 960 14960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky Úrad pre verejné obstarávanie 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 7 152 7152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177 1177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 499.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492 4492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre Materskú školu Mesto Partizánske 259 258.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315 5315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 810 11810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545 545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby pre upratovanie alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 64 658 64657.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 919 3919.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby na upratovanie "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 30 103 30103.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 267 1267.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 890 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 130 8130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 520 5520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby-PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 1 325 1325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 174 174.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 610 3610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar I/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 334 1333.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 460 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 2 126 2126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 670 36669.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 16 514 16514.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 705 30705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Nesvady 4 345 4345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 720 8720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Obec Močenok EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Spojená škola internátna Prakovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 020 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 719 719.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 765 765.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 595 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 438 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 611 611.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky VII. UNIVERZITA J. SELYEHO 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Dopravný úrad 8 562 8562.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667 6667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 438 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 404 7404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667 6667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 600 3599.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál "V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 525 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2017 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 122 8121.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 23 997 23996.93 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 4 160 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 9999.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 625 17624.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 083 2083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčne prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 13 979 13978.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich,hygienických a dezinfekčných potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 17 650 17650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 706 706.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 164 1163.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 24 200 24200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 22 100 22100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 563 2563.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 34 555 34554.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 450 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 667 666.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 661 1660.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990 5990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 4 566 4565.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 330 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 480 9480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 550 3550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 430 15430.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 22 538 22538.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 679 678.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 317 1316.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 23 450 23450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 425 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 691 10691.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 815 814.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 989 2989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 080 4079.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 22 902 22902.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 631 18631.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 4 010 4010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 906 7906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar 05/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660 11660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na ruky a povrchy. Národný onkologický ústav 4 050 4050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hyginicke potreby - PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 768 768.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 80 256 80256.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 866 2866.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 062 2062.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 2 625 2625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 271 271.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 840 2840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 949 37949.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 774 8774.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 107 106.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 402 2401.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 282 48282.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350 6350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 291 78291.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988 17988.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 303 13303.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deratizačné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 426 1426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Laborecká 66, Humenné 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 263 1262.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226 2226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 110 9110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 528 6527.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 043 10042.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 3 840 3840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 5 150 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Spojená škola 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 408 4407.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 925 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 41 100 41100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950 7950.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701 3701.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 712 711.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky (drá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 212 8212.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 865 2865.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 220 4220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 15 312 15312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické potrebyKľúčové slová Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 78 678 78677.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 303 28303.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 752 4752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 09/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 915 17915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 915 2914.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 053 22052.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 727 11727.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 15 150 15150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 577 3577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby. Správa telovýchovných zariadeni 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 108 240 108240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, drogistický tovar, prostrieky osobnej hygieny s miestom dodania v Košiciach Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 875 38875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový čistič do umývacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 12 600 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, WC papier, servítky, utierky na riad plátené, prach na pranie, aviváž Stredná odborná škola lesnícka 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na Elektrolytické leštenie (bez použitia kyanidov) MARRYLINE, s. r. o. 17 877 17876.67 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace, umývacie prostriedky do umývačky riadu Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 48 398 48398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990 5990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204 204.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 712 711.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Špecializované zariadenie Tereza 6 575 6575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 362 3362.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 5 150 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555 4555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 294 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 040 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické výrobky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 599 3598.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590 17590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 804 803.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 089 8089.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 25 980 25980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neutralizačné činidlo a oplachový prostriedok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 129.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 999 14999.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie (r) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 343 3343.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090 1090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 300 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 431 8431.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 318 4317.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 962 1962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642 12642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879 1879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Špecializovaný trestný súd 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 186 5185.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322 116322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 290 1290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 022 3022.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdotykový dávkovač mydla - 3 ks Ekonomická univerzita v Bratislave 174 174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 051 11050.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 496 2495.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 677 5676.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Žilina 7 800 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 81 125 81124.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prípravky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 316 53316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 531 530.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 3 900 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 619 618.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 945 945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930 4930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 530 7529.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 998 14998.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 995 17995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola informačných technológií 573 572.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, leštiace, pracie a iné výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 10 869 10869.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky a výrobky na upratovanie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 283 3283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590 17590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 330 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 600 11600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873 28873.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 748 8748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 970 7969.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2018 Mesto Prešov 20 235 20235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 887 10887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenský pozemkový fond 21 600 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 315 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
schodíky, čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky, dezinfekcie,doplnkový sortiment Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 955 5955.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 107 4106.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 873 5872.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 2/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 975 16975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 18 200 18200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 590 3590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka čistiacich a hygienických potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 022 51022.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 780 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 59 486 59486.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 685 1685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 930 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 761 1760.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, prostriedky na hygienu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602 602.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657 657.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 435 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 499 1499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 129 5128.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 175 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 257 38256.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 687 3686.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 990 3990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 550 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 8 495 8495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 5 129 5128.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 415 1414.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894 6894.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 759 2759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 563 19562.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 304 5303.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 150 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 61 356 61356.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988 17988.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 490 37490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966 3966.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu Pôdohospodárska platobná agentúra 4 200 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 929 928.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 467 15467.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 300 13300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 472 6472.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062 23062.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183 4183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 794 794.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 151 6151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 31 000 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 110 820 110820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337 337.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 000 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica Nitra 60 380 60380.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 477 476.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie prostriedky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 895 3895.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 295 3294.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 935 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 314 314.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 505 505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 546 4546.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 638 94637.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 988 4987.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 325 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 040 8040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 760 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 4 960 4959.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 765 765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 513 2513.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky na sanitáciu do stravovacieho zariadenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 111 10111.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 227 3227.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980 4980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 970 85969.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857 857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky Nemocnica svätého Michala, a. s. 71 204 71203.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 44 372 44372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289 1289.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 452 19452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47 485 47485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 780 2780.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 823 20823.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 502 6502.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a drogistický tovar Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 349 34349.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 204 156 204156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 432 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 14 200 14200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 495 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 2 849 2849.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 220000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 98 000 98000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966 3966.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 13 447 13447.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 413 10413.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 968 968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 818 818.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 700 700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 270 270.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 660 6660.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 677 3677.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 650 2650.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 722 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 704 3704.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 633 3632.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 540 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 194 194.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 015 4015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 944 3944.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 025 1025.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 377 561 377561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 400 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 133 18133.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace,hygienické a leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 500 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 196 195.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 642 641.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 511 36511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 152 1152.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930 4930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 500 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 265 19264.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 080 3080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 535 2534.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 113 605 113605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 700 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374 374.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby Hlavné mesto SR Bratislava 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 400 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2019(2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 80 239 80239.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 313 3313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 980 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 232 231.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 207 6207.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 548 5548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Obec Močenok 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 365 364.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 628 5628.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 7 500 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 530 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 350 3350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 738 3737.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 417 417.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 879 4879.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 290 289.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 670 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 700 700.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 268 1268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 155 057 155056.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 614 4613.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 261 4260.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 379 4378.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900 11900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 507 8507.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 975 85975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 129 214 129214.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 365 9364.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 8 015 8015.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 283 26282.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 819 28819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 028 21028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 890 23890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 549 112 549112.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 67 954 67954.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 999 5999.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 3 550 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 42 041 42041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 100 19100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 76.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
autokozmetika pre automatickú umývaciu linku ISTOBAL M9+ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 512 512.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 399 4398.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 780 2780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 445 3444.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 28 000 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 400 13400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 190 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988 17988.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 470 3470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 418 417.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 557 556.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 450 5449.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 949 12949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 024 3024.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898 897.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 155 5154.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 404 404.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - čistiace a leštiace prípravky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 093 16092.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 059 5058.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 518 518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 011 7010.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 275 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 663 6663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 917 11916.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 40 952 40952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 208 6207.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 826 4826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky na strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 35 354 35354.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, zabezpečenie prevádzky Nemocnica svätého Michala, a. s. 217 474 217473.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Spišská katolícka charita 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 150 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky do umývačky riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 63 483 63482.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 54 284 54284.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 936 935.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby, autokozmetika Štatistický úrad Slovenskej republiky 681 681.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 171 1171.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 176 478 176478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 14 900 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 265.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900 11900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby, polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky, predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 2 289 2289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 946 1946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 997 14996.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 923 5922.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 655 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 970 1970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 483 5483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 630 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 005 2005.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DeLonghi Vodný filter DLS C002 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 229 229.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 230 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 345 1345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 691 2691.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 382 2382.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 62 800 62800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 19 000 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 938 938.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 936 935.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 561 561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 343 343.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 950 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 540 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 160 17160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374 373.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12 041 12040.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 405 404.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 3500.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 6 900 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 2 025 2025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 12 294 12293.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace,hygienické leštiace výrobky. Správa telovýchovných zariadeni 4 800 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 39 313 39313.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 238 20237.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 812 15812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 95 273 95273.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Spišská katolícka charita 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a doplnkový sortiment Centrum sociálnych služieb - Partizánske 17 591 17591.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 230 1230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 260 6260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 13 275 13275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 845 28845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby na rok 2020 Mesto Prešov 35 504 35503.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 950 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 94 536 94536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 250 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 674 674.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Lučenec 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - dezinfekcia Sociálna poisťovňa, ústredie 71 880 71880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 815 3814.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 48 120 48120.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych budovách Štatistický úrad Slovenskej republiky 109 560 109560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 579 3579.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 430 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 198 9198.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 951 3951.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 183 182.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294 294.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 399 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 850 3850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 380 3379.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 073 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 154 3153.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 800 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 420 38420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky a pomôcky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 11 497 11497.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 8 015 8015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 037 2037.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 178 39178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 541 3541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 998.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prípravkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 999 69999.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 080 2080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 164 35164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 822 4821.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 554 6554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Turany 6 800 6800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 450 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 138 4138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 822 4821.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 880 1880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 2 446 2446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 38 378 38378.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na rok 2020 Mesto Prešov 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 337 337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Spišská katolícka charita 680 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 510 24510.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 747 14747.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 059 5059.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 62 685 62685.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 306 306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 520 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 073 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 250 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 314 1313.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - DEMY 6 961 6960.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 710 710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 091 36091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 457 457.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 451 5450.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre OZ PN/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 45 800 45800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 855 5854.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 3 564 3564.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 904 9904.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 226 2226.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 52 009 52009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 060 4059.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 48 219 48219.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky do umývačky riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 432 1431.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 085 24085.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 498 3498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia a pobočiek SR. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 32 658 32657.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69 396 69396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 040 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 243 1243.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 312 312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 662 16662.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 056 7056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky. Slovenské národné múzeum 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980 1980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900 11900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 54 403 54402.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 76 860 76860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 650 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 833 832.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 13 980 13980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 681 7681.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 135 3135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 230 6230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 750 749.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, autokozmetika Štatistický úrad Slovenskej republiky 669 668.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 6 500 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 41 000 41000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace, leštiace, dezinfekčné , hygienické prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Štátna opera 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky na strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 22 650 22650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 7 917 7916.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 15 191 15191.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 785 1785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 9 317 9317.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 7 917 7916.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 7 700 7700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 7 422 7422.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 995 21995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 101 520 101520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do strojov a zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 430 1430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 317 317.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre rok 2021 Stredná odborná škola letecko technická 2 803 2802.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 860 82860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 17 999 17999.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Stará Turá 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 700 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 021 31021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 010 7010.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 418 21418.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 500000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 11 701 11700.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 780 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 300 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 173 28173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 500 8500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 200 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby na rok 2021 Mesto Prešov 50 920 50920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 330 6330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 123 030 123030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 780 2780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, spotrebný materiál a ochranné pracovné pomôcky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 14 595 14595.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Centrum sociálnych služieb - Partizánske 10 400 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 4 024 4023.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 259 28259.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103 350 103350.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 410 410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 83 623 83623.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 2 100 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 2 400 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 690 1690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 764 763.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 1 495 1494.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 880 11880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace, leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 830 3830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 230 230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 11 000 11000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok pre strojové umývanie laboratórneho skla a nástrojov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 356 356.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 098 7098.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 7 900 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 2 907 2906.59 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 800 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 519 16519.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 680 17679.73 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 542 2542.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 300 4300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 307 500 1307500.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 507 3507.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 27 796 27796.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 61 756 61755.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 454 1454.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 223 1223.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 388 31387.8 EUR 2021