CPV kód

39220000-0

Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 255 385 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 31 223 726 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10 393 EUR
Mesto Prešov 3 51 458 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 2 068 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 603 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 7 890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 592 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 246 289 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 170 546 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 8 700 EUR
Mesto Rožňava 2 5 410 EUR
Domov seniorov Lamač 1 9 583 EUR
Mesto Martin 1 45 833 EUR
Mesto Levice 3 38 771 EUR
Mesto Nitra 2 28 516 EUR
Slovak Business Agency 1 6 000 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 19 975 EUR
Mesto Prievidza 1 25 742 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 21 086 EUR
Obec Bobrov 1 6 066 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 014 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 2 833 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 10 997 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 17 299 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 16 492 EUR
Mesto Komárno 7 9 865 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 71 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 5 500 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4 780 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 40 078 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 26 000 EUR
Mesto Humenné 1 1 868 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 2 647 EUR
Mesto Senica 6 18 020 EUR
Mesto Holíč 1 17 498 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 24 500 EUR
Základná škola 1 9 542 EUR
Stredná odborná škola 1 36 083 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 492 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 17 502 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 4 120 EUR
Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 1 57 353 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 390 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 79 298 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 39 379 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 49 583 EUR
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 1 9 998 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 54 483 EUR
Mesto Šamorín 1 1 833 EUR
Mesto Dolný Kubín 14 64 321 EUR
BGV Enviro s.r.o. 1 81 400 EUR
Mesto Púchov 1 3 650 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 3 208 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 164 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 8 042 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 101 296 EUR
Zoologická záhrada 1 116 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 29 199 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 61 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 7 250 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 7 825 EUR
Základná škola Košice 1 8 450 EUR
Obec Lovinobaňa 1 15 833 EUR
Obec Orechová Potôň 1 1 875 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 29 500 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 22 950 EUR
Národný onkologický ústav 4 7 166 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 5 415 EUR
Obec Beckov 1 27 316 EUR
Mária Hriseňková - MH Bystrá 2 257 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 4 125 EUR
Obec Trakovice 2 14 720 EUR
Optima consulting s.r.o. 1 53 490 EUR
Správa školských zariadení 2 7 167 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 34 077 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 6 083 EUR
Obchodná akadémia 1 1 872 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9 508 EUR
Spojená škola 1 1 855 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 1 37 750 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 3 998 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 20 349 EUR
Základná škola 2 5 833 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 333 EUR
Obec Veľké Slemence 1 5 999 EUR
Základná škola 3 29 134 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 10 499 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 862 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 10 119 EUR
Stredná odborná škola 1 29 167 EUR
BUILDINGS CITY, s.r.o. 4 327 393 EUR
BHSA s.r.o. 1 24 963 EUR
Stredná odborná škola 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 7 052 EUR
APN s.r.o. 5 260 473 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 6 791 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 4 408 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 12 862 EUR
Mesto Gelnica 1 875 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 1 1 262 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 5 764 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 10 150 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 9 690 EUR
Dopravná akadémia 1 17 500 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 753 EUR
Základná škola Šrobárova 1 4 850 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 383 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 860 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 578 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 3 800 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 5 450 EUR
Obec Prietrž 2 25 917 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 2 8 735 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 3 125 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 4 833 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 3 12 904 EUR
Základná škola 5 20 969 EUR
Základná škola Považská 12 4 25 831 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 3 512 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 108 EUR
Materská škola 2 5 833 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 3 16 208 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 4 808 EUR
Základná škola Staničná 13 2 18 007 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 3 994 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 4 167 EUR
Základná škola 1 3 841 EUR
Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 1 1 908 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 6 644 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 1 575 EUR
Spojená škola 1 6 907 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 3 17 283 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 2 2 817 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 12 083 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 5 890 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 3 848 EUR
Základná škola 1 6 017 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 3 20 483 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 17 176 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 14 158 EUR
Základná škola 1 8 504 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 3 175 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 1 4 683 EUR
Základná škola 1 11 825 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 840 EUR
Hotelová akadémia 1 4 568 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 1 998 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 4 490 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 4 22 217 EUR
Petržalský domov seniorov 1 4 546 EUR
Základná škola Galanta 1 19 667 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 2 3 978 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 3 250 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 5 413 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 129 EUR
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 1 2 537 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 5 367 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 10 732 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 1 899 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 1 333 EUR
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 1 2 040 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 3 200 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 6 45 808 EUR
Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 1 5 608 EUR
Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 1 13 333 EUR
Obchodná akadémia 1 17 667 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 13 999 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3 817 EUR
Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 4 957 EUR
Materská škola 1 10 333 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 5 825 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 700 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 4 500 EUR
Základná škola 1 9 390 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 358 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 11 649 EUR
Základná škola 2 12 542 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 2 270 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 300 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 51 474 EUR
Stredná športová škola 1 8 617 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 16 667 EUR
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1 10 500 EUR
Základná škola Galanta 1 20 324 EUR
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 1 13 749 EUR
Ústav na výkon väzby 3 6 215 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 2 698 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 20 320 EUR
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 4 114 338 EUR
SOLLER, s.r.o. 1 21 086 EUR
JUMICOL, s.r.o. 3 30 400 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 68 577 144 EUR
TRIGON s.r.o. 1 1 513 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 4 36 079 EUR
T.E.O., spol. s r.o. 1 81 400 EUR
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 6 100 653 EUR
CORTEC s.r.o. 6 90 060 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 7 298 656 EUR
INTERGAST s.r.o. 3 62 912 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 6 205 220 EUR
GastroRex, s.r.o. 3 11 667 EUR
VIRTUS s.r.o. 2 30 375 EUR
ITSK, s.r.o. 3 6 226 EUR
Ján Janec UNI-JAS 1 53 490 EUR
Kema SK, s.r.o. 4 25 908 EUR
STAVA IPS, s.r.o. 1 0 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 32 223 844 EUR
Berndorf Sandrik, s.r.o. 1 4 400 EUR
Ing. Peter Cilip - CILIAN 1 207 100 EUR
GASTMA, s.r.o. 2 339 243 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 20 155 641 EUR
VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. 1 93 840 EUR
BV Music s.r.o. 1 58 449 EUR
PRAGOPERUN SK s.r.o. 1 59 484 EUR
MONTYCON gastro SK, a.s. 1 54 483 EUR
GAVINA, s.r.o. 1 0 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 349 EUR
Ib-elektro s.r.o. 8 3 615 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 9 69 258 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 503 EUR
VICOM s.r.o. 1 1 890 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 12 57 393 EUR
GASTROLUX, s.r.o 8 24 693 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 24 171 064 EUR
LarUm, s.r.o. 2 6 650 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 1 563 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 10 413 EUR
SERVIS LINE, s.r.o. 1 2 167 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 317 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 48 270 603 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 3 3 758 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7 208 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 2 6 381 EUR
MAKRO spol. s r.o. 1 2 050 EUR
DAVAC spol. s r.o. 3 9 646 EUR
TRADENET s.r.o. 1 3 125 EUR
Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA 4 11 138 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 2 7 633 EUR
Adam Chabada 4 29 831 EUR
OMES spol. s r.o. 17 175 902 EUR
GASTRO-GALAXI, s.r.o. 1 2 615 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 3 237 EUR
EVO TECH, s.r.o. 1 1 620 EUR
Tatria plus, s.r.o. 2 9 998 EUR
GFS, s.r.o. 1 10 393 EUR
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. 2 14 695 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 7 22 615 EUR
Profexy s.r.o. 2 1 333 EUR
MARTINOX s.r.o. 1 984 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 71 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 1 772 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 31 250 968 EUR
Gastro Global s.r.o. 5 12 474 EUR
V.P.F. MEDIUM s.r.o. 1 2 564 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 489 EUR
X logistics, s.r.o. 1 238 EUR
Pixel Print s.r.o. 3 635 EUR
GIEGO s.r.o. 3 1 420 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 21 499 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 165 EUR
euroAT, s.r.o. 4 882 EUR
GEPI s.r.o. 1 2 400 EUR
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 1 11 817 EUR
ROAX s.r.o. 3 7 015 EUR
HS technology s.r.o. 1 343 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 1 867 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka spotrebičov pre Hotel ARKADA Hotel ARKADA, s.r.o. 24 536 24536.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka cukrárenskej technológie BGV Enviro s.r.o. 81 400 81400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia Centra odborného vzdelávaniaa prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 25 000 25000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne a strojové vybavenie reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 86 390 86390.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka gastrozariadení Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 57 828 57828.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Drevenice Terchová - tovary a technológie 1 Optima consulting s.r.o. 54 504 54504.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - vybavenie kuchyne a baru SPN plus, s.r.o. 29 529 29529.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup gastro-zariadení pre HA OB v Kežmarku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 32 028 32028.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne, reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 207 100 207100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž technologického vybavenia kuchyne a výdajne stravy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 223 623 223623.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Roca BUILDINGS CITY, s.r.o. 327 394 327394.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Obstarávanie gastro technológie do objektu služieb slúžiaceho turistom. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 54 483 54483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 609 127609.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 62 579 62579.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s bojlerom Diamond 10x GN 2/1 SBE /12-CL Stredná odborná škola 11 502 11502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 23 903 23903.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup kuchynského vybavenia do Zariadení školského stravovania pri MŠ Mesto Levice 14 300 14300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Nitriansky samosprávny kraj 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia - elektrická výklopná panvica Nitriansky samosprávny kraj 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Školská kuchyňa a školská jedáleň 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, zariadenie a príslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 719 719.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový sporák s rúrou a výdajný pult ohrievací Nitriansky samosprávny kraj 6 320 6320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 459 4458.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- monoklimatická chladnička Zoologická záhrada 146 145.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica BR80-98 ET Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 459 4458.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokazeta BESSTER Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 750 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Ekonomická univerzita v Bratislave 4 276 4276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Thermoline A2 Abner alebo ekvivalent Domov seniorov Lamač 13 655 13655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 564 1564.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smažiaca panva elektrická Mesto Rožňava 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo VE 940 A Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 2 450 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný pult stabilný pre výdaj teplých jedál T-ASV-2Z4GN SV-4Z Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 959 958.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 27 376 27375.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kotol plynový 150 l, BI150-98G alebo ekvivalent A 2. Kotol plynový 200 l, KG-200 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 931 9931.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva elektrická 50 l, BR50-78ET/N alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otvárač konzerv LT-OEXTC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica 80 l model BR80-98 G alebo ekvivalent, Elektrický varný kotol 80 l Nitriansky samosprávny kraj 12 200 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 E alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panva sklopná BR120-912G nerezová alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický 10xGN1/1 bojlerový FZ101EBA ZANUSSI Easy Steam s príslušenstvom alebo ekvivalent s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Materská škola 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica 50 L Nitriansky samosprávny kraj 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kuter 5,5 l, K55 alebo ekvivalent A 2. Stroj nárezový poloautomat, GXE-300RM alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kotol 100 L Nitriansky samosprávny kraj 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školské pracovisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 984 6984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol plynový 150 l Nitriansky samosprávny kraj 8 700 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol KG100 Mesto Dolný Kubín 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového Varného kotola elektrického s objemom 85 litrov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 043 3043.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne a kuchyne Stredná odborná škola polygrafická 24 660 24660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 l Mesto Komárno 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, celonerezový elektrický sporák s vysokovýkonnými horákmi, teplovzdušnou rúrou s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 133 3133.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO BLUE VISION 611i alebo ekvivalentný Obec Zemplínska Nová Ves 5 800 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239 10239.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie-Konvektomat FAGOR Advance+10GN2/1 APE-102 s podstavcom pod elektrický konvektomat Mesto Banská Bystrica 12 305 12304.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž 2 ks nových elektrických varných kotlov (v špecifikácii budú uvedené ako EVK č. 1 a EVK č. 2) alebo ekvivalent Hotelová akadémia 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 707 1706.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2 508 2508.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 2 729 2729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239 10239.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie pre školskú cvičnú kuchyňu Stredná odborná škola 53 873 53873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia do ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 38 400 38400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat el. GN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 110 4110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia pre školskú jedáleň Dopravná akadémia 21 175 21175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň Mesto Rožňava 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Základná škola 12 910 12910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ Mesto Levice 7 099 7099.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový 300 l, KG-300 alebo ekvivalent, panvica sklopná plynová BR80-98G alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 7 793 7792.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Mesto Humenné 2 526 2526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Varná elektrická stolička STE 6 alebo ekvivalent "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Ľudovíta Fullu 5 870 5870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu s príslušenstvom Základná škola 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Senica 3 903 3903.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 litrový Základná škola Starozagorská 8, Košice 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo bez rúry Mesto Gelnica 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie jedálenského inventáru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_98 Mesto Komárno 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fritéza el. 30 L FE 60/P Mesto Dolný Kubín 1 074 1074.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult VOP 3 Mesto Dolný Kubín 1 190 1190.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s podstavcom, veľkokuchynský robot, kuchynský riad, kuchynské náradie Obec Veľké Slemence 9 400 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice, Kuchynské nádoby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Gymnázium Jozefa Lettricha 9 750 9750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Starozagorská 8, Košice 4 086 4086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne Národný ústav reumatických chorôb 144 000 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-1011-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 5 988 5988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-0511-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 3 588 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 220 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom - 270 l Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 997 11996.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Základná škola s materskou školou Babín 1 060 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 200 litrov a indukčný sporák Spojená škola 10 668 10668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej kuchyne Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 12 032 12031.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia kuchyne alebo ekvivalent BHSA s.r.o. 45 074 45073.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kuchyňa a jedáleň - zariadenie DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 2 450 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Pedagogická a sociálna akadémia 16 900 16900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 4ks kuchynského zariadenia - škrabka na zemiaky ŠKBZ- 20 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 899 4899.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol s objemom 200 litrov Základná škola Šrobárova 6 011 6010.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a napojenie kuchynského spotrebiča Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 859 2858.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Petržalský domov seniorov 7 600 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 625 2625.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, elektrický, parný konvektomat s príslušenstvom – podstavec pod konvektomat s odkladacím priestorom pre gastronádoby, nerezové a smaltované gastronádoby GN 1/1, vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 794 2793.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice , termoporty a kuchynské vybavenie Psychiatrická nemocnica Hronovce 10 017 10016.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM 60 H Základná škola s materskou školou Župkov 4 920 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440 2440.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Obec Beckov 40 000 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat s príslušenstvom BX82E Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 8 750 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 17 215 17215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440 2440.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce potreby a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 13 070 13070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 6 350 6350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s injekčným nástrekom pary. Dodávka a inštalácia SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 000 6999.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie do kuchýň MŠ Mestská časť Bratislava - Dúbravka 41 040 41040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
myčka na riad Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 848 2848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou CFL - 90/80 - 21 E alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu CT 160 W ABT tunelová alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do zariadení hromadného stravovania Mesto Levice 43 200 43200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový delený s rúrou CFL 90/80 21 E Mesto Dolný Kubín 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Technická univerzita v Košiciach 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 24 294 24294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panva elektrická 120 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 976 2976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre potreby školskej jedálne Mesto Komárno 3 589 3588.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 23 737 23736.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 167 2166.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporáky kombinované 4 horákový a 6 horákový so skrinkou Pedagogická a sociálna akadémia 3 970 3970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového elektrického sporáka SE 940 A alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 988 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž Konvektomat elektrický nástrekový na 20 GN 1/1 XEVC s príslušenstvom Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Nitriansky samosprávny kraj 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojrúra na pečenie TPE 30 ARS, alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová, celonerezová, dvojplášťová, elektronická umývačka riadu a skla s odpadovým čerpadlom v minimálnej kvalite TT 50 T ABT Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 400 3399.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR ADVANCE AE 101 alebo ekvivalent, Umývačka riadu FAGOR CO - 170 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat na 6 GN 1/1 alebo 12 GN 1/2 Centrum sociálnych služieb LUČ 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Retigo Orange Vision 1011ic NEW alebo ekvivalent - s príslušenstvom a montážou Krajský súd v Košiciach 8 800 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou ALBA SE 40 ARS alebo ekvivalnet Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný varný kotol s objemom 300 litrov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 475 5474.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1011 E1R s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 734 6734.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Zannusi profesional eastySteam rada B Mesto Dolný Kubín 6 817 6817.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 150 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 396 4395.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX XV 1093 ChefLux so zavážacím vozíkom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálové vybavenie kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UNIPAR U3-E - Parná varná komora Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 910 5910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 vrátane mlynčeka na mäso alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 290 4290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 300l a hranatým duplikátorom Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná panvica Spojená škola 2 530 2530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 341 5341.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz, montáž a zaškolenie personálu s novou profesionálnou celonerezovou priechodnou umývačkou riadu a skla s rekuperáciou pary a s príslušenstvom , prikladnô FAGOR CO-170 HRS alebo ekvivalent, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kupecké vrecká, vrecká do mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 988 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Psychiatrická liečebňa Sučany 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 860 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica s objemom vane 80 litrov Základná škola, Krosnianska 4, Košice 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 100 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 073 4072.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat, elektrická panvica Základná škola 21 720 21720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Staničná 13 6 114 6114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom Základná škola 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 860 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Družicová 4, Košice 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 2 475 2475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termos na prevoz potravín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 310 4310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat FCZ 201 EBA2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 900 13900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 202 3202.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž konvektomatu Mesto Púchov 7 160 7160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 14 221 14221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kotol plynový ( a sito na halušky) Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 800 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 850 6850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Várnica - termos nerezový Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 942 3942.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola 11 290 11290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 15 690 15690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový papierový alebo plastový riad Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 950 7950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 23 988 23988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
gastro-konvektomat Základná škola Hroncova 23, Košice 14 574 14574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 20 546 20545.77 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konvektomat s príslušenstvom Základná škola Považská 12 15 700 15700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby, potreby pre verejné stravovanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 500 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a pomôcky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 504 3504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školskú kuchyňu Základná škola Fábryho 44, Košice 15 550 15550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 11 098 11098.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 16 948 16948.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola Hroncova 23, Košice 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Mateja Lechkého 4 840 4840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný vozík Národný onkologický ústav 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240 15240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Senica 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240 15240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 910 7910.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo technické vybavenie : Kuchyňa a jedáleň Obec Bobrov 9 310 9309.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálny Mixér, Nárezový stroj, Chladnička s výparníkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 723 722.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotol varný, elektrický 150 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 919 2919.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Nitriansky samosprávny kraj 5 700 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1021 EPR s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 14 600 14600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 630 2629.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 650 5650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO ORANGE VISION O1221b bojlerový s vozíkom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 14 680 14680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol KE150 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pec elektrická kombinovaná s troma rúrami Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 064 2064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80 Mesto Komárno 5 004 5004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 22 522 22522.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 000 27000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 59 600 59600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - kuchynské potreby Metodicko-pedagogické centrum 55 000 55000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola, Požiarnická 3, Košice 8 900 8900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - Jednodverová chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Blue vision B 611 l / NEW injekčný alebo ekvivalent Obec Mníšek nad Hnilcom 9 390 9390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do jedální Mesto Prešov 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parná varná komora UNIPAR U3- E alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 390 5390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 046 2046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo talové VE-940 A alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická fritéza Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Technická univerzita v Košiciach 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 980 13980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Družicová 4, Košice 14 400 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
- Elektrická celonerezová smažiaca panvica 80l- Plynový varný kotol 150 l - Elektrický konvektomat s príslušenstvom- Univerzálny robot 60l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 26 964 26964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Materská škola Havanská 26, Košice 6 200 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plynový sporák s elektrickou rúrou Materská škola, Palárikova 22, Košice 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola Fábryho 44, Košice 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Ľudovíta Fullu 11 100 11100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Hroncova 23, Košice 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrotechnika Základná škola 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 13 140 13140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporak ELEGANT 3 L bocny biely, 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kachle THORMA FILEX - H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sporák THORMA ÖKONOM85/FIKO DE LUXE HNEDÝ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – elektrický so sklokeramickou doskou MORA C 512 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s multifunkčnou rúrou Mora K 561 AW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – s plynovou doskou a rúrou MORA P 151 BW 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 168 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušné krbové kachle LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 029 1029.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušné krbové kachle LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne gastrozariadenie - Kuchynský robot, elektrická rúra Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 998 49998.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Konvektomat elektrický RATIONAL CM 62 Plus s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 10 600 10600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol BI 150 – 98 ET s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 12 100 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola 13 510 13510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a spotrebiče Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 860 25860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový sporák Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 6 700 6700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat DIAMOND 10xGN1/1 alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 970 2970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 503 4503.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat (10-policový a 20-policový) Mesto Martin 75 600 75600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pec elektrická s troma rúrami a elektrický varný kotol Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 5 955 5955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo Orange Vision 1011b - elektrický s príslušenstvom, dodávka a montáž Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol so zmäkčovačom vody Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 523 4522.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo B1011b - elektrický bojlerový alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb 12 348 12348.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu - 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 7 800 7800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu MŠ Materská škola 17 150 17150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Hroncova 23, Košice 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojlerový konvektomat Obchodná akadémia 22 630 22630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola, Požiarnická 3, Košice 14 300 14300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Abovská 36, Košice 9 250 9250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO4) APN s.r.o. 260 473 260473.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu ŠJ Základná škola Jozefa Urbana 33 600 33600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie kuchýň Mestská časť Bratislava - Petržalka 87 110 87109.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie školskej kuchyne Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 23 934 23934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej kuchyne Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 29 042 29042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola Galanta 40 003 40003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Základná škola Galanta 36 046 36046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1021-EPR s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 12 850 12850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ZŠ Základná škola Ľudovíta Fullu 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1021-EPR s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 104 085 104084.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Mesto Holíč 28 700 28700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Fábryho 44, Košice 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobný kuchynský inventár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 464 40464.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu s výstupným stolom, kuchynská skrinka s posuvnými dverami, hrnce Základná škola s materskou školou Župkov 4 260 4260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola 24 400 24400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola Staničná 13 29 600 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 960 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200 18200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení do školskej jedálne Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 10 639 10639.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár pre školskú kuchyňu a jedáleň Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 760 29760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový dvojdrez do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - univerzálny robot Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 775 775.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol a smažiaca panvica Základná škola 11 010 11010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 831 831.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 600 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol na plyn ONDAVA - Domov sociálnych služieb 6 400 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola, Bukovecká 17, Košice 16 400 16400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola, Krosnianska 4, Košice 26 650 26650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 391 1391.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola Košice 14 000 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 199 1198.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 337 2337.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák Mesto Komárno 343 343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 994 2994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika-Chladnička s mrazničkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 579 579.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 226 3225.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200 18200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Indukčný elektrický sporák, elektrický varný kotol Stredná športová škola 13 494 13494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 17 000 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická trojkomorová statická pec TPE 30 ARS vrátane plechov, pekáčov a mriežok Základná škola s materskou školou Župkov 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - materská škola Obec Lovinobaňa 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 360 15360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na popcorn s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na cukrovú vatu s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 324 324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - Skriňová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 324 323.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Základná škola Považská 12 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 73 500 73500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne" Mesto Nitra 9 520 9520.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne - elektrospotrebiče s príslušenstvom" Mesto Nitra 45 043 45042.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
Plynový varný kotol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 650 12650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ako Stredisko praktického vyučovania Stredná odborná škola 70 611 70610.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 595 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746 1746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 200 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - Skriňová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 306 305.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 613 27613.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Elektrický tálový sporák s elektrickou rúrou Obec Orechová Potôň 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Miska okrúhla termoizolačná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 568 2568.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 660 7660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 660 7660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60 l RE 22/60 s príslušentvom Mesto Senica 11 471 11471.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 231 13231.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 014 5014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 959 26959.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nárezové stroje do stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 785 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 288 288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení - obrusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 199.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol BI 150 – 98 ET Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 272 4272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 3 226 3226.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60 l RE 22/60 s príslušentvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 9 360 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový kotol Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 5 642 5642.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 400 11400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia-sporák plynový, smažiaca panvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 856 4856.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 465 5464.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 981 6981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby 1 680 1680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dózy a obedáre plastové na uchovávanie a prenos zvarených pokrmov, misky plastové, misky na guláš sklo Ústav na výkon väzby 2 520 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok a ND Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojpec s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb - Partizánske 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské roboty Mesto Komárno 115 114.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a chladnička Mesto Komárno 235 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol - 85 l Mesto Senica 3 327 3327.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zjemňovač mäsa s nádstavcami Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 3 312 3312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 738 11738.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 204 204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby 4 800 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia Základná škola, Požiarnická 3, Košice 6 655 6655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 734 9733.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 5 248 5247.6 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
„Nákup gastronomického zariadenia“ JVP spol. s r.o. 78 724 78723.67 EUR 11. December 2014 15. Január 2015 Áno 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-01-15 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová, Dunajská Streda Gastro DS, s.r.o. 810 000 810000.0 EUR 22. November 2021 17. December 2021 Nie 2021-11-22 00:00:00 UTC 2021-12-17 10:00:00 UTC
Vybavenie SOŠ Kežmarok – Cukrár/Pekár/Kuchár Stredná odborná škola 377 445 377445.0 EUR 28. December 2021 24. Január 2022 Áno 2021-12-28 00:00:00 UTC 2022-01-24 09:00:00 UTC
F-Hotel - Vybavenie kuchyne F- Motel, s. r. o. 99 340 99340.0 EUR 12. December 2014 5. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-05 09:00:00 UTC
Dodávka cukrárenskej technológie BGV Enviro s.r.o. 150 000 150000.0 EUR 10. September 2015 29. September 2015 Áno 2015-09-10 00:00:00 UTC 2015-09-29 10:00:00 UTC
Gastro zariadenie APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. 89 871 89871.1 EUR 3. December 2014 23. December 2014 Áno 2014-12-03 00:00:00 UTC 2014-12-23 09:00:00 UTC
Penzión Daniella Veľký Lipník – rozšírenie a skvalitnenie služieb BEBOSTAV, s.r.o. 181 539 181539.3 EUR 11. December 2014 16. Marec 2015 Áno 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-03-16 12:00:00 UTC
Penzión Daniella Veľký Lipník – rozšírenie a skvalitnenie služieb II. BEBOSTAV, s.r.o. 181 539 181539.3 EUR 13. Júl 2015 24. August 2015 Áno 2015-07-13 00:00:00 UTC 2015-08-24 12:00:00 UTC
Hostinec Stráže nad Zvolenom – vybavenie kuchyne Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 57 828 57828.05 EUR 26. September 2014 16. Október 2014 Áno 2014-09-26 00:00:00 UTC 2014-10-16 09:00:00 UTC
Vybavenie kuchyne, izieb a fitness Mgr. Michal Goriščák 39 984 39984.0 EUR 12. December 2014 19. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-19 09:00:00 UTC
Interiérové vybavenie kuchyne v rámci rekonštrukcie a modernizácie Penziónu U LOJZA. Miroslav Toroňa 48 363 48363.0 EUR 16. December 2014 22. Január 2015 Áno 2014-12-16 00:00:00 UTC 2015-01-22 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×