CPV kód

19520000-7

Plastové výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 65 648 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 7 626 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 24 286 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 983 639 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 32 130 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 133 510 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 18 286 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 333 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 76 557 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 721 EUR
Mesto Rožňava 1 10 435 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 4 595 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 15 124 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 8 512 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 62 891 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 4 750 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 371 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 3 622 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 63 EUR
Mesto Piešťany 4 723 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 1 290 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 49 314 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 39 34 882 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 6 690 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 109 366 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 252 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1 832 EUR
Slovenské národné múzeum 3 6 545 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 417 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 6 377 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 66 312 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 079 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 2 259 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146 200 942 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 11 800 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 23 333 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 14 652 EUR
Miestna akčná skupina Vršatec 1 35 833 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 999 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 19 989 EUR
Zoologická záhrada 3 7 025 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 1 230 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 167 EUR
Neurobiologický ústav SAV 9 3 461 EUR
Ústav zoológie SAV 20 13 454 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 13 250 EUR
Obec Ivanovce 1 108 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 13 462 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 8 805 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 1 458 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 16 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 11 3 020 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 205 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 940 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 550 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 767 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 1 716 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 83 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 69 27 887 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 2 382 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 6 750 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 122 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 732 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9 2 090 EUR
Obec Polomka 1 9 275 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 11 917 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 888 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 80 EUR
INTRAVENA s.r.o. 1 140 EUR
BINS s.r.o. 1 9 275 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 237 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 264 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 5 026 EUR
TRIGON s.r.o. 1 386 EUR
MGP, spol. s r.o. 5 825 EUR
BIOTECH s.r.o. 71 88 371 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 615 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 6 4 437 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 2 2 268 EUR
DMC, s.r.o. 1 774 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 840 EUR
PRIMUS spol. s r.o. 8 1 727 EUR
ABAKE spol. s r.o. 1 940 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 1 1 474 EUR
G Trade s.r.o. 1 0 EUR
Bio G s.r.o. 1 782 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 490 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 12 11 447 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 288 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 21 13 380 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 4 2 613 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 13 7 303 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 7 068 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 1 417 EUR
Lambda Life a.s. 29 34 574 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 250 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 276 EUR
Merck spol. s r.o. 5 1 338 EUR
VWR International GmbH 34 65 850 EUR
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 3 5 283 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 12 900 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 2 3 254 EUR
LABO - SK, s. r. o. 29 99 527 EUR
Life Technologies s r.o. 10 10 939 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 240 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 571 EUR
COMMERC SERVICE spol. s r.o. 1 3 190 EUR
BD BAMED s.r.o. 1 258 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 2 8 358 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 100 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 3 1 846 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 15 12 105 EUR
HATRICK, s.r.o. 1 76 557 EUR
Albert Králiček 1 35 833 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 101 EUR
ProScience Tech s. r. o. 10 14 974 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 5 833 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 6 6 885 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 6 3 471 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 1 812 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 2 229 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 2 202 EUR
BARIA s.r.o. 1 267 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 5 1 426 EUR
ZENIT SK, s.r.o. 1 1 667 EUR
Chromservis SK s.r.o. 3 1 537 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 2 40 EUR
Surgitech s. r. o. 2 18 085 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 15 000 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 4 7 170 EUR
Ing. Iveta Janíková 4 7 098 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 7 53 245 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 5 6 938 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 0 EUR
KRIDLA s.r.o 2 748 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 1 542 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 94 57 905 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 6 35 217 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 2 3 958 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 350 EUR
ImuMed SK, s. r. o. 2 14 279 EUR
Ecoli s.r.o. 1 1 227 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 8 325 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 7 3 395 EUR
Unicomp s.r.o. 1 270 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 4 1 460 EUR
INTERVIA s. r. o. 2 275 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 62 891 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 700 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 12 7 336 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 5 042 EUR
LUKAS s.r.o. 2 167 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 4 276 EUR
BestBolt s.r.o. 1 43 EUR
FIERNO s.r.o. 1 8 999 EUR
COMPREX, s.r.o. 1 575 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 13 3 390 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 6 690 EUR
STIRILAB, s.r.o. 3 1 622 EUR
REDA s.r.o. 2 17 162 EUR
JUTA Slovakia, s.r.o. 7 983 639 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 4 22 931 EUR
Scintila, s.r.o. 1 435 EUR
Pressburg papier, s.r.o. 1 6 960 EUR
AZ CHROM s. r. o. 2 690 EUR
GeneTiCA s.r.o. 1 83 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 100 EUR
KM - SL s. r. o. 1 0 EUR
TOPlast, a.s. 3 22 586 EUR
ARKA, a.s. 1 4 750 EUR
MARCONI, s. r. o. 2 232 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 581 EUR
Ing. Radek Godora Hsq - Team 1 20 140 EUR
ANUR s.r.o. 1 439 EUR
Martin Krajčovič - M & J Trade 2 14 610 EUR
KOBASEAL, s.r.o. 19 50 853 EUR
CHAIR s. r. o. 1 11 800 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 1 079 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 2 386 EUR
KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o. 1 0 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 10 745 EUR
Tehelňa STOVA, spol. s r. o. 1 550 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 31 667 EUR
Aquastar, s.r.o. 2 543 EUR
RIZNER s. r. o. 1 952 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 208 EUR
František Nemec STAVREM s.r.o. 1 3 917 EUR
TITAN - Tatraplast, s.r.o. 4 4 040 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 6 424 EUR
GIEGO s.r.o. 1 352 EUR
LABICOM s.r.o. 1 58 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 446 EUR
Marek Špeťko - IMEX 4 6 900 EUR
euroAT, s.r.o. 1 58 EUR
BOLUS s r.o. 1 1 058 EUR
Life M SK s.r.o. 6 27 796 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 4 4 607 EUR
PAH s.r.o. 1 232 EUR
ČECHVALAB s.r.o. 1 6 519 EUR
ARIES 94 s.r.o. 1 1 665 EUR
VT-HADICE & PLAST s.r.o. 1 51 EUR
VWR International s.r.o. 2 825 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Cestné smerové stĺpiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 102 747 102747.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobnosti našej histórie Miestna akčná skupina Vršatec 35 767 35767.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textitove dosky, HPS dosky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 999 999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál a hygienické prostriedky Mesto Piešťany 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál na potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty pre prácu s mikrobiologickými a tkanivovými kultúrami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 393 1393.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovné nádoby pre zvieratá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viazacia páska NARROSTRAP 65NSAW TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pletivo plastové a motúz polypropylénový LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 500 73500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlouzatváracie sáčky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes alebo ekvivalent Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 59 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
6 jamkove kultivacne platne, sterilné Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 267 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zavlažovacie vegetačné nádoby Mesto Rožňava 12 900 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál na potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 370 9370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 781 4781.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 445 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný metriál do molekulárneho labáku Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 880 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné platničky 96 jamkové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 389 388.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plexisklo Zoologická záhrada 3 321 3321.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky Neurobiologický ústav SAV 309 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Neurobiologický ústav SAV 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty pre prácu s bunkovými líniami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 038 2038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty - Skúmavky, špičky, platnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 380 1380.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové flaše, činidlo na izoláciu RNA Ústav zoológie SAV 1 480 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255 254.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 885 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové poháre a taniere UNIVERZITA J. SELYEHO 281 281.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Masťovky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 890 4890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho miska plastová nedelená okrúhla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 251 250.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Genotypizácia. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 577 1576.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 782 782.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 083 1083.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HEMOSKY H-02 PRE HD Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 122 122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 351 351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3016 spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 348 348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA a bisulfidovú konverziu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 311 2310.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Obec Ivanovce 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér do centrifúgy pre 0,2 ml mikroskúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 109 109.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adhezívna fólia pre prekrytie platničiek pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polypropylénová platnička pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 188 188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 212 212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 203 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
96 jamková mikroplatnička, nesterilná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195 195.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové dosky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stričky, magnetické miešadielka a dávkovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s uzáverom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pipety a platnicky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 149 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry pre genetický analyzátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 906 906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 118 118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GeneticAnalyzer 4-CapillaryArray Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, Petriho misky, krabice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 323 323.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stojany, pipetové špičky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900 1900.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné pláty šesťjamkové Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastové centrifugačné tuby Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky, chirurgické nástroje Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 337 1337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky sťahovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 749 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové dosky Slovenské národné múzeum 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovací piestový nástavec Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 750 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pipety Gilson Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavky vhodné na PCR Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 328 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky 1250 ul Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 463 463.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál do laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 48 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtrácia injekčná Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky, plastové, laboratórne, nedelené, číre, priemer 60 mm, sterilné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastové škatule na mikroskopické preparáty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkoprofilové platničky pre automatizovanú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581 581.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a nitrilové rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 145 2145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 117 116.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platničky na bunkové kultúry 96 jamkové s rovným dnom (TC Plate 96 Well, Standard F ) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 010 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špičky, DNA LoBind skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 383 383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek, PP misky na jedlá - typ jednodielne, dvojdielne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 176 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plexisklo Technická univerzita v Košiciach 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 703 703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroplatničky, Petriho misky, špičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 702 701.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné a centrifugačné skúmavky 1000 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179 179.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 4 395 4395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky sťahovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exsikátor Mini 1 Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 146 146.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 453 452.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 026 11026.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 852 4852.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nastokávacie vrchnáky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky a laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 3 978 3978.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k izolácii DNA v prístroji MagNA Pure LC Instrument Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty – Qubit skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 83 83.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a vybavenie na každodennú prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 258 258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
96 W PCR PLATES, FLEXI (100) 900098 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 299 299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 174 4174.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Zoologická záhrada 7 083 7082.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 1 272 1272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 302 1302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - platničky, fľaše, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 683 2683.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 574 574.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny, chromatografické platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 875 874.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 225 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 247 247.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 333 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 333 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pletivo plastové, motúz polypropylénový a tieniace úplety alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 512 512.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masťovky 03/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 620 7620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gnotozariadenie pre chov laboratórnych zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 105 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očkovacie hokejky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 82 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 969 1969.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový box Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 107 107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 490 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 133.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 378 1378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 583 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tip SystemBox-krabičky na pipetovacie špičky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 72 71.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 553 553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 157 157.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 516 516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 318 318.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrnček s uchom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 373 372.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan na pipety HTL Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 91 91.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 167 167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, prístroje a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extrakčné sáčky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 265 264.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 306 1306.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovné nádoby pre pokus s potkanmi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová záchytná vaňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál na potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 400 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 234 234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasty, krabičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Platničky 24-jamkové so senzormi pre CO2 a O2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 616 2616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lehadka a lavice. Správa telovýchovných zariadeni 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál - chromatografická kolóna, chromatografické médium, špičky s filtrom, striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 521 8521.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 387 387.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 723 723.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotitračné doštičky, polystyrénové s 96 jamkami typ P, nesterilné Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 30 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 800 23800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_pipetové špičky a box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631 631.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_PCR stripy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 361 361.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky s jamkou so skleneným dnom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - centrifugačné skúmavky, mikroplatničky, magnetické miešadielká, stojan na kyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 943 943.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovetky a opticky čisté tesniace fólie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 298 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba plastová bezpečnostná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
striekačkové filtre nylonové 5mm 0,22μm 1000 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 694 6693.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky Eppendorf, stojany a skladovacie boxy na mikroskúmavky, zamrazovacie boxy na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 383 383.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 040 2040.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky, respirátory a utierky pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 673 1672.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 131 130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné skúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 158 158.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
2117 Chemikálie - Tween 20, Kimwipes jednorázové utierky, SigmaSpin™ Sequencing Reaction Clean-Up post-reaction clean-up c, FastStart™ Taq DNA Polymerase, dNTPack Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 291 1291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2517 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 227 3226.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 623 3623.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný lab. materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 974 1974.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 033 1033.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čipy pre analýzu RNA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 755 754.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 359 1359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 775 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 981 981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne potreby, sklo, plasty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, rukavice Ústav zoológie SAV 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 664 663.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 560 16559.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre kvantitatívnu PCR Ústav zoológie SAV 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové dosky z recyklovaného plastu TOPeco TM s ochrannou známkou Správa mestskej zelene v Košiciach 19 990 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 361 17361.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 307 1306.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na izoláciu DNA, spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 485 1485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA LoBind skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masťovky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 2 980 2980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka na hasiaci prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál, hygienické prostriedky a kancelárske potreby Mesto Piešťany 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 955 955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 92.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na qRT-PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 862 861.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Miska Petriho PS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 493 1492.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 809 809.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, hokejky, očká Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 187 1186.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 877 1876.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 137 137.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie,vrecia,mopy,závesy do kúpelne,výrobky z plastu,zvon WC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 680 2680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky pre laboratóriá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre; inokulačné kľučky plastové sterilné pevné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 154 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čierne 96 jamkové mikroplatničky NUNC™ Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 214 214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl skladací a transportný box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasty pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 1 383 1383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HEMOSKY H-02 PRE HD Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové boxy (74_2017) Zoologická záhrada 380 380.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, mikroskúmavky, stojany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 772 1772.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastu a gumy - ježko na sušenie laboratórneho skla, mikroskúmavky, fľaše... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 280 280.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 170 6170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačná filtračná jednotka s membránou Ultracel-10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 172 171.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 479 479.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 788 787.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
reakčné mikroskúmavky s viečkom SaveSeal, objem 2 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 224 224.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 559 558.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikrotuby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne PCR plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 815 815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky a škatule Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 197 196.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre PCR amplifikácie, spotrebné plasty, stojany do mrazničky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 920 4920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 455 1454.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
QuickSeal skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628 628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4317 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 622 622.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárna biológia – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 208 1208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5000 µl plastové pipetové špičky, dlhé Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 83 83.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové petriho misky 150/20 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 845 845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193 193.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Ústav zoológie SAV 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 1 589 1589.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál - makrokyvety, spojky, statív, ventil Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140 140.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415 414.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 152 152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 714 1714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - striekačky, ihly, rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 549.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, laboratórne pipety, prístroje, plasty a sklo Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 910 4910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 266 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 779 2779.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 715.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačná filtračná jednotka s membránou Ultracel-100 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 133.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polykarbonátové platne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové dosky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 927 10927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, filtračné nádoby, mikroskúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 841 4840.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky k mikropipetám Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, boxy Ústav zoológie SAV 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polypropylenové a polykarbonátové tlstostenné otvorené skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 968 1968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 776 776.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, platničky, fľaše, pipety... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 462 1462.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na sekvenovanie DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FACS 1A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 782 781.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 337 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový laboratórny plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvalita pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166 166.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plasty pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 891 890.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Misky,kelimky, viečka, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 392 392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 310 4310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné časti pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 502 502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – pipetovacie špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2018-2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10 300 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polykarbonátové platne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 019 1019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - mikroskúmavky, stripy, špičky... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 647 1646.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 801 138801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Miska Petri PS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
odmerné nádoby PP BRAND Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 128 128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - separačné skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 528 528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a plasty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 540 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - centrifugačné skúmavky, zátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 120.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, plasty, čistiace prostriedky, enzýmy, pracovné pomôcky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne špičky, kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 731 731.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové počítacie komôrky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 229 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 801 138801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - špičky, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 413 412.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre stredoškolské súťaže z plastu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 097 11096.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky, pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiály a plasty pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
odberové skúmavky, multi adaptér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 319 319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunkový filter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, špičky, transfer pipeta, PM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 181 180.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 239 2238.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388 388.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 599 599.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - vata, gáza, lancety... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 388 388.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové nitrilové ochranné rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195 195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inzulínové striekačky, rúška, rukavice chirurgické, gázové štvorce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 414 414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky a Plastové výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky, striekačky, krabičky na uskladnenie skúmaviek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564 563.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pletivo plastové, motúz polypropylénový a tieniace úplety alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 000 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očkovacie hokejky sterilné Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 442 442.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 316 316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celoplastové pletivo POLYNET - oko 27x27 mm, výška 150 cm ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 20 150 20150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové dosky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 830 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na bunkovú kultiváciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195 195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky na bunkovú kultiváciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 345 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberná nádoba na tukové tkanivo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 822 822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
reakčné mikroskúmavky s viečkom Multi®-Pro, objem 0,2 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebaný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 975 975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky a vrchnáky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 308 308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál hematologický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 257 256.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 015 1015.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 409.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové sterilné 15 ML skúmavky s uzáverom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 311 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre kultiváciu neuronálnych buniek a špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 575 1575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 910 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 956 11955.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre kvatitatívnu analýzu génovej expresie a bunkovú biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 070 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylakohol, myšacie sérum, DURAN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 957 956.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
multipipeta Eppendorf M4 a spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 689 1689.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky a izotypové kontroly, cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581 581.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky - plastové, sterilné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre, jednorázové Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 258 258.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazový plast, reagencie pre RT PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 637 2637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Granule polyetylénové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 600 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok transparentný, viečko transparentné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66 66.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylakohol, myšacie sérum, DURAN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 957 956.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 291 1291.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 773 773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre uskladnenie vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety, stojan na pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732 732.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety a špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 396 1396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí Mesto Piešťany 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 071 2071.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryoboxy, laboratórne stojany, inokulačné kľučky, odberové tampóny Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10 950 10950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - manuálna plynotesná striekačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288 288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multikanálová pipeta + rezervoár pre multikanálové pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 959 959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - filtre, kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne mikropipety s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - doštičky, pipetové špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 340 339.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 122 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 801 801.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
viazací materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 249 248.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky sťahovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebný materiál v molekulárnom laboratóriu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 881 880.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačné skúmavky, autoklávovateľné vrecia, pracovné rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 664 664.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 408.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 214 2214.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do laboratoria Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 234 234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky z plastu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 46 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, kalibrácia, stojan, skúmavka, pipeta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 802 1802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plasty – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 136 136.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba, racky a kryobox Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 349 2349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička a fólia, Streptavidín-sefarózové guličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 656 656.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho mikro-misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 368 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiály pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 701 2701.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plate Low Pyromark platničky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 212 212.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 937 937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plastový laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 525 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, striekačky, stojany Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 341 341.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne zdravotnícke a laboratórne prístroje a materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 886 4886.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 795 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 384 1383.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre, jednorázové Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a plasty na pyrosekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 730 3729.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váhy, laboratórne fľaše, odmerné valce Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váhy, laboratórne fľaše, odmerné valce Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 344 344.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička 96 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 121 121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 998 998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička 96 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 121 121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy pre RT-PCR, Pipety, Petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný plastový materiál pre molekulárnu biológiu a mikrobiológiu Ústav zoológie SAV 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednokanálové pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 647 646.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov - chladiaci box, skúmavky s korundom NucleoSpin® Beady, Typ C Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230 230.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 286 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie, separačné kolónky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 096 1096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 330 1329.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 266 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 846 2846.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 753 14752.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pasteurove pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetovacie špice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PBS a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k pipetám Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 562 1562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 605 605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 883 11882.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 58 57.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 795 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiál do laboratória, pracovné pomôcky do laboratória Slovenské národné múzeum 2 787 2786.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 974 3973.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Variabilné objemové pipety - sada 3 pipiet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 707 706.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotitračné platničky a mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474 474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna výbava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 974 974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 216 3216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akrylová doska zlato/čierna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 165 3164.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 992 7992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707 707.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Ústav zoológie SAV 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 184 1184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 663 663.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky, plasty, spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 484 2484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladovacie boxy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 571 571.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety, dávkovače a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 004 7004.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 321 321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu Ústav zoológie SAV 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
STERILIZÁTOR – autokláv, Multimeter s elektródami, štandardy pre atómovú absorpčnú spektrometriu Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 595 4595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo, laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206 206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pomôcky pre filtráciu roztokov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 690 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy, ECO platničky, fólie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235 234.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 651 1651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne mikropipety s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 030 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - platničky, špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 646 9646.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Femtotip, Microloader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202 202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyvety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 622 30621.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačný plast – jednorazový, sterilný Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 949 6949.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 390 3390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - mikroskúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 503 1503.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 268 2268.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Membránové inzerty Univerzita Komenského v Bratislave 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 200 8200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, chemikálie a kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 417 417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálno - technické zabezpečenie volieb prezidenta SR 2019 Mesto Piešťany 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a plastový materiál na real-time PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 583 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný plastový materiál pre molekulárnu biológiu a mikrobiológiu Ústav zoológie SAV 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 974 974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polykarbonátová komôrková doska - číra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 863 863.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiál do laboratória, pracovné pomôcky do laboratória Slovenské národné múzeum 2 470 2470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 330 58330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 330 58330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 755 755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR strips Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR skúmavky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malé kontrolné laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 678 7677.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne misky plastové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky pre viskózne kvapaliny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 203 1203.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastový materiál, popisovače do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky, stojanček, skúmavky, vrchnák, pipeta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 226 1226.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 024 1024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastový laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Masťovky Univerzitná nemocnica Bratislava 8 607 8607.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieviky na pohonné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 69.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 201 201.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gumových tesniacich profilov, vulkanizačných pások a molitanu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495 494.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 595 595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
drobné laboratórne vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 96 96.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 725 724.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96 96.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky na pipetuAHN myTip T 1-200 µl / Golden Gate - BUN0200-BP Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ExpellPlus 10μl špičky, sterilné, PCR čisté, balené v stojanoch, 10x96 ks Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84 84.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačné skúmavky 1,7ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 782 1782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na výrobu propagačných predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 761 17761.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 184 12184.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 87.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 891 62891.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plastových ležadiel Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 19 900 19900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
petriho misky, parafilm Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 645 645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - perá a tašky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 396 3396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakové ampulky (trubice), náhradná sada tesniacich krúžkov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 736 736.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
sťahovacie pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 53.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 142 1142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - MTP Real Time PCR platničky a fólie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 949 1949.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 690 13690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - perá a tašky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - platničky, transwell inzerty, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 073 1072.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 006 1006.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 171 4170.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 308 308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium a mikroskopiu, pipetovacie zariadenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 615 615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné fľaše, TPP Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 238 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné fľaše, Corning Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 327 327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - spatuly, kontajnery na vzorky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 399.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dávkovanie a doplňovanie pohonných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 120.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 193 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek a PP misky na jedlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 549 1549.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada nástrojov a pomôcok na prípravu vzoriek analyzovaných pmocou multi-ELISA skríningu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 560 4560.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný material na polysomnografické vyšetrenie pacientov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 998 1998.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 720 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 066 5065.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - perá a tašky Mestská časť Bratislava - Petržalka 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby, popisovače na mikroskúmavky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 156 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre prácu v chemickom laboratóriu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 285 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilné Petriho misky na kultiváciu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 108.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94 94.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada nástrojov, materiálu a chemikálií na SDS-PAGE a Western blotting Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 603 4603.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - 48-jamkové PCR reakčné platničky; Adhezívne fólie pre 48-jamkové PCR reakčné platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 410 410.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 270 1270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratorny spotrebny material Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 713 2713.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 937 937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koša a nádoby z UH Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 993 992.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 546 4546.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pletivo plastové, motúz polypropylénový a tieniace úplety alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 000 116000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 970 3970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 150 34150.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 920 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 586 16586.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 689 689.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 337 337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Malé laboratórne prístroje, plasty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 640 5640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre, jednorázové, 60 mm Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 104 104.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 23.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 115 114.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 352.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie, plastové výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 075 1075.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 580 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 228 228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microseal 'B' PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 198 198.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plastových gombíkových plomb. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 516 515.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 877 7876.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316 316.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 839 3838.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84 84.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 34 233 34232.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 466 3465.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozprašovače na dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 278 278.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové produkty pre spracovanie a prípravu vzoriek COVID 19 na PCR analýzu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 16 258 16258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plexisklo číre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 760 8760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 684 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre vyšetrovanie vzoriek Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 43 853 43853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plexisklo číre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 760 8760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Western Blot Box Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 92 91.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plastových sťahovacích pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 64.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 664 2664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celoplastové pletivo POLYNET - oko 17x17 mm, výška 125 cm ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, mechanická pipeta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 030 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vialky , kryoboxy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 002 1002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 358 10357.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 105 5104.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR kity, balotina, filtrové špičky-kompatibilné so zakúpenými pipetami Eppendorf Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 601 1601.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrchná fólia pre uzatváranie misiek a PP misky na jedlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 618 3618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny spotrebný laboratórny materiál (špičky, nádoby, skúmavky) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 444 444.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne mikropipety a plastový spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 115 10115.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 225 12225.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, úložné boxy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 835 835.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 550 6549.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 775 3775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - Špičky s aerosolovým filtrom, Indikátorová páska do autoklávu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 767 6767.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: platničky, kyvety, pipety, kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 963 7963.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 8 100 8100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby plastové na separovaný odpad Obec Polomka 18 952 18952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koša a nádoby z UH Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 067 1067.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: mikroskúmavky, špičky, Petriho misky... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 914 913.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelímky 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 450 2450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
plastove boxy a petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 579 579.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 605 604.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 200 8199.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny plast a iné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
spotrebné plasty pre molekulárne laboratórium, špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 410 2410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petriho misky, nitrilové rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 835 1835.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
PCR PLASTY Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 498 498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup plastových gombíkových a železničných plomb. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 693 693.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové pletivo, polypropylénový motúz a tieniace úplety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 277 593277.0 EUR 2021 Tovary Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×