CPV kód

30192000-1

Kancelárske potreby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 3 508 675 EUR
Obec Valaliky 1 1 074 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 6 25 814 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 26 280 EUR
Slovenská správa ciest 4 0 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 20 771 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 1 865 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19 429 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 492 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 17 1 640 248 EUR
Mesto Prešov 4 89 625 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 8 264 730 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 200 019 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 4 208 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 53 468 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 535 494 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 55 147 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 391 875 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 2 177 026 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 5 680 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 424 EUR
Mesto Trnava 21 53 248 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 10 592 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 684 634 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 488 273 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 5 494 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 2 489 432 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 31 099 EUR
Prešovský samosprávny kraj 11 30 836 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 107 178 553 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 26 11 977 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 460 EUR
Mesto Rožňava 10 30 104 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 389 EUR
Mesto Topoľčany 2 12 146 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 53 56 238 EUR
Mesto Nitra 4 35 817 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 145 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 76 283 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51 6 774 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 18 866 EUR
Trnavský samosprávny kraj 11 87 162 EUR
Slovak Business Agency 1 76 500 EUR
Národná transfúzna služba SR 5 79 182 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 56 873 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 3 700 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 373 734 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 6 20 986 EUR
Mesto Medzilaborce 4 4 640 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 67 123 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 1 110 833 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 149 468 EUR
Mesto Prievidza 23 51 590 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 357 299 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 170 832 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 133 289 EUR
Mesto Rajec 3 1 692 EUR
Košický samosprávny kraj 4 76 042 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 159 800 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 79 063 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 3 279 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 14 26 573 EUR
Generálna prokuratúra SR 10 21 829 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 22 792 EUR
Technická univerzita v Košiciach 8 786 801 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 60 592 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 94 890 EUR
Dopravný úrad 9 57 159 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 34 725 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 13 196 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 11 300 EUR
Mesto Komárno 16 3 745 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 306 481 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 7 43 824 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 4 1 975 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3 316 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 195 804 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 12 225 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 8 381 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 342 058 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 13 266 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 872 EUR
Domov pri kríži 7 6 598 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 10 44 927 EUR
Okresný súd Nitra 14 14 387 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 353 002 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 11 098 EUR
Mesto Trstená 8 9 047 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 13 790 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 479 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 8 240 776 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 20 37 435 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 470 726 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 428 841 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 14 2 750 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 11 7 344 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 10 2 234 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 2 170 EUR
Mesto Košice 3 40 199 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 3 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 70 1 689 976 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 19 724 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 1 064 143 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 72 645 848 EUR
Stredná odborná škola 2 408 EUR
Mesto Fiľakovo 5 1 623 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 44 551 EUR
Mesto Senica 5 10 636 EUR
Mesto Holíč 16 10 396 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 5 5 356 EUR
Mesto Nové Zámky 29 31 314 EUR
Mesto Šaľa 2 0 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 1 067 293 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 492 EUR
Slovenské národné múzeum 7 4 590 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 113 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 250 941 EUR
Stredná odborná škola 5 8 154 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80 54 600 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 124 714 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 421 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 2 078 680 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 543 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 18 236 895 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 6 867 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 19 639 989 EUR
Mesto Pezinok 16 18 411 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 62 579 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 30 51 932 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 636 EUR
IUVENTA 10 19 475 EUR
Mesto Michalovce 27 3 714 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 31 22 235 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 323 740 EUR
Mesto Galanta 2 15 667 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 24 998 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 3 467 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 1 087 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 32 103 483 EUR
Záchranná služba 6 54 679 EUR
Mesto Hlohovec 3 3 570 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 8 37 465 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 2 276 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 31 625 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 33 989 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 21 115 EUR
Mesto Trenčín 5 34 591 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 8 227 827 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 7 198 EUR
Mesto Dolný Kubín 4 20 219 EUR
Obec Varhaňovce 3 661 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 68 421 EUR
Mesto Púchov 3 10 874 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 84 955 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 11 566 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 810 EUR
Mesto Svätý Jur 36 11 632 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 304 550 EUR
Obec Novoť 1 0 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 36 744 EUR
Krajská prokuratúra 18 29 287 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 17 334 EUR
Národné rehabilitačné centrum 17 12 535 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 5 2 360 EUR
Krajský súd 4 7 878 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 123 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 7 041 EUR
Obec Čachtice 4 983 EUR
Mesto Hurbanovo 1 2 575 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 1 796 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 27 564 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 15 5 937 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 824 EUR
Obec Lužianky 12 570 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 28 105 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 39 12 276 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 6 572 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 2 171 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 120 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 56 957 EUR
Spišská katolícka charita 12 3 188 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 17 275 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 6 261 522 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 3 347 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 5 311 EUR
Mesto Sládkovičovo 2 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73 81 226 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 30 358 EUR
Okresný súd Topoľčany 3 1 807 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 291 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 82 990 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 44 10 247 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 6 208 EUR
Krajský súd v Trnave 2 644 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 26 433 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 14 429 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 18 084 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 1 030 EUR
Krajská prokuratúra 10 10 767 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 28 182 161 EUR
Obec Malcov 1 208 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 17 17 806 EUR
Okresný súd Skalica 1 0 EUR
Mestská časť Košice - Západ 9 8 673 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 1 182 EUR
Okresný súd Levice 1 0 EUR
Krajský súd v Nitre 14 4 652 EUR
Ústav polymérov SAV 9 1 699 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 5 16 522 EUR
Stredná priemyselná škola 4 5 635 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 78 794 EUR
Národný onkologický ústav 11 29 165 EUR
Mesto Lučenec 2 5 930 EUR
Obec Smolenice 1 291 EUR
Mesto Zlaté Moravce 7 29 642 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 7 329 EUR
Obec Lozorno 1 95 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 2 890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 8 273 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 1 249 EUR
Obec Nesvady 2 2 100 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 73 381 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 241 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 17 900 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 11 5 082 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 765 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 7 350 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 8 23 168 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 346 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 8 13 160 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 706 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 425 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 667 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 4 651 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 229 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 891 EUR
Základná škola 3 771 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 7 647 EUR
Obec Prašice 5 327 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 7 3 894 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 80 EUR
Obec Zákamenné 2 263 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 8 903 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 6 508 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 621 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3 192 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 475 EUR
Ústav informatiky SAV 2 323 EUR
Krajská prokuratúra 15 25 349 EUR
Slovenská pošta, a.s. 32 5 650 895 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 11 59 880 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1 292 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 96 055 EUR
Výskumná agentúra 4 36 539 EUR
Divadlo Nová scéna 1 125 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 1 308 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 27 14 964 EUR
Centrum účelových zariadení 2 42 590 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 8 877 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 6 159 998 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 850 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 27 649 EUR
Vojenský historický ústav 6 3 253 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 3 450 EUR
CEIT a.s. 1 170 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 418 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 3 953 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 548 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 12 789 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 90 383 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 34 889 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 6 019 EUR
Obchodná akadémia 2 426 EUR
VITALITA n.o. 1 1 315 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 9 922 EUR
Obec Hladovka 2 0 EUR
Obec Kojatice 1 248 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 2 371 EUR
Okresný súd Bratislava IV 4 3 587 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 13 031 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 48 998 EUR
Obec Budmerice 3 622 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 7 077 EUR
Zdravé regióny 1 0 EUR
Stredná odborná škola 2 505 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 29 684 EUR
Obchodná akadémia 1 99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 8 1 482 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 2 571 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 2 887 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 975 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 162 EUR
Dopravná akadémia 1 940 EUR
Hlavný banský úrad 1 257 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 8 464 EUR
Spojená škola 1 181 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 334 EUR
Teresa Benedicta 3 1 695 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 1 853 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 7 4 830 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 2 669 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 13 12 941 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 2 485 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 8 885 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 8 333 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 469 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 367 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 5 285 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2 118 EUR
Okresný súd Prešov 2 6 915 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 18 3 272 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 7 249 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 921 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 165 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 10 197 EUR
Základná škola s materskou školou 1 63 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 99 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 8 7 228 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3 367 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 5 911 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1 900 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 313 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 89 824 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 205 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 5 1 158 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 3 913 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 593 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 4 971 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 452 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 2 398 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 493 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 5 047 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 23 959 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 4 316 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 12 982 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 622 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 20 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 568 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 4 501 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 9 2 763 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 822 EUR
Evanjelická spojená škola 5 5 354 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 5 2 738 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 2 698 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 165 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 350 EUR
S.O.S. n.o. 2 2 732 EUR
Atrium n.o. 1 788 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 5 10 056 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 5 841 EUR
Domov MÁRIE 1 1 098 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 85 648 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 012 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 517 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 2 11 132 EUR
ASOS, s. r. o. 1 72 398 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 2 462 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 195 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 133 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 580 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 1 752 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 3 154 EUR
Stredná odborná škola 3 1 658 EUR
Spojená škola 3 1 829 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 3 2 028 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 6 250 EUR
Stredná zdravotnícka škola 8 8 146 EUR
Centrum právnej pomoci 3 67 443 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 26 167 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 5 513 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 2 235 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 814 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 073 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 0 EUR
Spojená škola 4 2 101 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 3 350 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 4 2 177 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 34 543 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 30 299 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 354 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 839 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 2 200 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 2 180 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 1 030 EUR
Tribiano s. r. o. 1 489 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 833 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 154 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 938 17 159 673 EUR
Daffer spol. s r.o. 6 2 757 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 592 1 275 435 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 4 316 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 582 EUR
DOLIS s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 136 10 994 640 EUR
DMC, s.r.o. 1 8 917 EUR
ABAKE spol. s r.o. 1 43 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 5 477 742 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 177 3 618 068 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 82 380 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 259 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 160 EUR
MIPAP, s.r.o. 1 17 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 33 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 74 76 166 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 3 15 155 EUR
A S C spol. s r.o. 1 120 000 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 5 116 377 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 216 4 967 315 EUR
Nussy, s.r.o. 53 602 549 EUR
GGT a.s. 35 4 608 009 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 2 10 070 EUR
Milan Letovanec Lemax 6 65 976 EUR
PAPERA s.r.o. 20 964 409 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 10 342 058 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 18 7 252 EUR
SCP PAPIER, a.s. 6 7 079 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 1 463 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 258 EUR
Peter Šesták - KANPEX 13 275 637 EUR
Bittner print s.r.o. 1 4 180 EUR
KP plus, s.r.o. 12 50 719 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 188 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 396 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 95 58 988 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 389 EUR
KRIDLA s.r.o 64 35 211 EUR
Legia, a.s. 2 2 183 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 31 21 931 EUR
WERNAM, s.r.o. 4 12 064 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 181 EUR
Ing. Jozef Baran, BARTRANS 1 91 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 13 790 EUR
CODUM s.r.o. 1 65 EUR
TOWDY s. r. o. 1 95 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 257 EUR
One Print s.r.o. 29 15 930 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 9 3 847 EUR
VICOM s.r.o. 6 6 701 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 450 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 4 3 731 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 200 EUR
Simply supplies s.r.o. 4 2 632 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 499 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 20 16 535 EUR
Doman Servis s. r. o. 3 1 455 EUR
PALATIN s.r.o. 1 190 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 3 933 EUR
REPRE s.r.o. 1 6 250 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 7 19 840 EUR
KIZZE D&S s. r. o. 4 22 247 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 88 EUR
NOMIland s.r.o. 1 104 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 880 EUR
VERDI, s. r. o. 13 26 216 EUR
PETREX Trenčín s.r.o. 1 6 665 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 22 640 EUR
Ján Volf 2 808 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 4 8 051 EUR
Ing.Mária Kuťková ABC plus 2 20 209 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 117 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 7 033 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 2 532 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 4 650 EUR
FIBI, s.r.o. 1 238 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 2 406 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 1 969 EUR
APL plus, s.r.o. 10 3 485 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 1 278 EUR
REDA s.r.o. 2 6 702 EUR
VOVA s.r.o. 1 462 EUR
Oldřich Krédl 4 5 128 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 12 000 EUR
Wigger s. r. o. 1 29 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 217 EUR
COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 1 75 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 23 959 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 14 058 EUR
ARKA, a.s. 38 80 258 EUR
TRIPSY s.r.o. 4 1 857 EUR
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. 1 158 EUR
EUROtoner, s.r.o. 1 1 658 EUR
Tribiano s. r. o. 3 550 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 421 EUR
BOWA s.r.o. 1 0 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 430 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 534 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 80 EUR
Miloš Huba Orsa 4 14 992 EUR
SEMA MR, s.r.o. 5 16 992 EUR
Konštantín Kukan ETON 1 1 105 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 5 3 237 EUR
CART PRINT, s.r.o. 1 2 083 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 279 EUR
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1 2 608 EUR
Future Technologies, a.s. 1 230 EUR
X logistics, s.r.o. 2 331 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 4 250 EUR
ProGain s. r. o. 1 20 EUR
euroAT, s.r.o. 1 533 EUR
HS technology s.r.o. 1 122 EUR
HTONER s.r.o. 1 2 800 EUR
MEDIMEX, spol. s r.o. 2 5 545 EUR
Dávid Vorčák 1 150 EUR
MIPA MI, s.r.o. 7 2 918 EUR
Kancelária SK s.r.o. 7 24 791 EUR
LOGART s.r.o. 1 4 158 EUR
MIGOmédiá s.r.o. 1 2 360 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 1 125 EUR
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 1 2 749 EUR
BDM group s.r.o. 2 172 EUR
Smart International s. r. o. 1 40 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 567 9567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 10 552 10552.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 371 90371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 12 945 12945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 900 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 196 16196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiareň ZEBRA ZXP7 a nákup termotransférových etikiet Úrad vlády Slovenskej republiky 885 885.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2017, kanc. papiera Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 017 800 1017800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 7 975 7975.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 698 26698.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 854 4854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia - bezdrôtový prezentér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 58 57.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 425 424.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych boxov Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 176 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Prešovský samosprávny kraj 3 380 3379.51 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 837 1837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 177 177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 130 347 130347.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 572 572.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby12/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 51 436 51435.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600 000 2600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 685 685.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 660 3660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 5 338 5338.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 36 36.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlhá krabica s teleskopickým vekom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322 322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 94 452 94452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-tabuľa napichovacia plstená Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 42.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 860 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 8 300 8300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 177 68177.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 462 3462.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 205 3205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL0516 Slovenská inovačná a energetická agentúra 964 964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 579 579.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 682 8682.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 575 575.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 161 3161.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 2 254 2254.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Okresný súd Levice 501 501.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 66 103 66103.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 457 2456.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 251 251.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 116 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 146 405 146404.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 170 15170.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, Vrecká Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 154 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417 417.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 241 1240.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 36 843 36843.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120 6120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 828 18828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špagát trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 20.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-prenosný štítkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 44.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 470 11470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 876 3876.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 11421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 722 1722.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 960 9960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 596 1596.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 733 1732.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 60 556 60556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra Nitra 334 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 360 15360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 078 28078.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 422.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier Okresný súd Bratislava IV 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 736 31736.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 35 876 35876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa lakovaná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 49.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 219 1219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 305 000 305000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 708 708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 150 6150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 866 5866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 525 1525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Mesto Sládkovičovo 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná vitrína vo formáte 12 x A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 032 1032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 495 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 544.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 85 000 85000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 57 070 57070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11 200 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa magnetická Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156 156.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 837 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 632 1632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 330 2330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 5 865 5865.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 80 197 80197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 602 602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Sládkovičovo 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 978 568 978568.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 266 132266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárského papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 774 4774.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Mesto Prievidza 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 320 38320.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16 534 16534.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 086 1086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 769 769.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Administratívne potreby pre materskú školu. Mesto Komárno 341 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 873 873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 537 40537.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 100 1099.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 735 5735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 583 5583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 3 839 3839.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 265 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 930 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 134 4134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo v tvare pera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové pásky do registračnej pokladne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 205 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Mesto Pezinok 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 482 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 220 2220.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 150 7150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 358 10358.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 23 562 23562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 043 1043.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 154 154.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 515 40515.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 922 41922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 355 2355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 978 5978.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21 534 21534.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 199 199.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 6 821 6821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 620 2619.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC / PS hygienický spotrebák Národný onkologický ústav 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 410 1410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 096 1096.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 013 2013.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 51 861 51861.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Rti). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 407 1407.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 578 578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Ústav polymérov SAV 197 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 55 400 55400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 632 2631.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200 200.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 826 12826.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a materiál Zariadenie pre seniorov Náruč 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 30 687 30687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 764 16764.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 174 471 174471.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby (rk2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 416 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 143 149 143149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 206 2206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 244 244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier LOGIC 300 Najvyšší súd Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 18 960 18960.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 914 913.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 71 990 71990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 629 628.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 600 38600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zakladač 4-krúžkový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 582 1582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 309 18309.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 7 620 7620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ Univerzita Komenského v Bratislave 834 834.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 678 7678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 272 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 223 223.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 950 950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 238 4238.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2 818 2818.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 1 342 1342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Guľôčkové kovové perá s gravírovaním Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 060 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 974 973.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 160 159.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 894 2893.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-biela popisovacia tabuľa magnetická na stenu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130 129.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
drobné kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 354 8354.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 149 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky s doručenkou Univerzita Komenského v Bratislave 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_80 Mesto Komárno 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky Stredná odborná škola drevárska 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 180 4180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 9 071 9071.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 107 2106.87 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 365 5365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spisová doska A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 36 833 36833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 287 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 474 32474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 21 807 21807.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 946 3946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 100 1099.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 195 460 195460.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 58 183 58183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2 210 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priehľadné vrecká na CD/DVD s klopou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 252 251.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby T2. Katolícka univerzita v Ružomberku 445 444.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Pečovská Nová Ves 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 43 889 43889.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 45 881 45880.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 030 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 456 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar Prešovský samosprávny kraj 12 105 12104.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 421 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Kancelársky papier Mesto Rožňava 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 024 5024.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 829 1829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 474 2474.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 29 464 29463.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 91 91.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531 531.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2018 Mesto Pezinok 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 2 869 2869.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 968 968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho a drogistického tovaru Generálna prokuratúra SR 4 515 4515.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zelená magnetická tabuľa pre popis kriedou, linky 120 mm Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 188 1187.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 862 52862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 871 20871.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60 322 60322.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 16 856 16856.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 008 5007.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 233 232.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 100 12100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 6 600 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 189 1189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 977 5976.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 20 617 20616.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Univerzita Komenského v Bratislave 294 293.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 2 940 2940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR. Národná transfúzna služba SR 36 000 36000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 989 29989.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 657 657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 518 11518.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 80 473 80473.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 507 9507.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 471 14470.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 12 465 12464.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 39 112 39112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0616 Slovenská inovačná a energetická agentúra 374 374.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2019 Mesto Trenčín 9 552 9551.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 932 25932.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby september 2016 Mesto Pezinok 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 600 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 292 291.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – visačky, menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 113.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 836 835.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 398 3398.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 967 23966.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 670 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 857 28857.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 496 5496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 447 39447.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia A3, 250 mikr (2x125 mikrón), lesklá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 174 173.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 269 269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier na kopírovanie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 200 46200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 665 8665.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 758 758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 5 399 5398.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier a tlačivá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 866 23866.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zdravé regióny 158 232 158232.18 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotopapier, etikety, laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 381 380.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 6 471 6471.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 570 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 317 12317.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 141.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre MŠ_100 Mesto Komárno 349 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 018 1018.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 84 83.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 800 24799.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky (xerografický papier) Okresný súd Bratislava III 3 626 3626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Msú) Mesto Nové Zámky 1 580 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 80 79.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 315 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a hygiena. Národný onkologický ústav 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 11 103 11102.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 936 21936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 2463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 626 55626.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 1 849 211 1849211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 959 16958.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho papiera Slovenská inovačná a energetická agentúra 8 213 8213.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 21 817 21817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 125 1125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 22 500 22500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 299 1299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, tlačivá, zošity, bloky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 502 24502.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 486 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 595 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 588 587.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 17 838 17838.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 100 000 1100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kancelárske potreby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8 910 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497 497.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123 123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby ŠFRB Mesto Prievidza 2 040 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 199.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3 597 3597.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 295 115295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 462 462.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prešov 30 035 30035.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
obojstranná páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 604 11604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 119.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Teleskopický plastový tubus na výkresy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 35.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26 690 26690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 000 1000000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 22 200 22200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 569 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 936 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby 3 Centrum vedecko-technických informácií SR 4 420 4420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 671 4670.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 209 209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 40 000 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 186 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 4999.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 18 000 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Lozorno 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 560 18560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 804 803.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch (prieťažná) fólia Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 233 233.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 17 197 17197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 525 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A3 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 725 3725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 402 14401.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 323 10323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 11 119 11119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ_95 Mesto Komárno 691 690.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dosky so záložkami na diplomy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 435 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske a hygieničke potreby Centrum právnej pomoci 7 078 7077.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 742 741.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 3 927 3927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 352 352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačiivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 452 452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Prešov 31 140 31140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 840 1840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 204 16204.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 734 4734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Mesto Nové Zámky 988 988.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 3 040 3040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 752 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 161 689 161689.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 424 424.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 2 683 2682.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 52 426 52426.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 390 1390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 135 000 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11 120 11120.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky veľké bublinkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 310 10310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 592 592.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby - obálky, obaly, zošity Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 241 500 241500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 83 988 83988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 8 523 8523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 300 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 999 4999.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 687 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 094 28094.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 934 933.92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 25 554 25554.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373 373.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - akrylové farby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 169 168.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 256 3256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 972 15972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0216 Slovenská inovačná a energetická agentúra 567 567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ASOS, s. r. o. 80 000 80000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 051 27051.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 025 5025.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 924 923.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 954 954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 974 121974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 390 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 080 40080.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 448 18448.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 226 17226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 145 3144.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky bublinkové, ZIP sáčky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 22.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 473 472.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 940 2940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 634 17634.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 355 355.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 160 4159.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 26 200 26200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 832 832.27 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 140 7140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 311 310.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 040 13040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 2462.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 913 56913.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 248 3247.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 539 9539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 430 430.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Čachtice 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 996 4995.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 58.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 1 373 1373.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Hanušovce nad Topľou 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 600 41600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 906 9906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 287 287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 096 3095.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 142 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 872 872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiály na voľby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 593 592.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 710 3710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 453 1452.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 381 5381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 524 524.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 405 5405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 666 10666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 853 115853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 436 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II. Katolícka univerzita v Ružomberku 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 760 4760.47 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup kalendárov 2021, kanc. potrieb, diárov 2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Národný onkologický ústav 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 910 6910.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 819 2819.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 988 10988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 605 1605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 8 412 8412.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Obec Malcov 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 281 280.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 432 431.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 455 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa s popisovateľným magnetickým povrchom IUVENTA 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604 604.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 413 1413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 881 880.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 026 5026.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 000 300000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 876 42876.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 152 152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 720 1720.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 327 30327.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 46 449 46449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 900 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50 469 50469.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 279 9279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 61 994 61994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 785 3784.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - písacie pomôcky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 293 6292.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 8 775 8775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 357 1356.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 032 4032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 470 3470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 05/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 481 1481.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 53 53.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 8 200 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 585 108585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 300 33300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 366 10366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 700 18700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 11421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravná akadémia 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 479 5479.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 022 5022.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 78 000 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 897 24897.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 996 419996.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 922 2921.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby pre materskú školu_82 Mesto Komárno 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 944 52944.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 679 60679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 915 1915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 525 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 583 3583.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 175 932 175931.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 585 10585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 591 2591.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 938 3938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, príslušentvo počítačov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Mesto Nové Zámky 1 115 1115.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 502 502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 940 940.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 000 999.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 565 1565.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 83 988 83988.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 520 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kojatice 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 990 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 100 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 107 5106.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 290 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33 409 33409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 331 331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 467 6467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19 750 19750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal) Obec Čachtice 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov , diárov2018, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 26 486 26486.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 636 1636.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka archívnych krabíc Stredná zdravotnícka škola 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 Mesto Komárno 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 182 181.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 11 452 11451.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 685 6685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 600 33600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2016 Mesto Nové Zámky 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 196 195.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89 826 89826.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 2 311 2311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ( šanóny, perá, lepidlá, spinky, kancelársky papier.... ) Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 623 1622.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakladač pákový PP, A4, 5 cm, červený Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128 1128.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (F3). Katolícka univerzita v Ružomberku 970 969.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 480 4480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 13 539 13539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 492 492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SP a MÚK Mesto Prievidza 1 034 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 6/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 Mesto Komárno 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 44 685 44685.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 73 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 76 76.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 326 1326.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 217 10217.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 35 775 35775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 796 2796.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 82 985 82985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Divadlo Nová scéna 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 12 616 12616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 507 1506.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby METRO Bratislava, a.s. 1 030 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 630 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a ostatný spotrebný materiál Teresa Benedicta 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 728 728.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 89 000 89000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 073 1073.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 920 2920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tlačivá, papier Stredná odborná škola lesnícka 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 786 2785.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 195 195.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 31 846 31846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68 947 68947.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 081 16081.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby Základná škola s materskou školou 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovateľná tabuľa a spony do elektrickej zošívačky Fakultná nemocnica Nitra 37 37.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 183.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium V. B. Nedožerského 4 200 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 248 248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 788 787.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 443 1443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 054 3054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 713 712.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 12 097 12097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 595 3595.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krúžková vazba plastová Spojená škola 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 90 383 90383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 908 1908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Trenčín 10 694 10693.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 855 1855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
samonamáčacia prečiatka s textom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (1) Centrum vedecko-technických informácií SR 4 555 4554.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby , kancelársky papier, dodanie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 320 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 941 941.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 877 75876.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 437 70437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 43 100 43100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 822 1822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 795 51795.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 6 192 6192.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 224 5224.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 741 3741.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 7 494 7494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 228 108228.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 345 345.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 550 550.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13 274 13274.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 216 621 216621.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 457 2456.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 341 1341.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 81 559 81558.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10 433 10433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 9 291 9291.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 900 5900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, xerografický papier Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 23 606 23606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 24 384 24384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 620 12620.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (R2). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 513 1512.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 150 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 111 1111.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart universal triangel mobilný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362 362.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 641 8640.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych krabíc a zakladačov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 631 7631.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 137 7137.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup kalendárov 2019, kanc. potrieb, diárov 2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 59.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 57 929 57929.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 000 61000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970 970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 31 617 31616.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 576 1576.1 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 837 837.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15 451 15451.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 6 422 6422.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelérske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský materiál Spojená škola Juraja Henischa 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola 1 869 1868.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceruzky a pastelky Ekonomická univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visačka s textilným remienkom IUVENTA 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 221 4221.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 628 627.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 1 715 1715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 38 793 38793.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 398 9398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 250 3250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 236 382 236382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 069 2068.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a umelecké potreby Teresa Benedicta 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 007 4007.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 86 131 86130.74 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 693 10693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 17 117 17116.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre CVČ_55 Mesto Komárno 201 201.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 346 11346.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 8 088 8088.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 996 996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby jún 2017 Mesto Pezinok 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 410 3410.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 250 8250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 35.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 507 6507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 366 2365.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 109 402 109401.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 623 2623.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gymnázium Ľudovíta Štúra 696 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 061 3061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela smaltovaná magnetická tabuľa 120 x 200 cm, popisovače na biele tabule Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 162 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a zariadenie. Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť Spišská katolícka charita 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-Magnetický flipchart Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222 222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - rôzne kancelárske potreby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 193 39192.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické tabule s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 505 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 236 3236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 977 9977.39 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Župkov 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206 206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov MÁRIE 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 2 993 2992.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Slovenský pozemkový fond 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 109 7109.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 400 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 42.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 684 19684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 678 1678.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367 367.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 42.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 346 20346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 849 1849.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 328 327.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do VÚC 2017 Mesto Nové Zámky 691 690.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 299 298.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 182.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 35 019 35019.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 630 81630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 990 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 11 272 11272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 050 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 090 1089.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 100 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 700 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre administratívne účely. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 590 13590.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 344 1343.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 873 34873.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 328 1327.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 1 rok Dopravný úrad 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 492 1491.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ Mesto Prievidza 9 240 9240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 527 4527.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 231 21231.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie, hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 378 2378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 579 1578.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 578 2578.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 658 657.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 720 3720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 941 12941.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Novoť 68 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 13 410 13409.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 510 000 7510000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 492 492.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 702 53701.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL 0416 Slovenská inovačná a energetická agentúra 715 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 610 15609.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 164 1164.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 608 1608.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 884 9884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 251.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 Mesto Prešov 24 400 24400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 380 379.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 500 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550 9550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 162 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 86 86.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 10 739 10739.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 5 211 5210.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 164 3164.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 508 9508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 667 4666.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – Multidotyková interaktívna tabuľa s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 243 1242.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 888 12888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 382 8382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 390 2390.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 742 21742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 127 146 127146.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby február 2017 Mesto Pezinok 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 800 11800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 2 024 2024.01 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 512 36512.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 369 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 875 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (le) Katolícka univerzita v Ružomberku 642 641.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 01/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 488 5487.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 37 000 37000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 221 13221.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 15 807 15806.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbiace pásky Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124 124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 98 97.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 366 1366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie podujatí počas SK V4 PRES Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 447 8447.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 275 000 275000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 040 53040.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 660 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 900 13900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 910 909.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 770 8770.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 341 340.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 6 362 6362.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 790 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220183, a projekt Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220184 Výskumný ústav dopravný, a.s. 23 000 23000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre školské zriadenie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 700 2700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 495 38495.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 944 7944.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 055 1055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - euroobal, výkres Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 476 475.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 44 250 44250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III. Katolícka univerzita v Ružomberku 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 856 1856.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24 230 24230.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 215 3215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540 540.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Skalica 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 37 913 37913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 247 1247.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 013 1013.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 284 283.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 6 615 6615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2020 Mesto Nové Zámky 993 992.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Katolícka univerzita v Ružomberku 249 249.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 606 606.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 213 212.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 93 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 22 478 22478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 865 1864.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 17 865 17865.49 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 000 75000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 561 1561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 456 5456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 871 5871.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 743 3743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 910 14910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 499 2499.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby október 2020 Mesto Pezinok 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 9 252 9252.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 190 2190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 646 1646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar 2018 Trnavský samosprávny kraj 496 495.53 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 220 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 827 4827.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 536 18536.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 946 9946.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 366 366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné tabuľky k dverám Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302 302.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22 832 22832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2018 Mesto Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 161 272 161272.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a upratovacie pomôcky Stredná odborná škola 4 160 4160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 250 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 796 9795.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 9 076 9076.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave 2015 Univerzita Komenského v Bratislave 13 880 13880.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 135 6135.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 128 128.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 930 2930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 7 831 7831.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 077 38077.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 043 2043.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 426 1426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4 Mesto Trnava 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 396 1395.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 456 456.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na dokumenty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 204 204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 861 14861.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568 10568.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 236 95236.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 968 1968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 416 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 001 14001.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 195 2195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 297 14297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 010 178010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - základné Psychiatrická nemocnica 9 906 9905.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – preklápacia mobilná tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 150 72150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 000 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Prešov 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670 000 670000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 449 2448.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 717 2717.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 525 4524.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 615 796 615796.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 461 460.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-papier Časť II Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 940 51939.9 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 120 120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 436 548 436548.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12 989 12988.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Canon 5897A022 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 50 592 50592.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 655 654.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 050 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2016 Mesto Prešov 26 606 26605.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 941 33941.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 100 180100.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 555 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 279 278.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 7 250 7250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladacia mapa, taška na dokumenty, gélový roller, podložka pod myš, karisblok, sada linerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 128.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214 829 214829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
technické fixky, sada 4ks linerov, grafický popisovač, grafické fixky, sada grafických ceruziek, sada pasteliek, skicár, papierový flipchartový blok, batoh na notebook, mapa Slovenska-puzzle, geografický atlas Slovenská republika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 524 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 845 2845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 476 3476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezidentské voľby 2019 - Kancelárske potreby a tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 884 1884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 55 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 312 6312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby_2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 65 418 65417.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 275 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 122 7122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 154 1153.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38 427 38427.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132 1132.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 632 120632.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 56 653 56652.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xerografický papier, servítky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 763 763.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 010 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 734 826 734826.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 149 11149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Centrum účelových zariadení 22 500 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 541 8541.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby V Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 658 658.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 34 818 34817.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 035 1035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 358 358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistička vzduchu CEIT a.s. 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Dolný Kubín 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 965 1965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1