CPV kód

30192000-1

Kancelárske potreby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 4 157 513 EUR
Obec Valaliky 1 1 074 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 7 35 575 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 70 637 EUR
Slovenská správa ciest 4 0 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 30 271 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 1 865 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19 429 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 492 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 19 1 675 671 EUR
Mesto Prešov 5 112 687 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 9 746 562 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 200 019 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 4 208 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 53 468 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 535 494 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 55 147 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 777 489 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 2 231 409 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 5 680 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 424 EUR
Mesto Trnava 23 64 358 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 10 592 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 684 634 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 610 173 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 5 494 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 2 594 003 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 31 099 EUR
Prešovský samosprávny kraj 11 30 836 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 110 180 323 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 26 11 977 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 460 EUR
Mesto Rožňava 10 30 104 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 389 EUR
Mesto Topoľčany 2 12 146 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 54 56 743 EUR
Mesto Nitra 4 35 817 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 145 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 76 283 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51 6 774 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 18 866 EUR
Trnavský samosprávny kraj 11 87 162 EUR
Slovak Business Agency 1 76 500 EUR
Národná transfúzna služba SR 5 79 182 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 56 873 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 3 700 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 373 734 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 6 20 986 EUR
Mesto Medzilaborce 4 4 640 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 67 123 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 1 110 833 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 4 980 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 149 468 EUR
Mesto Prievidza 23 51 590 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 357 299 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 216 999 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 627 289 EUR
Mesto Rajec 3 1 692 EUR
Košický samosprávny kraj 4 76 042 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 159 800 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 79 063 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 3 279 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 15 30 656 EUR
Generálna prokuratúra SR 10 21 829 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 22 792 EUR
Technická univerzita v Košiciach 14 886 846 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 60 592 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 94 890 EUR
Dopravný úrad 9 57 159 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 34 725 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20 13 736 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 11 300 EUR
Mesto Komárno 17 4 744 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 306 481 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 7 43 824 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 4 1 975 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3 316 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 195 804 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 12 225 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 8 381 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 358 719 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 13 266 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 872 EUR
Domov pri kríži 7 6 598 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 10 44 927 EUR
Okresný súd Nitra 15 15 553 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 353 002 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 11 098 EUR
Mesto Trstená 8 9 047 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 13 790 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 479 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 8 240 776 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 21 56 877 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 470 726 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 428 841 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 14 2 750 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 11 7 344 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 10 2 234 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 2 170 EUR
Mesto Košice 3 40 199 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 3 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 74 1 692 376 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 19 724 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 1 064 143 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 72 645 848 EUR
Stredná odborná škola 2 408 EUR
Mesto Fiľakovo 5 1 623 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 44 551 EUR
Mesto Senica 5 10 636 EUR
Mesto Holíč 17 11 104 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 5 5 356 EUR
Mesto Nové Zámky 29 31 314 EUR
Mesto Šaľa 2 0 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 1 067 293 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 492 EUR
Slovenské národné múzeum 7 4 590 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 113 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 250 941 EUR
Stredná odborná škola 5 8 154 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 81 54 853 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 34 126 658 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 421 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 2 078 680 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 543 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 18 236 895 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 6 867 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 21 691 124 EUR
Mesto Pezinok 17 20 151 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 62 579 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 32 55 912 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 16 403 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 2 720 EUR
IUVENTA 10 19 475 EUR
Mesto Michalovce 27 3 714 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 32 22 505 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 433 190 EUR
Mesto Galanta 2 15 667 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 24 998 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 3 467 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 1 087 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 32 103 483 EUR
Záchranná služba 6 54 679 EUR
Mesto Hlohovec 3 3 570 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 8 37 465 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 2 276 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 31 625 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 33 989 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 21 115 EUR
Mesto Trenčín 5 34 591 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 8 227 827 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 7 198 EUR
Mesto Dolný Kubín 4 20 219 EUR
Obec Varhaňovce 3 661 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 68 421 EUR
Mesto Púchov 3 10 874 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 84 955 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 11 566 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 810 EUR
Mesto Svätý Jur 37 12 096 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 304 550 EUR
Obec Novoť 1 0 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 36 744 EUR
Krajská prokuratúra 19 31 320 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 17 334 EUR
Národné rehabilitačné centrum 18 13 025 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 5 2 360 EUR
Krajský súd 4 7 878 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 123 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 7 041 EUR
Obec Čachtice 4 983 EUR
Mesto Hurbanovo 1 2 575 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 1 796 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 27 564 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 21 7 673 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 824 EUR
Obec Lužianky 12 570 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 28 105 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 39 12 276 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 6 572 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 2 171 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 120 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 56 957 EUR
Spišská katolícka charita 12 3 188 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 17 275 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 6 261 522 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 3 347 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 5 311 EUR
Mesto Sládkovičovo 2 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 74 103 225 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 30 358 EUR
Okresný súd Topoľčany 3 1 807 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 291 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 82 990 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 48 10 675 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 6 208 EUR
Krajský súd v Trnave 2 644 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 26 433 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 14 429 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 18 084 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 1 030 EUR
Krajská prokuratúra 10 10 767 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 29 218 827 EUR
Obec Malcov 1 208 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 17 17 806 EUR
Okresný súd Skalica 1 0 EUR
Mestská časť Košice - Západ 9 8 673 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 3 1 182 EUR
Okresný súd Levice 1 0 EUR
Krajský súd v Nitre 15 4 986 EUR
Ústav polymérov SAV 9 1 699 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 5 16 522 EUR
Stredná priemyselná škola 4 5 635 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 78 794 EUR
Národný onkologický ústav 12 68 562 EUR
Mesto Lučenec 3 10 279 EUR
Obec Smolenice 1 291 EUR
Mesto Zlaté Moravce 7 29 642 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 7 329 EUR
Obec Lozorno 1 95 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 2 890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 8 273 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 1 249 EUR
Obec Nesvady 2 2 100 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 73 381 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 241 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 17 900 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 11 5 082 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 765 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 7 350 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 8 23 168 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 346 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 8 13 160 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 706 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 425 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 667 EUR
Encyklopedický ústav SAV 4 4 651 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 229 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 891 EUR
Základná škola 3 771 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 7 647 EUR
Obec Prašice 5 327 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 7 3 894 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 80 EUR
Obec Zákamenné 2 263 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 8 903 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 6 508 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 621 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3 192 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 475 EUR
Ústav informatiky SAV 2 323 EUR
Krajská prokuratúra 15 25 349 EUR
Slovenská pošta, a.s. 34 5 759 104 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 11 59 880 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1 292 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 96 055 EUR
Výskumná agentúra 4 36 539 EUR
Divadlo Nová scéna 1 125 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 1 308 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 28 15 572 EUR
Centrum účelových zariadení 2 42 590 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 8 877 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 6 159 998 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 850 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 27 649 EUR
Vojenský historický ústav 6 3 253 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 3 450 EUR
CEIT a.s. 1 170 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 418 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 3 953 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 548 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 12 789 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 90 383 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 5 54 677 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 6 019 EUR
Obchodná akadémia 2 426 EUR
VITALITA n.o. 1 1 315 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 9 922 EUR
Obec Hladovka 2 0 EUR
Obec Kojatice 1 248 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 2 371 EUR
Okresný súd Bratislava IV 4 3 587 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 13 031 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 48 998 EUR
Obec Budmerice 3 622 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 7 077 EUR
Zdravé regióny 1 0 EUR
Stredná odborná škola 2 505 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10 35 259 EUR
Obchodná akadémia 1 99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 8 1 482 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 2 571 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 2 887 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 975 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 162 EUR
Dopravná akadémia 1 940 EUR
Hlavný banský úrad 1 257 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 8 464 EUR
Spojená škola 1 181 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 334 EUR
Teresa Benedicta 3 1 695 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 1 853 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 7 4 830 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 2 669 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 13 12 941 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 0 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 2 485 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 8 885 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 8 333 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 469 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 367 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 5 285 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2 118 EUR
Okresný súd Prešov 2 6 915 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 18 3 272 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 7 249 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 921 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 165 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 10 197 EUR
Základná škola s materskou školou 1 63 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 99 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 9 9 827 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 3 367 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 5 911 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1 900 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 313 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 89 824 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 205 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 5 1 158 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 3 913 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 593 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 4 971 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 452 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 2 398 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 493 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 5 047 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 23 959 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 4 316 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 12 982 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 622 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 20 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 568 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 4 501 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 9 2 763 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 822 EUR
Ústav pamäti národa 1 5 000 EUR
Evanjelická spojená škola 5 5 354 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 5 2 738 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 2 698 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 165 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 350 EUR
S.O.S. n.o. 2 2 732 EUR
Atrium n.o. 1 788 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 5 10 056 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 5 841 EUR
Domov MÁRIE 1 1 098 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 85 648 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 012 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 517 EUR
Zariadenie pre seniorov Náruč 2 11 132 EUR
ASOS, s. r. o. 1 72 398 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 2 462 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 619 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 133 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 580 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 3 3 429 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 3 154 EUR
Stredná odborná škola 3 1 658 EUR
Spojená škola 3 1 829 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 3 2 028 EUR
Špecializovaný trestný súd 4 9 541 EUR
Stredná zdravotnícka škola 8 8 146 EUR
Centrum právnej pomoci 3 67 443 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 26 167 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 5 513 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 2 235 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 814 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 073 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 0 EUR
Spojená škola 4 2 101 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 3 350 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 4 2 177 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 34 543 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 69 101 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 354 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 839 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 2 200 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 2 180 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 1 030 EUR
Tribiano s. r. o. 2 1 069 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 801 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 833 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 154 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 978 18 070 615 EUR
Daffer spol. s r.o. 6 2 757 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 612 1 444 171 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 4 316 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 582 EUR
DOLIS s.r.o. 1 0 EUR
Xepap, spol. s r.o. 146 12 952 251 EUR
DMC, s.r.o. 1 8 917 EUR
ABAKE spol. s r.o. 1 43 EUR
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. 5 477 742 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 177 3 618 068 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 82 380 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 259 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 160 EUR
MIPAP, s.r.o. 1 17 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 33 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 74 76 166 EUR
Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 3 15 155 EUR
A S C spol. s r.o. 1 120 000 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 5 116 377 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 234 5 365 315 EUR
Nussy, s.r.o. 53 602 549 EUR
GGT a.s. 37 5 255 209 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 2 10 070 EUR
Milan Letovanec Lemax 6 65 976 EUR
PAPERA s.r.o. 20 964 409 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 13 358 719 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 18 7 252 EUR
SCP PAPIER, a.s. 6 7 079 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 1 463 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 258 EUR
Peter Šesták - KANPEX 13 275 637 EUR
Bittner print s.r.o. 1 4 180 EUR
KP plus, s.r.o. 12 50 719 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 188 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 396 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 95 58 988 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 389 EUR
KRIDLA s.r.o 64 35 211 EUR
Legia, a.s. 2 2 183 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 31 21 931 EUR
WERNAM, s.r.o. 4 12 064 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 181 EUR
Ing. Jozef Baran, BARTRANS 1 91 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 13 790 EUR
CODUM s.r.o. 1 65 EUR
TOWDY s. r. o. 1 95 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 257 EUR
One Print s.r.o. 29 15 930 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 9 3 847 EUR
VICOM s.r.o. 6 6 701 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 450 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 4 3 731 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 200 EUR
Simply supplies s.r.o. 4 2 632 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 499 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 20 16 535 EUR
Doman Servis s. r. o. 3 1 455 EUR
PALATIN s.r.o. 1 190 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 3 933 EUR
REPRE s.r.o. 1 6 250 EUR
OLHA TRADE, s.r.o. 7 19 840 EUR
KIZZE D&S s. r. o. 4 22 247 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 88 EUR
NOMIland s.r.o. 1 104 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 880 EUR
VERDI, s. r. o. 13 26 216 EUR
PETREX Trenčín s.r.o. 1 6 665 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 22 640 EUR
Ján Volf 2 808 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 4 8 051 EUR
Ing.Mária Kuťková ABC plus 2 20 209 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 117 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 7 033 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 2 532 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 4 650 EUR
FIBI, s.r.o. 1 238 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 2 406 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 1 969 EUR
APL plus, s.r.o. 10 3 485 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 1 278 EUR
REDA s.r.o. 2 6 702 EUR
VOVA s.r.o. 1 462 EUR
Oldřich Krédl 4 5 128 EUR
EMPOWER & Holding, s.r.o. 1 12 000 EUR
Wigger s. r. o. 1 29 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 217 EUR
COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 1 75 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 23 959 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 14 058 EUR
ARKA, a.s. 38 80 258 EUR
TRIPSY s.r.o. 4 1 857 EUR
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. 1 158 EUR
EUROtoner, s.r.o. 1 1 658 EUR
Tribiano s. r. o. 3 550 EUR
BEBA plus s.r.o. 1 421 EUR
BOWA s.r.o. 1 0 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 430 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 534 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 80 EUR
Miloš Huba Orsa 4 14 992 EUR
SEMA MR, s.r.o. 5 16 992 EUR
Konštantín Kukan ETON 1 1 105 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 5 3 237 EUR
CART PRINT, s.r.o. 1 2 083 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 279 EUR
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1 2 608 EUR
Future Technologies, a.s. 1 230 EUR
X logistics, s.r.o. 2 331 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 4 250 EUR
ProGain s. r. o. 1 20 EUR
euroAT, s.r.o. 1 533 EUR
HS technology s.r.o. 1 122 EUR
HTONER s.r.o. 1 2 800 EUR
MEDIMEX, spol. s r.o. 2 5 545 EUR
Dávid Vorčák 1 150 EUR
MIPA MI, s.r.o. 7 2 918 EUR
Kancelária SK s.r.o. 7 24 791 EUR
LOGART s.r.o. 1 4 158 EUR
MIGOmédiá s.r.o. 2 3 998 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 1 125 EUR
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 1 2 749 EUR
BDM group s.r.o. 3 712 EUR
S.K.COMM, s.r.o. 1 999 EUR
Smart International s. r. o. 1 40 EUR
Pretože TRIPSY s.r.o. 1 5 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 567 9567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 10 552 10552.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 371 90371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier na obdobie 12 mesiacov Katolícka univerzita v Ružomberku 12 945 12945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 900 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 196 16196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiareň ZEBRA ZXP7 a nákup termotransférových etikiet Úrad vlády Slovenskej republiky 885 885.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2017, kanc. papiera Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 017 800 1017800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 7 975 7975.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 26 698 26698.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 854 4854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia - bezdrôtový prezentér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 58 57.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 425 424.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych boxov Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 176 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Prešovský samosprávny kraj 3 380 3379.51 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 837 1837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 177 177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 130 347 130347.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 572 572.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4,kancelárske potreby. Národný onkologický ústav 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby12/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 51 436 51435.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600 000 2600000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 685 685.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 660 3660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 430 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 5 338 5338.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 36 36.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlhá krabica s teleskopickým vekom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322 322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 94 452 94452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-tabuľa napichovacia plstená Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 42.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 860 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 8 300 8300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 177 68177.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 462 3462.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 205 3205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL0516 Slovenská inovačná a energetická agentúra 964 964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 579 579.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 682 8682.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 575 575.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 890 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 161 3161.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 2 254 2254.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Okresný súd Levice 501 501.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 66 103 66103.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 457 2456.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 230 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 251 251.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 116 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 146 405 146404.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 170 15170.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, Vrecká Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 154 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417 417.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 241 1240.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 36 843 36843.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120 6120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 828 18828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špagát trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 20.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-prenosný štítkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44 44.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 470 11470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 876 3876.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 11421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 459 458.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 722 1722.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 960 9960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 596 1596.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 733 1732.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 60 556 60556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra Nitra 334 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 360 15360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 078 28078.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 422.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 185 1185.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier Okresný súd Bratislava IV 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 736 31736.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 35 876 35876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa lakovaná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 49.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 219 1219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 305 000 305000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 708 708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 150 6150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 866 5866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 525 1525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Mesto Sládkovičovo 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná vitrína vo formáte 12 x A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 032 1032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 495 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545 544.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 85 000 85000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 57 070 57070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11 200 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa magnetická Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156 156.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 837 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 632 1632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 330 2330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 5 865 5865.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 80 197 80197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 602 602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 584 4584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Sládkovičovo 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 978 568 978568.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 266 132266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárského papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 774 4774.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Mesto Prievidza 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 320 38320.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Kancelársky papier. Nemocnica s poliklinikou Myjava 38 803 38803.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16 534 16534.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 086 1086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 769 769.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Administratívne potreby pre materskú školu. Mesto Komárno 341 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 873 873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 537 40537.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 100 1099.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 735 5735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 583 5583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 3 839 3839.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 265 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 930 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 134 4134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo v tvare pera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové pásky do registračnej pokladne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 205 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Mesto Pezinok 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 482 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 220 2220.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 150 7150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 358 10358.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 23 562 23562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 043 1043.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 252 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 154 154.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 515 40515.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 922 41922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 6 600 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 355 2355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 978 5978.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21 534 21534.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 199 199.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 6 821 6821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 620 2619.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC / PS hygienický spotrebák Národný onkologický ústav 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 410 1410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 096 1096.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 013 2013.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 51 861 51861.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Rti). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 407 1407.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 578 578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Ústav polymérov SAV 197 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 55 400 55400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 740 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 632 2631.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200 200.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 826 12826.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a materiál Zariadenie pre seniorov Náruč 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 30 687 30687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 764 16764.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 174 471 174471.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby (rk2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 416 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 940 1940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 143 149 143149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 206 2206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 244 244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2021 Mesto Prešov 27 675 27674.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier LOGIC 300 Najvyšší súd Slovenskej republiky 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 18 960 18960.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 914 913.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 71 990 71990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 629 628.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 600 38600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zakladač 4-krúžkový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 582 1582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 309 18309.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 7 620 7620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ Univerzita Komenského v Bratislave 834 834.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 678 7678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 272 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 223 223.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 950 950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 238 4238.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2 818 2818.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 1 342 1342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Guľôčkové kovové perá s gravírovaním Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 060 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 974 973.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 160 159.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 894 2893.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-biela popisovacia tabuľa magnetická na stenu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130 129.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
drobné kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 354 8354.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 149 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky s doručenkou Univerzita Komenského v Bratislave 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_80 Mesto Komárno 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky Stredná odborná škola drevárska 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 131 364 131364.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 180 4180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 9 071 9071.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 107 2106.87 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 365 5365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spisová doska A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 36 833 36833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 287 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 474 32474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 21 807 21807.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 946 3946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 100 1099.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 195 460 195460.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 58 183 58183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2 210 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priehľadné vrecká na CD/DVD s klopou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 252 251.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby T2. Katolícka univerzita v Ružomberku 445 444.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 51 135 51135.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Pečovská Nová Ves 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 43 889 43889.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 45 881 45880.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 030 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 456 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar Prešovský samosprávny kraj 12 105 12104.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 421 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Kancelársky papier Mesto Rožňava 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 024 5024.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 829 1829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 474 2474.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 29 464 29463.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 91 91.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531 531.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2018 Mesto Pezinok 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 2 869 2869.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 968 968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho a drogistického tovaru Generálna prokuratúra SR 4 515 4515.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 430 4430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zelená magnetická tabuľa pre popis kriedou, linky 120 mm Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 188 1187.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 290 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 862 52862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 871 20871.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60 322 60322.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 126 3126.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 16 856 16856.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 008 5007.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 233 232.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 100 12100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 6 600 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 189 1189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 977 5976.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Košický samosprávny kraj 20 617 20616.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Univerzita Komenského v Bratislave 294 293.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 2 940 2940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 42 000 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR. Národná transfúzna služba SR 36 000 36000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 989 29989.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 657 657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 518 11518.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 80 473 80473.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 507 9507.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 471 14470.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 12 465 12464.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 39 112 39112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0616 Slovenská inovačná a energetická agentúra 374 374.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2019 Mesto Trenčín 9 552 9551.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 932 25932.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 2 795 2795.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby september 2016 Mesto Pezinok 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 600 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 292 291.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – visačky, menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 114 113.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 836 835.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 060 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 398 3398.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 11 437 11437.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 967 23966.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 670 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 857 28857.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 496 5496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 39 447 39447.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia A3, 250 mikr (2x125 mikrón), lesklá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 174 173.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 269 269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier na kopírovanie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 200 46200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 665 8665.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 758 758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 5 399 5398.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier a tlačivá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 866 23866.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zdravé regióny 158 232 158232.18 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotopapier, etikety, laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 381 380.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 6 471 6471.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 570 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 317 12317.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141 141.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre MŠ_100 Mesto Komárno 349 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 018 1018.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 84 83.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 800 24799.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky (xerografický papier) Okresný súd Bratislava III 3 626 3626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 18 501 18501.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Msú) Mesto Nové Zámky 1 580 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tlačív Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 80 79.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 315 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a hygiena. Národný onkologický ústav 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 11 103 11102.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 936 21936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 2463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 626 55626.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 1 849 211 1849211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 959 16958.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho papiera Slovenská inovačná a energetická agentúra 8 213 8213.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 21 817 21817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 125 1125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 22 500 22500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 299 1299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, tlačivá, zošity, bloky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 502 24502.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 486 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 595 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 588 587.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 17 838 17838.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 100 000 1100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kancelárske potreby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 8 910 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497 497.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123 123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby ŠFRB Mesto Prievidza 2 040 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 199.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby, hygiena, rôzne prevádzkové potreby. Národný onkologický ústav 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3 597 3597.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 295 115295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 835 2835.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 462 462.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prešov 30 035 30035.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
obojstranná páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 604 11604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Nové Mesto EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 119.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Teleskopický plastový tubus na výkresy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 35.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 26 690 26690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 000 1000000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 22 200 22200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 569 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 936 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby 3 Centrum vedecko-technických informácií SR 4 420 4420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 671 4670.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 209 209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 40 000 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 186 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 4999.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 18 000 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Lozorno 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 560 18560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 804 803.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch (prieťažná) fólia Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 233 233.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 17 197 17197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 525 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A3 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 725 3725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 402 14401.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 323 10323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 11 119 11119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ_95 Mesto Komárno 691 690.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dosky so záložkami na diplomy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 435 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske a hygieničke potreby Centrum právnej pomoci 7 078 7077.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 742 741.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 999 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Púchov 3 927 3927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 352 352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačiivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 452 452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Prešov 31 140 31140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 840 1840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 204 16204.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928 353 1928353.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 734 4734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Mesto Nové Zámky 988 988.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 3 040 3040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 752 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 161 689 161689.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 424 424.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 2 683 2682.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 52 426 52426.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 390 1390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 135 000 135000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11 120 11120.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky veľké bublinkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 310 10310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 592 592.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby - obálky, obaly, zošity Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 241 500 241500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 83 988 83988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 8 523 8523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 300 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 999 4999.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 687 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 094 28094.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 934 933.92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 25 554 25554.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373 373.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - akrylové farby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 169 168.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 256 3256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 972 15972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0216 Slovenská inovačná a energetická agentúra 567 567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ASOS, s. r. o. 80 000 80000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 051 27051.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 924 923.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 025 5025.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 954 954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121 974 121974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 960 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 390 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 080 40080.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 448 18448.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 226 17226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 145 3144.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky bublinkové, ZIP sáčky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 22.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 2 050 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 473 472.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 940 2940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 634 17634.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 355 355.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 160 4159.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 26 200 26200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 832 832.27 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 140 7140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 311 310.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 040 13040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463 2462.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 913 56913.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 248 3247.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 539 9539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 430 430.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Čachtice 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 996 4995.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 58.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 1 373 1373.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Hanušovce nad Topľou 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 600 41600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 906 9906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 287 287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 096 3095.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 142 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 872 872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiály na voľby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 593 592.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 710 3710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 453 1452.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 381 5381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 524 524.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 405 5405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 666 10666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 853 115853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 436 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II. Katolícka univerzita v Ružomberku 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Okresný súd Nitra 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 760 4760.47 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup kalendárov 2021, kanc. potrieb, diárov 2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Národný onkologický ústav 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 910 6910.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 819 2819.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 362 371362.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 988 10988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 670 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 605 1605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 8 412 8412.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Obec Malcov 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 281 280.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 432 431.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 496 6496.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 455 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa s popisovateľným magnetickým povrchom IUVENTA 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604 604.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 413 1413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 881 880.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 026 5026.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 000 300000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 876 42876.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 152 152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 720 1720.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 327 30327.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 46 449 46449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 900 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 50 469 50469.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 279 9279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 61 994 61994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 785 3784.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - písacie pomôcky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 293 6292.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 8 775 8775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 357 1356.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 032 4032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 470 3470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 500 000 500000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 05/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 481 1481.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 53 53.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 8 200 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 585 108585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 300 33300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 366 10366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18 700 18700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 422 11421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravná akadémia 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 479 5479.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 022 5022.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 78 000 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 897 24897.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 419 996 419996.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 922 2921.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby pre materskú školu_82 Mesto Komárno 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 944 52944.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 679 60679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 915 1915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 525 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 583 3583.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 175 932 175931.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 585 10585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 591 2591.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 938 3938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, príslušentvo počítačov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Mesto Nové Zámky 1 115 1115.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 502 502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 940 940.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 000 999.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 565 1565.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 83 988 83988.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 520 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kojatice 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 990 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 100 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 107 5106.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 290 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33 409 33409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 331 331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 467 6467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19 750 19750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal) Obec Čachtice 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov , diárov2018, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 26 486 26486.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 636 1636.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papiernický tovar a iné položky, vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 753 14753.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4. Slovenská konsolidačná, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka archívnych krabíc Stredná zdravotnícka škola 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 Mesto Komárno 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 182 181.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 11 452 11451.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 685 6685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 600 33600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2016 Mesto Nové Zámky 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 196 195.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89 826 89826.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 2 311 2311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ( šanóny, perá, lepidlá, spinky, kancelársky papier.... ) Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 623 1622.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakladač pákový PP, A4, 5 cm, červený Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128 1128.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (F3). Katolícka univerzita v Ružomberku 970 969.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 480 4480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 13 539 13539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 492 492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SP a MÚK Mesto Prievidza 1 034 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 6/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 Mesto Komárno 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 44 685 44685.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 73 73.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 76 76.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 326 1326.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 217 10217.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 35 775 35775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 796 2796.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 82 985 82985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Divadlo Nová scéna 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 12 616 12616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 680 680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 507 1506.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby METRO Bratislava, a.s. 1 030 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 630 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a ostatný spotrebný materiál Teresa Benedicta 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 728 728.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 89 000 89000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 073 1073.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 920 2920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tlačivá, papier Stredná odborná škola lesnícka 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 462 462.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 786 2785.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 195 195.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 31 846 31846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 49 668 49668.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68 947 68947.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 081 16081.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby Základná škola s materskou školou 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovateľná tabuľa a spony do elektrickej zošívačky Fakultná nemocnica Nitra 37 37.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 183.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium V. B. Nedožerského 4 200 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 248 248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 788 787.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 443 1443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 054 3054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 331 1330.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 924 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 713 712.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 12 097 12097.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 595 3595.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krúžková vazba plastová Spojená škola 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 90 383 90383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 908 1908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Trenčín 10 694 10693.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 855 1855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
samonamáčacia prečiatka s textom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (1) Centrum vedecko-technických informácií SR 4 555 4554.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby , kancelársky papier, dodanie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 320 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 941 941.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928 353 1928353.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 877 75876.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 20 080 20080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 437 70437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 43 100 43100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 822 1822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 795 51795.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 6 192 6192.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 224 5224.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 867 2867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 741 3741.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 7 494 7494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 228 108228.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 345 345.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 550 550.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13 274 13274.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 54 200 54200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 216 621 216621.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 457 2456.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 341 1341.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 81 559 81558.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10 433 10433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 9 291 9291.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 900 5900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, xerografický papier Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 23 606 23606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 24 384 24384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 620 12620.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (R2). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 513 1512.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 150 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 111 1111.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart universal triangel mobilný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362 362.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 641 8640.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 28 455 28455.45 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych krabíc a zakladačov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 631 7631.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 137 7137.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup kalendárov 2019, kanc. potrieb, diárov 2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59 59.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 57 929 57929.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 000 61000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970 970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 31 617 31616.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 576 1576.1 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 837 837.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 75 000 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 15 451 15451.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 6 422 6422.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelérske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský materiál Spojená škola Juraja Henischa 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola 1 869 1868.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceruzky a pastelky Ekonomická univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visačka s textilným remienkom IUVENTA 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 221 4221.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 628 627.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 1 715 1715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 38 793 38793.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 398 9398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 250 3250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 236 382 236382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 069 2068.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a umelecké potreby Teresa Benedicta 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 007 4007.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 86 131 86130.74 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 693 10693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 17 117 17116.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre CVČ_55 Mesto Komárno 201 201.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 346 11346.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 8 088 8088.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 996 996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby jún 2017 Mesto Pezinok 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 410 3410.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 250 8250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 35.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 507 6507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 366 2365.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 109 402 109401.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 623 2623.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gymnázium Ľudovíta Štúra 696 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 061 3061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela smaltovaná magnetická tabuľa 120 x 200 cm, popisovače na biele tabule Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 162 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a zariadenie. Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, materiál pre záujmovú činnosť Spišská katolícka charita 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-Magnetický flipchart Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222 222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - rôzne kancelárske potreby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 193 39192.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické tabule s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 505 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 236 3236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 977 9977.39 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Župkov 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206 206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov MÁRIE 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 2 993 2992.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Slovenský pozemkový fond 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 220 000 220000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 109 7109.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 400 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 42.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 684 19684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 678 1678.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367 367.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 42.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 346 20346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 849 1849.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 328 327.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do VÚC 2017 Mesto Nové Zámky 691 690.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 299 298.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 8 799 8799.34 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 182.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 35 019 35019.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 630 81630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 70 110 70110.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 990 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 11 272 11272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 050 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 090 1089.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 100 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 700 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 879 878.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre administratívne účely. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 590 13590.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 344 1343.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 873 34873.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 328 1327.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 2 020 2020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 1 rok Dopravný úrad 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 492 1491.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ Mesto Prievidza 9 240 9240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 527 4527.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 231 21231.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie, hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 378 2378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 579 1578.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 438 438.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 578 2578.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 658 657.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 720 3720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 941 12941.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Novoť 68 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 13 410 13409.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 510 000 7510000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 190 190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 492 492.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 702 53701.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL 0416 Slovenská inovačná a energetická agentúra 715 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 610 15609.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 164 1164.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 608 1608.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 884 9884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 581 5581.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 251.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tubusy na diplomy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 Mesto Prešov 24 400 24400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 380 379.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 500 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550 9550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 162 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 86 86.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 10 739 10739.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 5 211 5210.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 164 3164.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 508 9508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 667 4666.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – Multidotyková interaktívna tabuľa s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 243 1242.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 888 12888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 382 8382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 390 2390.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 742 21742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 127 146 127146.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby február 2017 Mesto Pezinok 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 800 11800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 2 024 2024.01 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 36 512 36512.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 369 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 875 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (le) Katolícka univerzita v Ružomberku 642 641.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 160 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 6 000 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 01/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 488 5487.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 37 000 37000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 221 13221.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Národná transfúzna služba SR 15 807 15806.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbiace pásky Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124 124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 98 97.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 366 1366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183 183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie podujatí počas SK V4 PRES Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 447 8447.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 275 000 275000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 040 53040.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 660 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 900 13900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 910 909.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 770 8770.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 341 340.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera Trnavský samosprávny kraj 6 362 6362.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 790 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220183, a projekt Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity ITMS kód 26220220184 Výskumný ústav dopravný, a.s. 23 000 23000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre školské zriadenie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 700 2700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 495 38495.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 944 7944.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 055 1055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - euroobal, výkres Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 476 475.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 44 250 44250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III. Katolícka univerzita v Ružomberku 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 856 1856.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24 230 24230.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 215 3215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540 540.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Skalica 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 37 913 37913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 247 1247.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 013 1013.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-popisovacia tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 284 283.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 908 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákový zaraďovač, obálky, euroobal, závesný rýchloviazač, obyčajný rýchloviazač, dopisné spony, samolepiaci blok, zošívacie spony Obec Streda nad Bodrogom 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 6 615 6615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2020 Mesto Nové Zámky 993 992.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Katolícka univerzita v Ružomberku 249 249.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 606 606.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 213 212.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 93 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 22 478 22478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 865 1864.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 17 865 17865.49 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 75 000 75000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 561 1561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 456 5456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 871 5871.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 743 3743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 910 14910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 499 2499.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby október 2020 Mesto Pezinok 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 9 252 9252.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 190 2190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 646 1646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar 2018 Trnavský samosprávny kraj 496 495.53 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 220 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 827 4827.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 536 18536.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 946 9946.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 366 366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné tabuľky k dverám Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302 302.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22 832 22832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2018 Mesto Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská pošta, a.s. 161 272 161272.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a upratovacie pomôcky Stredná odborná škola 4 160 4160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 250 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 796 9795.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 9 076 9076.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave 2015 Univerzita Komenského v Bratislave 13 880 13880.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 135 6135.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 128 128.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 930 2930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Rozhlas a televízia Slovenska 7 831 7831.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 077 38077.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 043 2043.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 426 1426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4 Mesto Trnava 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 396 1395.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 456 456.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na dokumenty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 204 204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky a xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 14 861 14861.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568 10568.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 236 95236.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 968 1968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 416 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 001 14001.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 195 2195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 297 14297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 010 178010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - základné Psychiatrická nemocnica 9 906 9905.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – preklápacia mobilná tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 150 72150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 000 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Prešov 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670 000 670000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 449 2448.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 717 2717.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 525 4524.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 615 796 615796.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 461 460.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-papier Časť II Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51 940 51939.9 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 120 120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 436 548 436548.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12 989 12988.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Canon 5897A022 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 50 592 50592.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 655 654.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 050 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2016 Mesto Prešov 26 606 26605.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 941 33941.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 625 24625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180 100 180100.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 555 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 279 278.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 7 250 7250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladacia mapa, taška na dokumenty, gélový roller, podložka pod myš, karisblok, sada linerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 90.0 EUR 2017