CPV kód

30213000-5

Osobné počítače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 299 981 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 648 000 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 86 962 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 0 EUR
Slovenská správa ciest 2 152 078 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 18 083 EUR
Obec Čierny Balog 1 25 995 EUR
Mesto Malacky 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 0 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 194 016 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 125 3 590 247 EUR
Mesto Prešov 19 387 415 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 104 746 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 6 30 538 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 54 774 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 36 129 016 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 14 916 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 246 124 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 216 535 EUR
Mesto Skalica 2 41 650 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 9 549 EUR
Mesto Trnava 1 10 360 EUR
Mesto Kolárovo 2 408 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 181 481 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 602 379 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 1 578 004 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 5 100 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 90 417 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 163 753 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 832 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 253 299 EUR
Mesto Rožňava 5 14 047 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 1 333 EUR
Mesto Topoľčany 2 16 591 EUR
Mesto Levice 5 62 449 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 11 52 027 EUR
Mesto Nitra 10 84 126 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 154 608 EUR
ProNES s.r.o. 1 54 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 21 668 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 7 952 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 083 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 177 302 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 3 799 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 455 987 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 627 662 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 39 600 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 468 327 EUR
Mesto Prievidza 1 10 292 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 190 760 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 489 240 EUR
Obec Beluša 3 56 903 EUR
Košický samosprávny kraj 2 29 493 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 460 923 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 123 723 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 45 940 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 7 114 849 EUR
Generálna prokuratúra SR 12 0 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 988 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 5 453 EUR
Dopravný úrad 5 5 252 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 8 000 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 11 592 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 24 961 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 9 323 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 2 042 EUR
Mesto Komárno 6 1 703 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 143 331 147 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 67 145 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 77 975 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 14 300 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 5 171 397 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 197 996 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 78 940 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 17 710 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 31 019 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 11 012 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 82 353 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 12 346 115 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 14 352 EUR
Mesto Humenné 2 27 816 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 4 142 323 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 44 928 EUR
Mesto Košice 4 81 992 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 266 800 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 99 043 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 39 525 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 4 095 400 EUR
Mesto Senica 1 3 364 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 2 133 136 EUR
Mesto Nové Zámky 12 43 081 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 4 264 475 EUR
Slovenské národné múzeum 17 42 979 EUR
Základná škola 1 18 323 EUR
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 1 54 085 EUR
Stredná odborná škola 1 1 999 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 21 17 451 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 44 684 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 55 493 EUR
Mesto Senec 1 10 938 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 78 914 EUR
Spojená škola 1 44 499 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 248 503 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 2 925 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 45 695 930 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 10 374 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 120 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 350 449 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 895 540 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 10 441 EUR
IUVENTA 2 1 453 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 3 3 199 EUR
Mesto Michalovce 6 12 150 EUR
Mesto Tornaľa 1 0 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 3 389 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 26 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 5 658 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 78 717 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 4 18 751 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 62 070 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 25 419 EUR
Mesto Kežmarok 3 3 880 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 22 57 228 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 55 022 EUR
Záchranná služba 7 81 204 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 0 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 62 000 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 5 282 574 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 2 530 653 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 628 EUR
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 1 18 950 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 194 159 EUR
Mesto Trenčín 2 88 935 EUR
Mesto Zvolen 10 72 837 EUR
Obec Jelenec 2 86 070 EUR
Slovenské národné divadlo 4 9 131 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 75 443 EUR
Mesto Handlová 2 23 087 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 216 108 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 100 778 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 15 660 EUR
Krajská prokuratúra 1 988 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 2 43 288 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 4 92 370 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 40 600 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 83 400 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 44 583 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 9 758 EUR
Slovenský metrologický ústav 3 8 333 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 214 600 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 11 50 371 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 375 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 083 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 16 166 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 22 800 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 26 000 EUR
Zoologická záhrada 2 2 704 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 23 034 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 72 93 860 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 4 163 750 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 979 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 3 7 615 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 2 729 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 48 480 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 23 901 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 8 650 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6 10 278 EUR
Obec Zubrohlava 1 3 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 194 136 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 958 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1 733 EUR
Mesto Snina 1 6 042 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 20 27 870 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 13 773 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 1 252 EUR
Ústav polymérov SAV 5 10 311 EUR
Stredná priemyselná škola 4 13 255 EUR
Národný onkologický ústav 4 25 916 EUR
Stredná priemyselná škola 1 7 000 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 29 022 EUR
Mesto Lučenec 1 1 311 EUR
Obec Brezina 1 833 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 6 747 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 9 244 EUR
Obchodná akadémia 3 29 746 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 5 400 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 10 571 EUR
Obec Bešeňov 1 4 166 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 33 186 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 543 EUR
Obec Pruské 1 26 666 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 2 25 414 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 5 154 103 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 9 35 112 EUR
Sven Creative, s.r.o. 1 73 245 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 3 88 279 EUR
Evanjelická spojená škola 2 40 890 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 1 24 589 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 18 233 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 41 540 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 21 958 EUR
Gymnázium Juraja Fándlyho 2 56 452 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 9 832 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0 EUR
Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 7 808 EUR
Obchodná akadémia 2 50 107 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 967 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 30 000 EUR
Spojená škola 3 43 761 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 5 47 738 EUR
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 1 43 811 EUR
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 1 27 700 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 17 533 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 12 7 266 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 63 950 EUR
Ústav informatiky SAV 1 550 EUR
Slovenská pošta, a.s. 45 46 712 036 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 19 589 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 139 559 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 9 7 050 EUR
Okresný súd Bratislava I 1 14 250 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 4 405 284 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 542 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 44 012 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 4 364 EUR
Ústredná knižnica SAV 6 10 536 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 1 269 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 6 854 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 84 999 EUR
Fond na podporu umenia 2 17 014 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 2 819 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 11 996 EUR
Obec Hruštín 1 3 200 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 17 749 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 5 2 815 EUR
Spojená škola internátna 1 4 782 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 6 9 274 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 1 641 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 27 250 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 5 892 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 2 999 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 7 999 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 35 499 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 516 EUR
Dopravná akadémia 1 870 EUR
Základná škola 3 23 750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 11 344 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 10 53 739 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 14 900 EUR
Ústav merania SAV 20 11 595 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 16 19 827 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 098 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 754 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 37 990 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 174 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 1 264 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 1 5 663 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 23 17 727 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 2 799 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 7 350 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 12 147 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 221 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 7 750 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 7 500 EUR
Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 1 4 149 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 4 3 816 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 2 323 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 667 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 11 202 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 3 13 109 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 17 315 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 731 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 2 0 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 5 603 EUR
Trenčín región 1 637 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 180 690 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 5 1 317 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 14 796 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 20 101 EUR
Spojená škola 1 2 958 EUR
Spojená škola 2 11 583 EUR
Základná škola Leles 1 8 106 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 7 475 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 2 560 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 975 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 987 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 1 950 EUR
Základná škola 1 9 572 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 5 13 895 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 4 15 654 EUR
Základná škola - Alapiskola 3 13 124 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 7 32 815 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 3 600 EUR
Knižnica Jána Kollára 1 0 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 1 404 EUR
Filozofický ústav SAV 1 463 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 932 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 3 320 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 16 873 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 10 509 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 3 18 329 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 3 5 974 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 3 1 110 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 2 6 083 EUR
Mestská knižnica Bratislava 5 23 858 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 533 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 1 970 EUR
Stredná odborná škola 2 0 EUR
Okresný súd Žilina 1 10 962 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 4 604 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 3 3 542 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 1 729 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 496 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 2 8 624 EUR
Centrum právnej pomoci 1 5 998 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 0 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 2 4 667 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 5 17 740 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 9 444 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 2 056 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 2 0 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 26 518 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 14 636 EUR
Okresný súd Lučenec 2 10 816 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 2 1 511 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 083 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 7 083 EUR
Centrum voľného času 1 500 EUR
ERUDIO, s.r.o. 1 6 730 EUR
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 1 0 EUR
Centrum tradičnej kultúry v Myjave 1 1 292 EUR
Spojená škola 1 27 499 EUR
ENVIRAL, a.s. 2 25 380 EUR
Spojená škola 1 11 291 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 2 18 298 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 3 95 503 EUR
Stredná odborná škola Veľký Krtíš 7 420 861 EUR
VRANA, s.r.o. 1 15 200 EUR
K - PRINT, s.r.o. 3 120 747 EUR
Slovensko IT, a. s. 1 197 498 EUR
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 3 23 759 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 10 304 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 21 87 570 EUR
KVANT spol. s r.o. 5 69 148 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 1 116 340 EUR
AXON PRO, s.r.o. 2 16 591 EUR
DATALAN, a.s. 26 3 867 102 EUR
AutoCont SK a.s. 51 15 644 687 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 2 54 667 EUR
F.A.T., s.r.o. 40 199 475 EUR
Synergon, s.r.o. 2 61 468 EUR
Gratex International, a.s. 12 654 903 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 974 EUR
PcProfi, s.r.o. 13 184 468 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 7 551 244 EUR
EMM, spol. s r.o. 11 22 322 585 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 24 099 EUR
SOFOS, s r. o. 17 1 630 880 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 2 999 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 86 283 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 6 150 EUR
ABONUS s.r.o. 1 17 712 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 26 5 445 610 EUR
Tecton, a.s. 16 1 595 816 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 31 080 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 19 456 286 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 22 19 041 090 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 10 324 935 EUR
Scholaris, s.r.o. 1 36 522 EUR
Venron, s.r.o. 3 262 210 EUR
SOITRON, s.r.o. 5 915 416 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 123 723 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 12 471 EUR
Datacomp s.r.o. 20 219 439 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 8 149 462 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 69 527 EUR
TEMPEST a.s. 8 4 397 730 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 3 4 524 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 24 454 EUR
DELICOM s.r.o. 1 48 480 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 3 5 051 EUR
InterWay, s.r.o. 1 627 662 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 20 1 199 946 EUR
DITEC, a.s. 1 57 148 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 119 690 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 3 147 767 EUR
Grex SK, s. r. o. 2 4 867 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 12 5 348 361 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 2 958 EUR
AVsystems, s.r.o. 1 54 085 EUR
ITSK, s.r.o. 268 1 260 259 EUR
Aliter Technologies, a.s. 3 3 354 241 EUR
KIOS s.r.o. 1 73 245 EUR
MarDur s. r. o. 2 30 957 EUR
EKOLOR s.r.o. 1 7 480 EUR
MGROUP, s.r.o. 2 54 500 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 248 503 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 9 166 426 EUR
ABRADOR, spol. s r.o. 1 66 299 EUR
DD21 s.r.o. 1 1 267 EUR
mc.edu, s.r.o. 2 255 200 EUR
Ing. Henrich Raduška - H.R. SOFT 15 423 677 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 17 498 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 1 675 EUR
ARNET, s.r.o. 6 322 731 EUR
MB TECH BB s.r.o. 15 248 466 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 1 0 EUR
GEMINY s.r.o. 5 11 845 EUR
SPOJNET s. r. o. 1 19 375 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 7 172 677 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 3 2 270 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 68 327 466 EUR
Školská technika s.r.o. 2 3 012 EUR
nanoTECH s.r.o. 5 6 978 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 5 21 067 EUR
ATECH.NET s.r.o. 18 65 740 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 289 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 1 390 EUR
CMA Group, s.r.o. 8 41 656 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 578 EUR
PC team spol. s r.o. 4 13 052 EUR
IKARO s.r.o. 16 268 893 EUR
AV Integra, s. r. o. 1 97 500 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 63 297 508 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 2 41 650 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 5 10 241 EUR
Martin Gall - MG COMP 163 1 142 737 EUR
SOS electronic s.r.o. 1 128 956 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 0 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 3 3 957 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 4 639 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 15 22 820 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 575 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 5 35 350 EUR
SOMI Systems a.s. 1 2 700 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 2 1 401 EUR
DASTIN s.r.o. 3 3 242 EUR
TechAid s.r.o. 15 26 349 EUR
WESTech, spol. s r.o. 1 1 617 EUR
Spelex spol. s r.o. 1 2 458 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 056 EUR
Andrej Suszter BANDOTHERM 1 8 106 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 1 17 030 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 7 702 EUR
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. 1 8 358 EUR
Dell s.r.o. 2 237 199 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 9 20 086 EUR
InteliData, s.r.o. 4 116 802 EUR
PC Slovakia, s.r.o. 1 37 990 EUR
nevilleweb s.r.o. 2 14 870 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 9 186 157 EUR
ETHOS Technology, s.r.o. 4 22 782 EUR
VONET s.r.o. 3 12 949 EUR
Sk - technik, s.r.o. 2 3 053 EUR
tnTEL, s.r.o. 2 50 014 EUR
LDcentrum Computers s.r.o. 2 11 358 EUR
VT DATA s.r.o. 1 6 500 EUR
Delicom, s.r.o. 1 77 975 EUR
GOTANA, s. r. o. 2 16 200 EUR
GNG Images s.r.o. 1 4 667 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 989 EUR
Kvatro Comp s.r.o. 2 2 563 EUR
PATIP s.r.o. 1 19 583 EUR
Andrej Holka 12 231 707 EUR
ANUR s.r.o. 2 1 462 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 14 26 665 EUR
MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko 1 96 659 EUR
ACTE, s. r. o. 6 95 912 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 0 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 34 741 EUR
belbro, s.r.o. 1 2 042 EUR
flex-it, s.r.o. 9 395 843 EUR
HENRYSO, s.r.o. 126 684 947 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 3 170 EUR
Decomp s.r.o 1 6 042 EUR
MCN s.r.o. 3 3 048 EUR
Setop, s.r.o. 16 172 045 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 6 858 EUR
SINO s. r. o. 3 29 120 EUR
Ján Meliško - MeliTech 3 13 801 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 3 7 480 EUR
STAVHAKO s.r.o. 1 540 EUR
airo, s. r. o. 1 54 890 EUR
Pavel Scholtz 41 65 259 EUR
X logistics, s.r.o. 50 232 934 EUR
NEXT Computer s.r.o. 4 2 291 EUR
GIEGO s.r.o. 9 27 471 EUR
KASON, s.r.o. 73 590 660 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 11 808 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 0 EUR
Škola.sk, s. r. o. 3 129 729 EUR
WDS Solutions s. r. o. 1 14 167 EUR
Fanny s.r.o. 1 0 EUR
IT Life s.r.o. 3 247 565 EUR
EXTRACOM s.r.o. 2 86 070 EUR
HS technology s.r.o. 28 204 721 EUR
LittleLane, a.s. 1 5 892 EUR
JVH, s. r. o. 1 1 129 EUR
NIGEL s.r.o. 4 36 754 EUR
HTONER s.r.o. 9 126 538 EUR
DIGIMAT, s.r.o. 1 19 300 EUR
Dávid Vorčák 6 5 395 EUR
Tomáš Sádovský 7 101 762 EUR
PLUG s.r.o. 1 3 392 EUR
PCenter, s.r.o. 3 22 173 EUR
SAVOG s. r. o. 6 46 141 EUR
CHANGE COMPUTER s. r. o. 1 21 958 EUR
Tom Tech SK s. r. o. 1 3 600 EUR
Ing. Martin Benko - Cleanxprosk 2 6 966 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Implementácia počítačovej siete, hardware, software a webového portálu ProNES s.r.o. 54 000 54000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Žilinský samosprávny kraj 35 684 35684.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol.s r.o. KVANT spol. s r.o. 84 770 84770.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156 88156.0 EUR 2015 Tovary Áno 10
„Moderné vzdelávanie v oblasti stredoškolského lesníctva – IKT“ Spojená škola 56 615 56615.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania“ Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 41 100 41100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT pre pre Sekciu riadenia ESF MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 122 486 122486.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Študijne pomôcky - IKT Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 48 500 48500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika. Záchranná služba 39 998 39998.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 194 136 194136.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a nábytku do učební v rámci projektu Rekonštrukcia a zlepšenie vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole Sv. Jozefa Robotníka v Žiline". Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 54 303 54303.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítačová technika Súkromná stredná odborná škola 29 792 29792.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 20 339 20339.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia vnútropodnikovej siete a zavedenie elektronického obchodu Sven Creative, s.r.o. 81 500 81500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Moderná stredná škola napĺňajúca vzdelávacie potreby žiakov“ Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 67 392 67392.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" Evanjelická spojená škola 21 166 21166.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 25 322 25322.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie Gymnázium Juraja Fándlyho 50 954 50954.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie Obchodná akadémia 43 008 43008.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interaktívna technika - Dodávka výpočtovej techniky Spojená škola 31 365 31365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a kancelársky balík Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 46 221 46221.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 25 261 25261.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obnova HW serverovne, konsolidácia, zálohovanie a podpora pre NCZI infraštruktúru a dodávka výpočtovej techniky Národné centrum zdravotníckych informácií 205 950 205950.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520 13520.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 840 000 1840000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 057 916057.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania UNIVERZITA J. SELYEHO 4 996 500 4996500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520 13520.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 011 33011.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 030 78030.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 1 256 220 1256220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 248 503 248503.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 111 24111.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 49 686 49686.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 010 20010.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000 749000.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Dodávka osobných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 753 194 753194.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 205 324205.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 490 25490.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 12 864 12864.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 680 65680.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 387 337 387337.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780 262780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 966 29966.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 969 221969.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046 550046.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 503 789 2503789.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 918 21918.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Výpočtová technika Mesto Trenčín 70 615 70615.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 128 36128.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 66 058 66058.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výpočtová technika pre projekty z ŠF EU. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 046 398 1046398.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 298 1680298.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 699 293 14699293.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Mesto Trenčín 18 320 18320.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 46 463 46463.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Osobné počítače a notebooky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 432 041 432041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 336 175336.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 276 593 2276593.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 878 76878.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 825 487 3825487.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 173 058 173058.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 277 393 277393.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre verejné obstarávanie 19 589 19589.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 423 308 423308.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 344 115 344115.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 208 413 208413.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 416 355 416355.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 122 599 122599.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 416 104416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 008 787 1008787.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 035 188 3035188.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 246 780 246780.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 232 975 232975.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 51 250 51250.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 221 853 221853.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 133 100 133100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 887 76887.0 EUR 2016 Tovary Áno 5
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 25 568 25568.0 EUR 2016 Tovary Áno 5
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 304 303 304303.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 257 610 257610.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 317 850 317850.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb Nitriansky samosprávny kraj 648 000 648000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 640 759 640759.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 865 238 5865238.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 607 767 1607767.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 157 648 157648.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 311 251 1311251.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 838 249 838249.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. od 19 290 596 do 23 689 666 19290596 EUR 2018 Tovary Nie 2
Stolný počítač HP 260 G1 mini alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo IdeaCentre B50-35 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3 x osobný počítač HP Pavilion 500-510nc alebo jeho ekvivalent, 3 x monitor HP Z23i alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E550 i3-4005U alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 925 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, software a nových kancelárskych zariadení Inštitút pre výskum práce a rodiny 9 385 9385.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC zostava s príslušenstvom a monitorom Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 6 240 6240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 720 4720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC-počítače Intel Celeron G1840T Haswell, Intel HD Graphics /ekvivalent/ a noteboky AMD Quard Core A6-6310 /ekvivalent/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 19 690 19690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 16 216 16216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8100 Elite - 27 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 023 4023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - kancelársky počítač Štátny veterinárny a potravinový ústav 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 7900 Elite - 42 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 158 4158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT - PC stolový, LED monitor, tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 919 3918.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7 PC Generálna prokuratúra SR 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo I B50-80 / Black Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex SFF 3020 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač bez monitora pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - štátna pokladňa Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 599 3598.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fujitsu Lifebook E556 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 720 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač 20 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač bez monitora pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 9 140 9140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, Tablet PC, Monitory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC AiO s obrazovkou 23“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 780 12780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 999 1999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a monitor Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Levice 18 320 18320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač a multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 660 40660.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
: PC zostava + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava + Nástenný držiak Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 267 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Základná škola Leles 9 750 9750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 080 13080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Mesto Spišská Nová Ves 11 800 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 270 4270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Apple iMac27 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 280 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný stolný počítač, plochý monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Intel Core i5 4590 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 675 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 088 1088.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
7 ks PC zostava + monitor, 1 ks tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 550 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre materské školy Mesto Prievidza 15 600 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 19 212 19212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, ergonomické myši Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Krajská prokuratúra Nitra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 641 1641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 041 1041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor 27 "iiyama ProLite XB2783HSU-B1" alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 536 536.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 503 9502.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad G70-80 alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5 ks PC Generálna prokuratúra SR 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 7040 SFF zostava Rozhlas a televízia Slovenska 208 800 208800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač notebook Mesto Kolárovo 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad B50-80 s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 507 506.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 075 4075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-17ISK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 756 756.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474 474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava bez pevného disku Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 240 3239.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný PC: ASUS Desktop G11CB,Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24",Kábel HDMI typ M/M, 2.0m, prepojovací Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 536 3536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 310 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 872 10872.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - HP Pavilion 550 - 175 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 885 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad Pro 9.7" Wi-Fi 32GB Space Grey alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 054 2053.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad U31 80M5005RCK s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 030 8030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava (3ks) s LCD monitorom (2ks) Národný ústav reumatických chorôb 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Zostava + monitor + USB flash disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 20 ks Slovenský pozemkový fond 22 800 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy a notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 830 5830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 19 640 19640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 46 214 46214.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 960 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor, video kábel, multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700 48700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy, tlačiarne a súvisiace služby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 720 34720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače bez monitora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač all in one Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 914 1914.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 34 440 34440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov a počítačových komponentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 909 8909.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, HW a SW (Office balíky) Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 768 7767.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 899 899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 484 484.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP PRO ONE 600 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 113 4113.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5 pc Generálna prokuratúra SR 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 626 1626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Brezina 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom pre kancelárske účely 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 531 1531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 537 537.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 585 4585.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, tlačiareň, kamera, čítačka kníh, puzdro na čítačku kníh alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 964 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-skener, pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 388 388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebňa výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač, notebook, multifunkčné zariadenie, externý disk, operačný systém alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 399 2399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Notebook Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 805 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 11 850 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie učební výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 91 999 91999.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 950 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 367 3367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 967 12966.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač (tichý) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 735 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 367 3367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebook, 2 ks prenosná taška, 1 ks PC, 3 ks OEM Office, 3 ks prenosná myš Mesto Kežmarok 4 146 4146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 693 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP 280 G1 MT s predĺženou zárukou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 358 358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), pamäť do PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 967 12966.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 230 12230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Košice 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Humenné 798 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 126 1125.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 450 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Spojená škola 3 550 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo–TC S500 SFF G3260/4G/1TB/INT/DVD/W7+10P, LCD TFT Monitor–22" LED BenQ GL2250HM–FHD, DVI, HDMI, rep, FF alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 505 505.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 30 873 30873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 450 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad 510-15ISK Pearl Black Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Inspiron 17z Touch sivý, 7778-6403 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 040 9040.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 14 700 14700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 063 11062.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 758 758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 21 768 21768.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 746 19746.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 680 13679.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 15582.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700 48700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook, záložný zdroj/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 129 17129.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 385 24385.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobné počítače Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 486 17486.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 236 32236.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015 7015.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné počítače s monitorom a notebooky pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 474 4474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 400 22400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup produktov HW a SW Národné centrum zdravotníckych informácií 178 460 178460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom, pamäť, USB klávesnica, USB myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
ASUS Vivo AiO V220IBUK-BC050X Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580 2580.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 15582.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one vrátane operačného systému Kancelária verejného ochrancu práv 4 640 4640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 631 630.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 654 8654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku a osobných počítačov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 908 1908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 334 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 16 891 16891.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, prezentéry a projektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 460 3460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 741 740.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 968 2968.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový Súkromná obchodná akadémia 3 544 3544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 301 11300.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 613 613.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 583 15582.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 592 1592.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 554 1554.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015 7015.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 718 1718.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – notebook a mobilný ručný farebný skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 826 825.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pocitac DELL Vostro 3250 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolný PC: ASUS Desktop G11CB Intel i7-6700(4.0GHz) GTX950-2GB 8GB, 2TB+8GB DVD-RW WL - 1KS 2. Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24" - 3KS 3. Ethernet switch D-Link DGS-1008D 8-port 1Gb - 2KS Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 272 1272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas životného cyklu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 27 597 27597.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC All In One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 596 1596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Notebook 14“ 2. Počítačový monitor LCD 3. NAS – sieťová disková jednotka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 575 2575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 650 5650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová skriňa Ústav merania SAV 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 230 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7,Dell Vostro 3250 SFF, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zodolnené notebooky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT prostriedkov Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 300 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 29 712 29712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Optiplex 760 USFF zostava alebo ekvivalent Stredná odborná škola 3 276 3276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Základná škola 26 632 26632.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in-one Lenovo IdeaCentre AIO 300-20ISH (F0BV001QCK) čierny alebo ekvivalent Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 199 9199.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23", full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7, 32GB RAM. na grafické práce Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač HP Pavilion 550-139nc Natural Silver Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 899 898.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 15-ba062nc Turbo Silver Filozofický ústav SAV 559 559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 566 566.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 200 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks počítačov a 3ks laserových tlačiarní Generálna prokuratúra SR 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 554 554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex 3040SFF a LED monitor BENQ BL2205PT 21,5 alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač, Prenosný osobný počítač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 282 21282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava a notebok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 550 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač do kancelárie s predinštalovaným operačným systémom Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: Intel® Core™ i3-4170 3.70 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-ROM, Windows 10 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 443 443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G2 mini PC - NOVÝ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zero klienty, server a príslušenstvo Spojená škola internátna 9 935 9935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 13 700 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 080 8080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC HP Compaq Elite 8200 SFF - refurbished alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 1 225 1225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova a modernizácia technického vybavenia Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 7 453 7453.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 348 6347.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 3 150 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská stavebná inšpekcia 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačových zostáv Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 887 886.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Žilina 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 823 823.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 30 ks Slovenský pozemkový fond 22 980 22980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 176 6176.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s dvomi monitormi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 10 080 10080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Národný bezpečnostný úrad 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 81 000 81000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 949 7948.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupový bod WiFi 802.11b/g/n Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-grafická pracovná stanica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 620 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 328 9328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný Dopravný úrad 741 740.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One PC, skener, externy SSD Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebooky a tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická 9 200 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035 2035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 962 5961.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup výkonného počítača Encyklopedický ústav SAV 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobných počítačov Encyklopedický ústav SAV 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 650 2649.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 2. Slovenská konsolidačná, a.s. 17 370 17370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035 2035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 458 2458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebooky a tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická 9 200 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač (Intel Core i5-6400, 4GB RAM, 500GB HDD), MS Office pre podnikatelov 2016 Slovak Mesto Senec 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a monitory pre použitie v laboratóriu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 156 9156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook: ASUS EeeBook E502SA-XX183T Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 2 483 2482.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a komponenty výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 780 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stolných osobných počítačov, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 161880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 385 8385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač, monitor a notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 058 1057.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup PC kancelárske, monitory a multifunkčné tlačiarne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 14 976 14976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 732 731.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola J. F. Rimavského 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Samsung LS24F350FHU Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Micro PC zostava Rozhlas a televízia Slovenska 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, monitory a notebook Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 405 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalent10 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalent10 x HP USB klávesnica alebo ekvivalent10 x HP USB myš alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre projekt Modernizácia bodov prvého kontaktu... Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 000 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 25 500 25500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný počítač Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 20 460 20460.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Zvolen 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 793 793.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641 11641.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi, multifunčné fotokopírovacie zariadenia Geodetický a kartografický ústav Bratislava 41 737 41736.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač, notebook, externý disk, USB kľúč Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 196 2196.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra v Prešove 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, porgramy, súčiastky Mesto Kolárovo 7 990 7990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 21 000 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zodolnené notebooky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 000 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Mesto Prešov 5 350 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641 11641.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3568-5662, SKENER CANON CANONSCAN LiDE 220, PROJEKTOR EPSON EB-U04 alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 1 249 1249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 161 2160.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOKY 15,6" Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 680 5680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad U41 80JV00D7CK, 14" Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky 2 alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one - 37 kusov Obchodná akadémia 12 173 12173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, notebooky, dataprojektory Akadémia Policajného zboru v Bratislave 38 000 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 10 651 10651.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola informačných technológií 3 588 3588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 11 900 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky vrátane príslušenstva Obec Hruštín 4 199 4198.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné počítače, notebooky, tlačiarne, monitory Stredná odborná škola elektrotechnická 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky vrátane príslušenstva Obec Zubrohlava 3 730 3729.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky, tablety a projektory. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 852 2852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Centrum právnej pomoci 7 810 7810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 796 5796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – VPN, IPSec a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 053 27053.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s i7 s príslušenstvom ( klávesnica, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 637 5636.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766 766.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 76 500 76500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , LCD monitor, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 730 5730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 340 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC, Notebook, Multifunkčná tlačiareň, Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 284 3284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 55 200 55200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 488 487.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , RAM, disk, tonery, CD Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 407 1407.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tlačiarne , tonery, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 865 1865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 720 4720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač s monitorom a notebook pre firemné prostredie s možným rozšírením HW Ústav polymérov SAV 2 620 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 240 12240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové PC do kancelárií Mesto Skalica 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 488 487.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 780 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 1500.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 040 24040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 11 340 11340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač 1 (PC1), Stolný počítač 2 (PC2), Monitor 1, Monitor 2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 146 49146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 729 2729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 989 988.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Lenovo TC M600 Tiny J3710 alebo ekvivalent s rovnakou a vyššou špecifikáciou Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 23 999 23999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava + príslušenstvo a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 5 333 5333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 439 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 520 519.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom - Refurbished, Notebook - Refurbished Základná škola - Alapiskola 2 430 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 576 576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom , Notebook, Monitory, externý HD Slovenské národné múzeum 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One, SSD disky Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej a výpočtovej techniky s príslušenstvom a spotrebným materiálom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 864 2864.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiareň, , klavesnáca ,myš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 730 1730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 989 989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS, s príslušenstvom, tlačiarňou Národný ústav reumatických chorôb 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, multifunkčnou tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava na streamovanie videa Rozhlas a televízia Slovenska 5 250 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup novej kancelárskej a výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Snina 9 151 9151.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-One Apple iMac 21,5" 4K Retina i5 3.1GHz/8GB/1TB/Iris Pro 6200/ SK Vysoká škola výtvarných umení 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Technická inšpekcia, a.s. 135 000 135000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, Monitor, USB Bezdrôtová Myš, USB optická káblová myš, USB klávesnica káblová, Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 965 2965.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pocitac Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Rozhlas a televízia Slovenska 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700 19700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiareň, , klavesnáca ,myš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 124 3123.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače, monitory, klávesnice a optické myši Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 500 386500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 588 588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač - server Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 1568.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
40 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalentný40 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalentný40 x USB klávesnica 40 x USB myš alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Malacky 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (7000) Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC ACER TC-780 2. Monitor Philips 243V5QHABA 3. Flash pamäť Kingston Data Traveler SE9 G2 4. USB klávesnica Canyon CNE-CKEY01 5. USB myš Canyon CNE-CMS2 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 390 2390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700 19700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 020 5020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 32 000 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 915 2914.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 310 2310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 5 600 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191 159191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all-in-one s dotykovým displejom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 869 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191 159191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, monitory, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, nových kancelárskych zariadení a vybavenia so súvisiacim spotrebným materiálom Tanečné divadlo Ifjú Szivek 17 761 17761.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 516 3516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 14 791 14791.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované počítače pre diagnostické účely Fakultná nemocnica Trenčín 2 034 2034.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 773 1773.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570 155570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290 10290.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom a prenosné počítače (notebooky) Exportno-importná banka Slovenskej republiky 27 918 27918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač a notebook s príslušenstvom AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
DELL Precision 3620 MT Mesto Lučenec 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 833 832.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 020 5020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 24 600 24600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava + Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 098 10098.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 833 832.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 190 159190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 12 750 12750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 81 600 81600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 6 100 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 216 3215.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská konsolidačná, a.s. 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač - PC zostava All in One AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 950 950.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
40 x osobný počítač40 x monitor 40 x USB klávesnica 40 x USB myš Štátny fond rozvoja bývania 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Topoľčany 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 729 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 532 532.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálny počítač Hvezdáreň v Partizánskom 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 841 2841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 112 000 112000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, ventilátor, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 999 5999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290 10290.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
1. Notebook 2. Čiernobiela multifunkčná tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 125 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 698 698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a farebná laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 096 2095.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný tichý počítač alebo ekvivalent v knfigurácii Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 640 1640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , tonery, tlačiarne, baterie do APC, čistiace pásky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov, tlačiarne Knižnica Jána Kollára 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 774 774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, rozšírenie a obmena výpočtovej techniky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570 155570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 209 22209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 382 2382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor , ultrabook, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 032 4032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 333 1333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, softvér Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 11 160 11160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks PC Generálna prokuratúra SR 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 162 5162.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 10 674 10674.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 623 622.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač 2 Ústav experimentálnej fyziky SAV 673 673.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava , Multifunkčné zariadenie, stlačený vzduch v spreji, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 260 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a príslušenstvo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 48 803 48802.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj, PC zostava , tonery, tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 450 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One; externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 5 760 5760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 5 830 5830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav merania SAV 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 150 21150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008 10008.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
OptiPlex 7050 SFF zostava Rozhlas a televízia Slovenska 205 900 205900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 293 11292.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Národná transfúzna služba SR 17 988 17988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 872 872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 15 000 14999.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in one Stredná priemyselná škola 6 323 6323.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 15 310 15309.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 313 43313.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor, HDD Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 164 1163.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008 10008.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585 1585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 485 485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585 1585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 15 000 14999.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 95 500 95500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 7 650 7650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 859 859.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 249 1249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor Ústav merania SAV 1 182 1182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 491 161491.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 003 1003.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 386 1386.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 210 2210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Mesto Liptovský Mikuláš 3 470 3470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom, klávesnicou a myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 210 2210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie a migrácia Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 59 940 59940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 408 5408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 700 1699.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače a LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini PC do učební a kabinetov Stredná zdravotnícka škola 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 541 540.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Krajský súd v Banskej Bystrici 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače a LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 279 1279.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 000 150000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 971 4971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačovej učebne ADK Obchodná akadémia 17 644 17644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 541 540.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 716 715.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač, tlačiareň, samostatný HDD, tonery Slovenské národné múzeum 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 279 1279.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mestská časť Bratislava - Rača 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač Spojená škola 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One Kancelária verejného ochrancu práv 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 280 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač a laserová tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ56EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 891 890.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2/2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 529 17529.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný počítač Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 14 980 14980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Pc s monitorom, tlačiarňou a UPS Generálna prokuratúra SR 63 000 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače pre učebňu PC5 - 13 ks Obchodná akadémia 5 636 5635.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G5, i3-7100U, 15.6 FHD/IPS, 8GB, 256GB+volny slot 2,5", FpR, ac, BT, Backlit kbd, W10Pro, HP USB Klávesnica SK, X3900 Wireless Mouse alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 339 4339.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 160 900 160899.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC all in-one Lenovo IdeaCentre AIO 300-20ISH (F0BV001QCK) čierny alebo ekvivalent Centrum voľného času 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2/2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 529 17529.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Stredná umelecká škola v Trenčíne 8 970 8970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 205 3205.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam a pre manažérov metodického riadenia - IKT. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 75 757 75757.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom pre stravovaciu prevádzku Národný ústav reumatických chorôb 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 950 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 898 5897.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a softvérová licencia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 022 2021.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 206 3206.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zero klienti + server Základná škola 11 700 11700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a serverom Záchranná služba 439 438.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a desktopov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 158 040 158040.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 400 94400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS a príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks PC a 4 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 4 450 4449.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC pre riaditeľstvo Slovenské národné múzeum 6 250 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS IUVENTA 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Nové Zámky 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161 211 161211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763 36763.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC MSI Aegis 3 VR7RC-003EU 2. Monitor AOC E2770SH 27" 3. Genius bezdrôtový set klávesnice a myši KB-8000X Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 527 1527.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Notebook DELL Inspiron 5570 i7-8550U 15,6" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 912 912.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované PC, LCD monitory a notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 3 774 3774.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 203 2202.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Základná škola 8 700 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC DELL Vostro 3668 MT 2. Monitor Dell 24 – E2418HN 3. Ultrabook DELL XPS 13-9360 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 368 2368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 149 6149.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nakup techniky Centrum vedecko-technických informácií SR 23 854 23854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
: 1. Stolný PC Acer Aspire GX-781 2. Monitor AOC E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 016 1016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 600 G3 SFF a monitor 27´´ASUS VX278Q Dopravný úrad 960 959.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 713 2712.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 548 2548.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazovka s vysokým rozlíšením so zabudovaným PC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 500 5499.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 379 1378.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 580 1580.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 16 856 16856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Dell Vostro 3668 MT, Intel Core i7-7700 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 710 710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelarska technika Centrum vedecko-technických informácií SR 20 140 20140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 115 1115.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné počítače, príslušenstvo k stolným počítačom, osobný počítač - notebook Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 10 697 10697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 30 500 30500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač - Desktop Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 540 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 548 2548.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Základná škola 10 704 10704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný PC Dell Inspiron 3668 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 736 736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 713 2712.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač SFF s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 550 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardware,software Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 470 5470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Slovenské národné múzeum 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom, monitor, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Trenčín región 845 845.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - AIO zariadenia, tablety, smartfóny, softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 000 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenské národné múzeum 8 340 8340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenské národné múzeum 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice + monitor Múzeum Slovenského národného povstania 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Základná škola 10 704 10704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice Múzeum Slovenského národného povstania 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 220 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný ultrabook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 785 785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výkonný 14" notebook pre profesionálnu prácu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 901 901.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tlačiareň a AP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT prostriedkov Centrum vedecko-technických informácií SR 8 502 8501.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením, prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 618 3617.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, MS Office, myš, brašňa,podložka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 808 808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Tablety + príslušenstvo - 10 ks2. Osobný počítač s monitorom – 1 ks3. Nabíjateľná skriňa na tablety – na kolieskach – 1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitory Mesto Michalovce 1 790 1790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 644 644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One - 04/2018 Mesto Košice 12 690 12690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 624 624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitory Mesto Michalovce 1 790 1790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G4, 1QN59ES), monitor (DELL UltraSharp U2414H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 290 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G4 SFF, 1JJ60EA), monitor (DELL UltraSharp U2414H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 960 3960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audiovizuálna technika Mesto Brezová pod Bradlom 122 707 122707.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 17 213 17212.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Michalovce 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- pracovná stanica pre GIS, DPZ a 3D modelovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audiovizuálna technika Mesto Brezová pod Bradlom 122 707 122707.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tichý stolný počítač s klávesnicou a myšou Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač s monitorom, klávesnicou a myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s reproduktormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook / tablet (2v1), redukcia RJ 45 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 763 763.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, monitor, príslušenstvo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 537 4537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 71 500 71499.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola obchodu a služieb 18 367 18367.07 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 106 6106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 321 11321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 6935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 235 19235.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 350 3350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítačové zostavy Ekonomická univerzita v Bratislave 10 602 10602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tlačiareň, prístupové body a mini PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 770 3770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a počítače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 500 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 073 52073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor, počítače, fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 960 5960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 66 900 66900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 420 5420.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač All In One a multifunkčná tlačiareň atramentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 848 1848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Slovenské národné múzeum 3 416 3416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 889 889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 3ks HP ProBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 878 1878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384 16384.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvér Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 172 435 172435.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tichý stolný počítač s klávesnicou a myšou Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítača a tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Migrácia pracovísk na prístup používateľov k aplikáciám na novú technológiu Generálna prokuratúra SR 59 976 59976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ Mesto Komárno 9 270 9270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 495 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač, Notebook, SW, ext.disk Slovenské národné múzeum 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 770 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 305 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 338 7338.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 985 985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň, notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 163 9162.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ_53 Mesto Komárno 531 531.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 870 1870.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693 6693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (7573) 2-in-1 + Dokovacia stanica Dell D6000 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 760 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 390 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC – All In One , PC, monitor, tlačiareň laserová farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 986 1986.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač Zoologická záhrada 911 911.17 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693 6693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty, notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 423 1423.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 24 759 24758.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova osobných počítačov 2018 Slovenská správa ciest 168 000 168000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika ERUDIO, s.r.o. 6 739 6739.25 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 240 1240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 71 500 71499.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook, farebné A4 multifunkčné zariadenie a skladané PC z komponentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 199 3199.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač bez OS IUVENTA 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s monitorom a softwérom Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 052 7052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 792 6792.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC, LCD monitor, Notebook, myš, taška, Tablet, klávesnica, puzdro a taška ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 100 10100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 3ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 365 1365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks PC Generálna prokuratúra SR 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a príslušenstvom Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky PC a NTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 073 3073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítač Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 672 5672.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415 1415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384 16384.05 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 5 657 5657.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 235 1235.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 636 10635.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy + externý disk s púzdrom + batérie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 444 2444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook dokovateľný a dokovacia stanica Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 692 1691.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one 23,8ʺ, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 6935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935 6935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 26 014 26014.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZenBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 649 649.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ASUS VivoBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 549 549.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 2018 I Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 639 2639.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie All-in-one počítačov vrátane príslušenstva a softvéru Prešovský samosprávny kraj 19 576 19575.93 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný počítač Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 589 588.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11 750 11749.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 017 1016.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s dokovacou stanicou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 454 1454.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 851 851.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebookov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 66 924 66924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie ultrabooku a laserovej tlačiarne s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 946 5946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová a kancelárska technika Slovenské národné múzeum 5 783 5783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitory Katolícka univerzita v Ružomberku 847 846.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, notebooky, monitory, multifunkčné zariadenia, externý hard disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 540 7540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 8 400 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-One PC, ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 3060 MT alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 288 2287.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drony a iná technika pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 077 2077.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 505 14505.19 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komponenty výpočtovej techniky Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396 2396.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 466 466.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, serverový disk, router a stojan Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s monitorom, reproduktormi, klávesnicami s myšou a operačným systémom. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 375 2375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 9 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 700 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače, tablety, tlačiarne Stredná priemyselná škola elektrotechnická 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 633 1633.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie učebne CAD-CAM systémov Trenčiansky samosprávny kraj 36 412 36412.25 EUR 2018 Tovary Áno 1
1.Notebook1, 2.Taška pre notebook1,3.Notebook2,4.Príslušenstvo k NB1a2 myš,5.Príslušenstvo k NB2 taška,6.Tablet,7.Púzdro pre tablet,8.Pamäť. karta pre tablet,9.PC,10.Monitor,11.Interné disky,12.Externý disk,13.Klávesnice,14.Mobilný tel.,15.Prísluš. k mobil telefón,16.USB HUB,17..Sieťový prepínač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 554 7553.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 445 5445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416 1416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - IKT Trenčiansky samosprávny kraj 54 388 54387.54 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolný počítač, Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 357 4356.58 EUR 2018 Tovary Áno 1
Grafické stanice pre spracovanie ortofotosnímok, ortofotomozaiky a leteckých snímok pre ZBGIS Geodetický a kartografický ústav Bratislava 34 080 34080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače Stredná priemyselná škola 12 948 12947.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP EliteDesk 800 G4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 530 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 958 2958.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 515 2515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 853 7853.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 26 000 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 28 470 28470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač all in one Slovenské národné múzeum 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 337 14337.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC zostava 2ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 595 1595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 983 1982.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Okresný súd Bratislava I 17 617 17617.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač Hvezdáreň v Partizánskom 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 721 1720.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_155 Mesto Komárno 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 900 35900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, notebooky, projektory a príslušenstvo Spojená škola 33 000 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač, Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 7 700 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a multimediálny softvér Mesto Prešov 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač all in one Slovenské národné múzeum 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie pracovných staníc a monitorov Pôdohospodárska platobná agentúra 170 971 170971.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 039 68039.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Lenovo IdeaCentre 520-24ARR Silver Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 23 760 23760.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 800 539 800539.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obstaranie informačno - komunikačných technológií Obec Čierny Balog 39 384 39384.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítače All in One 4 ks + Laserové tlačiarne 3 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 233 3233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, monitory Centrum vedecko-technických informácií SR 22 970 22970.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ Mesto Komárno 498 498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 1F Katolícka univerzita v Ružomberku 2 536 2536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, tablet PC, dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 780 2780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 80 889 80888.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-notebooky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 912 1912.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie - IKT Obec Pruské 35 609 35608.98 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763 36763.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Notebook12. Notebook23. PC4. Monitor 5. Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 142 2142.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 12 100 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 483 483.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 4 600 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Obec Jelenec 43 035 43035.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 180 833 180833.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
IKT vrátane príslušenstva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 044 1044.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 12 596 12595.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s CUDA jadrami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 656 7656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 593 593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G5 SFF, 4CZ70EA), monitor (DELL UltraSharp U2417H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 850 3850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155 1155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC, sieťové USB a SSD disky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 408 1408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Notebook12. Webová kamera3. Monitor 4. Set klávesnica + myš – bezdrôtová 15. Set klávesnica + myš – bezdrôtová 26. Multifunkčná tlačiareň7. USB 3.0 hub k PC 8. Digitálna kamera – smart, akčná9. Taška notebook10. Pamäťová karta11. Externý disk12. Flash disk13. Púzdro na externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 911 1911.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 48 000 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava na mieru a monitor Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 760 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 202 849 2202849.0 EUR 2019 Tovary Áno 9
Počítač s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 781 781.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 186 6185.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom,tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 907 1907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ Mesto Komárno 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC 4ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 245 1245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenské národné múzeum 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 15 876 15876.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odbornej učebne Stredná odborná škola elektrotechnická 11 300 11300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 841 841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov pre laptopy Stredná zdravotnícka škola 439 439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (zz) Katolícka univerzita v Ružomberku 2 565 2565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G5 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500 169500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Externé HDD, USB Flashdisky a BD-R media Ústav informatiky SAV 687 687.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 7 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 670 1670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s TPM Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Obec Bešeňov 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítač s monitorom v jednom iMac Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 697 1696.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Trenčiansky samosprávny kraj 14 054 14054.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT výpočtová technika- 1. Notebook, 2. SSD disk, 3. Flash disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 004 1004.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač Univerzitná nemocnica Martin 37 950 37950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 338 14338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica DELL Precision T3630 TWR pre priamu diagnostiku je určená pre vyhodnocovanie digitálnych medicínskych obrázkov v odblasti mamografia, pozostávajúca z jednej pracovnej stanice, grafickej karty a jedného monitora s vysokými nárokmi na výpočtový výkon a grafiku LG 27UD88-W 27" Ultra HD Národný onkologický ústav 14 500 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 34 580 34580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 166 1166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 220 4220.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 16 800 16800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 789 3789.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500 169500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné počítače All in One 23,8“, full HD, SSD + HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 840 3840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 635 10635.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia počítačovej učebne Stredná odborná škola polytechnická 9 800 9800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 148 990 148990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Spišská Nová Ves 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 21 000 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (9 ks PC typu All-in-one) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 920 7920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 888 847 888847.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Informačno-komunikačné technológie Obec Jelenec 43 035 43035.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 495 167 495167.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 86 283 86283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G5 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 830 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 2 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 49 681 49680.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 1 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 31 268 31268.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební - výpočtová technika Mesto Skalica 33 023 33023.29 EUR 2019 Tovary Áno 1
notebook, PC zostava, monitor, multifunkčné zariadenie - farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 727 3727.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 756 27756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač - Mini PC, set bezdrôtová klávesnica a myš, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 558 1558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, kancelársky videoprojektor, notebook Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 270 4270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych počítačov a monitorov Centrum výcviku Lešť 14 000 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC do výpočtových laboratórii Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 15 600 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač, Skompletizovaná počítačová zostava podľa špecifikácie + monitor 27" Mesto Senica 4 850 4850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G5 SFF, 4CZ70EA), monitor (DELL UltraSharp U2417H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 700 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G5 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 320 3320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače (bez monitorov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 100 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 16 500 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, Software Slovenské národné múzeum 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv a notebookov s dokovacími stanicami Mesto Nitra 16 629 16629.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 160 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 19 265 19265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenské národné divadlo 5 400 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač, LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 254 2254.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač - Mini PC, set bezdrôtová klávesnica a myš, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 558 1558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Fujitsu Esprimo P558/E85+ alebo ekvivalent, kábel USB-A (3.1) do USB-C (1m) a Wireless Display Adapter V2 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 920 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač Univerzitná nemocnica Martin 37 950 37950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 41 074 41074.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač a pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 007 4007.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Značkové počítače s operačným systémom Záchranná služba 9 516 9516.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom - bezdrôtová klávesnica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 2 v 1 s preklopiteľnou klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 620 2620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a monochromatické multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 1 698 1698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava: Počítač + monitor + príslušenstvo + operačný systém Spojená škola Banská Bystrica 40 000 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 29 005 29005.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 768 17768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, notebooky, PC učebňa A-24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 9 054 9053.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafické stanice, osobné počítače a príslušenstvo pre spracovanie ortofotosnímok. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 122 808 122808.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 315 5315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač ( All-in-One ) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač Spojená škola 10 408 10407.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 620 2620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky – PC stanice Sociálna poisťovňa, ústredie 68 760 68760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systémy s počítačom a tlačiarňou Stredná odborná škola - Szakközépiskola 33 894 33894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC All in One + externý HDD 3,5“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 156 1156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a monitory Slovenské národné divadlo 1 430 1430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 365 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka 5 ks výkonných PC Pôdohospodárska platobná agentúra 4 473 4473.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač, LCD monitor, záložné zdroje Novohradské osvetové stredisko 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 068 1068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, PC a notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 357 4357.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 225 1225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 190 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 816 815.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače (bez monitorov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 731.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 834 2833.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 536 536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 18 616 18616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Bratislavský samosprávny kraj 56 394 56394.32 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mini PC zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 731.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostavy + PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, notebooky, PC učebňa A-24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 9 054 9053.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 800 7800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP Z1 G5 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Záchranná služba 11 337 11337.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dell PC Optiplex 3060-3299 MFF Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 397 2397.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP Slimline 290-p0006nc, Tlačiareň multifunkčná HP LaserJet Pro MFP M28w biely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, SW Slovenské národné múzeum 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 670 1669.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 31/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268 1268.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenské národné divadlo 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a príslušenstvo Technická inšpekcia, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 340 1340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 857 857.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - počítač All in one, multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 781 780.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - konvertibilný notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 176 1176.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 14 625 14625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 230 13230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 730 6730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 656 14656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 745 745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky osobný počítač - kompletná PC zostava Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 590 1590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie, notebook, ihličková tlačiareň, osobný počítač Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 583 5582.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audiová a výpočtová technika (tf + r) Katolícka univerzita v Ružomberku 9 410 9410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 781 781.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 4 807 4806.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alza TopOffice i5 SSD alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kamera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 476 4476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače, notebooky, LCD monitory Mestská knižnica Bratislava 16 850 16850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 36/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 154 1154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 8 512 8512.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Katolícka univerzita v Ružomberku 658 658.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 28 211 28211.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 179 179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo, pevné disky (HDD) pre dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware, software Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 200 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Mesto Prešov 41 000 41000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 264 5263.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebooky Štatistický úrad Slovenskej republiky 120 369 120369.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 550 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný PC vyskladaný z komponentov podľa vlastného výberu. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica a monitor 41/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 396 1396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 856 855.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (T+R) Katolícka univerzita v Ružomberku 8 610 8610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 475 6475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pevné disky SSD, HDD Stredná zdravotnícka škola 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a servis Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 115 000 115000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač do kancelárie s klávesnicou a ovládacou myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače (bez monitorov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 760 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre knižničné služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolné počítače - refurbished Základná škola s materskou školou Župkov 9 600 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 619 619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a prezentér Katolícka univerzita v Ružomberku 796 796.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 660 3660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT Slovenský hydrometeorologický ústav 217 250 217250.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 35 707 35707.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 400 G6 MT /Intel Core i7-9700 Coffee Lake 4.7 GHz /Intel UHD Graphics 630 /RAM 8GB DDR4/ SSD 256GB/ DVD/ VGA D-SUB, DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0 /bez OS alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 804 9803.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie, osobný počítač Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 264 1264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 120 7120.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava All in One/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítača a pevného disku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986 986.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová, kancelárska, konferenčná a multimediálna technika Prešovský samosprávny kraj 111 357 111357.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 915 4915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 4 605 4605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 6 483 6483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. PC2. Webová kamera k PC 3. USB 3.0 hub k PC4. NUTS (mini počítač) 1 5. NUTS (mini počítač) 26. Pamäť RAM 7. Hardisk (SSD disk) 18. Hardisk (SSD disk) 29. Prenosný data projektor Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 655 2655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Mesto Prešov 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače, NB, monitory Slovenská stavebná inšpekcia 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 27 641 27641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom vrátane softvéru Centrum tradičnej kultúry v Myjave 1 907 1906.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143 799 143798.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 222 5222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PC a monitorov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 66 931 66931.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitor Slovenské národné divadlo 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire C24-865 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT a príslušenstva (pracovné stanice PC, notebooky a príslušenstvo) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 75 292 75292.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EPSON PP-100 III Discproducer - Robot pre napaľovanie CD(DVD Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 282 1282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 34 000 34000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 832 2831.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 39 000 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 199 5199.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače All In One, Microsoft Office 2019 Štátny veterinárny a potravinový ústav 13 872 13872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 660 1660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 663 2663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906 906.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 122 1122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné počítače a príslušenstvo Záchranná služba 11 152 11151.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 357 1357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (z01) Katolícka univerzita v Ružomberku 6 574 6574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 600 10600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 32 400 32400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 46 160 46160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač, notebooky, tlačiarne a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 720 3720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 218 1217.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, fotokopírovacieho stroja, projektorov a tonerov Ekonomická univerzita v Bratislave 33 766 33766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskych počítačov, súprava prenosných počítačov Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 23 600 23600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 19 235 19235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a didaktická technika Stredná odborná škola Veľký Krtíš 420 861 420861.0 EUR 2020 Tovary Áno 7
Nákup a dodávka počítača Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkonný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 673 21673.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 783 3782.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 5 842 5842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač ( All-in-One ) + klávesnica do NB Katolícka univerzita v Ružomberku 656 655.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 148 790 1148790.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 117 2117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač ( All-in-One ) Katolícka univerzita v Ružomberku 605 604.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom v prevedení mini PC pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 280 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie pre multimediálnu produkciu - časť B) Počítačové zariadenia a príslušenstvo VRANA, s.r.o. 19 721 19721.11 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 626 2626.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 546 1546.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 56 839 56839.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProOne 440 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651 650.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne PC, Kancelárske PC, Monitory, Tlačiarne, Switch, WiFi, Skener Štátny veterinárny a potravinový ústav 20 078 20078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 28 250 28250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač all in one, externý harddisk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 070 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 343 1342.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC Desktop a notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 3 345 3344.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 480 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 238 10237.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 409 409.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 45 614 45614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 45 614 45614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 246 1245.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 819 2819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All in One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 725 725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NOTEBOOK LENOVO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 360 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NOTEBOOK LENOVO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre Základnú školu Obec Beluša 39 422 39422.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT pre Základnú školu Obec Beluša 39 422 39422.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 588 588.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 633 632.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
osobný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One + tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 575 575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a zobrazovacia jednotka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 498 1498.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Mesto Prešov 66 000 66000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 865 1864.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, puzdro, myš Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 792 792.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Spišská Nová Ves 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 300 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 28 250 28250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook HP 255 G7 3C101ES alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 519 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
počítač HP M01-D0014nc i5-8400/8GB/1TB+256/DVD/W10 + monitor 27" LED Philips 273V5LHSB - FHD, 300cd, HDMI Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 983 983.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC s OS Windows Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 483 483.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 602 1602.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva, monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 285 1285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
All In One PC HP ProOne 440 G5 (23") (PN: 7EM63EA#BCM) + set bezdrôtová klávesnica a myš HP Slovenská lokalizácia (PN: N3R88AA) + operačný systém Windows 10 Professional 64bit Slovenská lokalizácia Národný onkologický ústav 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie PC zostavy pre používateľov knižnice Obec Beluša 1 997 1997.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné počítače + SSD disk Katolícka univerzita v Ružomberku 1 404 1403.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový PC, monitor, SSD externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 088 1088.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet, obal na tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 584 583.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 044 1044.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
1.Držiak monitor.1,2,3, 4.Harddisk ex.,5.Harddisk pre dát. úlož.,6.Harddisk,7.USB HUB 3.0,8.Predlž. kábel 1,2, 10.Bezdrôt.set–myš a kláv.,11.Drôtový set–myš a kláv.,12.Matič. doska,13.Počít.. proces.,14.Dát. úložisko,15.Pamäť RAM,16.Reproduktory k PC,17.Router,18. Rozbočovač HDMI,19.Switch.,20.Zdroj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 145 2145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 54 240 54240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 929 929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 332 11332.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower alebo ekvivalent, redukcia DisplayPort na VGA a RAM 8GB DDR4 mimo balenia Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 8 400 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook vrátanie Microsoft Office 2019 SK pre domácnosti a podnikateľov - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkonný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 907 21906.96 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová stanica I. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 300 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová stanica II. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 762 761.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač Dell Inspiron DT 3671 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, externá grafická karta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 418 1418.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 946 946.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 14-dh0602nc alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 509 509.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské technológie K - PRINT, s.r.o. 120 382 120381.73 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 088 17088.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Mesto Prešov 32 000 32000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Fujitsu Esprimo P558/E94+ bez OS a DVD mechaniky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower bez OS, DVD mechaniky a s RAM 32 GB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower alebo ekvivalent, redukcia DisplayPort na VGA a RAM 8GB DDR4 mimo balenia Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
počítač DELL Precision 3640 MT Ústav merania SAV 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 7470 all-in-one, All In One PC 23.8" 1920 × 1080, Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, multifunkčné farebné zariadenie, LCD monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 1 326 1325.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 691 2690.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 248 4247.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 037 2037.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 470 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, notebooky, PC učebňa A-21, dataprojektory, tlačiarne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 096 12096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronika Mesto Komárno 285 285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bežné repasované počítače Fakultná nemocnica Trenčín 39 200 39200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač HP a slúchadlá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 956 956.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86 816 86816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Ústav merania SAV 199 199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
iMac Pro Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 997 5997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC - microTower, kamera, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 748 748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a notebook, LCD monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 2 001 2000.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup počítačovej pracovnej stanice Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 630 2630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 4 165 4165.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tablet Lenovo Ústav merania SAV 199 199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA mimo balenia Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 160 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Mesto Nové Zámky 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
iMac Pro Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 997 5997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač s LCD monitorom- nové nie repasované Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All in One HP 24-df0003nc (25J31EA#BCM) Sociologický ústav SAV 2 240 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 948 948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower Intel Core i5 9500 Coffee Lake 4.4 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, DVD, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, 4×USB 3.2, 4×USB 2.0, typ skrine: Micro Tower, myš a klávesnica, Windows 10 Pro alebo ekvivalent, redukcia DisplayPort na VGA mimo balenia Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 560 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC stolový, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 090 1089.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, monitory, klávesnica, myš, komponenty 28/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 260 3259.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné a prenosné počítače Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 959 3958.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače a zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 543 2542.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač - dar Nadácie pre deti Slovenska mestu Mesto Nové Zámky 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 183 183.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 220 29220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
osobný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Asus ZenBook 14 UX425JA-BM284R alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 094 1094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mikropočítač Raspberry Pi, Raspberry Pi kamera, termokamera Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
All in One PC + monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 949 948.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Mesto Nové Zámky 5 599 5599.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X16EA, strieborný alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 646 646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 084 12084.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 834 3834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie IKT pre projetk Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 28 353 28353.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítač – All-in-One PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 679 679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov s príslušenstvom Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 17 850 17850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 018 1018.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače a Notebooky Slovenská stavebná inšpekcia 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 810 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač, webkamery a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 29 262 29262.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 14 190 14190.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 29 567 29567.14 EUR 2020 Tovary Áno 1
počítač DELL XPS 8930 Ústav merania SAV 1 690 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a spolu s príslušenstvom pre potreby zamestnancov prostredníctvom operatívneho leasingu Slovensko IT, a. s. 254 203 254203.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron G5 5500-85293, čierny alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 257 1257.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s dokovacími stanicami Mesto Nitra 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Gaming L340-15IRH - Gradient blue (81LK00YBCK) alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 882 882.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 773 11773.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 034 14034.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 987 987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač s LCD monitorom- nové nie repasované Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 950 2950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 000 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-cx0032nc alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 649 649.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 850 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 996 1996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Laptop X509FA - 15,6" strieborná/šedá Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 18 480 18480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 368 368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor, počítač. zostava a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 317 3317.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava 2020 pre sledovanie Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 850 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 568 17567.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 568 17567.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 929 1929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a notebooky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 272 4272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP EliteBook 840 G6 6XD48EA alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 477 1477.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová platforma Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 11 099 11098.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 498 3498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 440 2440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 58 858 58858.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 58 858 58858.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
40 ks PC Trenčiansky samosprávny kraj 33 395 33394.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 9300-13661, strieborný alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 630 1630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT ( informačné a komunikačné technológie ) Národné lesnícke centrum (NLC) 74 030 74030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolové počítače Základná škola Michalovce Krymská 5 4 590 4590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenské národné múzeum 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 47 291 47291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 3 260 3260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač a zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 757 756.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 3 260 3260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 16-a0000nc, čierny alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 760 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 040 5040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT – stolový PC, monitor a notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT ( informačné a komunikačné technológie ) Národné lesnícke centrum (NLC) 74 030 74030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 872 871.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 709 7708.87 EUR 2020 Tovary Nie 1