CPV kód

33000000-0

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 1 388 570 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 406 038 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 2 537 142 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 29 116 283 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 55 527 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 9 277 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 21 200 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 20 622 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 511 880 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 74 440 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 39 719 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 26 254 125 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 640 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 1 660 599 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 0 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 23 890 EUR
Obec Beluša 2 1 038 EUR
Košický samosprávny kraj 3 189 850 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 550 543 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 4 830 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 4 765 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 226 130 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 9 451 883 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 510 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 8 101 402 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 34 1 661 732 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 248 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 0 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 25 680 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 10 98 027 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 2 140 583 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 302 076 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 7 194 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 10 394 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 37 463 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 271 770 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 49 282 990 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 11 265 889 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 0 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 8 066 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 16 625 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 396 964 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 55 569 EUR
Obec Závod 1 59 808 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 34 845 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 90 92 618 EUR
Záchranná služba 1 3 900 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 30 534 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 2 461 897 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 49 796 EUR
Krajská prokuratúra 11 2 056 EUR
hameln rds a.s. 5 26 761 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 26 584 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 14 015 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 8 100 003 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 132 889 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 3 6 730 141 EUR
Mesto Tvrdošín 3 276 408 EUR
Národný onkologický ústav 24 116 583 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 775 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 48 902 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 15 64 233 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 29 997 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 12 656 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 39 887 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 160 758 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 238 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 390 EUR
Senium Medica s.r.o. 1 342 370 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 8 000 EUR
NaturePharm s.r.o. 3 67 949 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 8 208 EUR
Zdravé regióny 2 452 EUR
Obchodná akadémia 1 83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 39 983 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250 EUR
Národná transplantačná organizácia 7 30 299 EUR
Spojená škola 5 437 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 2 802 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 38 965 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 113 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 432 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 3 433 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 18 6 344 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 467 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9 209 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 7 438 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 6 600 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 1 395 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 1 000 EUR
Obec Plešivec 1 1 667 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 506 171 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 11 712 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 6 449 EUR
ULTRAMED s.r.o. 6 337 541 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 12 2 085 271 EUR
NIMAG, spol. s r.o. 1 77 996 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 24 486 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 3 29 745 EUR
Daffer spol. s r.o. 2 2 101 EUR
RADIX spol. s r.o. 29 655 640 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 5 486 293 EUR
TIMED, s.r.o. 37 724 690 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 8 114 321 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 4 5 191 EUR
TT Pharma, s.r.o. 7 300 007 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 1 22 EUR
BIOFLEX, s.r.o. 1 3 790 EUR
Clinimed, s.r.o. 2 2 998 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 1 160 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 23 1 491 011 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 333 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 4 759 EUR
MGP, spol. s r.o. 2 271 770 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 11 475 EUR
BANCHEM, s.r.o. 4 18 071 EUR
Med Partners a. s. 2 34 446 EUR
BIOTECH s.r.o. 7 14 154 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 2 540 EUR
BMT, s.r.o. 3 9 169 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 77 407 225 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 8 600 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1 342 370 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 393 000 EUR
JK-Trading s.r.o. 1 694 EUR
G Trade s.r.o. 1 33 EUR
Ceemed, s.r.o. 5 83 250 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 3 0 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 2 52 780 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 476 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 1 580 EUR
PANEP s.r.o. 1 2 879 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 59 210 703 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 53 183 231 EUR
Meditech SK, s.r.o. 2 23 140 EUR
Lambda Life a.s. 1 5 419 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 2 390 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 3 8 164 EUR
Merck spol. s r.o. 1 6 400 EUR
VWR International GmbH 4 11 002 EUR
BIOGENIX, s.r.o. 1 981 EUR
Fintex, s.r.o. 2 2 103 540 EUR
ProMinent Slovensko, s.r.o. 1 59 808 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 2 171 541 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 4 40 190 EUR
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 8 144 110 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 4 430 EUR
CMI spol. s r.o. 17 277 899 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 1 863 EUR
ZORNICA BANKO FASHION a.s. 1 1 125 000 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 3 10 340 EUR
LABO - SK, s. r. o. 11 475 053 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 1 3 465 EUR
Ing. Miloš Ladický ELMED 3 9 174 EUR
Unique Medical s. r. o. 1 42 180 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 7 818 EUR
MEDIAL spol. s r.o. 2 4 100 EUR
ARBE, s.r.o. 2 16 690 EUR
FreeTech services, spol. s r.o. 3 36 012 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 20 560 780 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 4 133 515 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 3 5 135 EUR
Alab, spol. s r. o. 4 30 923 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 219 600 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 1 514 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 10 68 495 EUR
CHIRANA Medical, a.s. 3 93 672 EUR
STAVREM PLUS, s.r.o. 1 7 950 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 4 800 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 3 2 996 EUR
Miroslav KASANA - SANUS 1 12 890 EUR
INAMED, s. r. o. 1 32 500 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 1 110 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 9 1 501 016 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 14 146 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 986 806 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 1 841 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 240 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 2 16 748 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 1 969 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 600 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 4 21 451 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 2 2 577 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 6 128 486 EUR
Videris Slovensko s. r. o. 2 55 489 EUR
POMARK-MD s.r.o. 2 109 435 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 1 792 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 1 4 643 EUR
PHARMOS, a.s. 3 14 208 EUR
MED LEADER s.r.o. 1 1 974 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 5 9 300 EUR
Albertina Trading, spol. s r.o. 1 299 332 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 5 74 736 EUR
ZOLS s.r.o. 1 54 500 EUR
GEMINY s.r.o. 1 36 500 EUR
J. G. Benegroup s.r.o. 1 25 000 EUR
Merlin Media, s.r.o. 2 222 501 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 29 583 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 173 EUR
NRSYS s.r.o. 2 2 492 EUR
Media Comp. s.r.o. 26 30 201 EUR
Surgitech s. r. o. 3 291 885 EUR
BD 5, s. r. o. 2 6 430 809 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 83 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 9 2 460 609 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 20 6 615 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 0 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 7 15 589 EUR
WARGAS s.r.o. 1 1 248 EUR
A & M Trading s.r.o. 1 13 888 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 0 EUR
AUDY s.r.o. 1 4 830 EUR
ImuMed SK, s. r. o. 1 0 EUR
SURVEYE, s. r. o. 6 33 427 EUR
VICOM s.r.o. 5 872 EUR
GAVAX, s.r.o. 1 1 250 EUR
STEBERG s.r.o. 1 1 390 000 EUR
IMEDEX s.r.o. 3 38 180 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 34 667 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 29 EUR
Unicomp s.r.o. 1 1 399 EUR
MEDISYNER, o.z. 3 1 310 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 3 10 364 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 4 10 919 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 25 727 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 0 EUR
VERDI, s. r. o. 2 3 019 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 396 EUR
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1 2 432 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 3 133 276 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 4 2 663 EUR
MG - Slovakia s.r.o. 3 48 191 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 3 22 833 EUR
AMIREX, a.s. 1 115 226 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 0 EUR
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 2 21 280 EUR
MEDIST, s.r.o. 1 17 836 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 6 300 EUR
STIRILAB, s.r.o. 1 52 EUR
Scintila, s.r.o. 1 2 920 EUR
KEYmax s.r.o. 1 2 230 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 153 EUR
MediScience s.r.o. 2 720 EUR
GeneTiCA s.r.o. 1 97 670 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 1 3 744 EUR
ProormedentSK s. r. o. 1 36 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 35 EUR
EKOKROK s.r.o. 1 6 810 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 250 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" 1 2 083 EUR
CHIRONAX s.r.o. 1 2 290 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 1 199 EUR
GASOTECH, s.r.o. 1 2 083 EUR
GENYuse, s. r. o. 7 30 299 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 9 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 2 649 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 7 147 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s r. o. 1 20 790 EUR
Salvena, s.r.o. 2 13 814 EUR
EUROSPOL MEDIA, s.r.o. 1 11 242 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 72 250 EUR
OCULUS & Co, spol. s r.o. 1 14 250 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 4 769 EUR
NEXTMED, s. r. o. 1 1 758 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 1 832 EUR
Neomedica s. r. o. 4 77 486 EUR
Aloquence, s. r. o. 2 1 798 EUR
ELMED, s.r.o. 1 111 000 EUR
MEDECOR Slovensko s. r. o. 4 150 706 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 3 16 760 EUR
GIEGO s.r.o. 2 1 395 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 117 EUR
Nexa, s.r.o. 4 144 245 EUR
Filson Slovakia s.r.o. 1 583 EUR
PharmaComp s.r.o. 12 267 218 EUR
Slovamed s.r.o. 2 566 EUR
TradeMedical, a.s. 1 22 240 EUR
Medplus, s.r.o. 2 18 022 EUR
LDanTech s.r.o. 1 86 850 EUR
Innocent Store, s.r.o. 1 83 000 EUR
44 ENTERPRISE, s. r. o. 1 454 EUR
Igor Bujdoš SMB 1 2 880 EUR
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. 1 650 000 EUR
KING MEDIA s.r.o. 1 350 000 EUR
CD-MEDICAL s.r.o. 1 20 000 EUR
1.day s.r.o. 1 779 EUR
ModneVeci s.r.o. 1 3 976 EUR
JSM INVEST, s.r.o. 1 191 EUR
REFIN spol. s r.o. 2 21 430 000 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 5 15 067 EUR
Breco s. r. o. 1 13 005 EUR
BDM group s.r.o. 2 700 EUR
Green Technologies Slovakia s. r. o. 1 67 EUR
ELRON s.r.o. 2 966 EUR
plastonic s.r.o. 1 12 600 EUR
PATRIA Group s. r. o. 1 93 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32 338 32338.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 7 322 7322.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Tlaková filtrácia na odstraňovanie amoniaku, železa a mangánu Obec Závod 50 000 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky - zostavy pre odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 8 603 8603.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky a spotrebný materiál pre odbor zdravotnícky asistent a odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 34 647 34647.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 763 842 763842.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 675 225675.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke vybavenie - IV. štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 41 793 41793.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov- hemostatikum Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 678 12678.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie - IV.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 57 808 57808.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – III.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 22 122 22122.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie zdravotníckej techniky v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica. Senium Medica s.r.o. 342 370 342370.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2014 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 520 10520.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 847 98847.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikacných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 202 90202.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zdravotnícke vybavenie - III.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 17 651 17651.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 618 7618.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 645 3645.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 802 7802.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311 222 311222.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2015 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 599 8599.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 685 14685.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 709 460709.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zdravotnícky materiál a prístroje a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 633 124633.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál, technika a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 365 13365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297 21297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. 299 332 299332.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckeho vybavenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 173 359 173359.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Spracovanie liečivých rastlín v spoločnosti NaturePharm s.r.o. NaturePharm s.r.o. 67 949 67949.0 EUR 2017 Tovary Áno 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 655 802 655802.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 809 111809.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov IMUNA PHARM, a.s. 6 111 859 6111859.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný onkologický ústav 9 950 9950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj k urologickým výkonom Fakultná nemocnica Trnava 23 880 23880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia jednotka a kreslo pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 19 715 19715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD cold head motor pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 766 5766.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD displacer kit pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 982 11981.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 280 10280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer s pachymetriou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 700 9700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 629 10629.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FULL HD endoskopická kamera Fakultná nemocnica Trnava 26 203 26203.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie očného pozadia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 851 2851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 955 3955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie subjektívnej refrakcie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 618 1618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál jednotnej líniovej rady k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Odsávacia hadica, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 549 548.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovacie a dokumentačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 143 8143.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 581 21581.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie niektorých tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 612 1612.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL: nátronové vápno, zberný vak na sekrét s hadicou, Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny, Antibakteriálny filter elektrostatický pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 379 1379.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 516 516.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 882 882.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre nemocničné oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tympanometrický prístroj Detská fakultná nemocnica Košice 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie postele, matrace a nočné stolíky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 17 550 17550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba KL 32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 465 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávačka na dýchacie cesty a odsávanie hlienov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 068 2068.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 843 1842.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Fakultná nemocnica Trnava 29 332 29332.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalentné Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
doplnenie endoskopickeho videoreťazca Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 850 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 607 606.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková terapia. Spirometria. Fakultná nemocnica Trnava 6 660 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy Národný onkologický ústav 4 472 4472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113 647 113647.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica Poprad a. s. 2 450 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou,s automaticky plniacou komoroou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 574 1574.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový vstup, Infúzny filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 229 2229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, absorbér CO2 valčekové, Zberný vak s viečkom a filtrom, Maska kyslíková pre dospelých, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 107 1106.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 460 2460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 399 399.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša so sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 933 932.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, ventilácia pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 672 1671.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný prístroj pre oftalmológiu s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 113 647 113647.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z Fakultná nemocnica Trnava 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 185 2185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém sestra - pacient VISOCALL IP pre 6x miestnosti, kde sa spolu nachádza 12 lôžok Národný onkologický ústav 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 682 24681.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160407 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 532 4532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prstová manžeta na kontinuálne zaznamenávanie tlaku krvi prístrojom Finometer MIDI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 682 24681.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 573 572.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Odberové tampóny v skúmavke Fakultná nemocnica Trnava 4 688 4688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CO2 medicinálny F27 20 kg Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 946 945.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno , Zberný vak, Neinvazívna ventilácia, Anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 025 2024.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál pre zabezpečenie dýchacích ciest Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 549 11549.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky Full HD monitor 26" MD-26 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska pre vysokú koncentráciu pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 142 1142.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrokauter s príslušenstvom Nemocnica Snina, s.r.o. 9 850 9850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 1 209 1209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 4 397 4397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 330 329.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
vlozky porodnicke Fakultná nemocnica Trnava 4 122 4122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko-operačný mikroskop OMS 2350 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 222 12222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový perimeter na vyšetrenie zorného poľa Fakultná nemocnica Trnava 21 750 21750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG Elektoródy Fakultná nemocnica Trnava 6 720 6720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 775 2775.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Univerzitná nemocnica Bratislava 6 490 6490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný inkubátor s ventilátorom a podvozok s pripevnením k transportnému vozidlu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 179 26179.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný binokulárny autorefraktometer Fakultná nemocnica Trenčín 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií s 10,1" Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52 150 52150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, laryngeálne masky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 178 1177.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer Fakultná nemocnica Nitra 8 700 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 4 732 4732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 593 8593.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštalácia Closed-Circuit Television kamier a monitorov do prostredia a na pracovisko radiačnej onkológie - 3ks statická a 3ks motorická kamera + 6ks monitorov Národný onkologický ústav 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 2ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10 10.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myčka endoskopov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 116 39115.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, zberný vak s viečkom a filtrom objem, antibakteriálny nízkoobjemový filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656 656.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 540 22540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pumpa s odsávačkou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 108 11108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminárny box Fakultná nemocnica Trnava 9 540 9540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urologický katéter s balónikom Foley Nelaton 2-cestný Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 392 392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke hypoalergénne transparentné náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 426 1426.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke bavlnené náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 401 401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska tvárová, čiapka operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém, Hadica odsávacia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 444 1444.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor Fakultná nemocnica Nitra 5 180 5180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný odev jednorázový Fakultná nemocnica Trnava 79 200 79200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3216 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 921 1921.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Sentina Lohmann & Rauscher "alebo ekvivalent", Jednorázový návlek na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šicí materiál – SILON monofilament Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 848 3848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovacie kreslo s elektrickým ovládaním Fakultná nemocnica Nitra 29 751 29751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krém na ruky - utierky , dezinfekčné prostriedky. Národný onkologický ústav 6 150 6150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 103 5103.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, endotracheálna kanyla, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 849 849.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, Bakteriálno-vírusový filte Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny mobilný zdvihák pre zdvih, transfer, manipuláciu a nácvik chôdze osôb s obmedzenou mobilitou Fakultná nemocnica Trnava 8 646 8646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 10 771 10771.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 560.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 179 1178.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 664 664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza hydrofilná nesterilná skladaná zložky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacia a výplachová pumpa k endourologickým výkonom s automatickou reguláciou tlaku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 987 9987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inzulínová pumpa ACCU-CHEK Spirit Combo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 440 3439.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiofrekvenčný generátor Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 833 20833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ozónu Fakultná nemocnica Trnava 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 200 1199.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitrapper pH-Z recorder Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 200 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasť fixačná Grip-Lok univerzálna,veľkosť stredná silicone adhesive (ZEF3300MWA) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 057 205057.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 648 2647.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 150 10150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biochemické identifikačné mikrotesty- Mikrolatest ID Výskumný ústav vodného hospodárstva 706 706.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 830 7830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínska odsávačka sekrétov -elektrická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 213.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava s kreslom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 41 592 41592.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter antimikrobiálny -1. dvojlúmenový 20 cm, 2. trojlumenový 20 cm, 3. trojlúmenový 30 cm Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 593 8593.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 64 965 64965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 79 507 79507.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 224 3224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,5/2,0/2,5, Lubrikačný gél pre medicínsky použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 667 666.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 349 2349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odsávačka - 2 ks Fakultná nemocnica Nitra 9 960 9960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 912 24912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž ochranných prvkov Národný onkologický ústav 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 587 1586.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúceho kamerového systému do vnútornych priestorov a na pracoviská Národný onkologický ústav 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 793 792.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 265 2264.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačné rolky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 599.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Trenčín 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 726 726.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inšrumentačné vozíky Nemocnica Poprad a. s. 6 188 6188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 9 980 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laser pre oftalmológiu Fakultná nemocnica Trenčín 61 180 61180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dynamický konvektívny systém ohrevu pacienta systémom vyhrievacích prikrývok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
podložka pod chorých PVC 110x220 Fakultná nemocnica Trnava 1 841 1841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kolieska Národný onkologický ústav 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 102 2102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
C MOS monitor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínsky zdravotný materiál- Respiratory a Medical Národný onkologický ústav 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhrievacie lôžko pre novorodencov Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 212 1211.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini kontajner na ľad, Magic Touch 2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 116 77116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981 981.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravoky Národný onkologický ústav 4 920 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 701 1701.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok , utierky na povrchy,vedierka. Národný onkologický ústav 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 959 1959.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599 598.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad, Dýchací systém pre dospelých a pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 074 1073.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektródy EEG hydrogélové, Elektródy EEG ihlové Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 139 1138.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 018 1017.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétrový set pre periférne nervové blokády C, Sonda pre dlhodobé podávanie enterálnej výživy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 754 753.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kompaktný cysto-ureteroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 992 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CENTRÁLNY VENÓZNY KATÉTER ANTIMIKROBIÁLNY DVOJLUMENOVÝ S RÚŠKOVACÍM SETOM, 20 cm, V720 Národný onkologický ústav 3 980 3980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový litotriptor 2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 090 9090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910 910.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 111 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 813 1813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
endoskopická odsávačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 740 4740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka s guľatým dnom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 39 906 39906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 891 9890.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, Foley katéter s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 951 1950.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 933 9933.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 554 1553.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj najvyššej triedy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 129 000 129000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa a spotrebný materiál Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 232 3232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrapulzátor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 305 1305.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 654 654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 675 674.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 750 9750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektróda EKG Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 730 3730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové plienkové nohavičky Fakultná nemocnica Trenčín 20 795 20794.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 798 797.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 552 2552.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set - dvojcestný set clave konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 743 743.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 2964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, zberný vak, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 514 1513.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 638 638.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42 565 42565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 591 591.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 437 437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica Trenčín 6 200 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964 2964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 230 13230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 577 576.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 221 2221.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný bezkontaktný tonometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 490 6490.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indirektný oftalmoskop - digitálny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 13 197 13197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 889 2889.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém Vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 578 1578.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačný prístroj Nemocnica Poprad a. s. 53 100 53100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačný stôl 50 cm x 50 m Fakultná nemocnica Trnava 8 794 8794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 2 868 2868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 22 000 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 841 1841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 051 2051.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a papierové uteráky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, nebulizátor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 452 451.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa s možnosťou použitia 2 vakových setov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický refraktokeratometer Fakultná nemocnica Trenčín 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 052 1051.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, Dýchací okruh Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 146 1145.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 064 2064.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 230 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopické prenosné zariadenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 277 9277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky,obrúsky Národný onkologický ústav 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 521 1520.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
stojany na mikroskúmavky, úložný kryobox na mikroskúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 69 68.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Fakultná nemocnica Trnava 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly dvojvrstvový biely, perforovaný, Podložky pod chorých z PVC Nemocnica Poprad a. s. 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Absorbent CO2, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 782 781.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 237 236.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre ventilačnú techniku Nemocnica Poprad a. s. 9 980 9980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky a spotrebný materiál, dezinfekcia Národný ústav reumatických chorôb 11 588 11588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyuretánová fólia , vlhke hojenie ran Nemocnica Poprad a. s. 7 420 7420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický biometer Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 45 630 45630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický počítačový perimeter Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 990 11990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 35 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopické trakčné zariadenie na rameno Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 270 2270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1017 Spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 329 4329.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endobronchiálne kanyly Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 792 9792.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 244 1243.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 129 2129.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne-pomôcky pre anestéziu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 550 10550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZOSTAVA ANESTEZIOLOGICKÉHO PRÍSTROJA VYŠŠEJ TRIEDY Fakultná nemocnica Trnava 34 863 34863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chodítko s opornou doskou, 4-kolieskové Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 300 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický zvlhčovač dýchacích plynov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 960 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové operačné čiapky a jednorázová chirurgická maska (ústenka) s úväzkami Fakultná nemocnica Nitra 6 075 6075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné nahradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare. Nemocnica Poprad a. s. 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, zberný vak, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 115 1114.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 466 465.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, SpO2 univerzálny senzor TruSignal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 505 1504.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 510 2510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 050 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klasické, endoskopické inštrumenty a kontajnery pre chirurgiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 109 562 109562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pílové listy k oscilačnej pílke Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedická vŕtačka na veľké kosti s príslušenstvom - náhradné diely Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 770 8770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberová technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 890 14890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Fakultná nemocnica Nitra 10 079 10079.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické odsávačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 770 10770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rektoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 550 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28 28.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné náhradné diely a spotrebný materiál k monitorovacej technike GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 467 2466.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
MPCU pre Magnetom Symphony Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 028 12027.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 620 619.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
C-MAC monitor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 988 4988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický modul, ochranná taška a videolaryngoskopická lyžica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 873 4873.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerová hlava, optický kábel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 087 6087.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 39 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 941 941.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 446 14445.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 524 2523.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre striekačkové Nylon Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193 193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier, utierky, obrúsky, desiatové vrecká Národný onkologický ústav 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno,maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 597 1597.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
FULL HD laparoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 164 554 164554.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 644 644.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602 602.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov - prekladové prevedenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 820 5820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 710 1709.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný prenosný fibrobronchoskop Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 428 15428.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2617- Pipety Research plus 1-kanálové a otočný stojan kompatibilný so 6-timi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 896 895.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopické inštrumenty a optiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 188 23188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 520 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 399 14399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinický tlakový katetér pre vedecké účely. Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 668 1668.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 732 8732.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 087 4087.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 742.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom Corpuls 1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 519 7519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla pediatrická, neonatálna, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 370 1370.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 160 11160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 66 179 66179.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336 20336.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336 20336.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 230 3230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém, trojcestný, uzatvárací ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225 224.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 951 950.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička Laboratórneho skla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 989 2989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba zberná na biologický odpad k 1,5 l zbernému odsávaciemu vaku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 734 733.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 900 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatic Endo probes 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 335 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne endoskopické vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 951 14951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 775 3775.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intrakardiálny echokardiografický katéter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 186 667 186666.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10 754 10753.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 93 312 93312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 967 25966.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 99 264 99264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3217 Pipety - Sedem pipiet s patentovaným systémom LTS™; otočný stojan; pipetové špičky LTS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 390 2390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov, Nemocnica Poprad a. s. 8 574 8574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na diamagnetickú terapiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 85 000 85000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enterálna pumpa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 220 11220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 000 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filter ECO-MICRO s PORTOM neonatologický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 227 226.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 242 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 600 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD VIDEOKOLONOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 670 71670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultratenký videogastroskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 800 28800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Husí krk, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový filter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 856 855.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
HD tenký videokolonoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37 900 37900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých,dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 575 574.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 175 5175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15 413 15412.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 2 a 3 lumenový Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 686 35685.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardio-torakálny digitálny systém Fakultná nemocnica Trnava 4 750 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálny somatický oxisenzor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 900 20900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stimulátory - Defibrilačné elektródy Záchranná služba 4 680 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lymfodrenážny prístroj plus príslušenstvo Stredná zdravotnícka škola 2 918 2918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
perfúzny roztok Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 553 14553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200 200 200200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termodilučný katéter s katétrom pre multilumenový prístup a sprievodným katétrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 356 58356.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 83 600 83600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický keratorefraktometer Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10 003 10003.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 280 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 134 5134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biolampa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Difúzer CO2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 500 32500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 874 208873.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 457 1457.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 27 555 27555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Fakultná nemocnica Nitra 15 413 15412.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical - dýchacie systémy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 614 11613.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
PP fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 575 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 163 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 619 619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 010 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uretero-reno-fibroskop Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 790 14790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polohovacie pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289 289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0918 Pipeta, číslicové stopky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 339 339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla, odsávacia hadica, vak zberný odsávací jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 065 1064.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 320 2319.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 840 1840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 479 2479.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportný systém pre novorodencov Fakultná nemocnica Trenčín 53 259 53259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manuálne plniaca nízkoobjemová zvlhčovacia komora jednorazová Detská fakultná nemocnica Košice 2 398 2397.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 4 610 4609.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 520 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 533 2533.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61 500 61500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer - analyzátor zrakovej odozvy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 890 14890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 011 3010.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD analyzátor zrakovej odozvy vrátanie čítacieho panelu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 245 27245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný ref-keratometer s digitálnym kontaktným tonometrom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 265 18265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonometer s pachymetrom s prenosnou štrbinovou lampou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 220 22220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 139 1138.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 853 1852.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amplifikačný kit a spotrebný tovar pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 765 1765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 158 24158.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, kozie sérum a reagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 660 2660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dýchací okruh Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 312 11312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 43 080 43080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 874 874.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 032 5032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplaste, obväzy, ovínadla, kompresy a iné Národný ústav reumatických chorôb 9 360 9360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 666 16666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 010 2010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby-Actigraph accelerometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 090 3090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný stôl mobilný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 694 14694.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7 560 7560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sietnicová kamera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 186 000 186000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 184 4184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 589 589.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 760 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 828 9828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 14 485 14485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 196 1196.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazove odsávacie hadicové sety k artropumpe Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 857 1857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 970 1969.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 312 1311.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, bunkové médiá, ornitín, alkalická fosfatáza-detekčný kit, mraziaca nádobka na bunky, krycie sklíčka na imunohistochémiu, kity na detekciu neurálnych markerov a markerov troch zárodočných vrstiev, odberové skúmavky na prietokovú cytometriu. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 114 2113.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 660 56660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 828 828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 178 311 178311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 533 1532.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 831 1831.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22 210 22210.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 118 2118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Medical Národný onkologický ústav 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zdravotnícke potreby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 026 1026.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 835 2835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cerebrálno somatický oximeter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 440 61440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 278 12277.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
chémia pre hodnotenie DNA knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 470.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia pre prácu s DNA a RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 499 1498.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny stojan chromovaný Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 378 378.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 749 749.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 086 5086.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 649.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spinálna ihla G25, 88 mm, typ Pencil point, oranžová, so zavádzacou ihlou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518 518.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 665 16665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Nitra 4 167 4167.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 775 1775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 463 3462.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc reagencie APVV-4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 033 5032.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 532 3531.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a drobné prístroje CA VEGA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 248 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a drobné prístroje CA VEGA 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 110.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 160 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc TERATOMA reagencie AP-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 863 863.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 6 438 6437.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 405 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrokoagulácia najvyššej triedy s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 990 14990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat Nemocnica s poliklinikou Myjava 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 801 20801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TRENAŽÉR PRE HORNÝ A DOLNÝ GIT Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 230 143230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
12-kanálový prenosný bezdrôtový EKG prístroj s analytickým softvérom Univerzita Komenského v Bratislave 2 290 2290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375 22375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318 33318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Národný onkologický ústav 12 900 12900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prstové manžety na kontinuálne zaznamenávanie tlaku krvi prístrojom Finometer MIDI Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 251 3250.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k prístroju EndoPAT 2000 a k prístroju VaSera 1500N Univerzita Komenského v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 3 021 3021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10 754 10753.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sharp Disposal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 800 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ICG zostava Fakultná nemocnica Trenčín 46 596 46596.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TRENAŽÉR PRE HORNÝ A DOLNÝ GIT Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 230 143230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 436 1436.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bunková imunita Národný ústav reumatických chorôb 20 875 20875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 336 4336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 831 4831.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na celotelovú terapeutickú hypotermiu novorodencov (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 38 000 38000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 676 4676.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové irigačné roztoky - vývoj a výroba IMUNA PHARM, a.s. 318 950 318950.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 720 11720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 401 400 1401400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 040 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava 2 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 060 14060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu, vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 187 462 187462.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Flexibilný intubačný videoendoskop s monitorom Fakultná nemocnica Nitra 14 947 14947.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 26 771 26770.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Quark RMR kompletný systém Biomedicínske centrum SAV 37 000 37000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 104 40104.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Enteroskopický prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 900 23900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 961 8961.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky - fonendoskop, merač krvného tlaku s manžetou, manžety, vyučovací stetoskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 910 2910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 258 48258.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný digitálny zobrazovací systém (OCT) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 167 100 167100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 278 12277.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 6 450 6450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv - infúzne súpravy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 176 6176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 26 936 26936.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 095 1095.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultratenký fibrobronchoskop (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 38 200 38200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 520 113520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 606 2605.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 258 48258.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x mobilný zdvihák Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1 x zdvihák DARTLIFT 150 light, 1 x zdvihák DARTLIFT 300 ultra Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 8 164 8163.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-dentálna hygiena Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 677 1677.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-fyzioterapia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 078 1077.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-Dg sérum, sérum anti-D Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 83.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 901 901.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál - pomôcky pre fyzioterapiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 445 1445.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 960 3960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dýchací okruh Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 813 6813.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika - laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 370 2370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 51 404 51404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laser pre oftalmológiu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 625 67625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 635 635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 909 13908.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
umelý nos pre tracheostomických pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 913 1912.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD VIDEOKOLONOSKOP PRE NAVIGOVANÚ KOLONOSKOPIU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 138 400 138400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 318 33318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 930 14930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou PCR SSP, Olerup Národná transplantačná organizácia 6 338 6338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 759 2759.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - tubus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 47 47.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 573 5573.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 34.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - zdravotnícky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 584 10584.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
podložka z PVC Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 830 1830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter s impedanciou Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375 22375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vata a dezinfekcia plôch Spojená škola 95 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dekontaminačné lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou, návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 550 8550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu Národný ústav reumatických chorôb 11 600 11600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silne zásaditý tekutý čistiaci prípravok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 42 42.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke prístroje Spojená škola internátna Prakovce 442 442.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Spojená škola internátna Prakovce 1 435 1435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 518 983 518983.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Hygienické potreby v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 219 219.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 632 720 4632720.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 480 000 16480000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mediciálne elektrické odsávačky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 17 850 17850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 961 8961.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 768 768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 980 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 144 144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup respirátorov a medic rúška Prešovský samosprávny kraj 82 900 82900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 600 000 5600000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka jednorázových rúšok Košický samosprávny kraj 83 000 83000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup respirátorov 3M 8210 Košický samosprávny kraj 86 850 86850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka respirátorov typu FFP2 Košický samosprávny kraj 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PSK-2020-OOPP Koronavírus - 3 Prešovský samosprávny kraj 350 000 350000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725 725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup OOPP proti šíreniu ochorenia COVID-19 Prešovský samosprávny kraj 159 000 159000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čelenka s LED svetlom a 10x ochranný štít - 3 kusy Univerzitná nemocnica Bratislava 6 941 6941.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný zdvihák pre imobilných pacientov Univerzitná nemocnica Bratislava 8 390 8390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 541 13541.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 239 238.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tracheostomické kanyly 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 960 2960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 240 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie HLA metódou sekvenovania (SBT) Národná transplantačná organizácia 10 754 10754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 320 2320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje a meracie zariadenia - optika Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antibakteriálna emulzia na ruky, dezinfekcia na ruky Obec Beluša 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 697 1696.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 320 2320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 278 278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koaxiálny okruh pre Hamilton T1 Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 836 7836.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 556 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizačné a transportné kontajnery pre centrálne operačné sály a oddelenie centrálnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 105 675 105675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - ihla spinálna Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 270 5270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny monitorovací systém a modulárny monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45 592 45592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - Tampón odberový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 300 11300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na matrac Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 470 1470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 626 1626.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 220 986 220986.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19“ (Chirurgická maska jednorazová) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 270 000 270000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 043 831 2043831.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 460 337 460337.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Ochranný oblek Záchranná zdravotná služba Bratislava 219 600 219600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter Zdravé regióny 1 296 1296.36 EUR 2021 Tovary Áno 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter Zdravé regióny 1 296 1296.36 EUR 2021 Tovary Áno 1
CIZS Dvory nad Žitavou – vybavenie Obec Dvory nad Žitavou 140 583 140583.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 85 412 85412.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu Národný ústav reumatických chorôb 11 600 11600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
centrálny venózny katéter Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 134 1134.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 473 3472.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručný automatický refrakto-keratometer Fakultná nemocnica Trenčín 10 730 10730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky, dezinfekcia, masky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 999 999.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky I. Výskumný ústav vodného hospodárstva 41 306 41305.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 890 19890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 170 1170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín Mesto Tvrdošín 276 409 276409.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Ochranné pomôcky COVID - 19, Respirátor FFP 2 Národné lesnícke centrum (NLC) 2 250 2250.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom (FFP-2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka respirátorov FFP 2 na ochranu pred COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 139 000 139000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lineárny dávkovač Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 800 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj pre očnú kliniku Fakultná nemocnica Trenčín 23 900 23900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 000 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rehabilitačné, polohovacie, antidekubitné pomôcky Nemocnica svätého Michala, a. s. 4 832 4832.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibakteriálna emulzia na ruky, dezinfekcia na ruky Obec Beluša 700 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzny stojan chromovaný Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320 319.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačné stoly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 435 929 435929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné stoly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 435 929 435929.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Mikrotómové čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 265 5265.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 361 2361.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
podložka z PVC Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 602 2602.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 034 5034.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 473 3472.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný mikroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 394 000 394000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zväčšovacie okuliare, podložka, generátor kyslíka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 292 1292.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 750 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj pre očnú kliniku Univerzitná nemocnica Martin 23 900 23900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 541 13541.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD počítačový optotyp Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 610 2610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OPTOTYP vyšetrenie zraku Obec Plešivec 7 200 7200.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 114 566 114566.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 467 500 467500.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Operačný mikroskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 425 000 425000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 88 989 88989.0 EUR 12. Január 2022 24. Január 2022 Neuvedené 2022-01-12 00:00:00 UTC 2022-01-24 10:00:00 UTC
Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov IMUNA PHARM, a.s. 320 000 320000.0 EUR 18. August 2017 15. November 2017 Áno 2017-08-18 00:00:00 UTC 2017-11-15 10:00:00 UTC
Didaktické prostriedky - špeciálne zostavy pre odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 8 604 8603.7 EUR 30. Apríl 2015 19. Máj 2015 Áno 2015-04-30 00:00:00 UTC 2015-05-19 10:00:00 UTC
Dodanie zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - IROP Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 758 781 758781.01 EUR 10. August 2020 8. September 2020 Áno 2020-08-10 00:00:00 UTC 2020-09-08 09:00:00 UTC
Dodávka prístrojového vybavenia Akadémia Košice n.o. 9 990 000 9990000.0 EUR 17. Júl 2015 24. August 2015 Áno 2015-07-17 00:00:00 UTC 2015-08-24 16:00:00 UTC
RTG skiagrafický systém pre celotelovú diagnostiku Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 82 000 82000.0 EUR 9. Október 2014 30. Október 2014 Nie 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-10-30 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×