CPV kód

38000000-5

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 850 130 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 30 712 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 30 6 705 967 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 3 339 680 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 1 192 389 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 73 3 962 969 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 647 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 68 730 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 114 562 402 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 32 938 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 661 000 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 6 895 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 54 990 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 15 050 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 14 140 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 8 740 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 140 039 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 917 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 122 998 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 34 719 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 4 567 380 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 1 148 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 45 994 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 30 960 EUR
Technická univerzita v Košiciach 17 246 121 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15 8 540 136 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 2 908 152 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 125 040 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 15 198 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 15 526 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 17 248 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 54 2 752 968 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 33 469 EUR
STATON, s.r.o. 3 1 411 555 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 28 804 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 36 19 237 292 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 50 608 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 426 355 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1 316 807 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33 69 130 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 5 266 592 EUR
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 1 91 600 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 14 220 560 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 87 980 EUR
Súkromné gymnázium 1 27 300 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 100 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 54 16 072 855 EUR
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 11 5 115 382 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 469 564 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 5 18 394 862 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 161 421 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 19 1 299 175 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 352 828 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 15 600 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 98 20 768 131 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5 285 600 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 12 500 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 1 083 250 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 8 045 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 4 9 386 722 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 4 8 024 740 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 113 15 539 453 EUR
Zoologická záhrada 4 105 252 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 55 343 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 19 786 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 49 586 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6 656 629 EUR
Mesto Snina 1 74 500 EUR
PREZIOSI, s.r.o. 1 1 499 906 EUR
Národný onkologický ústav 12 210 880 EUR
Ústav zoológie SAV 1 299 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 3 42 485 EUR
Stredná umelecká škola 1 33 386 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 50 000 EUR
Archeologický ústav SAV 3 3 227 110 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 2 751 589 EUR
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 3 59 900 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 3 8 478 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 8 724 EUR
Športové gymnázium 2 3 215 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 97 489 EUR
BioScience Slovakia s.r.o. 1 89 750 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 0 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 814 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 3 5 449 096 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 2 14 340 000 EUR
Slavia Industries, a.s. 2 2 306 122 EUR
EL spol. s r.o. 8 584 253 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 2 0 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 3 7 166 900 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 29 696 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 1 534 EUR
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 4 68 642 EUR
PREFA invest, a.s. 1 163 500 EUR
Herb-Pharma Sk, s.r.o. 7 80 157 EUR
VUP, a.s. 6 173 343 EUR
DB Biotech, a.s. 3 445 680 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 9 483 EUR
ELSAM, s. r. o. 5 394 469 EUR
Národná transplantačná organizácia 3 0 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 552 068 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 3 934 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 67 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 26 909 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 917 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 12 11 153 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 240 165 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 160 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 505 EUR
Herbarius s.r.o. 2 2 451 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 1 154 EUR
VIPO a.s. 1 640 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 5 721 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 15 833 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 53 009 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 1 13 017 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 3 2 838 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 214 EUR
AGAPA s.r.o. 1 330 000 EUR
FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 1 163 000 EUR
MEDICAL SPINE, s.r.o. 1 165 300 EUR
Letisko Piešťany, a.s. 3 134 100 EUR
Ústav molekulárnej biológie SAV 3 516 120 EUR
Lambda Life a.s. 3 451 115 EUR
Selecta Biotech SE 1 120 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 54 9 615 088 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 3 18 527 EUR
AudioMaster s.r.o 1 74 500 EUR
DATALAN, a.s. 6 10 394 010 EUR
AutoCont SK a.s. 1 12 229 EUR
Daffer spol. s r.o. 3 15 599 EUR
Synergon, s.r.o. 1 14 999 000 EUR
Gratex International, a.s. 1 12 600 EUR
Vakuum servis s.r.o. 1 517 800 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 1 19 369 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 67 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 906 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 50 3 462 617 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 6 2 661 898 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 2 803 333 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 10 529 646 EUR
CANBERRA - PACKARD, s.r.o. 4 168 979 EUR
TRIGON s.r.o. 12 58 257 EUR
MGP, spol. s r.o. 8 35 924 EUR
AMTECH, s.r.o. 1 91 600 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 13 826 EUR
BIOTECH s.r.o. 74 10 649 219 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 22 297 586 EUR
BMT, s.r.o. 3 8 986 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 74 000 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 126 338 EUR
BAS Rudice spol. s r.o. 2 289 430 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 4 937 735 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 2 2 124 326 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 1 78 450 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 5 556 433 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 3 61 513 EUR
G Trade s.r.o. 5 4 537 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 17 80 500 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 20 29 957 535 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 20 10 342 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 44 120 485 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 1 053 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 1 5 179 EUR
Lambda Life a.s. 54 15 088 471 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 51 900 EUR
Lomtec.com a.s. 2 22 013 752 EUR
Merck spol. s r.o. 5 93 378 EUR
VWR International GmbH 93 294 598 EUR
ECM Systems, s.r.o 4 2 232 404 EUR
elfa, s.r.o. 1 3 751 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 2 168 050 EUR
Nowatron Elektonik s.r.o. 1 49 586 EUR
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka 2 112 280 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 2 126 470 EUR
ATTIMOS, s. r. o. 1 1 499 906 EUR
LABO - SK, s. r. o. 53 19 958 387 EUR
MENERT spol. s r.o. 3 135 382 EUR
Micronix, spol. s r.o. 5 32 250 EUR
K – TEST, s.r.o. 1 1 167 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 4 160 621 EUR
Life Technologies s r.o. 4 261 393 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 1 23 000 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 75 833 EUR
PHAR SERVICE, a.s. 3 7 927 840 EUR
ITSK, s.r.o. 2 437 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 4 6 230 EUR
LAO - průmyslové systémy, s.r.o. 1 189 700 EUR
INTERTEC s.r.o. 15 201 846 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 7 24 775 EUR
MERTEC, s.r.o. 4 4 242 EUR
BD BAMED s.r.o. 6 152 080 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 755 EUR
MarDur s. r. o. 1 7 800 EUR
PMS Delta s.r.o. 4 55 057 EUR
Petra Vaľová 1 33 386 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 5 000 EUR
ANAMET Slovakia s. r. o. 4 660 278 EUR
Měřící technika Morava, s. r. o. 2 85 625 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 6 12 433 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 15 608 EUR
IBO s.r.o. 3 67 752 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 430 791 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 5 219 015 EUR
ProScience Tech s. r. o. 15 35 366 854 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 4 583 EUR
Alcatel-Lucent Slovakia a.s. 1 150 000 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 1 112 250 EUR
B & K s.r.o. 2 318 850 EUR
INTECO PLUS spol. s r.o. 4 8 839 EUR
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. 1 1 639 339 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 9 250 026 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 1 200 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 56 250 EUR
IVANCE, s. r. o. 3 91 010 EUR
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 3 2 305 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 2 2 946 EUR
VUPEX a.s. 1 133 495 EUR
SlovCert spol. s r.o. 1 300 667 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 24 191 123 EUR
JEOL (Europe) SAS 1 645 000 EUR
MERCI, s.r.o. 3 89 170 EUR
Blumenbecker Slovakia s.r.o. 1 1 575 030 EUR
IP SERVIS s.r.o. 1 88 767 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 5 3 497 EUR
PRO-DIVE s.r.o. 1 324 EUR
HSF spol. s r.o. 1 24 000 EUR
LABTECH s.r.o. 1 163 500 EUR
Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o. 1 34 719 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 7 42 032 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 3 53 605 EUR
Ing. Jiří Kučera 3 32 691 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 16 135 520 EUR
Metrohm Slovensko, s. r. o. 2 20 079 EUR
JFM, s.r.o. 1 89 500 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 2 915 332 EUR
BARIA s.r.o. 8 251 510 EUR
DYNEX Servis spol. s r.o. 1 122 277 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 9 1 043 466 EUR
Vysoké učení technické v Brně 1 14 400 EUR
SALOME Special Operations, s.r.o. 1 31 630 EUR
Validiss Europe, s.r.o. 2 2 306 122 EUR
SGL media, s.r.o. 1 2 798 EUR
Chromservis SK s.r.o. 45 59 971 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 1 3 380 EUR
SVS FEM s. r. o. 1 8 940 EUR
NUVIA s.r.o. 2 4 832 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 114 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 458 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 623 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 8 13 381 EUR
VLan s.r.o. 1 1 647 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 4 300 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 3 794 EUR
Altrinia s. r. o. 1 160 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 15 123 475 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 399 EUR
SOS electronic s.r.o. 4 27 022 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 8 045 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 4 4 805 EUR
MIVAX, s.r.o. 1 765 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 4 575 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 7 529 403 EUR
DASTIN s.r.o. 4 474 EUR
TRADENET s.r.o. 1 27 142 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 8 4 118 EUR
STIEFEL EUROCART s.r.o. 1 2 238 EUR
Ondrej Húserka - VÝŠKOVÉ PRÁCE 1 0 EUR
HAPPY TRADE spol. s.r.o. 2 16 665 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 1 039 EUR
AZ CHROM s. r. o. 14 8 086 EUR
GeneTiCA s.r.o. 2 275 392 EUR
GESTAL, s.r.o. 1 358 EUR
EKOKROK s.r.o. 6 160 975 EUR
TR instruments spol. s r.o. 2 5 123 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 1 2 417 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 3 1 035 EUR
GASOTECH, s.r.o. 1 750 EUR
IGITUR,spol. s r.o. 1 2 863 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 382 000 EUR
GENYuse, s. r. o. 1 0 EUR
Tectra s.r.o 1 1 980 EUR
MeWAdia s.r.o. 1 188 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 2 37 710 EUR
EKOCHLAD,s.r,o 1 450 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 375 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 382 EUR
MEDESA s.r.o. 1 96 000 EUR
Medsol Slovakia s.r.o. 1 6 000 EUR
ANUR s.r.o. 1 424 EUR
INTERSERVIS, s.r.o. 3 50 686 EUR
ROFA SLOVENSKO, spol s r.o. 4 265 712 EUR
APPLIED PRECISION s.r.o. 1 12 500 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 2 1 015 EUR
Aloquence, s. r. o. 15 28 993 EUR
HYDROMETRICS s.r.o. 1 2 370 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 5 6 482 EUR
equilab s.r.o. 1 112 000 EUR
RIZNER s. r. o. 2 2 661 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 6 667 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 135 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 939 EUR
MSM SLOVAKIA s.r.o. 1 6 600 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 3 3 424 EUR
GIEGO s.r.o. 1 80 EUR
LABICOM s.r.o. 5 17 784 EUR
ARTEMIS, společnost s ručením omezeným 1 2 750 EUR
KASON, s.r.o. 2 543 EUR
LOVTEK, s.r.o. 1 37 500 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 73 830 EUR
KAITRADE spol. s r.o. 3 455 406 EUR
it.invest eu, s.r.o. 5 394 469 EUR
ALYA, s.r.o. 1 17 900 EUR
VERDER s.r.o. 1 16 681 EUR
Life M SK s.r.o. 2 2 383 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 2 898 EUR
Explorea s.r.o. 2 11 540 EUR
OptiXs, s.r.o. 4 1 350 150 EUR
LABWAY spol. s r.o. 1 13 017 EUR
SPECTRO CS, s. r. o. 2 156 846 EUR
EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H 1 71 000 EUR
RMI, s. r. o. 1 122 230 EUR
Uni-Export Instruments, s. r. o. 1 54 425 EUR
Verder, s. r. o. 1 28 740 EUR
LYNAX s.r.o. 1 55 833 EUR
LYNAX, s.r.o. 2 115 343 EUR
AUTOMATOR, s.r.o. 1 30 800 EUR
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. 2 1 127 EUR
CELEBRITY IT s. r. o. 1 20 000 EUR
Fix Trade s.r.o. 1 26 490 EUR
JD Dvořák, s.r.o. 1 40 920 EUR
Palušný Robert 1 41 900 EUR
LightStorm Services s.r.o. 1 120 000 EUR
MILCOM servis, a.s. 1 430 064 EUR
TF Ratus, s. r. o. 1 38 000 EUR
AKVO, s.r.o. 1 5 670 EUR
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. 1 8 964 EUR
VWR International s.r.o. 7 13 172 EUR
ANV, s.r.o. 1 434 833 EUR
ECM MONITORY, spol. s r.o. 1 115 716 EUR
Volga Trade, spol. s.r.o. 2 55 776 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plazmové depozičné zariadenia STATON, s.r.o. 517 800 517800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie a prístrojové vybavenie laboratória chémie a fyziky Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Banskobystrický samosprávny kraj 50 000 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia. Súkromné gymnázium 23 000 23000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chovné technológie pre priestory zverincov Pavilónu lekárskych vied Biomedicínske centrum SAV 128 089 128089.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set malých laboratórnych prístrojov Univerzita Komenského v Bratislave 41 333 41333.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
SÚH – nákup projektora planetária Slovenská ústredná hvezdáreň 50 000 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Digitalizácia kina Centrum Snina Mesto Snina 75 300 75300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
„PREZIOSI s.r.o. - Dodávka technologických zariadení“. PREZIOSI, s.r.o. 1 548 772 1548772.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 129 595 129595.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia výrobno- technických a technologických zariadení a prístrojov pre spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. 8 140 166 8140166.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Analytické prístroje a zariadenia pre systémy iónových tehnológií- UVP- Technológie 3 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 199 033 199033.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Plne automatický farbiaci automat Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 66 666 66666.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým a didaktickým vybavením Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 74 433 74433.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tovaru v rámci projektu "Moderna a tradícia" - didaktické pomôcky, zariadenie keramickej dielne, skrinky a stoly. Stredná umelecká škola 27 821 27821.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických pomôcok pre projekt s názvom "Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe." Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 142 641 142641.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky - laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 38 780 38780.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110 463 110463.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 197 118 197118.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie - didaktické pomôcky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 54 140 54140.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórne zariadenia pre Oddelenie virológie Štátny veterinárny a potravinový ústav 174 585 174585.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 374 2374.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127 956 127956.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum v oblasti nových biotechnológií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 331 000 2331000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratórií pre FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 444 200 444200.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361 987 361987.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre laboratórium partikulárnych látok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460 548 460548.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnej techniky a spotrebného materiálu v rámci Projektu: Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií. MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1 024 096 1024096.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 170 000 7170000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
ZARIADENIA NA ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 217 340 217340.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Prístroje a zariadenia pre Centrum výskumu a vývoja SAV (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 4 996 800 4996800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 950 000 1950000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie biomedicínskeho centra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 516 075 12516075.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. IMUNA PHARM, a.s. 96 900 96900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361 586 361586.0 EUR 2014 Tovary Áno 6
SEMI-AUTOMATICKÁ HYBRIDIZAČNÁ STANICA BioScience Slovakia s.r.o. 89 750 89750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Analytické prístroje, laboratórne prístroje a vybavenie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 189 883 2189883.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 901 647 901647.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórium chemických analýz Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 362 230 362230.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatín Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1 373 159 1373159.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium korózie Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 766 660 766660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórium NDT Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 300 667 300667.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórium metalografie Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 648 870 648870.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium high-tech zváracích technológií Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1 663 797 1663797.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 212 500 2212500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do IBOL Slovenské národné múzeum 1 579 740 1579740.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Špecializované zariadenia pre výskum Národný ústav reumatických chorôb 5 285 600 5285600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 170 000 7170000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínsky výskum Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 6 932 800 6932800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologicke vybavenie CRT CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 91 600 91600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 660 5660.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne a meracie vybavenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU Mlynská dolina Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 645 500 645500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim Ústav ekológie Lesa SAV 7 166 900 7166900.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórne prístroje pre analýzy vody (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 760 408 1760408.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologické zariadenia pre Univerzitný vedecký park UK - Prístroje Univerzita Komenského v Bratislave 8 337 600 8337600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre analýzu vody SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 162 000 1162000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 099 20099.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kotaktných a bezkontaktných metód merania Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 757 360 2757360.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie a vybavenie objektu Univerzitná veterinárska nemocnica, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 915 333 2915333.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórna technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 608 372 18608372.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 212 500 2212500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka prístrojového a laboratórneho vybavenia pre potreby výskumu a vývoja UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 999 000 14999000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 807 200807.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. Archeologický ústav SAV 3 294 264 3294264.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986 831 986831.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Laboratorna technika Štátny veterinárny a potravinový ústav 331 800 331800.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka prístrojového vybavenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 259 916 259916.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dovybavenie nosnej výskumnej infraštruktúry laboratórií a pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja Výskumného centra ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 661 000 661000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zostava kompletných real-time PCR systémov s obslužným robotickým ramenom Štátny veterinárny a potravinový ústav 118 400 118400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plne automatizované laboratórne zariadenia pre izoláciu nukleových kyselín Štátny veterinárny a potravinový ústav 122 277 122277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada prístrojov pre výkon analýzy DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 392 030 392030.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obnova laboratórnej infraštruktúry Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 027 000 1027000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovatívne technológie v spoločnosti Slavia Industries, a. s._II Slavia Industries, a.s. 1 012 063 1012063.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 875 667 2875667.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Malé laboratórne prístroje pre stredoškolské súťaže Univerzita Komenského v Bratislave 133 495 133495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
POVLAKOVACIA LINKA NOVEJ GENERÁCIE STATON, s.r.o. 893 755 893755.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk a meranie a kontrolu ich rozhodujúcich parametrov a charakteristík Slavia Industries, a.s. 1 401 815 1401815.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
BD-ESIV Parafínový zalievací systém Fakultná nemocnica Trnava 6 720 6720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny stropný držiak pre projektor alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set multikanálových mikropipiet Národný onkologický ústav 3 070 3070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 820 820.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Petriho misky aseptické, sterilné, s vetracími otvormi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sito – príslušenstvo pre malý laboratórny mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 114 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 316 5316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre laboratórium Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 750 5750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sušiareň laboratórna VENTICELL 111 Standard Herbarius s.r.o. 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje a pomôcky na vybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 422 7422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiaci lineárny automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 28 990 28990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotom Nemocnica Poprad a. s. 15 526 15526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop RED 220 firmy Motic Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 693 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamník teploty s kontinuálnym meraním a USB interface, kalibrácia alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 534 534.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 166 10166.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zakrývací automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - vodný kúpeľ a veko na vodný kúpeľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 133 1132.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
50132131 Barnstead Pacific TII, zariadenie na úpravu vody Národný onkologický ústav 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
51028132 HERAtherm IGS180, biologický termostat Národný onkologický ústav 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LEICA montovací automat CV5030 s príslušenstvom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 896 34896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotóm Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 600 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 965 1964.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánový mikrotóm LEICA SM2010R so spotrebným materiálom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9 836 9836.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový pH meter s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 748 747.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
automat na odparafinovanie, rehydratáciu a revitalizáciu FFPE tkanív alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Statív - Tripod pre umiestnenie a fixáciu oblohového skenera Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miešadlo na malé roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 320 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Homogenizačný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 750 6750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória - striekačkove filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 096 1096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová centrifúga s chladením pre stáčanie krvných vakov vrátane príslušenstva Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 46 920 46920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy UNIVERZITA J. SELYEHO 557 557.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky na dovybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 081 1081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 448 2448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Denzinometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným čidlom Pt1000 a kalibračné roztoky (pufre) pre pH metre Technická univerzita v Košiciach 1 570 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia (planžety, filtre, platne, tesnenia) Technická univerzita v Košiciach 4 501 4501.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný materiál pre prácu s bunkovými kultúrami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny multiparameter 3620 IDS SET C s príslušenstvom, alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 737 1737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre laboratória Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 400 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 410 31410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 393 2393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chromatografická kolóna Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 568 568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Microjet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 265 1264.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 645 1645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hroty Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 841 1841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otáčkomer Technická univerzita v Košiciach 528 528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlaková pumpa, Etalónový tlakomer Technická univerzita v Košiciach 2 586 2586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s troma nezávislými blokmi Národný onkologický ústav 9 980 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 552 1552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktná horizontálna elektroforetická aparatúra a zdroj pre elektroforézu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 915 915.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čipy pre MULTINA MCE-202 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 533 1533.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Safe-Lock mikroskúmavky na PCR a Eppendorf špičky na automatické pipety s filtrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 162 1162.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku analytickému sitovaciemu zariadeniu Technická univerzita v Košiciach 455 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konduktometer Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 659 659.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička pre laboratórne účely veľkokapacitná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálny stolový parný autokláv laboratórny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UV - VIS dvojlúčový spektrofotometer s integrovaným softvérom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový držiak ampulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na zmrazovanie buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie prírodovedných laboratórií - pomôcky do fyzikálneho laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 5 127 5127.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 267 266.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, Micropipets Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, ochranná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 450.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 310 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - ONLINE INTERNAL STANDARD KIT ICAP Q Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 340 1340.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
gélová elektroforéza Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 836 1836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušiareň s programovateľným ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný mraziaci box na prepravu transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný chladiaci box na prepravu transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčné kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 720 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SafeBlue elektroforézový systém s transiluminátorom, Loading dye farbička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 659 1659.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 452 1452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 649 649.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 208 208.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - svorka, závažie, držiak Technická univerzita v Košiciach 4 337 4337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - záznamník nameraných hodnôt , silomer, teplomer, stroboskop Technická univerzita v Košiciach 3 510 3510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 452 1452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický programovateľný mikroinjektor s integrovaným kompresorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 336 6336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a pomôcky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastická kolónka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 667 667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výveva membránová chemickym odolná KNF N 810.3FT.18 Herbarius s.r.o. 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Vybudovanie prírodovedných laboratórií - didaktická technika - laboratórne prístroje" Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 11 186 11185.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokanalove Mikropipety Eppendorf Reference Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 144 5144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termovízna kamera Technická univerzita v Košiciach 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 364 6364.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Automatický analyzátor asfaltovej zmesi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň, Parafilm, Sterilné disky, Petriho misky, Fľaša reagenčná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 355 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom zariadenia na simultánnu detekciu koncentrácií Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 300 20300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny inkubátor CO2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojfázové prenosné skúšobné zariadenie Slovenský metrologický ústav 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 050 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 023 1023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, predkolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 079 1078.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 436 2435.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúrkový vzorkovač typu Friedinger pre odber hĺbkových vzoriek vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diamantový nôž na ultratenké rezy v histológii Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Univerzitná nemocnica Bratislava 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna mraznička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 459 459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plôšky pre čeľuste skúšobného stroja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 436 3435.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklá a hrebene k elektroforéze Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202 201.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie biologického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NMR kyvety pre SampleJet – automatizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termostatický box - biologický inkubátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny mikrobiologický inkubátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cryo-gloves (špeciálne kryo-rukavice na prácu s tekutým dusíkom), držiak na rukavice, autoklávovateľné sáčky na laboratórny odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 316.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórii - demonštračné súpravy Športové gymnázium 1 844 1843.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - Demonštračná sada a mechanická pokusná súprava Športové gymnázium 2 106 2106.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie chemického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Gymnázium M. R. Štefánika 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - trepačka, miešačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v priestore Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 386 10385.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia systému LUCIA G na NIS Element Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 977 5977.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tovaru k projektu: Zavedenie a štandardizácia technológie vyšetrenia genetických predispozícií k zriedkavým dedičným nádorovým ochoreniam pomocou masívneho paralelného sekvenovania Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 52 447 52447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda Výskumný ústav vodného hospodárstva 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, chromatografická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 708 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oxygraf – multisenzorický systém kombinovaný s fluorometrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 47 500 47500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do laboratória, vialky, zátky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880 5880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kruhový polarimeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 272 1272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 301 300.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Box na podložné sklíčka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Héliový pyknometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 995 24994.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokumentačný systém s PC a reagenciami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 000 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mikrotitračný spektrofotometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 274 5274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoblok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 864 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a príslušenstvo Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 228 1228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indukčné magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 372 1372.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 876 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny Luxmeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 59 59.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Envirometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 299 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístrojové vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 15 209 15209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 520 2520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda/ sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 233 2233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotopasce s príslušenstvom Zoologická záhrada 2 349 2348.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 104 104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 575 1575.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 632 632.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístoje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 346 346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - meracia sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 689 2689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóny Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 799 2799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 133 10133.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa pre spektrometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minicentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261 261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termálny cyclér 32 jamkový a náhradný blok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 135 2135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 097 1097.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antropometrický prístroj InBody s brašňou na prenos Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 266 7266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 56 56.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia pre testovanie lítium ionových batérií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 680 11679.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na meranie terénnych parametrov podzemných vôd in situ. Slovenský hydrometeorologický ústav 59 220 59220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set biologických mikroskopov s kamerou a softvérom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 104 4104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 26.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne miešadlá Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 638 1637.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na elektroforézu nukleových kyselín so zdrojom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 337 1337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manuálny rotačný mikrotóm LEICA RM2235 Fakultná nemocnica Trnava 11 376 11376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre horizontálnu elektroforézu s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 482 482.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 115 1115.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 304 1304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 379 1379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednopaprskový spektrofotometer V-10 Plus alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 852 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup duálneho atómového absorpčného spektrometra (AAS) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 53 015 53015.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ďalekohľad Helios Solana 10 x 50 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 359 359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 223 6223.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spektrofluorometer s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 150 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vortex jednoduchý s adaptérom na 96-jamkové platničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 209 9209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 17 576 17576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna, predkolóny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 576 1575.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratórneho vybavenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 768 2768.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - Trepačka Výskumný ústav vodného hospodárstva 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HELAGO RCT basic - Magnetická miešačka s ohrevom alebo ekvivalent - 1 kus + príslušenstvo VIPO a.s. 710 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2 306 2306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 550 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálna byreta 50 ml s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 829 829.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880 5880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 250 26250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória, feltre Výskumný ústav vodného hospodárstva 75 75.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Klimatická komora Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 65 148 65148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu ultračistej vody z vodovodnej vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000 4999.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. rotačná vertikálna odparka, 2. magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom a upínacím systémom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 770 7770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 032 1032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 14 646 14646.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 172 700 172700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby a chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 229 228.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - Súbor na hodnotenie zdravotnej nezávadnosti kozmetických výrobkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 184 170 184169.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia -súbor na detekciu kvality zložiek životného prostredia Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 122 879 122879.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál chemický a biochemický Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 534 1533.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 219 2218.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie, spotrebný materiál a chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 1 323 1323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 820 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 570 1570.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blokový termostat Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografická plynová kolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 552 552.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórnej miestnosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 380.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na holterové monitorovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na zhotovovanie vzoriek zo zmrazených rastlinných pletív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 000 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Homogenizátor mechanický- spracovanie potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 423 2423.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sušiarne s nútenou cirkuláciou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 182 8182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne trepačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 489 1489.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplotný/vlhkostný dataloger Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 005 3005.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310 309.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 150 960 150960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač indukčného prietokomera s oddeleným prevodníkom signálu DN150/PN16 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 370 2370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforetický systém pre 8 gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 609 1608.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Quest ATR nástavec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 340 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 694 1694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 582 8582.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Držiak s vložkou pre prípravu tenkých fólií s priemerom 3mm určených pre TEM analýzu. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 528 1528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - sušiareň, miešadlo, taniere, výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 550 3549.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj spektrofotometer jednolúčový s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 033 2032.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
PH meter Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spirometer s PC, vyhodnocovacím programom a tlačiarňou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 360 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 540 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu - držiak, trojnožka, kliešte, stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 412 411.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrocentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické laboratórne váhy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
poloautomatizovaný rotačný mikrotóm Fakultná nemocnica Nitra 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievaný držiak na kyvety pre Specord 50 Plus Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 940 5940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očkovací rotačný stolček Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 508 508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 628 2628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetové špičky 1000µl (tisíc mikrolitrové), kompatibilné s Biohit (prípadne Smart, NichipetEx) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 492 492.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 925 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sústava na vákuovú separáciu tuhej fázy od kvapaliny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 819 1819.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na odparafinovanie, revitalizáciu a rehydratáciu Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 628 2628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 735 1735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 115 1115.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500 1499.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 491 1491.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkový uzáver s pružinou Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 124 124.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrebene do horizontálnej elektroforézy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 894 2894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227 227.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 534 533.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 825 4825.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Totálna stanica Leica FlexLine TS06 Plus alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 11 798 11798.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 83 83.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 433 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre prácu s HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 232 1232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 443 8443.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop so studeným svetlom a kamerou do okuláru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 698 1698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BioSpec-nano spektrofotometer s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 487 3487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multipette E3x a Eppendorf ep Dualfilter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 886 1886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lupa s rukoväťou a LED osvetlením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 10.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED stolová lampa s lupou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 43.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na separáciu bielkovín - vertikálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 508 1508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Stredná zdravotnícka škola 257 257.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre mikroskopické analýzy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 67 600 67600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný optický dilatometer Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 280 77280.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predzosilovač Com – Power PAL-010 High Gain Preamplifier 100 Hz – 30 MHz Technická univerzita v Košiciach 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880 5880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2 490 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 945 2945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0218 PT Link Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na automatickú izoláciu DNA Národná transplantačná organizácia 10 349 10349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 991 2991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tesnenie na dvere autoklávu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 91 90.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
lyofilizačný systém s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Denzitometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - podstava, tyč na laboratórny sojan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 422 422.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroskúmavka, prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 216 215.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 750 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vet HDO Monitor komplet s tromi manžetami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 803 1803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGS zostava (Next generation sequencing) Národný onkologický ústav 158 000 158000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešačky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 575 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový homogenizátor Bandelin Sonopuls HD 4200 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
In situ analyzátor pracujúci na princípe laserovej difrakcie na meranie, transportu, veľkosti a koncentrácie častíc v povrchovej vode Výskumný ústav vodného hospodárstva 50 067 50066.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 788 788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Picoscope, Osciloskop, RLC mostík, Tester inštalácií, Termovízna kamera, Priemyselný robot Nitriansky samosprávny kraj 36 854 36854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reflektometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 879 879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 932 14932.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 420 1420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sušiaci a napínací stolček pre histológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 046 1045.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 520 6520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrobiologický inkubátor s prirodzenou cirkuláciou vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 350 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 146 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - deuteriová lampa Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 111 1111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Štátny veterinárny a potravinový ústav 44 760 44760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - LightCycler 480 Instrument II systém alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóny a predkolónky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóna pre HPLC Ústav zoológie SAV 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada ponorných čerpadiel úzkoprofilových vrtov Výskumný ústav vodného hospodárstva 55 317 55316.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - sondy / elektródy Výskumný ústav vodného hospodárstva 22 356 22356.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257 257.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, predkolóny, kolóny LC Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 205 5205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna mini trepačka s kolísavým pohybom platformy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytická váha Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varič, tlakový hrniec Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minitrepačka IKA Vortex lab dancer a trepačka IKA Vortex Genius 3 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 708 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorom, 125" (16: 9), 155,7x276,9cm, matne biele plátno, čierne okraje, čierne telo (PN: Electric125H) Národný onkologický ústav 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ohrevná doska Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čepieľky do mikrotómu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitorovacie a mapovacie zariadenia Zoologická záhrada 31 195 31194.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 252 4252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojmiestny prístroj na stanovenie čísla poklesu s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 25 900 25900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický izolátor nukleových kyselín Národný onkologický ústav 14 999 14999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop a kamera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - Geigerov čítač pre kontrolu rádioaktivity, prenosný doppler Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 924 924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatizovaná koncentračná jednotka na odparovanie vzoriek pomocou inertného plynu s ohrevom vo vodnom kúpeli Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 662 1662.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický potenciometrický titrátor Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 839 14839.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 279 3279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strihacie strojčeky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 714 714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 198 2198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vibračné zariadenie s klzným stolom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 264 079 264079.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevná digitálna doska s keramickým povrchom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 371 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 134 12134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 836 4836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna liaheň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 514 514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov - mikrofluidný spektrofotometer, automatický purifikačný systém, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 33 780 33780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inkubátor s chladením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 557 1557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 634 1634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna valčeková trepačka a laboratórne pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 771 2770.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručná ELISA premývačka DYNAWASH - E alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME Holder manual Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 563 562.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 583 583.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 225 2225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 542 3542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 445 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ponorné čerpadlo 3+1 do úzkoprofilového vrtu Výskumný ústav vodného hospodárstva 666 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 072 3072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 895 1895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Genetický analyzátor novej generácie Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 45 000 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 122 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otoskop halogénový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289 289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zlatom potiahnuté polykarbonátové filtre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov AGAPA s.r.o. 330 000 330000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Laboratórne prístroje pre vedu a výskum - horizontálna elektroforéza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 478 478.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 950 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny zdroj regulovateľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213 213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
manometre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Otoskopický set Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AFM diamantový nôž Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 426 4425.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 938 1938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 195 4195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 248 17248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčný, merací a riadiaci USB modul ADLINK Technická univerzita v Košiciach 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka laboratórneho skla - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 26 998 26998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie- automatická pipeta Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny sklo a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 740 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom laminárneho boxu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 480 1480.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442 442.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adaptér na mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 878 878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 695 695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 835 1834.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 478 1478.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie cvičební Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 999 1999.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880 5880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie inovatívnych technológií pre spoločnosť ELSAM, s.r.o. ELSAM, s. r. o. 394 470 394470.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Prevodníky meracích zariadení, meracie sondy a čidlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 750 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na určenie zrnitostného zloženia pôd Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 990 1989.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gradientový termocyklér a mikroplatničkový reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 166 3166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sušiareň Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 995 995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k plynovému chromatografu GC-2010, Shimadzu, rok výroby 2007 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 984 984.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a komponenty na meranie rastových a meteorologických veličín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 638 7638.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny zdroj Technická univerzita v Košiciach 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrolitrová centrifúga s rotorom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 404 1404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát na mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 644 644.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mufľová pec, membránová výveva, filtračná súprava, magnetické miešadlo, trepačka, trepací nadstavec k trepačke Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 130 4130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a komponenty na meranie rastových a meteorologických veličín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 464 4464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 065 1065.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemiluminiscenčný detekčný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 833 15833.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 700 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj umožňujúci analýzu afinity, špecificity a kinetiky molekulových interakcií na princípe povrchovej plazmónovej rezonancie. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 89 750 89750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 516 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. ( VO2) VUP, a.s. 169 963 169963.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. VUP, a.s. 221 355 221355.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre analýzu vody a sedimentov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 405 380 3405380.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
PCR Termocyklér Národný onkologický ústav 10 980 10980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 013 1013.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, predkolóna, kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 180 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie meteorologickej stanice a doplňujúce mikroklimatické merania Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 27 128 27128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 153 152.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre skúšky v stavebníctve. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 16 025 16024.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Blue Light LED Transilluminator Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 918 918.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vortex s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 747 306 747306.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál do laboratória pre homogenizátor Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 660 2660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie-Plastové škatuľky na vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 645 2645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 153 2153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - IKA miešadlo s nádobami Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 838 1838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 599 1599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladená, vyhrievaná laboratórna centrifúga Univerzita Komenského v Bratislave 4 750 4750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 215 2215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatizovaný prístroj pre imunohistochemické farbenie vzoriek tkanív FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 167 500 167500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 134 247 134247.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 142 790 142790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje DB Biotech, a.s. 186 563 186563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka akrylová Thermo 460x360 mm, nivelizačná (FS 12444557) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 755 755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratória pre masívne paralelné sekvenovanie Štátny veterinárny a potravinový ústav 214 500 214500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexný laboratórny systém pre neinvazívnu statickú a dynamickú diagnostiku pohybového aparátu človeka. MEDICAL SPINE, s.r.o. 165 300 165300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie a prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky na mikroskopovanie a trvalé preparáty Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 47 600 47600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie a overovacie zariadenia a stroje PREFA invest, a.s. 199 010 199010.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojova technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 800 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meradlá - posuvné meradlo, mikrometer, pasameter, uhlomer, Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 900 1899.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 750 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 340 6340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 134 3134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 299 1299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Štátny veterinárny a potravinový ústav 38 790 38790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osteochondrálny odberový systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 812 1812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, GC kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 139 1138.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný mikrofluidný spektrofotometer Štátny veterinárny a potravinový ústav 22 593 22592.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre kvantitatívne stanovenie aróma-aktívnych látok optimalizovanou metódou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 284 2283.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minicentrifuga Micro-Spin Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 729 728.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolónové skrutky a záslepky Výskumný ústav vodného hospodárstva 970 970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koncetntrátor vozoriek Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 188 2188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobná prístrojová, laboratórna technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 593 2593.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPMD pasívne vzorkovače Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 118 1118.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 861 1861.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie-Fľaša HDPE širokohrdlá štvorhranná, 100 ml s uzáverom Výskumný ústav vodného hospodárstva 807 807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický horizontálny autokláv. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - AttractSPE™ Disks HLB, Extrakčné disky pre analýzu vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 626 626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre zložky RMS na UVZ v SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 639 339 1639339.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov v infúzioterapii EL spol. s r.o. 217 500 217500.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277 712 277712.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov Letisko Piešťany, a.s. 134 100 134100.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
VYBAVENIE LABORATÓRIÍ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 400 000 7400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 340 440 340440.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 266 593 266593.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Prístrojové vybavenie analytických laboratórií ÚVZ SR a RÚVZ v SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 112 250 1112250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Destilačný prístroj I-DPE 10 zo stojanom - tvrdosť vody 19-25°dH alebo ekvivalent. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 366 1366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplotný a vlhkostný datalogger KIMO KH 120. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič závesný mobilný kombinovaný. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 571 32571.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bȕrkerova počítacia komôrka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 530 2529.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 934 2934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje pre prácu vo fyziologicko-analytickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 518 2517.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transiluminátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 701 4701.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplotný a vlhkostný datalogger KIMO KH 120. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283 283.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 730 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka PT link (Pre Treatment Modul) - laboratórneho prístroja s inštaláciou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 080 10080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna výveva - kompaktná bezúdržbová vákuová prietoková pumpa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 548 1548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 458 3458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB adaptér COMET LP003 pre LOGGER S3120E. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245 245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270 269.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafitové kyvety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290 290.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 491 2491.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 126 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroobjemový spektrofotometer Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 915 8915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 312 2312.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 300 299.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 152 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 558 558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, živné médiá a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 860 860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OBJEKTÍVY K MIKROSKOPU Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 705 704.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup prístrojov na meranie kinematickej viskozity palív na báze uhľovodíkov, vrátane príslušenstva k nim Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 600 30600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 640 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, skúmavky, špičky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 230 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, polykarbonátové flaše, striekačky, striekačkové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 712 2712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 656 656.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samostatne stojace laserové popisovacie pracovisko Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 36 960 36960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s príslušenstvom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 87 600 87600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vlhkomer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 940 939.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnej sušiarne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 342 2341.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka vrátane príslušenstva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 127 1126.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k ultrazvukovej vani Elmasonic - P70 H Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 204.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre laboratórne zariadenia- halogénová, deutériová lampa, disk s kryštálom Ge Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 479 2478.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 199 4199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál do laboratória - SPE kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 730 2730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaci/mraziaci box pre laboratórne účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 297 30297.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na meranie a záznam vibrácií s príslušenstvom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 25 760 25760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 029 22028.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydrotermálny autokláv s teflónovou vložkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 996 996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farbiaci automat Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 22 500 22500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na stanovenie LDL a HDL subfrakcií Univerzita Komenského v Bratislave 32 135 32135.43 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 325 12325.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna pomôcka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 474 3474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 612 612.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné váhy s kalibráciou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 368 1368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, HPLC kolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 634 633.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový absorbančný reader Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 804 6804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195 194.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - komôrka počítacia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 569 568.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 866 866.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 584 2583.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 325 12325.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič otvorený Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 436 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 714 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna technika – extraktor podľa Twisselmanna Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 524 4524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) v reálnom čase. Dodávka prístrojového vybudovanie laboratória zameraného na molekulovú diagnostiku klostrídií a iných patogénnych mikroorganizmov, zapríčiňujúcich nemocničné infekcie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 88 554 88554.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátory s chladením Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 472 6472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 702 702.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 505 1505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) v reálnom čase. Dodávka prístrojového vybudovanie laboratória zameraného na molekulovú diagnostiku klostrídií a iných patogénnych mikroorganizmov, zapríčiňujúcich nemocničné infekcie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 106 265 106265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 792 792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 612 612.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
WAX kolónky - Laboratórne vybavenie, kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 925 2925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 172 2172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj umožňujúci charakterizáciu (distribúcia podľa veľkosti častíc a počet častíc v mL vzorky) častíc v rozsahu 10 - 2000 nm na princípe NTA (Nano Tracking Analysis) Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 57 756 57756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolony pre HPLC Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, PP SPE kolonky Výskumný ústav vodného hospodárstva 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotóm Fakultná nemocnica Nitra 8 312 8312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krimpovacie uzávery Výskumný ústav vodného hospodárstva 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microarray skener s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave 88 400 88400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia real-time cyklerLaboratórne zariadenia ultrasonikátor Štátny veterinárny a potravinový ústav 78 816 78816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografické kolóny, Kolónky OLE180 Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 425 1425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priamy laboratórny mikroskop s digitálnou kamerou a softvérom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 804 14804.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
UV-Vis mikroobjemový spektrofotometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 200 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - LightCycler 480 Instrument II systém alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 44 400 44400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 63 884 63883.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 5 900 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie ,pomôcky a zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 58 718 58718.05 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 490 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116 382 116381.96 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie na počítačom podporovanú výučbu chémie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 946 12946.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 017 1017.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 7 381 7381.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 980 13980.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laboratórne zariadenia Štátny veterinárny a potravinový ústav 171 159 171159.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia pre potreby vyšetrovania COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 42 250 42250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 319 319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 755 754.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné váhy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 410 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 691 691.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórií – laboratórny stôl, vrátane príslušenstva, prístrojov, demontáž, montáž, doprava. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 38 510 38510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klimatická komora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 331 15331.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Orbitálna miešačka na PCR platničky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 012 1012.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj, PCR, optické cartrige, pc, softvér, príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 44 000 44000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie- Plastová vialka scintilačná HDPE 20 ml s uzáverom Výskumný ústav vodného hospodárstva 244 243.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spirometer Spirobank II Advanced s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 440 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl Ústav molekulárnej biológie SAV 571 268 571268.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Klimatická komora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 331 15331.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový prístroj na elektrónovú paramagnetickú rezonanciu, pc, softvér, štartovací kit Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51 000 51000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 034 1034.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 562 1561.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Terénny multiprístroj - laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 378 7378.28 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístroje k testovaniu SARS-COV2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 177 522 177522.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny zdroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 261 261.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 864 864.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 437 9436.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 931 16931.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Laboratórne prístroje a vybavenie - sondy Výskumný ústav vodného hospodárstva 868 867.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na kontrolu kvality PL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 244 46244.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Korundové kelímky na tavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autodiagnostika pre osobné a úžitkové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 358 3358.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaca vitrína Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Indukčný ohrievač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 867 1867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Biomedicínske centrum SAV 42 100 42100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci/mraziaci box pre laboratórne účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 626 22626.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a príslušenstvo Technická univerzita v Košiciach 12 710 12710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 664 2664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autodiagnostika pre osobné a úžitkové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 074 3073.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovacie zariadenia Zoologická záhrada 93 822 93822.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Magnetické miešadlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 121 120.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Buzoly zameriavacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 389 389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 384 4384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Röntgenová lampa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 36 608 36608.33 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 558 557.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaný prietokový analyzátor Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 430 064 430064.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 808 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrifúga a fluorometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 246 14245.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Genetický analyzátor. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 090 104090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525 460 525460.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Olej do laboratórneho prístroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 24.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ohrevná doska pre prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 738 738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj na stanovenie sklovitosti tvrdej pšenice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 680 679.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 264 4264.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Špeciálne laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 876 876.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 392 392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrobiologický chladiaci inkubátor s nútenou cirkuláciou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 610 5609.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box pre laboratórne využitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 212 11211.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trinokulárny mikroskop Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 383 1383.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 185 185.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mapovací GNSS prijímač s ovládačom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 9 996 9996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strihacie strojčeky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 653 653.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
AW meter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 676 5675.71 EUR 2020 Tovary Áno 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok a vybavenie - 2. časť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 49 606 49606.24 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kolonový termostat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 451 1450.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spektrometer a zdroj svetla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 369 1368.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné laboratórne prístroje a pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 922 922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné prístroje a pomôcky do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 456 1456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobná prístrojová, laboratórna technika - meradlá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 069 1069.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovacie zariadenia Zoologická záhrada 76 374 76373.6 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 386 386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička pre laboratórne účely Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 474 1474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická izolačná stanica nukleových kyselín a izolačné kity Štátny veterinárny a potravinový ústav 241 200 241200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prietokomer a odberové čerpadlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 096 3096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analytické sita Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 840 3840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 430 9430.32 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie, zariadenia Výskumný ústav vodného hospodárstva 66 515 66515.27 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dusíkový odparovací koncentrátor vzoriek vrátane príslušenstva Univerzita Komenského v Bratislave 17 220 17220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový reader (s mikroskopickou analýzou buniek) Univerzita Komenského v Bratislave 94 170 94170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kufrík na odber a prepravu pôdnych vzoriek Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 638 638.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Original univerzálny stropný držiak pre projektor, káblový manažment BenQ CM00G3 (PN: 5J.JAM10.001) Národný onkologický ústav 110 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompaktné zobrazovacie riešenie do zasadacej miestnosti WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 projektor 3LCD s bezdrôtovou sietou LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) Epson EB-U42 Národný onkologický ústav 1 050 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 313 312.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
CO2 inkubátor so stojanom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 700 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skúšobná komora pre výbušné prostredie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 256 693 256693.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 739 738.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 512 512.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok a vybavenie - 1. časť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 41 907 41907.02 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kyvety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 313 313.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 128 128.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 735 3735.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 409 408.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 70 000 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trinokulárny strereoskopický profesionálny mikroskop Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 856 856.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analytické sita Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 396 3396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na stanovenie celkového obsahu dusíka v potravinách Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 664 11663.53 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chladiaci box pre laboratórne účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 288 12288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 935 4934.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Špeciálny laboratórny materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 062 4062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 156 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 068 4067.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 948 3948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 536 2535.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Statický ionizátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 434 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na stanovenie celkového obsahu dusíka v potravinách Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 664 11663.53 EUR 2020 Tovary Áno 1
Meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 720 7720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 808 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 605 34605.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Strihacie strojčeky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 344 343.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 743 8743.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne minicentrifúgy pre 1,5ml skúmavky a 96-jamkové platne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kapilárna elektroforéza Laboratórna chladnička Real Time termocyklér Vysokorýchlostná centrifúga bez chladenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 95 724 95724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový čítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36 000 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 720 240720.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Alcotest 7510 SLM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profilová vlhkostná sonda - 100 cm Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 307 1307.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 203 439 7203439.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 310 4310.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Vodný kúpeľ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 034 1034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polarimeter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 390 8390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konduktometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 177 1177.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárne analýzy (extrakcia RNA, real-time PCR) Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 493 2493.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Magnetické miešačky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 435 2434.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení určených pre biotechnológie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 710 480 1710480.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
CO2 inkubátor Národný onkologický ústav 6 500 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meradlá – laserový diaľkomer Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na syntézu a purifikáciu DNA Selecta Biotech SE 120 000 120000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 311 155 311155.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 812 800 1812800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 515 515.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Technická univerzita v Košiciach 83 760 83760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 367 18367.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Automatický izolátor nukleových kyselín Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 29 850 29850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Širokopásmový optický emisný spektrograf s vysokým rozlíšením so schodkovou mriežkou Univerzita Komenského v Bratislave 7 915 7915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlocentrifúga na platničky s trepačkou vrátane rotora Štátny veterinárny a potravinový ústav 987 987.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrifúga s chladením a s príslušenstvom Štátny veterinárny a potravinový ústav 11 504 11504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorom, 125" (16: 9), 155,7x276,9cm, matne biele plátno, čierne okraje, čierne telo (PN: Electric125H) Národný onkologický ústav 330 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia pre laboratórne účely Trenčiansky samosprávny kraj 33 031 33031.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 13
"FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 498 732498.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
"FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 498 732498.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chladiace zariadenia pre laboratórne účely Trenčiansky samosprávny kraj 4 123 4123.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolačný automat Štátny veterinárny a potravinový ústav 37 669 37669.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 911 6911.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataloger so sondou na meranie teploty a hĺbky vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 927 8927.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - chromatografy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 321 648 321648.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Laboratórne vybavenie - váhy, mikrocentrifúga Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 340 1340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Real Time PCR systém Azure Cielo 6 Real-Time PCR Štátny veterinárny a potravinový ústav 21 460 21460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vákuové pumpy a kapacitná vákuová mierka - baratrón Univerzita Komenského v Bratislave 31 666 31666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vedecká kamera typu CMOS Univerzita Komenského v Bratislave 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálny radón-torónový detektor Univerzita Komenského v Bratislave 12 790 12790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
4096-kanálový amplitúdový analyzátor pre spektrometriu Univerzita Komenského v Bratislave 3 800 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CCD kamera pre UV-VIS-NIR spektroskopiu Univerzita Komenského v Bratislave 31 370 31370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 179 31179.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Laboratórne prístroje a zariadenia pre výskumný projekt Lambda Life a.s. 451 115 451115.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Prístrojové laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 414 718 1414718.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
ns pulzný laser na princípe optického parametrického oscilátora Univerzita Komenského v Bratislave 53 100 53100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dvojosí piezo-nanoposúvací systém Univerzita Komenského v Bratislave 6 668 6667.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
mobilný prístroj na ohrev infúzií, infúznych roztokov, vakov Univerzitná nemocnica Bratislava 6 600 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340 340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rotačný viskozimeter s mobilným kovovým podstavcom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 054 6054.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrifúga s chladením, rotorom a adaptérom na mikroskúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 340 9340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nízkošumový laboratórny prúdový zdroj Univerzita Komenského v Bratislave 3 333 3333.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataloger so sondou na meranie teploty a hĺbky vody, optická čítacia hlava, dataloger so sondou na meranie teploty a tlaku vzduchu Výskumný ústav vodného hospodárstva 14 614 14614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 722 722.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička veľkoobjemová so záznamníkom dát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 562 9562.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty využiteľné vo výskumných laboratóriách Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 077 2077.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Termoblok pre mikroskúmavky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 455 455.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 611 3610.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hrubostenné, tepelne a mechanicky odolné skúmavky z materiálu Duran Výskumný ústav vodného hospodárstva 220 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analytický sitovací stroj s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 473 3472.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotodokumentačný systém na DNA a proteínové gély, so softvérom na zachytenie obrazu a analytickým softvérom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 751 10750.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 290 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 178 178.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie ovzdušia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 405 2404.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 002 1002.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 588 1587.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna technika a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 244 4243.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave 1 375 1375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA – projekt MIKRODAK V2020317 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 536 115 536115.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laminárny PCR box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 325 5325.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 371 370.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 316 1316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna byreta Titrette 50 ml, Dávkovač Ceramus Classic 10-60 ml Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 307 1306.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 371 370.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špičky na 1-10ml pipety Fisherbrand a Eppendorf Výskumný ústav vodného hospodárstva 820 820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Absorbančný reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 300 11300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 369 043 2369043.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 299 37299.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 821 1821.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne optické laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 762 762.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 9 277 9277.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a ochranné pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 126 126.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 018 2017.54 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 045 2045.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analyzátor vlhkosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 336 2336.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Membránová výveva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 870 870.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analytický sitovací stroj s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 812 4812.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kahan s kartušou+ náhradný cartridge, Fuego SCS basic Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 645 644.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna sušička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 492 492.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - plasty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 234 3234.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 800 48800.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 651 12651.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 960 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
1.1.17 - PCR box 120 cm s príslušenstvom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 929 7929.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie laboratórií II. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 940 31940.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 666 10666.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 261 21261.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Prístrojové vybavenie pre laboratórium testovania filtračných materiálov na ochranu pred ochorením COVID-19 Technická univerzita v Košiciach 115 716 115716.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratórií I. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 903 443 903443.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 443 32443.0 EUR 2021 Tovary Nie 11
Laboratórne prístroje a vybavenie Herb-Pharma Sk, s.r.o. 129 320 129320.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Nákup prístrojového vybavenia – nová testovacia stratégia Covid-19 RÚVZ Banská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 468 425 468425.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 254 485 254485.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 400 27400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Slovenská akadémia vied (SAV) 13 398 062 13398062.0 EUR 2021 Tovary Áno 4
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 24
Farbiaci a montovací automat Univerzitná nemocnica Martin 96 000 96000.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 68 642 68642.0 EUR 2022 Tovary Áno 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s r.o. a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie FECUPRAL, spol. s r.o. 235 328 235327.94 EUR 14. Október 2020 13. November 2020 Áno 2020-10-14 00:00:00 UTC 2020-11-13 09:00:00 UTC
Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl Ústav molekulárnej biológie SAV 4 961 841 4961841.24 EUR 28. Máj 2015 9. Júl 2015 Áno 2015-05-28 00:00:00 UTC 2015-07-09 12:00:00 UTC
Špecialne forenzné komparátory II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 580 757 580756.9 EUR 24. Máj 2021 23. Jún 2021 Áno 2021-05-24 00:00:00 UTC 2021-06-23 10:00:00 UTC
Sekvenátor na celogenómové sekvenovanie s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave 1 699 210 1699210.0 EUR 9. Jún 2021 9. Júl 2021 Áno 2021-06-09 00:00:00 UTC 2021-07-09 10:00:00 UTC
Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 071 136 1071136.4 EUR 14. Jún 2021 20. Júl 2021 Áno 2021-06-14 00:00:00 UTC 2021-07-20 10:00:00 UTC
Laboratórne prístroje Fakultná nemocnica Nitra 630 888 630888.33 EUR 1. Júl 2021 28. Júl 2021 Áno 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-28 08:00:00 UTC
Systém na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie – vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 200 000 200000.0 EUR 14. Júl 2021 13. August 2021 Nie 2021-07-14 00:00:00 UTC 2021-08-13 09:00:00 UTC
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky prístrojov pre Centrálne laboratórium Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 857 288 2857287.53 EUR 19. Júl 2021 11. August 2021 Nie 2021-07-19 00:00:00 UTC 2021-08-11 09:00:00 UTC
"Laboratórne zariadenie pre diagnostiku" Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 716 267 716266.67 EUR 2. August 2021 7. September 2021 Áno 2021-08-02 00:00:00 UTC 2021-09-07 08:00:00 UTC
Automatizovaný balistický porovnávací systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 400000.0 EUR 6. September 2021 8. Október 2021 Nie 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-08 10:00:00 UTC
Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 672 125 2672125.21 EUR 14. September 2021 21. Október 2021 Áno 2021-09-14 00:00:00 UTC 2021-10-21 09:00:00 UTC
VYBAVENIE PRE EKOLOGICKY PRIJATEĽNÉ ENERGETICKÉ MATERIÁLY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY REACH ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 26 556 26556.0 EUR 14. September 2021 29. September 2021 Neuvedené 2021-09-14 00:00:00 UTC 2021-09-29 14:00:00 UTC
Laboratórne prístroje Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 285 210 285210.2 EUR 13. Október 2021 12. November 2021 Áno 2021-10-13 00:00:00 UTC 2021-11-12 10:00:00 UTC
Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 858 570 858569.65 EUR 9. November 2021 8. December 2021 Áno 2021-11-09 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
„Nákup laboratórnej infraštruktúry pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270 392 270392.35 EUR 15. November 2021 14. December 2021 Áno 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-14 08:00:00 UTC
Laboratórny nábytok a vybavenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 125 521 125521.29 EUR 6. December 2021 11. Január 2022 Áno 2021-12-06 00:00:00 UTC 2022-01-11 13:00:00 UTC
Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (2) ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 71 661 71661.0 EUR 16. Január 2022 10. Február 2022 Áno 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-02-10 14:00:00 UTC
Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 535 397 3535397.33 EUR 16. Január 2022 15. Február 2022 Áno 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-02-15 09:00:00 UTC
Laboratórne reaktory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 99 340 99340.0 EUR 18. Január 2022 15. Február 2022 Áno 2022-01-18 00:00:00 UTC 2022-02-15 09:00:00 UTC
Laboratórne prístroje, zariadenie a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 520 000 520000.0 EUR 8. December 2014 14. Január 2015 Nie 2014-12-08 00:00:00 UTC 2015-01-14 10:00:00 UTC
Obstaranie elektrónového nanolitografu Ústav informatiky SAV 3 499 000 3499000.0 EUR 4. Máj 2015 8. Jún 2015 Áno 2015-05-04 00:00:00 UTC 2015-06-08 12:00:00 UTC
Laboratórne a výukové prístroje a zariadenia pre vzdelávanie, výskum a vývoj Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o. 1 205 887 1205886.87 EUR 20. Október 2014 1. December 2014 Áno 2014-10-20 00:00:00 UTC 2014-12-01 10:00:00 UTC
Technická infraštruktúra na mobilizáciu excelentných výskumných tímov Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 651 317 5651316.63 EUR 13. Apríl 2015 25. Máj 2015 Áno 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-25 09:00:00 UTC
Obstaranie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre Výskumné centrum zamerané na inovatívne formy hodnotenia geologických štruktúr a horninového prostredia pre potreby energetického priemyslu. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 926 300 4926300.0 EUR 23. Jún 2015 20. Júl 2015 Áno 2015-06-23 00:00:00 UTC 2015-07-20 08:00:00 UTC
Veľkoobjemová centrifúga s chladením pre stáčanie krvných vakov vrátane príslušenstva Nemocnice s poliklinikami n.o. 41 900 41900.0 EUR 19. August 2015 10. September 2015 Nie 2015-08-19 00:00:00 UTC 2015-09-10 14:30:00 UTC
Vybavenie chemického, biologického a fyzikálneho laboratória Gymnázium Leonarda Stöckela 80 744 80743.87 EUR 7. August 2014 29. August 2014 Áno 2014-08-07 00:00:00 UTC 2014-08-29 10:00:00 UTC
Prístroje a pomôcky laboratórne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 52 897 52896.91 EUR 21. December 2018 14. Január 2019 Nie 2018-12-21 00:00:00 UTC 2019-01-14 09:00:00 UTC
Zavedenie inovatívnych technológií do výroby imunomodulátora – Immodin - IMUNA PHARM, a. s. IMUNA PHARM, a.s. 11 269 398 11269397.67 EUR 12. September 2014 2. Október 2014 Áno 2014-09-12 00:00:00 UTC 2014-10-02 10:00:00 UTC
Výroba fytonanopeptidov pomocou ultrafiltrácie ako výživového doplnku GIRASOL, a.s. 154 752 154752.0 EUR 18. August 2014 4. September 2014 Áno 2014-08-18 00:00:00 UTC 2014-09-04 09:00:00 UTC
Technologické vybavenie projektu MEDIPARK Technická univerzita v Košiciach 1 227 934 1227934.0 EUR 26. Jún 2014 11. August 2014 Áno 2014-06-26 00:00:00 UTC 2014-08-11 08:30:00 UTC
Dodávka zariadení a softvéru pre centrum mechatroniky a elektromobility. Slovenská e-akadémia, n.o. 4 146 931 4146931.39 EUR 9. Júl 2015 17. August 2015 Áno 2015-07-09 00:00:00 UTC 2015-08-17 00:00:00 UTC
HUMANLAB a ENVIROLAB Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 713 242 2713242.0 EUR 9. Júl 2015 18. August 2015 Áno 2015-07-09 00:00:00 UTC 2015-08-18 08:30:00 UTC
Modernizácia výskumno-vývojovej infraštruktúry pre dizajn a umeleckú prax. Vysoká škola výtvarných umení 1 441 870 1441870.0 EUR 23. Apríl 2015 1. Jún 2015 Áno 2015-04-23 00:00:00 UTC 2015-06-01 11:00:00 UTC
Špeciálna vedecká infraštruktúra pre AstroBio Centrum Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity 5 698 590 5698590.0 EUR 23. Apríl 2015 5. Jún 2015 Áno 2015-04-23 00:00:00 UTC 2015-06-05 12:00:00 UTC
Dodávka laboratórneho vybavenia KOVOZBER, s.r.o. 159 186 159185.8 EUR 5. December 2018 5. Marec 2019 Áno 2018-12-05 00:00:00 UTC 2019-03-05 10:00:00 UTC
Biomembrány: Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum biologických membrán Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV od do 13. Máj 2015 22. Jún 2015 Áno 2015-05-13 00:00:00 UTC 2015-06-22 10:00:00 UTC
Inovácia a rozšírenie technickej infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 5 644 087 5644087.33 EUR 13. Júl 2015 24. August 2015 Áno 2015-07-13 00:00:00 UTC 2015-08-24 10:00:00 UTC
Vybudovanie výskumných pracovísk v geológii Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 426 544 4426543.5 EUR 22. Máj 2015 6. Júl 2015 Áno 2015-05-22 00:00:00 UTC 2015-07-06 10:00:00 UTC
Prístroje a zariadenia interdisciplinárneho výskumu environmentálnej a ekologickej parazitológie v podmienkach globálnych zmien Parazitologický ústav SAV 5 639 895 5639895.0 EUR 26. Máj 2015 8. Júl 2015 Áno 2015-05-26 00:00:00 UTC 2015-07-08 11:00:00 UTC
Dobudovanie výskumno - vývojovej infraštruktúri v Centre excelencie pre aplikáciu biotechnologií vo fyziológií zvierat a veterinárnej medicíne Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 6 388 155 6388155.0 EUR 21. Apríl 2015 1. Jún 2015 Áno 2015-04-21 00:00:00 UTC 2015-06-01 14:00:00 UTC
Pracovisko elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 947 697 1947696.95 EUR 5. Marec 2015 14. Apríl 2015 Áno 2015-03-05 00:00:00 UTC 2015-04-14 12:00:00 UTC
Laboratórny prístroj na simuláciu valcovania za studena U. S. Steel Košice, s.r.o. 376 600 376600.0 EUR 29. August 2017 12. Október 2017 Áno 2017-08-29 00:00:00 UTC 2017-10-12 10:00:00 UTC
Obnova a budovanie infraštruktúry pre Národné centrum pre výskum mozgu - Slovak Brain Power Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 679 616 4679616.0 EUR 8. Apríl 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-04-08 00:00:00 UTC 2015-05-18 12:00:00 UTC
Obstaranie zariadenia pre spracovanie surového kravského mlieka AT DUNAJ, spol. s r.o. 856 647 856647.0 EUR 31. December 2015 15. Február 2016 Áno 2015-12-31 00:00:00 UTC 2016-02-15 09:00:00 UTC
Prístrojová technika a vybavenie laboratórií Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 851 085 4851085.0 EUR 22. Jún 2015 3. August 2015 Áno 2015-06-22 00:00:00 UTC 2015-08-03 10:00:00 UTC
Analytické zariadenia MEDICPRODUCT, a.s. 242 485 242484.88 EUR 2. December 2016 16. Január 2017 Áno 2016-12-02 00:00:00 UTC 2017-01-16 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×